Eksempel på CV for økonomidirektør (gratis guide)

Lag en CV for økonomidirektør som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (56 stemmer)

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for økonomidirektører! Her vil vi gi deg tips og råd om hvordan du kan lage en slagkraftig CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere. Vi gir deg også et detaljert eksempel på en CV for finansdirektører som du kan bruke som referanse for din egen. Med disse ressursene kan du være sikker på å sende inn en profesjonell CV som vil hjelpe deg med å få den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en økonomidirektør?

En økonomidirektør er ansvarlig for å gi økonomisk veiledning og støtte til en organisasjon. De er vanligvis ansvarlige for å administrere den økonomiske driften og sørge for at organisasjonens økonomi forvaltes på en ansvarlig og effektiv måte. Dette innebærer blant annet å føre tilsyn med budsjetteringsprosessen, utarbeide regnskaper og rapporter, utvikle økonomiske strategier, overvåke at lover og forskrifter overholdes, gi økonomisk rådgivning til de ansatte og gjennomføre regnskapsrevisjoner. De kan også være involvert i utvikling og implementering av langsiktige økonomiske planer for organisasjonen.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er relatert til Director of Finance:

Hvilke ansvarsområder har en økonomidirektør?

 • Administrere og gjennomgå alle økonomiske planer og budsjetter
 • Analysere finansielle data og utarbeide månedlige og kvartalsvise finansielle rapporter.
 • Overvåke utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med anerkjente retningslinjer og prosedyrer.
 • Sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes
 • Gi råd og veiledning til organisasjonen om strategier for økonomisk planlegging og budsjettering
 • Identifisere og overvåke finansielle risikoer og muligheter
 • Administrere og overvåke kontantstrøm og investeringer
 • Utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer for finansiell rapportering
 • Lede investeringsaktiviteter og gi veiledning om investeringsstrategier
 • Administrere og koordinere revisjonsprosessen
 • Overvåke og gjennomgå finansielle kontrakter, betalinger og fakturaer.
 • Kontakt med eksterne interessenter som revisorer, banker og investeringspartnere.
 • Gi økonomisk rådgivning og støtte til andre avdelinger

Eksempel på CV for økonomidirektør til inspirasjon

Navn: John Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345

E-post: john.doe@example.com

Tlf: 123-456-7890

Sammendrag: John Doe er en erfaren økonomidirektør med lang erfaring innen finansiell planlegging, budsjettering og økonomisk analyse. Han har gode kunnskaper om finansielle forskrifter og rapportering, og er en effektiv kommunikator med evne til å forklare komplekse finansielle konsepter til alle nivåer av interessenter. Han kan vise til gode resultater når det gjelder å lede store team, ta gode beslutninger under press og håndtere flere prosjekter samtidig.

Arbeidserfaring:

 • Økonomidirektør, XYZ Corporation, Anytown, ST (2018-nåværende)
  • Lede et team på 10 økonomimedarbeidere.
  • Lede den årlige budsjettprosessen, prognoser og økonomisk planlegging.
  • Utvikle KPI-er og finansiell rapportering for å følge opp resultatene.
  • Identifisere områder for kostnadsbesparelser og inntektsoptimalisering.
 • Økonomisjef, ABC Company, Anytown, ST (2013-2018)
  • Ledet et team på 5 økonomimedarbeidere.
  • Utarbeidet regnskaper og prognoser.
  • Utviklet og implementert finansielle retningslinjer og prosedyrer.
  • Bidro med økonomisk analyse og rådgivning til ledergruppen.

Utdanning: Master i bedriftsøkonomi, Anytown University (2013)

Ferdigheter:

 • Finansiell planlegging og analyse
 • Budsjettering og prognoser
 • Strategisk planlegging og gjennomføring
 • Finansiell modellering og analyse
 • Risikostyring
 • Teamledelse

Sertifiseringer: Autorisert revisor (CPA)

Språk: Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for økonomidirektør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for finansdirektører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne økonomidirektører - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din økonomiske innsikt, for eksempel budsjettering, prognoser og analyser.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer, for eksempel sertifisert revisor (CPA).
 • Du må kunne vise at du behersker økonomiprogrammer som QuickBooks og SAP.
 • Vis frem din evne til å lede team og administrere personell.
 • Oppgi hva du har oppnådd som viser at du forvalter økonomien på en god måte.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomidirektører

Et CV-sammendrag eller CV-mål er viktig å inkludere i en CV fordi det gir potensielle arbeidsgivere en kort oversikt over kandidatens kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter innen økonomi. Det fremhever også kandidatens sterke sider og prestasjoner i den aktuelle stillingen, slik at vedkommende skiller seg ut fra andre søkere. I tillegg gir et CV-sammendrag eller en målsetting arbeidsgiveren en idé om kandidatens karrieremål og hvordan vedkommende kan bidra til organisasjonen.

For eksempel:

 • Erfaren økonomidirektør med over 10 års erfaring innen finansiell planlegging og analyse. Dyktig innen utvikling og implementering av finansstrategier, finansiell planlegging, budsjettering og prognoser.
 • Dynamisk økonomidirektør med over 15 års erfaring innen økonomistyring og -analyse. Dokumenterte resultater fra effektiv ledelse av økonomiteam og strategisk økonomisk rådgivning.
 • Svært velorganisert økonomidirektør med over 10 års erfaring innen finansiell rapportering og analyse. Ekspert i å bygge relasjoner med interessenter og lede vellykkede revisjonsprosesser.
 • Innovativ økonomidirektør med over 12 års erfaring innen budsjettering og økonomisk planlegging. Anerkjent for å drive frem prosessforbedringer og kostnadsbesparende tiltak.
 • Resultatorientert økonomidirektør med over 8 års erfaring innen økonomistyring. Dokumenterte evner til å utvikle og implementere økonomiske modeller og strategier for å forbedre lønnsomheten.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til økonomidirektøren din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en økonomidirektør fordi den gir arbeidsgivere en omfattende oversikt over din yrkesbakgrunn og dine prestasjoner. Den viser kunnskapen og ekspertisen din på området og demonstrerer din evne til å håndtere økonomi og ta gode beslutninger. En sterk erfaringsdel hjelper også arbeidsgivere med å vurdere kvalifikasjonene dine raskt og enkelt, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og gi deg en bedre sjanse til å få jobben.

For eksempel:

 • Ledet et team på 10 økonomimedarbeidere for å sikre at regnskapene og rapportene var korrekte.
 • Implementerte og vedlikeholdt finanspolicyer og -prosedyrer for å sikre overholdelse av lovpålagte krav.
 • Utviklet og implementert strategier for å forbedre de økonomiske resultatene og redusere kostnadene.
 • Utarbeidet og presenterte månedlige, kvartalsvise og årlige økonomiske rapporter for toppledelsen og styret.
 • Økonomisk rådgivning og veiledning til ledergruppen i forbindelse med forretningsbeslutninger.
 • Stod i spissen for en vellykket implementering av et nytt regnskapssystem.
 • Gjennomførte omfattende økonomiske analyser for å identifisere forbedringsmuligheter.
 • Utviklet og overvåket budsjetter for å sikre effektiv ressursbruk.
 • Samarbeid med interne og eksterne interessenter for å identifisere og håndtere finansielle risikoer.
 • Forhandlet kontrakter med leverandører for å sikre optimale priser.


Eksempel på utdannelse for økonomidirektør

En økonomidirektør må vanligvis ha en bachelorgrad i regnskap, finans eller et beslektet fagområde. Mange arbeidsgivere foretrekker også kandidater som har en mastergrad i bedriftsøkonomi (MBA) med fordypning i finans. Ytterligere sertifiseringer, som for eksempel autorisasjon som Certified Public Accountant (CPA) eller Certified Management Accountant (CMA), kan også være å foretrekke. Relevant arbeidserfaring fra en økonomirelatert stilling er avgjørende for stillingen som økonomidirektør.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en økonomidirektør:

 • Master of Business Administration (MBA), finans, University of Chicago, Chicago, IL (2013)
 • Bachelor of Science (BS), finans, University of Michigan, Ann Arbor, MI (2010)
 • Statsautorisert revisor (CPA), delstaten Illinois (2012)


Økonomidirektørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en økonomidirektør fordi det viser kandidatens evner og styrker innen økonomiområdet. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å avgjøre om kandidaten passer til stillingen. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for en økonomidirektør er: 1. Økonomistyring - Dette inkluderer evnen til å utvikle og vedlikeholde økonomiske planer, analysere økonomiske data og identifisere og håndtere risiko. 2. Strategisk planlegging - Dette omfatter evnen til å utvikle langsiktige strategier og identifisere og implementere kostnadseffektive løsninger. 3. Budsjettering - Dette omfatter evnen til å utarbeide og vedlikeholde budsjetter, analysere økonomiske rapporter og identifisere områder for kostnadsbesparelser. 4. Lederskap - Dette omfatter evnen til å lede team, motivere medarbeidere og fremme organisasjonens mål. 5. Analytiske ferdigheter - Dette omfatter evnen til å analysere komplekse økonomiske data og generere meningsfulle rapporter. 6. Kommunikasjon - Dette omfatter evnen til å formidle finansiell informasjon til interessenter og andre beslutningstakere på en effektiv måte.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Kommunikasjon
 4. Analytisk
 5. Problemløsning
 6. Strategisk planlegging
 7. Budsjettering
 8. Økonomistyring
 9. Risikostyring
 10. Forhandlinger
< />
Vanskelige ferdigheter:
:
 1. Finansiell analyse
 2. Budsjettering
 3. Prognoser
 4. Regnskapsføring
 5. Skatteplanlegging
 6. Kostnadskontroll
 7. Revisjon
 8. Finansiell rapportering
 9. Risikostyring
 10. Strategisk planlegging


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en økonomidirektør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en økonomidirektør

 • Fremheve tidligere suksesser og prestasjoner
 • Inkluderer økonomi- og regnskapskompetanse
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har
 • Fremvise ferdigheter innen ledelse, kommunikasjon og beslutningstaking
 • Oppgi eventuell relevant programvareerfaring
 • Beskriv dine kunnskaper om finansiell rapportering og analyse.
 • Fremheve kunnskap om budsjettering og prognoser
 • Oppgi eventuell relevant bransjeerfaring
 • Demonstrere ferdigheter innen prosjektledelse
 • Redegjør for eventuelle kunnskaper om finansielle regler og overholdelse av disse

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis