Eksempel på CV for apotektekniker (gratis guide)

Lag en CV for apotekteknikere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for apotektekniker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (31 stemmer)
Eksempel på CV for apotektekniker

Ønsker du å få jobb som apotektekniker? I denne artikkelen får du et omfattende CV-eksempel og tips som kan hjelpe deg med å lykkes. Vårt CV-eksempel for apotektekniker gir deg den beste måten å formatere, strukturere og presentere dine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer på en profesjonell måte. Du får også ekspertråd om hvordan du får CV-en din til å skille seg ut, samt tips om hvordan du skriver et følgebrev og forbereder deg til et intervju. Med disse verktøyene kan du være sikker på at CV-en din vil imponere potensielle arbeidsgivere og hjelpe deg med å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en apotektekniker?

En apotektekniker bistår en autorisert farmasøyt med en rekke oppgaver, som å måle, blande, telle og merke medisiner. De jobber også med kunder, svarer på spørsmål og gir informasjon. De kan også delta i lagerstyring, journalføring og andre administrative oppgaver.


Hvilke ansvarsområder har en apotektekniker?

 • Legge inn pasientinformasjon nøyaktig og fullstendig i datasystemet.
 • Ta telefonen og besvare kundehenvendelser.
 • Motta og verifisere reseptbestillinger fra kunder.
 • Legge inn reseptinformasjon i datasystemet.
 • Se etter interaksjoner med andre legemidler.
 • Måle, blande, telle opp, merke og registrere mengder og doser av medisiner.
 • Pakking og merking av resepter til pasienter.
 • Behandle forsikringskrav.
 • Bestille, motta og fylle opp lageret med apotekvarer.
 • yte kundeservice og svare på spørsmål fra kundene.
 • Opprettholde pasientens konfidensialitet.
 • Overholde alle lovpålagte krav til håndtering og utlevering av legemidler.

Eksempel på CV for apotektekniker til inspirasjon

John Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345 123 Main Street, Anytown, ST 12345 | Telefon: (123) 456-7890 | E-post: john.doe@email.com

Svært motivert og detaljorientert apotektekniker med tre års erfaring fra et apotek med stort volum. Utmerkede ferdigheter innen kundeservice og kommunikasjon, samt god kunnskap om apotekdrift og legemidler. Er dyktig til å håndtere varelager og ekspedere resepter. Sertifisert av Pharmacy Technician Certification Board.

Arbeidserfaring
 • Apotektekniker, Anytown Pharmacy, Anytown, ST | Februar 2018 - nåtid
  • Utfylling av resepter og behandling av pasientinformasjon.
  • Håndtere kundehenvendelser og klager på en profesjonell måte.
  • Bistå med lagerstyring, syklustellinger og månedlige revisjoner.
  • Sikre effektiv kommunikasjon mellom apotekets ansatte.
 • Apotekstekniker, Bigtown Pharmacy, Bigtown, ST | Juni 2016 - januar 2018
  • Ekspederte resepter, bekreftet bestillinger og besvarte telefonsamtaler.
  • Bistod farmasøyter og kunder.
  • Sikret nøyaktighet og overholdelse av alle statlige og føderale forskrifter.
  • Utførte lagerføring og bestilling av apotekvarer.
Utdanning
 • Associate of Science in Pharmacy Technology | Anytown Technical College, Anytown, ST | 2016
Ferdigheter
 • Drift av apotek
 • Lagerstyring
 • Behandling av resepter
 • Kundeservice
 • Overholdelse av regelverk
Sertifiseringer
 • Pharmacy Technician Certification Board (PTCB) | juni 2016
Språk
 • Engelsk (flytende)


CV-tips for apotekteknikere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for apotekteknikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne apotekteknikere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell relevant erfaring fra arbeid i apotek eller helsevesenet.
 • Inkluder nøkkelferdigheter som nøyaktighet, organisering og kundeservice.
 • Oppgi sertifiseringer, for eksempel Certified Pharmacy Technician (CPhT).
 • Beskriv erfaring med tilberedning og utdeling av medisiner.
 • Oppgi om du har erfaring med håndtering av forsikringskrav eller behandling av utbetalinger.


Eksempler på CV-sammendrag for apotektekniker

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for apotekteknikere kan brukes til å vise frem dine ferdigheter og kvalifikasjoner for jobben på en effektiv måte. Det er en fin måte å vise styrkene dine på og hvordan du kan bidra som apotektekniker. Sammendraget eller målformuleringen bør være tilpasset den spesifikke stillingsbeskrivelsen og fremheve dine relevante ferdigheter og erfaringer. Dette vil bidra til at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene og blir lagt merke til av potensielle arbeidsgivere.

For eksempel:

 • Erfaren apotektekniker med 4 års erfaring fra et travelt apotek. Dyktig i blanding, utfylling av resepter, kundeservice og lagerstyring.
 • Godt organisert og detaljorientert apotektekniker med 3 års erfaring fra sykehus. Kompetent innen kundeservice, medisinutlevering og dataregistrering.
 • Sertifisert apotektekniker med 5 års erfaring innen kundeservice, dataregistrering og legemiddelblanding. Har vist seg å være pålitelig og effektiv når det gjelder å løse kundehenvendelser.
 • Kunnskapsrik apotektekniker med 2 års erfaring fra apotek i detaljhandelen. Har gode kommunikasjons- og problemløsningsevner. Dyktig i blanding og utfylling av resepter.
 • Motivert apotektekniker med lang erfaring innen kundeservice og medisinutlevering. God evne til å jobbe godt i team og skape effektive prosesser.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for apotekteknikere

En sterk erfaringsdel i en apotektekniker-CV er viktig for å vise potensielle arbeidsgivere at du har den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å lykkes i stillingen. Erfaringsdelen bør fremheve dine kunnskaper om legemidler, apotekprogramvare og kundeservice, samt annen relevant erfaring du måtte ha. Ved å vise arbeidsgiveren at du har de ferdighetene og erfaringene som kreves for å lykkes i stillingen, skiller du deg ut fra andre søkere og viser at du er den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Effektiv og nøyaktig behandling av resepter, blant annet ved å legge inn kunde- og reseptinformasjon i apoteksystemet.
 • Assisterte farmasøytene med å ekspedere resepter og andre pasientoppgaver.
 • Mottok, telte og sjekket inn innkommende reseptbestillinger.
 • Håndterte kundehenvendelser og løste kundeproblemer raskt og effektivt.
 • Undersøkte og løste forespørsler om legemiddelinformasjon.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt pasientprofiler og medisinjournaler.
 • Organiserte og vedlikeholdt apotekets lagerbeholdning.
 • ytet utmerket kundeservice til enhver tid.
 • Opprettholdt oppdatert og nøyaktig kunnskap om lover og forskrifter for apotekvirksomhet.
 • Bidro til opplæring og veiledning av nye apotekteknikere.


Eksempel på utdannelse for apotektekniker-CV

En apotektekniker må vanligvis ha videregående skole eller tilsvarende, men noen arbeidsgivere foretrekker kandidater som har fullført en formell apotekteknikerutdanning. De fleste delstater krever også at teknikere blir sertifisert eller registrert, noe som krever at de har fullført et godkjent program og bestått en eksamen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en apotektekniker:

 • Diplom som apotektekniker, ABC Technical Institute, 2020
 • Sertifisert apotektekniker, National Certification Board, 2020
 • Bachelor of Science i farmasi, Universitetet i XYZ, 2019
 • Associate of Arts, Universitetet i XYZ, 2017


Apotekteknikerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en apotektekniker-CV fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere om en kandidat har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å utføre arbeidsoppgavene. Ved å liste opp ferdigheter kan arbeidsgivere raskt vurdere om kandidaten passer til stillingen. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en apotektekniker-CV, er kundeservice, medisinutlevering, lagerstyring og dataregistrering.

Myke ferdigheter:

 1. Oppmerksomhet på detaljer
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. kundeservice
 4. Tidshåndtering
 5. Kommunikasjon
 6. Problemløsning
 7. Teamarbeid
 8. Tilpasningsevne
 9. Mellommenneskelige ferdigheter
 10. Datakunnskaper
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Drift av apotek
 2. Forberedelse av medisiner
 3. Lagerstyring
 4. Sammensetning av legemidler
 5. Oppfylling av resepter
 6. Utlevering av legemidler
 7. Interaksjoner mellom legemidler
 8. Pasientkommunikasjon
 9. Dataregistrering
 10. Overholdelse av regelverk


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for apotekteknikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en apotektekniker

 • Fremhev de viktigste kvalifikasjonene dine, inkludert eventuelle sertifiseringer eller videreutdanninger.
 • Ta med arbeidshistorikken din og eventuell relevant arbeidserfaring.
 • Oppgi om du har spesielle ferdigheter eller evner, for eksempel kunnskap om dataprogrammer, medisinsk terminologi eller apotekloven.
 • Oppgi eventuell erfaring fra frivillig arbeid, praksisplasser eller andre relevante aktiviteter.
 • Beskriv din erfaring med kundeservice og eventuelle priser eller anerkjennelser innen kundeservice.
 • Vis frem eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt for ditt arbeid som apotektekniker.
 • Oppgi eventuelle tilleggssertifiseringer, for eksempel knyttet til helse og sikkerhet.
 • Ta med eventuelle relevante etterutdannings- eller videreutdanningskurs.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis