Eksempel på CV for konkursjurist (gratis guide)

Med våre gratis eksempler og skrivetips kan du lage en CV for konkursjurister som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Konkursadvokat CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (65 stemmer)
Konkursadvokat CV Eksempel

I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV for en konkursjurist. Den er laget for å hjelpe deg med å lage en CV som på en effektiv måte fremhever din kompetanse og erfaring som konkursjurist, og som får deg til å skille deg ut fra konkurrentene. Artikkelen inneholder et eksempel på en CV, samt tips og råd som kan hjelpe deg med å finpusse CV-en og få den til å skille seg ut.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en konkursjurist?

En bankruptcy paralegal er ansvarlig for å yte juridisk bistand til advokater innen konkursrett. Dette innebærer blant annet å utarbeide juridiske dokumenter, undersøke og analysere konkurslovgivningen, holde oversikt over tidsfrister og rettsmøter og kommunisere med kreditorer, skyldnere og bobestyrere. De bistår også advokater med å forberede seg til rettssaker, undersøke eksisterende konkurslover og -forskrifter og hjelpe til med å utvikle strategier for klienter. I tillegg kan de hjelpe til med å forhandle om forlik eller omorganiseringer med kreditorer, utarbeide og gjennomgå økonomiske planer for klienter og bistå advokater ved forhandlingsbordet.

Vi er i ferd med å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for konkursadvokater:

Hva er noen av ansvarsområdene til en konkursjurist?

 • Innlevering av konkursbegjæringer og andre dokumenter til domstolene.
 • Hjelpe advokater med å utarbeide dokumenter og undersøke konkurslovgivningen.
 • Organisering av dokumenter og vedlikehold av kundefiler.
 • Administrativ støtte til advokatene, inkludert planlegging av høringer og frister.
 • Bistå med undersøkelser av eiendeler og forpliktelser.
 • Kommunikasjon med kreditorer, klienter og ansatte i retten.
 • Utarbeidelse av korrespondanse til klienter, kreditorer og domstolsansatte.
 • Legge inn saksinformasjon i en database.
 • Overvåke betalinger, status for konkursbegjæringer og andre konkursrelaterte forhold.
 • Utarbeide sammendragsrapporter til advokater og klienter.

Eksempel på CV for konkursassistenter til inspirasjon

John Smith

Adresse: 123 Main Street, By, Stat, 12345

Tlf: 555-123-4567

E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag: Erfaren konkursassistent med over 5 års erfaring med å gi støtte til advokater som arbeider med konkurssaker. Dyktig til å utføre juridisk forskning, utarbeide juridiske dokumenter og gi administrativ støtte. Fremragende organisasjons- og kommunikasjonsevner.

Arbeidserfaring:

 • Fungerte som et primært kontaktpunkt for advokater og klienter.
 • Gjennomgikk og analyserte juridiske dokumenter i kundesaker.
 • Utarbeidelse av prosesskriv, begjæringer og andre dokumenter.
 • Utarbeidet og arkiverte konkursbegjæringer og -dokumenter i føderale og statlige domstoler.
 • Utførte juridiske undersøkelser og skrev juridiske notater.
 • Vi ga administrativ støtte til advokater og håndterte klientmapper.

Utdanning:

 • Bachelor of Science in Paralegal Studies, ABC University, by, stat, 2019

Ferdigheter: Juridisk research, dokumentforberedelse, arkivering, administrativ støtte, klientrelasjoner, skriftlig og muntlig kommunikasjon, organisering.

Sertifiseringer: Sertifisert juridisk assistent, ABC Paralegal Association, 2019

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for konkursadvokater

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for konkursassistenter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne konkursassistenter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell relevant erfaring på området.
 • Ta med eventuelle spesialkompetanser eller sertifiseringer.
 • Oppgi eventuelle priser, utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt.
 • Inkluder eventuelt relevant frivillig arbeid eller pro bono-arbeid.
 • Oppgi eventuelle relevante faglige medlemskap eller tilknytninger.


Eksempler på CV-sammendrag for konkursjurister

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for konkursassistenter fordi det gir deg mulighet til å fremheve dine kvalifikasjoner og din erfaring på det juridiske området. Det gir deg også mulighet til å gi en oversikt over de ferdighetene og evnene du har som gjør deg til en ideell kandidat for jobben. I tillegg viser du arbeidsgiveren at du er organisert og at du har tatt deg tid til å undersøke selskapet før du søker, ved å inkludere et CV-sammendrag eller en målsetting. Dette viser at du er oppriktig interessert i jobben og at du tar deg tid til å forsikre deg om at du passer til stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren konkursjurist med over 10 års erfaring med arkivering, forberedelse og utarbeidelse av konkursdokumenter.
 • Svært velorganisert og detaljorientert fagperson med ekspertise innen konkursrett og -prosedyrer.
 • Kompetent i å utarbeide og arkivere juridiske dokumenter, undersøke rettspraksis og gjennomgå krav.
 • Dyktig til å samle inn økonomisk informasjon og utarbeide rapporter for gjennomgang av advokater.
 • Evne til å håndtere flere oppgaver på en effektiv måte og prioritere arbeidet i tide.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som konkursjurist

En sterk erfaringsdel i en CV for konkursassistenter bør bygges opp for å vise arbeidsgivere at du har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å bistå i konkurssaker. Denne delen bør vise at du har kunnskap om konkurslovgivning og -prosedyrer, og at du er i stand til å håndtere de praktiske oppgavene i forbindelse med konkursbegjæringer. Ved å gi et detaljert bilde av din erfaring kan du vise arbeidsgivere at du er en kvalifisert og dyktig konkursassistent. Dette kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og gjøre deg til en attraktiv kandidat til jobben.

For eksempel:

 • Tilbyr juridiske tjenester til klienter i konkurssaker og gir råd om gjeldsslettealternativer.
 • Utarbeidet og arkivert dokumenter i amerikanske konkursdomstoler.
 • Bistod advokater med å undersøke og analysere konkurslover og -forskrifter.
 • Opprettholdt nøyaktige registre over kundefiler og sørget for at prosedyrer og tidsfrister ble overholdt.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt konkursplaner og -mapper for kapittel 7- og kapittel 13-saker.
 • Holdt kundene informert om fremdriften i sakene deres og svarte på spørsmål om konkursrett.
 • Undersøkt og gjennomgått relevante lover, forskrifter og juridiske artikler.
 • Gjennomførte intervjuer med klienter for å samle inn informasjon til bruk ved utarbeidelse av konkursbegjæringen.
 • Analyserte økonomisk informasjon for å avgjøre om klienter var berettiget til å begjære seg konkurs.
 • Research og utarbeidelse av juridiske dokumenter og prosesskriv i forbindelse med konkursbehandling.


Eksempel på utdannelse for konkursjurister i CV-en

Konkursjurister trenger vanligvis minst en bachelorgrad i paralegalstudier eller et beslektet fagfelt. Kursene i paralegal-studiet bør omfatte juridisk forskning og skriving, dataprogrammer på det juridiske området, sivilprosess og konkursrett. I tillegg kan paralegals ha nytte av et sertifikat i konkursrett.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en konkursassistent:

 • Bachelor of Science i paralegalstudier, University of Michigan, Ann Arbor, MI
 • Certified Bankruptcy Paralegal, American Association of Bankruptcy Attorneys (amerikansk forening for konkursadvokater)
 • Paralegal Certificate Program, University of Washington, Seattle, WA


Konkursjuridiske ferdigheter for en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for å vise en potensiell arbeidsgiver at du har de nødvendige kunnskapene, evnene og erfaringene for stillingen. Ferdighetene bør omfatte kunnskap om konkurslovgivning, research- og analyseferdigheter, organisasjonsferdigheter, kundeservice, kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter, datakunnskaper og evnen til å jobbe selvstendig og som en del av et team. Ved å demonstrere disse ferdighetene vil du være bedre rustet til å vise frem dine kvalifikasjoner og bli vurdert for stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Tidshåndtering
 3. Kommunikasjonsferdigheter
 4. Problemløsning
 5. Mellommenneskelige ferdigheter
 6. Datakunnskaper
 7. Oppmerksomhet på detaljer
 8. Forskningsevner
 9. Dataregistrering
 10. Analytisk tenkning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Konkursrett
 2. Juridisk forskning
 3. Saksbehandling
 4. Finansiell analyse
 5. Utarbeidelse av dokumenter
 6. Arkiveringsprosedyrer
 7. Klientintervjuer
 8. Gjeldsforhandlinger
 9. Revisjonspraksis
 10. Utarbeidelse av kontrakter


Vanlige feil som bør unngås når du skriver en CV for en konkursjurist

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en konkursjurist

 • Fremhev eventuell erfaring og kunnskap om konkurslovgivning
 • Oppgi eventuelle paralegal- eller juridiske sertifiseringer
 • Beskriv eventuell erfaring med å undersøke og utarbeide juridiske dokumenter.
 • Inkluder eventuell erfaring med å utarbeide rettsdokumenter
 • Detaljert kunnskap om føderale og statlige rettssystemer
 • Legg merke til eventuell erfaring med kundekommunikasjon
 • Fremhev eventuell evne til å arbeide selvstendig
 • Oppgi eventuelle referanser eller anbefalingsbrev

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis