Eksempel på CV for økonomiassistent (gratis guide)

Lag en CV for økonomiassistenter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for finansassistent
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (80 stemmer)
Eksempel på CV for finansassistent

Er du på jakt etter en stilling som økonomiassistent? I så fall bør du lese vårt CV-eksempel for økonomiassistenter. Denne omfattende guiden viser deg hvordan du utformer en CV som gir deg et intervju og bringer deg et skritt nærmere drømmejobben. Vi gir deg tipsene og triksene du trenger for å skille deg ut fra konkurrentene, inkludert hva du bør ta med i CV-en, hvordan du skriver et effektivt følgebrev og mye mer. Så les videre for å finne ut hvordan du får CV-en din til å skinne.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en økonomiassistent?

En økonomiassistent jobber vanligvis sammen med bedriftens økonomiteam og bistår med den daglige økonomiske driften. Spesifikke ansvarsområder kan være å spore og avstemme kontoer, utarbeide økonomiske rapporter, organisere og arkivere økonomiske dokumenter, hjelpe til med å administrere budsjetter og bistå med lønns- og leverandør- og reskontroprosesser. I tillegg kan en økonomiassistent undersøke og fremskaffe økonomiske data som beslutningsgrunnlag, og bidra til å sikre at regelverk og prosedyrer overholdes.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for økonomiassistenter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en økonomiassistent?

for svaret

 • Administrere leverandørgjeld og kundefordringer
 • Utarbeide økonomiske dokumenter som fakturaer, regninger og andre oppføringer
 • Vedlikeholde og oppdatere finansielle databaser og registre.
 • Bistå med utarbeidelse og forvaltning av budsjettet
 • Avstemme bankkontoer og regnskaper
 • Behandle betalinger og innskudd
 • Generere økonomiske rapporter og oversikter
 • Overvåke finansielle transaksjoner og dokumentasjon
 • Bistå med revisjoner og selvangivelser
 • Gi administrativ støtte til økonomiavdelingen

Eksempel på CV for økonomiassistenter til inspirasjon

Navn: John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Sammendrag: John Doe er en erfaren økonomiassistent med lang erfaring innen økonomistyring, utarbeidelse av økonomiske rapporter og økonomisk rådgivning. Han har en bachelorgrad i økonomi og snakker flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring:

 • Økonomiassistent, Anytown Bank, Anytown, USA, 2016-d.d.
  • Behandlet kundekontoer og administrerte nye kontoer
  • Utarbeidet og analysert regnskaper
  • Gi finansiell rådgivning til kunder
 • Kreditormedarbeider, ABC Corporation, Anytown, USA, 2012-2016
  • Behandlet leverandørkontoer og administrerte betalinger
  • Utarbeidet og analysert økonomiske rapporter
  • Finansiell rådgivning til leverandører

Utdanning:

 • Bachelor of Science i finans, Anytown University, Anytown, USA, 2012

Ferdigheter:

 • Finansiell analyse
 • Finansiell rapportering
 • Leverandør- og kundefordringer
 • Microsoft Office-pakken

Sertifiseringer:

 • Sertifisert finansiell rådgiver, 2016

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for økonomiassistent

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for økonomiassistenter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne økonomiassistenter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev viktige økonomiske ferdigheter som budsjettering, regnskap, prognoser og økonomisk analyse.
 • Vis at du kan gjøre flere ting samtidig og håndtere konkurrerende prioriteringer.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer, for eksempel autorisasjon som statsautorisert revisor (CPA).
 • Vis frem dine kunnskaper om regnskapsprogramvare og andre økonomiske verktøy.
 • Demonstrer din evne til å tenke strategisk og forutse fremtidige økonomiske behov.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomiassistenter

Et velskrevet CV-sammendrag eller -mål kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene når du søker jobb i finanssektoren. Et CV-sammendrag for økonomiassistenter bør gi potensielle arbeidsgivere en kort oversikt over dine ferdigheter og kvalifikasjoner, samt dine karrieremål. Sammendraget bør være skreddersydd for stillingen du søker på, og fremheve de ferdighetene og erfaringene som gjør at du passer perfekt til jobben. Det bør også understreke verdien du kan tilføre stillingen og organisasjonen. På den måten kan arbeidsgiveren raskt finne ut hvorfor du er den ideelle kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Nyutdannet økonom med gode regnskaps- og organisasjonsevner. Erfaring med dataregistrering og økonomisk analyse.
 • Detaljorientert økonomiassistent med 5 års erfaring innen finansiell planlegging og analyse. Dyktig innen budsjettering, prognoser og finansiell modellering.
 • Organisert og motivert økonomiassistent med eksepsjonell evne til problemløsning. Erfaring med økonomisk rapportering, kostnadsanalyse og bokføring.
 • Resultatdrevet økonomiassistent med 7 års erfaring innen økonomisk analyse, budsjettering og prognoser. Dyktig innen dataregistrering og finansiell modellering.
 • Økonomiekspert med 3 års erfaring innen budsjettering og prognoser. God kunnskap om økonomisk analyse og rapportering. Utmerker seg innen dataregistrering.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for økonomiassistenter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for økonomiassistenter fordi det gir potensielle arbeidsgivere en bedre forståelse av dine kvalifikasjoner og ferdigheter. Det hjelper dem også med å vurdere din evne til å utføre de oppgavene du vil få ansvar for i stillingen. En god erfaringsdel skal inneholde relevante stillingstitler, arbeidsoppgaver og resultater som viser at du er i stand til å utføre stillingens oppgaver. I tillegg skal den inneholde målbare resultater som du har oppnådd i tidligere stillinger. Denne informasjonen hjelper arbeidsgiveren til å forstå hvorfor du er den beste kandidaten til stillingen, og øker sjansene dine for å få jobben.

For eksempel:

 • Støtte til økonomiavdelingen ved å behandle fakturaer, forberede betalinger og arkivere dokumenter.
 • Nøyaktig registrering av økonomiske transaksjoner og utarbeidelse av rapporter.
 • Utarbeidet og redigert finansielle dokumenter som budsjetter, kundefordringer og leverandørgjeld.
 • Støtte ved utarbeidelse av økonomiske rapporter og prognoser.
 • Bistod i utarbeidelsen av budsjetter og førte budsjettoversikter.
 • Gjennomgått finansielle dokumenter for å sikre at de er nøyaktige og fullstendige.
 • Utviklet og vedlikeholdt databasesystemer for sporing av finansiell informasjon.
 • Utførte research for å analysere finansiell informasjon og komme med anbefalinger.
 • Utarbeidet regnskaper og presenterte dem for ledelsen for gjennomgang.
 • Bistod med utvikling og implementering av internkontrollsystemer.


Eksempel på utdannelse for økonomiassistent

En økonomiassistent trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende, samt noe erfaring med regnskap eller bokføring. Mange arbeidsgivere krever også at en økonomiassistent har en toårig utdannelse innen regnskap eller økonomi, eller en sertifisering fra en anerkjent organisasjon som Institute of Certified Bookkeepers. I tillegg bør økonomiassistenter ha gode matematiske og analytiske ferdigheter, utmerkede organisasjonsevner og evne til å jobbe selvstendig.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en økonomiassistent:

 • Bachelorgrad i finans, ABC University, 2020
 • Associate's Degree in Business, XYZ University, 2018
 • Sertifikat i finansiell planlegging, ABC College, 2017
 • Sertifikat i regnskap, XYZ College, 2016


Økonomiassistentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i en CV for økonomiassistenter fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Ved å inkludere relevante ferdigheter, som regnskap, bokføring, budsjettering, økonomisk analyse og dataregistrering, kan arbeidsgivere raskt se om søkeren er kvalifisert til å fylle stillingen. Ved å inkludere en liste over spesifikke ferdigheter og programmer som søkeren behersker, kan man dessuten vise kandidatens tekniske kompetanse på området. Ved å inkludere ferdigheter i en CV kan arbeidsgivere også se kandidatens potensial for å avansere i bedriften, og det kan hjelpe søkeren til å skille seg ut fra andre kandidater.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Problemløsning
 3. Oppmerksomhet på detaljer
 4. Regnskapstekniske ferdigheter
 5. Kommunikasjon
 6. Tidsplanlegging
 7. Mellommenneskelige ferdigheter
 8. Analytisk tenkning
 9. Datakunnskap
 10. Konfidensialitet
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Dataregistrering
 3. Regnskapsføring
 4. Bokføring
 5. Skatteoppgjør
 6. Budsjettering
 7. Utarbeidelse av regneark
 8. Kostnadsanalyse
 9. Finansiell rapportering
 10. Prognoser


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for økonomiassistenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en økonomiassistent

 • Fremhev eventuell erfaring innen regnskap eller økonomi.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har innen regnskap eller økonomi.
 • Fremhev programvare eller dataprogrammer du er kjent med.
 • Vis frem dine kunnskaper om finansielle regler og prosedyrer.
 • Beskriv din erfaring med økonomisk analyse og rapportering.
 • Demonstrere din evne til å administrere budsjetter og regnskaper.
 • Fremhev eventuell erfaring med å jobbe i team.
 • Vis frem dine evner til problemløsning og din sans for detaljer.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis