Eksempel på CV for finanscontroller (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for Finance Controller som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for finanscontroller
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (37 stemmer)
Eksempel på CV for finanscontroller

Jobber du i finansbransjen og ønsker å avansere i karrieren? Vårt eksempel på en CV for finanscontroller er et utmerket utgangspunkt for å lage en slagkraftig CV som vil bli lagt merke til av arbeidsgivere. Lær hvordan du utformer en CV som fremhever din erfaring og dine kvalifikasjoner, slik at du kan få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Finance Controller?

En Finance Controller er ansvarlig for å styre økonomien i en organisasjon. De fører tilsyn med organisasjonens finansielle aktiviteter, som budsjettering, prognoser, kontantstrøm og investeringer. De gir også økonomisk rådgivning og analyse, og fungerer som bindeledd mellom organisasjonen og dens interessenter. Finance Controlleren er ansvarlig for å sikre at organisasjonen når sine økonomiske mål og overholder alle gjeldende lover.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Finance Controller:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Finance Controller?

 • Føre fullstendige regnskaper og utarbeide regelmessige økonomiske rapporter.
 • Administrere utarbeidelsen av selskapets budsjett
 • Analysere avvik mellom faktiske og budsjetterte resultater.
 • Overvåke interne og eksterne revisjoner
 • Sikre at relevante lover og forskrifter overholdes
 • Overvåke kontantstrømmen og utarbeide kontantstrømsprognoser
 • Administrere relasjoner med banker og andre finansinstitusjoner
 • Bistå i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og avhendelser.
 • Utvikle og vedlikeholde finansielle retningslinjer og prosedyrer
 • Analysere økonomiske data og generere ulike økonomiske modeller
 • Bistå med økonomisk planlegging og analyse

Eksempel på CV for finanscontroller til inspirasjon

Økonomiansvarlig

Navn: John Doe

Adresse: 123 Sample Street, London, Storbritannia

Tlf: +44 20 1234 5678

E-post: john.doe@example.com

John Doe er en erfaren Finance Controller med mer enn 10 års erfaring innen økonomistyring og regnskap. Han har hatt en rekke ledende stillinger i finansbransjen, der han har administrert budsjetter, gitt økonomisk veiledning og sørget for at gjeldende lover og regler overholdes. Han har en sterk forståelse av økonomisystemer og -prosesser og har evnen til å utvikle og implementere effektive strategier for å sikre organisasjonens suksess.

Erfaring

 • Finance Controller, ABC Corporation, fra 2018 til i dag
  • Utarbeide og forvalte selskapets budsjetter og samtidig sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes.
  • Overvåke og administrere det finansielle regnskapssystemet.
  • Overvåke prosessene for kundefordringer og leverandørgjeld.
  • Gi økonomisk veiledning og støtte til ledere og andre interessenter.
 • Finansanalytiker, XYZ Corporation, 2012-2018
  • Utvikle og implementere finansielle strategier for å maksimere lønnsomheten.
  • Utføre økonomiske analyser, budsjettering og prognoser.
  • Administrere kontantstrømmen og sikre at interne kontroller og forskrifter overholdes.

Utdanning

 • Bachelor of Science i regnskap, University of London, 2008-2012

Ferdigheter

 • Finansiell analyse
 • Budsjettstyring
 • Interne kontroller
 • Finansiell rapportering
 • Overholdelse av skattereglene

Sertifiseringer

 • Chartered Professional Accountant (CPA) - 2018
 • Sertifisert forvaltningsrevisor (CMA) - 2016

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (flytende)


CV-tips for Finance Controller

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Finance Controller-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Finance Controllere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev ferdigheter som er relevante for stillingen som finanscontroller, for eksempel budsjettering, finansiell rapportering og risikostyring.
 • Oppgi eventuelle relevante kvalifikasjoner, for eksempel CPA- eller CFA-akkreditering.
 • Ta med relevant erfaring fra et profesjonelt miljø, for eksempel med å forvalte store budsjetter eller gi råd til toppledelsen.
 • Fremhev eventuell erfaring med utvikling eller implementering av økonomisystemer eller -prosesser.
 • Inkluder eventuell erfaring med opplæring eller veiledning av yngre medarbeidere.


Eksempler på CV-sammendrag for finanscontroller

Et CV-sammendrag for finanscontrollere er en viktig del av CV-en til en finansmedarbeider, fordi det gir potensielle arbeidsgivere en rask oversikt over kvalifikasjonene og erfaringene dine. Et CV-sammendrag er en kort oppsummering av kvalifikasjonene dine og skal fremheve de viktigste prestasjonene og ferdighetene dine. En CV-målsetting er en beskrivelse av karrieremålene dine og skal forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben. Begge disse avsnittene er viktige komponenter i en CV for finanscontrollere, ettersom de gir arbeidsgivere en forståelse av dine kvalifikasjoner og evner.

For eksempel:

 • Dynamisk Finance Controller med over 8 års erfaring innen finansiell analyse, budsjettering og prognoser.
 • Svært analytisk og dyktig til å strømlinjeforme prosesser for å øke effektiviteten.
 • Erfaring med å utvikle finansielle modeller og analysere regnskaper.
 • Dyktig innen kostnadsreduksjon, prosjektledelse og utvikling av KPI-målinger.
 • Ekspert på finansiell risikostyring, kapitalbudsjettering og beskatning.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for finanscontrolleren din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en finance controller fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere jobbkandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Det gir også arbeidsgivere et inntrykk av kandidatens tidligere ansvarsområder, suksesser og prestasjoner. I tillegg kan en sterk erfaringsdel vise kandidatens ferdigheter og kunnskaper innen håndtering av finansielle data, evnen til å analysere og tolke finansiell informasjon og evnen til å utvikle, implementere og administrere finansielle systemer. En CV for finanscontrollere med en sterk erfaringsdel vil bidra til at jobbsøkeren skiller seg ut fra konkurrentene og har større sannsynlighet for å bli innkalt til intervju.

For eksempel:

 • Utviklet og implementert finansielle prosesser, kontroller og rapporteringsprosedyrer i samsvar med GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) og standarder.
 • Etablerte og opprettholdt effektive interne kontroller for å sikre nøyaktigheten og integriteten til finansielle data.
 • Ledet personalet i regnskapsavdelingen for å sikre at de økonomiske oppgavene ble utført nøyaktig og til rett tid.
 • Utarbeidet og analyserte måneds-, kvartals- og årsregnskaper for ledelsen og interne og eksterne interessenter.
 • Bistod i utarbeidelsen av budsjetter, prognoser og kontantstrømprognoser.
 • Samarbeidet med eksterne revisorer i forbindelse med revisjonen av regnskapet.
 • Analyserte økonomiske og driftsmessige resultater og identifiserte trender, muligheter og risikoer.
 • Gjennomgikk og overvåket driftskostnadene og identifiserte forbedringsområder.
 • Utviklet og opprettholdt effektive relasjoner med selgere og leverandører.
 • Finansiell støtte og analyse i forbindelse med strategiske initiativer og forretningsbeslutninger.


Eksempel på utdannelse i CV for Finance Controller

En Finance Controller trenger vanligvis minst en bachelorgrad i regnskap, finans eller et beslektet fagområde. Mange arbeidsgivere foretrekker kandidater med en mastergrad i bedriftsøkonomi (MBA) med fordypning i økonomi eller regnskap. I tillegg krever de fleste arbeidsgivere minst 5 års erfaring innen økonomi eller regnskap. Finanscontrollere må også være autoriserte revisorer (CPA). For å bli CPA må man bestå CPA-eksamen og oppfylle andre krav som er spesifikke for den enkelte stat.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Finance Controller:

 • Bachelor of Business Administration i finans, University of Washington, Seattle, WA (2017)
 • Master of Science in Business Administration and Finance, Stanford University, Palo Alto, CA (2020)
 • Sertifisert Financial Controller, American Institute of Certified Public Accountants (2020)
 • Sertifisert forvaltningsrevisor, Institute of Management Accountants (2020)


Finance Controller-ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Finance Controller fordi det gir arbeidsgivere et helhetlig bilde av kandidatens kvalifikasjoner. Det viser kandidatens kunnskaper på området og de spesifikke ferdighetene vedkommende har som er relevante for jobben. Eksempler på ferdigheter for en Finance Controller er budsjettstyring, finansielle prognoser, regnskapsprinsipper, prosjektledelse, risikovurdering og finansiell analyse.

Myke ferdigheter:

 1. Strategisk tenkning
 2. Finansiell analyse
 3. Risikostyring
 4. Kunnskap om regnskap
 5. Ferdigheter i budsjettering
 6. Microsoft Excel
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Presentasjonsevner
 9. Prosjektledelse
 10. Kommunikasjonsferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Budsjettering
 3. Prognoser
 4. Regnskapsføring
 5. Revisjon
 6. Risikostyring
 7. Dataanalyse
 8. Etterlevelse
 9. Utvikling av retningslinjer
 10. Finansiell rapportering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en Finance Controller

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Finance Controller

 • Fremhev utdanningsbakgrunnen din innen regnskap, finans eller økonomi.
 • Inkluder relevante sertifiseringer eller lisenser som CPA, CMA eller CFA.
 • Beskriv din erfaring med budsjettering, prognoser og finansiell rapportering.
 • Oppgi at du kan bruke regnskapsprogrammer og andre dataprogrammer.
 • Beskriv din kompetanse innen økonomisk analyse og beslutningstaking.
 • Vis frem dine lederegenskaper og evne til å lede team.
 • Fremhev din kunnskap om skattelover og -forskrifter.
 • Legg vekt på din evne til å identifisere og løse økonomiske avvik.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis