Eksempel på CV for leveringssjef (gratis guide)

Lag en Delivery Manager-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Leveringsansvarlig CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (79 stemmer)
Leveringsansvarlig CV Eksempel

Denne artikkelen tar for seg et eksempel på en CV for en Delivery Manager. Den beskriver de viktigste ferdighetene og ansvarsområdene til en Delivery Manager, samt tips og strategier for å lage en vellykket CV. Artikkelen inneholder også et eksempel på en CV som kan tjene som forbilde for jobbsøkere. Ved hjelp av denne artikkelen kan du lage en CV som hjelper deg med å få den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Delivery Manager?

En Delivery Manager er ansvarlig for å føre tilsyn med leveransen av prosjekter til kunder og sørge for at prosjektene fullføres i tide og innenfor budsjett. De er ansvarlige for å håndtere kundens forventninger og sørge for at prosjektet oppfyller kundens krav, i tillegg til å administrere ressurser, inkludert budsjetter, mennesker og utstyr. De jobber også tett sammen med andre avdelinger, for eksempel salgs-, markedsførings- og tekniske avdelinger, for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er relatert til Delivery Manager:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Delivery Manager?

 • Veilede leveringsteamet og sørge for rettidig, nøyaktig og sikker levering av varer.
 • Utvikle og implementere leveringsstrategier.
 • Planlegging og planlegging av ruter.
 • Sikre at alle varer leveres i henhold til kundens krav.
 • Administrere og overvåke leveranseytelsen.
 • Opprettholde relasjoner med kundene og løse eventuelle leveringsproblemer.
 • Sikre at myndighetenes forskrifter og sikkerhetsstandarder overholdes.
 • Overvåking og kontroll av leveringskostnader.
 • Rekruttering, opplæring og ledelse av leveringspersonell.

Eksempel på CV for leveringssjef til inspirasjon

Leveringssjef
Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Adresse: 123 Main St, Anytown, CA 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:
John Doe er en Delivery Manager med over 10 års erfaring innen logistikk og transportledelse. Han har lang erfaring med å optimalisere effektivitet og produktivitet for å redusere kostnader. Han har god erfaring med prosjektledelse og kundeservice, samt med å lede og utvikle team. Han er sertifisert i Lean Six Sigma og har en bachelorgrad i logistikk.

Arbeidserfaring:
Leveringssjef, ABC Company, Anytown, CA (2010-2020)

 • Utviklet og implementert strategier for å forbedre leveringseffektiviteten med 30 %.
 • Administrerte opptil 20 sjåfører og sørget for at leveransene ble utført i tide og innenfor budsjett.
 • Identifiserte forbedringsområder, inkludert kostnadsreduksjon og kundetilfredshet.
 • Overvåket kundeklager og iverksatte korrigerende tiltak for å sikre kundetilfredshet.

Utdanning:
Bachelorgrad i logistikk, Anytown University, Anytown, CA (2005-2009)

Kompetanse:
Logistikk, transportledelse, prosjektledelse, teamledelse, kundeservice

Sertifiseringer:
Lean Six Sigma-sertifisert

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (mellomnivå)CV-tips for Delivery Manager

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Delivery Manager-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Delivery Managers - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din mest relevante erfaring.
 • Demonstrer din kunnskap om leveringsprosessen.
 • Vis frem din evne til å håndtere flere oppgaver.
 • Fremhev din evne til å løse problemer.
 • Inkluder din oppmerksomhet på detaljer.


Eksempler på sammendrag av CV for Delivery Manager

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å gjøre seg bemerket på. Det gir deg mulighet til å fremheve kjernekompetansen og erfaringene dine på en måte som understreker kvalifikasjonene dine som Delivery Manager. Ved å lage et CV-sammendrag eller en CV-målsetting gir du potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av dine faglige ferdigheter og erfaringer. Det gjør det enklere for dem å vurdere kvalifikasjonene dine og avgjøre om du er den rette for stillingen. Et sammendrag eller en målsetting kan dessuten hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere med lignende kvalifikasjoner.

For eksempel:

 • Erfaren Delivery Manager med over 5 års erfaring fra logistikkbransjen. Dyktig i å overvåke forsyningskjededrift, logistikkplanlegging og kundeservice.
 • Velorganisert Delivery Manager med over 8 års erfaring fra transportbransjen. Dokumenterte resultater innen håndtering av leveranser, ruteplanlegging og koordinering av forsendelser.
 • Delivery Manager med over 10 års erfaring fra lager- og logistikkbransjen. Dyktig innen lagerstyring, ordreoppfyllelse og ruteoptimalisering.
 • Resultatorientert Delivery Manager med over 15 års erfaring fra frakt- og transportbransjen. Har vist at han har lykkes med å lede personell, føre tilsyn med driften og effektivisere prosesser.
 • Dynamisk Delivery Manager med dokumentert evne til å strømlinjeforme driften og maksimere effektiviteten. Erfaring med å lede personell og prosjekter og sikre kundetilfredshet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for leveringssjefen din

En sterk erfaringsdel i en Delivery Manager-CV er viktig fordi den viser potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å lede et team. Det kan også vise at du er i stand til å håndtere flere prosjekter, prioritere oppgaver og oppnå ønskede resultater. Ved å fremheve din tidligere erfaring kan du vise potensielle arbeidsgivere at du har kunnskapen og ferdighetene som trengs for å lykkes i denne rollen. En sterk erfaringsdel kan dessuten hjelpe deg med å skille deg ut fra andre jobbsøkere og vise ditt engasjement for bransjen.

For eksempel:

 • Vellykket ledelse av et team på 10 sjåfører for å nå målene for kundetilfredshet.
 • Utviklet og implementert nye driftsprosesser for å forbedre leveringseffektiviteten.
 • Utviklet og opprettholdt sterke relasjoner med nøkkelkunder.
 • Overvåket kundeservicetrender for å identifisere forbedringsområder.
 • Sørget for at alle lokale, statlige og føderale forskrifter ble overholdt.
 • Etablerte og håndhevet sikkerhetsprotokoller for leveringspersonell.
 • Opplæring og veiledning av nytt leveringspersonell.
 • Brukte dataanalyse til å identifisere og løse problemområder.
 • Opprettet og vedlikeholdt leveringsplaner for å imøtekomme kundenes krav.
 • Gjennomførte regelmessige medarbeidersamtaler med leveringspersonalet.


Eksempel på utdannelse for Delivery Manager CV

En Delivery Manager må vanligvis ha en bachelorgrad innen et felt relatert til økonomi, ledelse eller teknologi. De bør også ha erfaring med prosjektledelse og gode kommunikasjons-, organisasjons- og problemløsningsevner. I tillegg bør de ha kunnskap om programvareutviklingsprosessen, for eksempel Agile og Scrum, og erfaring med prosjektstyringsverktøy som Jira, Asana og Trello.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Delivery Manager:

 • Bachelor of Science i logistikk, University of Maryland (juli 2012)
 • Certified Supply Chain Professional (CSCP), Institute of Supply Chain Management (mai 2014).
 • Sertifisert logistiktekniker (CLT), Logistics Institute (april 2016).


Delivery Manager-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en Delivery Manager fordi det hjelper arbeidsgivere å raskt identifisere om kandidaten er kvalifisert for stillingen. Det er viktig å fokusere på de ferdighetene som er relevante for jobben, for eksempel effektiv prosjektledelse, kommunikasjon, problemløsning og organisatoriske ferdigheter. Hvis du i tillegg nevner spesifikk kunnskap om eller erfaring med relevante verktøy, programvare eller prosesser, kan du vise arbeidsgiveren at kandidaten er i stand til å håndtere et bredt spekter av oppgaver. Eksempler er ikke nødvendig.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatorisk
 3. Kommunikasjon
 4. Tidshåndtering
 5. Problemløsning
 6. Teambuilding
 7. Forhandling
 8. Kundeservice
 9. Beslutningstaking
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Ruteplanlegging
 2. Logistikkledelse
 3. Flåtestyring
 4. Lagerstyring
 5. Kostnadsoptimalisering
 6. Tidsstyring
 7. Risikovurdering
 8. Sjåføropplæring
 9. Leverandørrelasjoner
 10. Kundeservice


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en leveransesjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Delivery Manager

 • God forståelse av produktleveringsprosessen
 • Utmerkede organisasjons- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å håndtere flere prosjekter samtidig
 • Ferdigheter i programvare for prosjektstyring
 • Evne til å samarbeide godt med tverrfaglige team
 • Kunnskap om beste praksis for prosjektgjennomføring
 • Kjennskap til Agile/Scrum-metodikk
 • Erfaring med å samarbeide med interessenter fra ulike avdelinger
 • Evne til å overholde stramme tidsfrister
 • Gode evner til problemløsning og beslutningstaking

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis