Eksempel på CV for finansmedarbeider (gratis guide)

Lag en CV for finansmedarbeidere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Finansmedarbeider CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (98 stemmer)
Finansmedarbeider CV Eksempel

Denne artikkelen gir deg en omfattende veiledning i hvordan du lager en CV for en stilling som finansmedarbeider. Den inneholder en detaljert analyse av jobbkravene og tips om hvordan du kan strukturere CV-en for å øke sjansene dine for å få jobben. Den inneholder også et eksempel på en profesjonell CV for økonomimedarbeidere som kan hjelpe deg med å komme i gang.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en finansmedarbeider?

En økonomimedarbeider jobber vanligvis i økonomi- og regnskapsavdelingen i en organisasjon og er ansvarlig for å levere økonomiske og administrative tjenester. De kan ha ansvar for å utarbeide økonomiske rapporter, spore utgifter, føre regnskap, utarbeide budsjetter og prognoser og foreta økonomiske analyser. De kan også jobbe tett sammen med regnskapsavdelingen for å sikre at alle økonomiske transaksjoner registreres og rapporteres på riktig måte.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for finansmedarbeidere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en finansmedarbeider?

 • Utvikle og vedlikeholde økonomiske regneark og databaser.
 • Analysere økonomiske data og formidle innsikt til toppledelsen.
 • Bistå i utarbeidelsen av regnskaper og rapporter
 • Utføre økonomiske prognoser og budsjettering
 • Administrere leverandørgjeld og kundefordringer
 • Analysere og avstemme balansekontoer
 • Overvåke og analysere månedlige driftsresultater i forhold til budsjett
 • Utvikle og implementere finansielle retningslinjer og prosedyrer
 • Bistå i forbindelse med regnskapsrevisjon og skatteregistrering
 • Gi støtte til andre avdelinger i økonomiske spørsmål

Eksempel på CV for finansmedarbeidere til inspirasjon

John Doe
123 Any Street, Anytown, USA
Telefon: (555) 555-5555
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren økonomimedarbeider med dokumenterte resultater innen økonomisk analyse og budsjettering. Med bakgrunn i regnskap og finans er han ekspert på økonomiske prognoser og dataanalyse. Han har en utmerket evne til å tolke økonomiske data og utvikle praktiske løsninger på komplekse økonomiske problemer.

Arbeidserfaring

 • Økonomimedarbeider - XYZ Corporation, Anytown, USA (2017 - i dag)
  • Utarbeidet detaljerte økonomiske rapporter til toppledelsen
  • Analyserte økonomiske data og kom med anbefalinger om kostnadsbesparelser.
  • Utviklet og implementert strategier for økonomisk planlegging, budsjettering og prognoser.
 • Regnskapsfører - ABC Corporation, Anytown, USA (2015 - 2017)
  • Gjennomført økonomiske analyser og utarbeidet regnskaper
  • Håndtering av leverandør- og kundefordringer
  • Støtte andre avdelinger i regnskapssaker

Utdanning
Bachelor of Science i regnskap - Anytown University, Anytown, USA (2011)

Kompetanse
Finansiell analyse, budsjettering, prognoser, regnskap, dataanalyse, finansiell rapportering

Sertifiseringer
Autorisert revisor (CPA)

Språk
Engelsk (morsmål), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for finansmedarbeidere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for finansmedarbeidere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne finansmedarbeidere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring du har som er relatert til økonomi og regnskap, for eksempel tidligere arbeid som regnskapsfører eller innen et beslektet felt.
 • Sørg for å ta med alle relevante sertifiseringer du har, for eksempel sertifiseringer som statsautorisert revisor (CPA) eller innen finansiell planlegging.
 • Bruk et sterkt, handlingsorientert språk og kvantifiser prestasjonene dine for å vise hvilken verdi du har tilført tidligere arbeidsgivere.
 • Beskriv dine kommunikasjonsevner og eventuelle erfaringer fra arbeid med kunder eller klienter.
 • Oppgi eventuell programvare eller systemer du har erfaring med, for eksempel Quickbooks eller andre regnskapssystemer.


Eksempler på CV-sammendrag for finansmedarbeidere

CV-sammendrag for finansmedarbeidere brukes til å gi potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av kvalifikasjonene og erfaringene dine. Det fungerer også som en introduksjon til CV-en din og bør være tilpasset den spesifikke stillingen du søker på. Et godt utformet CV-sammendrag eller -mål kan hjelpe deg med å skille deg ut fra mengden og overbevise arbeidsgivere om at du har de ferdighetene og kvalifikasjonene de er ute etter.

For eksempel:

 • Analytisk finansmedarbeider med mer enn 5 års erfaring innen finansiell analyse og rapportering. Ekspert på dataanalyse og finansiell modellering.
 • Økonomimedarbeider med erfaring innen budsjettering, kostnadskontroll, finansiell modellering og prognoser. Dyktig innen økonomisk analyse og problemløsning.
 • Engasjert finansmedarbeider med erfaring innen finansiell analyse og rapportering. Ekspert på finansiell modellering og dataanalyse.
 • Erfaren økonomimedarbeider med over 7 års erfaring innen økonomisk analyse og prognoser. Dyktig innen budsjettering og kostnadskontroll.
 • Økonomimedarbeider med erfaring innen finansiell analyse, prognoser og rapportering. Dyktig i dataanalyse og finansiell modellering.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for finansmedarbeidere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en finansmedarbeider av flere grunner. For det første gir det potensielle arbeidsgivere et bedre inntrykk av dine ferdigheter og evner innen finans. Den viser også hvordan din tidligere erfaring kan brukes i jobben du søker på. Til slutt er det en god anledning til å fremheve hva du har oppnådd på området og vise hvorfor du passer godt til stillingen.

Et eksempel:

 • Bidro til å utarbeide og overvåke årlige budsjetter, prognoser og rullerende 12-måneders kontantstrømsprognoser.
 • Vedlikehold og oppfølging av anleggsmidler, avskrivnings- og amortiseringsplaner.
 • Ukentlig avstemming av bankkontoer, kredittkort og andre finansielle kontoer.
 • Utviklet og implementert økonomisystemer og -retningslinjer for å legge til rette for nøyaktig og rettidig finansiell rapportering.
 • Utviklet og vedlikeholdt økonomiske modeller til bruk i strategisk planlegging og prognoser.
 • Utarbeidet og analyserte regnskaper, rapporter og andre finansielle dokumenter.
 • Gjennomgikk og vedlikeholdt hovedbokskontoer, journalposter og avstemminger.
 • Analyserte og evaluerte økonomisk informasjon for å anbefale eller utvikle effektiv bruk av ressurser og prosedyrer.
 • Bistod i utarbeidelsen av årlig revisjon og selvangivelser.
 • Opplæring og veiledning av yngre medarbeidere i finansielle prosedyrer og retningslinjer.


Eksempel på utdannelse for finansmedarbeidere

En finansmedarbeider trenger vanligvis en bachelorgrad i finans, regnskap, økonomi, business eller et beslektet fagområde. Kurs i matematikk, kommunikasjon og kritisk tenkning anbefales også. I tillegg bør finansmedarbeidere ha god kjennskap til datamaskiner og programvare, samt gode analytiske, organisatoriske og problemløsende evner. Profesjonell sertifisering, som for eksempel Certified Financial Planner (CFP), kan også være en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en finansmedarbeider:

 • Kandidateksamen i finans, 2020, University of California, Los Angeles
 • Fullført kurs i bedriftsøkonomi, finansregnskap og investeringer.
 • Fikk utmerkelsen Dean's List høsten og våren 2019.
 • Fullførte et sommerpraksisprogram i finans hos ABC Corporation.
 • Utarbeidet en omfattende økonomisk rapport med strategier for å øke lønnsomheten.
 • Kandidat til sertifisert finansanalytiker (CFA) nivå I


Finansmedarbeiderens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for økonomimedarbeidere fordi det viser arbeidsgivere at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å lykkes i stillingen. Ferdighetene bør være spesifikke for jobben du søker på, og de bør vise at du har kunnskap og erfaring innen økonomiområdet. Eksempler på ferdigheter som kan være aktuelle for en CV for økonomimedarbeidere er finansiell analyse, budsjettering, prognoser, regnskapsprinsipper, finansiell rapportering og finansiell modellering.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. Finansiell modellering
 3. Multitasking
 4. Risikostyring
 5. Dataanalyse
 6. Problemløsning
 7. Tidshåndtering
 8. Kommunikasjon
 9. Teamarbeid
 10. Organisering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Bokføring
 3. Regnskapsføring
 4. Dataanalyse
 5. Investeringsanalyse
 6. Finansiell planlegging
 7. Risikostyring
 8. Revisjon
 9. Utarbeidelse av skatterapporter
 10. Finansiell rapportering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en finansmedarbeider

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en finansmedarbeider

 • Fremhev relevant erfaring innen økonomi eller regnskap, for eksempel praksisplasser, kurs og eventuelle ferdigheter innen programvare og økonomisk analyse.
 • Vise forståelse for finansielle regler og prinsipper.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons-, problemløsnings- og organisasjonsevner.
 • Du kan vise til kunnskap om økonomisystemer og programvare som QuickBooks og Microsoft Excel.
 • Vis at du er opptatt av nøyaktighet, punktlighet og oppmerksomhet på detaljer.
 • Ta med relevante sertifiseringer og lisenser.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis