Eksempel på CV for økonomikonsulenter (gratis guide)

Lag en CV for økonomikonsulenter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (135 stemmer)

Er du på utkikk etter en jobb som økonomikonsulent? I så fall er det viktig å sørge for at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene. I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV for en økonomikonsulent, samt tips til hvordan du skriver en CV og råd om hva du bør inkludere i din egen. Med denne veiledningen og vårt eksempel på en CV for økonomikonsulenter er du klar til å lage en profesjonell CV som vil hjelpe deg med å få den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en økonomikonsulent?

En økonomikonsulent gir råd og ekspertise for å hjelpe organisasjoner, bedrifter og myndigheter med å ta gode økonomiske beslutninger. De kan tilby tjenester som budsjettering og prognoser, finansiell modellering og analyse, risikostyring og investeringsforvaltning. De kan også gi råd om kapitalinvesteringer, fusjoner og oppkjøp og omstruktureringer.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for økonomikonsulenter:

Hvilke ansvarsområder har en økonomikonsulent?

 • Gi veiledning om investeringsstrategier og finansiell planlegging
 • Analysere økonomiske data for å identifisere og løse komplekse økonomiske problemer.
 • Utvikle og forvalte økonomiske modeller for å vurdere potensielle investeringer, inntekter og lønnsomhet.
 • Rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, finansiering og beskatning.
 • Identifisere områder med finansiell risiko og anbefale løsninger for å redusere risikoen.
 • Utarbeide økonomiske presentasjoner for kunder for å forklare finansielle data og anbefalinger.
 • Overvåke endringer i de økonomiske og finansielle omgivelsene og foreta justeringer ved behov
 • Utvikle finansielle retningslinjer og prosedyrer for kundene
 • Gjennomføre undersøkelser og analyser av finansielle trender, regelverk og markeder.

Eksempel på CV for økonomikonsulenter til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-post: janedoe@gmail.com

Sammendrag:
Jane Doe er en svært erfaren finanskonsulent med over 10 års erfaring fra finansbransjen. Hun har inngående kjennskap til finansmarkedene og -instrumentene, og er i stand til å gi skreddersydde råd til kundene sine. Jane er opptatt av å yte best mulig service til kundene sine, og hennes omfattende suksesshistorikk er et bevis på hennes ekspertise.

Arbeidserfaring:

 • Økonomikonsulent, ABC Corporation, Anytown, USA (2008 - i dag)
 • Finansanalytiker, XYZ Corporation, Anytown, USA (2005 - 2008)

Utdanning:

 • Master of Business Administration, University of Anytown (2003 - 2005)
 • Bachelor i bedriftsøkonomi, University of Anytown (2000 - 2003)

Ferdigheter:

 • Finansiell modellering
 • Risikostyring
 • Investeringsanalyse
 • Porteføljeforvaltning
 • Regnskapsanalyse
 • Analyse av data

Sertifiseringer:

 • Sertifisert finansanalytiker (CFA)
 • Sertifisert finansiell planlegger (CFP)

Språk:
Engelsk (flytende), spansk (grunnleggende)CV-tips for økonomikonsulenter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for finanskonsulenter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne økonomikonsulenter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev erfaring og kvalifikasjoner som er relevante for den typen økonomirådgivning du søker.
 • Ta med et avsnitt med en liste over viktige ferdigheter du har, og hvordan disse ferdighetene kan være til nytte for den potensielle arbeidsgiveren.
 • Ta med informasjon om spesielle sertifiseringer eller kurs du har tatt eller er i ferd med å ta innen finans.
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt innen finans.
 • Oppgi referanser som kan bekrefte din faglige dyktighet.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomikonsulenter

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en fin måte å raskt presentere deg selv for en potensiell arbeidsgiver og gi dem et inntrykk av dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner. Det er en fin måte å fremheve dine unike styrker på og skille deg ut fra konkurrentene. Det er også en god måte å vise at du har de ferdighetene og kvalifikasjonene som trengs for å lykkes i finansbransjen. Et godt utformet sammendrag eller mål kan hjelpe deg med å få et intervju og plassere deg øverst i bunken når det gjelder å komme i betraktning for jobben.

For eksempel:

 • Erfaren økonomikonsulent med mer enn 5 års erfaring innen økonomisk analyse, prosjektledelse og strategisk planlegging.
 • Innovativ finansmedarbeider med omfattende erfaring innen finansiell modellering, prognoser og risikostyring.
 • Svært kunnskapsrik økonomikonsulent med dokumenterte resultater innen utvikling av finansielle strategier for å øke fortjenesten og styre budsjetter.
 • En resultatorientert økonomikonsulent som er dyktig til å yte finansiell rådgivning, tolke økonomiske data og gjennomføre økonomiske analyser.
 • Organisert økonomikonsulent med gode kommunikasjonsevner og kompetanse innen finansiell planlegging, prognoser og investeringer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for finanskonsulenter

En sterk erfaringsdel i CV-en til en økonomikonsulent er viktig fordi den fremhever de faglige prestasjonene og den omfattende erfaringen en økonomikonsulent har opparbeidet seg. Det viser potensielle arbeidsgivere hvilken kunnskap og ekspertise konsulenten besitter på finansområdet. Denne delen illustrerer også hvordan økonomikonsulenten har hjulpet kundene sine med å nå sine økonomiske mål. Ved å fremheve sin yrkeserfaring kan en økonomikonsulent gjøre et godt inntrykk på potensielle arbeidsgivere og vise at vedkommende er rett person for jobben.

Et eksempel:

 • Leverte finansielle og strategiske konsulenttjenester til ulike kunder i finansbransjen.
 • Utviklet og implementert finansielle modeller og løsninger for å gi kundene råd om beste praksis.
 • Analyserte kundens økonomiske data for å identifisere og anbefale muligheter for kostnadsbesparelser.
 • Gjennomførte undersøkelser for å identifisere trender og markedsmuligheter i bransjen.
 • Utarbeidet økonomiske planer og budsjetter for kundene for å sikre langsiktig økonomisk suksess.
 • Bistod kunder med utarbeidelse av regnskaper og rapporter.
 • Ga råd og veiledning til kunder om ulike økonomiske spørsmål.
 • Utarbeidet presentasjoner for å forklare komplekse finansielle konsepter for kundene på en klar og tydelig måte.
 • Gjennomgått og analysert regnskaper og støttedokumenter med tanke på nøyaktighet og fullstendighet.
 • Opplæring av kunder i bruk av økonomiprogramvare og -applikasjoner.


Eksempel på utdanning i CV for økonomikonsulenter

En økonomikonsulent trenger vanligvis minst en bachelorgrad i finans, regnskap, økonomi eller et beslektet fagområde. Det kan også være nødvendig med sertifiseringer som Certified Public Accountant (CPA) eller Certified Financial Planner (CFP). I tillegg til formell utdannelse kan det være nødvendig at økonomikonsulenter har omfattende kunnskap om forretningsanalyse, finansielle prognoser, investeringer og økonomistyring.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en økonomikonsulent:

 • Bachelorgrad i finans, University of California, Los Angeles (UCLA), 2014
 • Sertifisering som Certified Financial Planner (CFP), 2016
 • Mastergrad i bedriftsøkonomi, University of Southern California (USC), 2018


Økonomikonsulentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i CV-en til en økonomikonsulent fordi det raskt viser potensielle arbeidsgivere at du har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å lykkes i stillingen. Det bidrar også til å skille deg ut fra andre kandidater som søker på den samme jobben. Kompetansen du oppgir i CV-en, bør være tilpasset den spesifikke jobben du søker på, og bør omfatte både harde og myke ferdigheter som er relevante for stillingen. Eksempler på slike ferdigheter kan være økonomisk analyse, budsjettering, prognoser, finansiell modellering, prosjektledelse, strategisk planlegging, risikostyring og problemløsning.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. problemløsning
 3. Lederskap
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Kommunikasjon
 6. Tidshåndtering
 7. Oppmerksomhet på detaljer
 8. Tilpasningsevne
 9. Beslutningstaking
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Regnskapsføring
 3. Dataanalyse
 4. Risikostyring
 5. Investeringsbankvirksomhet
 6. Finansiell modellering
 7. Kredittanalyse
 8. Verdivurderingsmodellering
 9. Porteføljeforvaltning
 10. Finansiell rapportering


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for finanskonsulenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en økonomikonsulent

 • Fremhev erfaring innen finans, inkludert bransjespesifikk kunnskap og faglige kvalifikasjoner.
 • Ta med et sammendrag som oppsummerer de viktigste kvalifikasjonene.
 • Du må kunne vise til en rekke vellykkede resultater i finanssektoren.
 • Demonstrere kompetanse innen økonomisk analyse, problemløsning og beslutningstaking.
 • Fremheve ferdigheter med økonomisk programvare og analyseverktøy.
 • Nevn priser og utmerkelser du har mottatt for arbeid innen finans.
 • Inkluderer inngående kunnskap om aktuelle trender og regelverk i finanssektoren.
 • Gi en detaljert forståelse av etiske og juridiske prinsipper innen økonomistyring.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis