Eksempel på CV for utviklingssjef (gratis guide)

Lag en CV for utviklingssjef som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Utviklingssjef CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (56 stemmer)
Utviklingssjef CV Eksempel

Er du på utkikk etter en ny jobb som Development Manager? I så fall har du kommet til rett sted. Vår artikkel med eksempler på CV-er for utviklingssjefer hjelper deg med å lage en profesjonell CV som viser frem dine ferdigheter og kvalifikasjoner for potensielle arbeidsgivere. Vi gir deg tips og råd om hvordan du skriver en CV som skiller seg ut fra konkurrentene. Vi gir deg også eksempler på vellykkede CV-er, slik at du kan få et inntrykk av hvordan en god CV ser ut. Med vår hjelp kan du være sikker på å lage en CV som vil bli lagt merke til.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en utviklingssjef?

En utviklingssjef er ansvarlig for å lede utviklingen og implementeringen av et selskaps produkter, tjenester og/eller systemer. Dette innebærer blant annet å føre tilsyn med ingeniør-, design- og produksjonsteamene. Utviklingssjefen kan også være ansvarlig for å planlegge, budsjettere og implementere strategier for å nå organisasjonens forretningsmål, vurdere risikoer og muligheter og utvikle et veikart for suksess. De kan også ha ansvar for å undersøke og evaluere nye teknologier og komme med anbefalinger om hvordan de kan utnyttes til organisasjonens fordel.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for utviklingssjefer:

Hvilke ansvarsområder har en utviklingssjef?

 • Planlegging, organisering og styring av design, utvikling og implementering av programvareapplikasjoner.
 • Bistå i utviklingen av programvareapplikasjoner fra idé til ferdigstillelse.
 • Lede og koordinere programvareutviklingsteam.
 • Sørge for at programvareutviklingsprosjekter fullføres i tide og innenfor budsjett.
 • Identifisere og feilsøke programvare- og maskinvarerelaterte problemer.
 • Gjennomføre bruker- og systemtester for å sikre kvaliteten.
 • Utarbeide detaljert dokumentasjon og opplæringsmateriell.
 • Opprette og vedlikeholde standarder og prosedyrer for programvareutvikling.
 • Utvikle og implementere strategier for programvareutvikling.
 • Opprettholde bransjekunnskap om trender og teknologier innen programvareutvikling.

Eksempel på CV for utviklingssjef til inspirasjon

John Doe

123 Main St, Anytown, USA 12345

johndoe@example.com

Utviklingssjef

John Doe er en erfaren utviklingssjef med over ti års erfaring innen prosjektledelse, kunderelasjoner og programvareutvikling. Han kan vise til en rekke vellykkede prosjekter og er en dyktig teamleder.

Arbeidserfaring

 • ABC Company, utviklingssjef, 2017-nåværende
  • Lede et team på 8 programvareutviklere i utviklingen av tilpassede applikasjoner.
  • Håndtere kunderelasjoner og samarbeide med kunder om å utvikle tilpassede programvareløsninger.
  • Utvikle prosjektplaner, tidslinjer og budsjetter
 • XYZ Company, programvareutvikler, 2011-2016
  • Utviklet tilpassede webapplikasjoner og -tjenester
  • Designe og implementere databaser for bruk med webapplikasjoner.
  • Teknisk støtte og opplæring av kunder

Utdanning

 • University of Anytown, Bachelor of Science in Computer Science, 2011

Kompetanse

 • Programvareutvikling
 • Prosjektledelse
 • Kunderelasjoner
 • Utforming av databaser
 • Teknisk støtte

Sertifiseringer

 • Sertifisert Scrum Master, Scrum Alliance, 2017
 • Sertifisert prosjektleder, Project Management Institute, 2015

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for utviklingssjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for Development Manager.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne utviklingssjefer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine leder- og administrasjonsevner, for eksempel prosjektplanlegging, delegering og teamsamarbeid.
 • Demonstrer dine tekniske ferdigheter innen programvareteknikk, koding og programmering.
 • Ta med din erfaring med å jobbe med toppledere, interessenter og tverrfunksjonelle team.
 • Legg vekt på problemløsningsferdigheter og evne til å finne kreative løsninger på utfordrende utviklingsspørsmål.
 • Vis hvordan du påvirker utviklingsprosessen, for eksempel ved å forbedre produktiviteten, redusere kostnadene og overholde tidsfrister.


Eksempler på CV-sammendrag for utviklingssjef

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for utviklingssjef er et viktig verktøy for å synliggjøre relevant erfaring og kompetanse for potensielle arbeidsgivere. Med et godt utformet sammendrag eller mål kan du målrette det mot stillingen og vise hvorfor du er den perfekte kandidaten for jobben. Det kan også hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere ved å fremheve dine unike kvalifikasjoner og egenskaper. Et CV-sammendrag eller -mål hjelper også arbeidsgivere til raskt å identifisere hva du kan tilføre stillingen og hvordan du kan hjelpe bedriften med å nå sine mål.

For eksempel:

 • Erfaren utviklingssjef med 7 års erfaring fra IT-bransjen. Dyktig innen prosjektledelse, programvareutvikling og teambuilding.
 • Utviklingssjef med bakgrunn innen IT, telekommunikasjon og programvareteknikk. Dokumenterte resultater fra vellykkede prosjektleveranser.
 • Svært velorganisert og detaljorientert utviklingsleder med 5 års erfaring innen programvareteknikk og prosjektledelse.
 • Motivert fagperson med 8 års erfaring som utviklingssjef. Har erfaring med å lede team, utvikle programvare og administrere prosjekter.
 • Bevist leder og utviklingssjef med over 6 års erfaring fra programvarebransjen. Ekspertise innen prosjektledelse og programvareutvikling.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til utviklingssjefen din

En sterk erfaringsdel i en CV for utviklingssjefer er viktig for å vise frem kompetansen og erfaringen du har tilegnet deg tidligere. Denne delen bør vise din evne til å skape og lede vellykkede prosjekter, din erfaring med å lede team og andre relevante kvalifikasjoner. Erfaringsdelen bør være skreddersydd for stillingen du søker på, og bør inneholde konkrete eksempler på hva du har oppnådd for å vise potensielle arbeidsgivere dine sterke sider og vise hvorfor du vil passe godt til stillingen. I tillegg bør du fremheve eventuelle priser eller anerkjennelser du har fått for arbeidet ditt, slik at du skiller deg ut fra konkurrentene.

For eksempel:

 • Vellykket ledelse av utviklingen av flere programvareapplikasjoner, noe som resulterte i økt kundetilfredshet.
 • Utarbeidet utviklingsplaner og tidsfrister for å sikre at prosjektene ble fullført i tide og innenfor budsjettrammene.
 • Utviklet og implementert teststrategier for å sikre programvarekvaliteten.
 • Gjennomførte kodegjennomganger og identifiserte områder for optimalisering.
 • Samarbeidet med dataingeniører, UX/UI-designere og produktledere for å sikre vellykkede produktlanseringer.
 • Styrte utviklingen av databaser og datavarehus og sørget for personvern og datasikkerhet.
 • Ledet et team av utviklere gjennom alle faser av livssyklusen for programvareutvikling.
 • Etablerte utviklingsprosesser og beste praksis for programvaredesign, koding og testing.
 • Overvåket programvarens ytelse og identifisert forbedringsområder.
 • Vi ga teknisk veiledning og var mentorer for yngre utviklere.


Eksempel på utdannelse for utviklingssjef

En utviklingssjef bør ha en bachelorgrad i et beslektet fagområde, for eksempel prosjektledelse, bedriftsøkonomi, informatikk eller ingeniørfag. En mastergrad i et av de nevnte fagområdene er å foretrekke. Andre ferdigheter som lederskap, kommunikasjon, problemløsning og analytisk tenkning er også påkrevd. Kunnskap om programvare for prosjektledelse, budsjettering og økonomisk analyse samt teknikker for prosessforbedring er også en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en utviklingssjef:

 • University of the West of England, Bristol, Storbritannia - 2016 - MSc i programvareteknologi
 • University of Oxford, Oxford, Storbritannia - 2011 - Bachelor of Engineering i datavitenskap
 • University of Cambridge, Cambridge, Storbritannia - 2009 - Diplom i dataprogrammering


Utviklingssjefens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en utviklingssjef, fordi det hjelper arbeidsgivere og rekrutterere til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Det viser også kandidatens kunnskap og ekspertise på området. Eksempler på ferdigheter kan være prosjektledelse, budsjettering, kommunikasjon, problemløsning, kundeservice og teambuilding. Disse ferdighetene viser at kandidaten er i stand til å håndtere komplekse oppgaver og lede team av utviklere.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Teamarbeid
 3. Organisatorisk
 4. Problemløsning
 5. Kommunikasjon
 6. Prosjektledelse
 7. Strategisk planlegging
 8. Beslutningstaking
 9. Tidshåndtering
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Prosjektledelse
 2. Programvareutvikling
 3. Smidig metodikk
 4. Teamledelse
 5. Ressursallokering
 6. Risikohåndtering
 7. Budsjettering
 8. Problemløsning
 9. Tidsstyring
 10. Kommunikasjon


Vanlige feil å unngå når du skal skrive en CV for utviklingssjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en utviklingssjef

 • Fremheve tekniske og ledelsesmessige ferdigheter knyttet til programvareutvikling.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller spesielle kvalifikasjoner knyttet til stillingen.
 • Inkluderer relevant erfaring fra arbeid med programvareutviklingsteam eller ledelse av utviklingsprosjekter.
 • Vis frem eventuelle suksesser du har oppnådd mens du har ledet utviklingsteam eller prosjekter.
 • Beskriv eventuelle innovative utviklingsprosesser eller teknologier du har håndtert.
 • Nevn eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for ditt arbeid innen programvareutvikling.
 • Fremhev eventuell erfaring med Agile eller andre utviklingsmetoder.
 • Demonstrere evne til problemløsning og sterk beslutningsevne

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis