Eksempel på CV for skadeutreder (gratis veiledning)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for skadeutredere som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (71 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Dette CV-eksemplet for en skadeutreder gir en omfattende oversikt over arbeidsoppgavene og ansvarsområdene til en skadeutreder og beskriver de viktigste kvalifikasjonene og erfaringene som kreves for jobben. Artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en skadeutreder, der de viktigste avsnittene er uthevet og kvalifikasjonene og yrkeserfaringen som kreves for å lykkes i denne rollen er beskrevet. Med denne guiden kan potensielle kandidater få et inntrykk av hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som kreves for jobben, samt et eksempel på en profesjonell CV for å komme i gang.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en skadeutreder?

En skadeutreder er ansvarlig for å undersøke påstander om forsikringssvindel. Dette innebærer å undersøke dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og undersøke gyldigheten av krav. Målet for en skadeutreder er å finne ut om et krav er gyldig og om det har forekommet svindel. De kan også være ansvarlige for å anbefale korrigerende tiltak og fremlegge bevis for å underbygge funnene.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Claims Investigator:

Hva er noen av ansvarsområdene til en skadeutreder?

 • Samle inn bevis og gjennomføre intervjuer for å dokumentere fakta i en sak.
 • Gjennomgå krav for å fastslå gyldighet og mulig svindel
 • Analysere medisinske journaler, regnskaper og andre dokumenter for å vurdere krav.
 • Gjennomføre undersøkelser for å finne vitner, gjennomgå fakta og samle inn ytterligere bevis.
 • Utarbeide rapporter for å oppsummere funn
 • Hold deg oppdatert på relevante lover, forskrifter og standarder.
 • Opprettholde konfidensialiteten til informasjonen
 • Kommunisere med kunder, saksøkere og andre parter etter behov.

Eksempel på CV for skadeutredere til inspirasjon

Erstatningsutreder

Navn: Jane Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, delstat, 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: janedoe@email.com

Svært velorganisert og detaljorientert skadeutreder med mer enn 8 års erfaring med å analysere forsikringskrav og fastsette ytelser. Bevist evne til å utrede og løse komplekse krav i tide. Erfaring med å samarbeide med en rekke forsikringsselskaper, leverandører og kunder.

Arbeidserfaring

 • ABC Insurance Company, skadeutreder, Anytown, delstat (2015-nåværende)
  • Gjennomføre omfattende utredninger av ulike typer forsikringskrav, blant annet eiendoms-, ansvars- og bilskader.
  • Analyserer krav for å sikre at de er nøyaktige og fullstendige, og fastsetter riktig stønadsbeløp.
  • Gi kundene oppdateringer om reklamasjonsstatus og føre nøyaktige oversikter over alle undersøkelser.
  • Sikre at gjeldende statlige og føderale forsikringsforskrifter overholdes.
 • XYZ Financial Services, skadeutreder, Anytown, delstat (2010-2015)
  • Vurderte og behandlet krav om livs-, syke- og uføreforsikring.
  • Utarbeidet klare og nøyaktige rapporter om skadeutredninger og sendte dem til riktig personell.
  • Ga kundeservice til kunder og svarte på spørsmål om skadebehandling.

Utdanning

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, Anytown State University, Anytown, State (2006-2010)

Ferdigheter

 • Behandling av forsikringskrav
 • Analyse og tolkning av data
 • Rapportskriving
 • Kundeservice og kommunikasjon
 • Overholdelse av regelverk

Sertifiseringer

 • Sertifisert skadeutreder, ABC Corporation (2010)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (gode språkkunnskaper)


CV-tips for skadeutreder

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for skadeutredere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne skadeutredere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine evner til å undersøke og løse problemer.
 • Ta med eventuelle spesialutdanninger eller sertifiseringer.
 • Vis frem dine kommunikasjons- og organisasjonsevner.
 • Demonstrer dine ferdigheter innen forskning og dataanalyse.
 • Fortell om din erfaring med programvare for skadebehandling.


Eksempler på CV-sammendrag for skadeutredere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål kan være et effektivt verktøy for en skadeutreder. Det gir arbeidsgiveren en kortfattet oversikt over erfaringene, kvalifikasjonene og ferdighetene du kan tilføre stillingen. Det fremhever også de mest relevante kvalifikasjonene og prestasjonene dine i forhold til jobben du søker på. Det kan være en fin måte å gjøre et godt førsteinntrykk på og skille seg ut fra konkurrentene.

For eksempel:

 • Erfaren skadeutreder med fem års erfaring i å utrede og løse forsikringskrav. Dyktig til å vurdere bevis og fastslå skyld.
 • Svært velorganisert skadeutreder med 10 års erfaring innen skadeutredninger og tvisteløsning. Dyktig til å samle inn bevis, analysere data og levere nøyaktige rapporter.
 • Dyktig skadeutreder med gode ferdigheter innen research og problemløsning. Dokumenterte resultater når det gjelder å avdekke falske krav og løse tvister raskt og effektivt.
 • Resultatorientert skadeutreder med utmerkede intervju- og forhandlingsevner. Erfaring med å avdekke svindel og gjennomføre grundige undersøkelser.
 • Kunnskapsrik skadeutreder med omfattende forståelse av forsikringslovgivningen. Dyktig til å løse tvister og gi rask tilbakemelding til kundene.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som skadeutreder

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en skadeutreder av flere grunner. For det første vil det vise potensielle arbeidsgivere at du har de ferdighetene, kunnskapene og erfaringene som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Det gir også arbeidsgivere en klar forståelse av dine tidligere arbeidsoppgaver og prestasjoner, noe som kan brukes til å avgjøre om du passer inn i selskapet. Til slutt kan en sterk erfaringsdel bidra til å vise arbeidsgivere at du er organisert, detaljorientert og flink til problemløsning og kritisk tenkning.

For eksempel:

 • Undersøkte medisinske skader, personskader og skader på eiendom i tråd med selskapets retningslinjer.
 • Utviklet skadeutredninger ved å innhente og evaluere bevismateriale og avhøre vitner.
 • Avgjorde gyldigheten av krav fra kunder og kommuniserte funnene både skriftlig og muntlig.
 • Forhandlet og inngikk forlik med skadelidte, advokat eller andre parter.
 • Analyserte skadedata og identifiserte mønstre for svindel.
 • Utviklet og opprettholdt effektive arbeidsrelasjoner med interne og eksterne kunder.
 • Utførte alle aspekter av skadebehandlingen, inkludert fastsettelse av reserver, utbetalinger og avslutning av saker.
 • Undersøkte og løste vanskelige erstatningstvister for å oppnå forlik.
 • Gjennomgått eksisterende retningslinjer og prosedyrer for å sikre at de er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Utarbeidet og presenterte rapporter til ledelsen om status for etterforskningen.


Utdanningseksempel på CV for skadeutredere

En skadeutreder må vanligvis ha minst videregående skole eller tilsvarende, men noen arbeidsgivere kan kreve høyere utdanning. Profesjonelle sertifiseringer innen svindeletterforskning, for eksempel de som tilbys av Association of Certified Fraud Examiners, kan også være en fordel. I tillegg kan arbeidsgivere kreve gyldig førerkort, samt erfaring fra etterforskningsarbeid eller politiarbeid.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en skadeutreder:

 • Bachelor of Science i strafferettspleie, ABC College, Anytown, USA, 2011
 • Associate's Degree i bedriftsøkonomi, XYZ College, Anytown, USA, 2009
 • Sertifisering i svindeletterforskning, Anytown College, Anytown, USA, 2012


Skadeutreders ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i en CV for en skadeutreder, fordi det hjelper arbeidsgivere med å identifisere kandidatens kvalifikasjoner og evner. Det gir også arbeidsgiveren et bedre inntrykk av hvor godt kandidaten passer til stillingen. Ferdigheter bør omfatte områder som etterforskningsteknikker, intervjuing, overvåking, dataanalyse, rapportskriving og gode kommunikasjonsevner. Eksempler bør ikke inkluderes i CV-en, ettersom arbeidsgiverne vil høre om ferdighetene under intervjuet.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Etterforskningsferdigheter
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Kommunikasjonsferdigheter
 5. Tidshåndtering
 6. Rapportskriving
 7. Problemløsning
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Mellommenneskelige ferdigheter
 10. Forskningskompetanse
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Undersøkelsesteknikker
 2. Dataanalyse
 3. Rapportskriving
 4. Intervjuferdigheter
 5. Behandling av krav
 6. Ferdigheter i dokumentasjon
 7. Risikohåndtering
 8. Ansvarsvurderinger
 9. Kunnskap om lovgivning
 10. Saksbehandling


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for skadeutredere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en skadeutreder

 • Ha erfaring med håndtering av skadeutredninger.
 • Fremheve kunnskap om forsikringslover og -forskrifter.
 • Fremhev dine evner til å organisere og løse problemer.
 • Nevn evnen til å gjennomgå og analysere medisinske journaler.
 • Vise ferdigheter i bruk av dataprogrammer og databaser.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Bevise at du kan bruke effektive intervjuteknikker.
 • Legge vekt på profesjonell og etisk atferd.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis