Eksempel på CV for ergoterapeuter innen pediatri (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for ergoterapeuter som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for pediatrisk ergoterapeut
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (77 stemmer)
Eksempel på CV for pediatrisk ergoterapeut

Denne artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en ergoterapeut innen pediatri. Den viser hvordan du effektivt fremhever relevant kompetanse og erfaring, og hvordan du organiserer viktig informasjon på en kortfattet og profesjonell måte. Leserne kan bruke dette eksemplet som utgangspunkt for å lage sin egen CV og sikre at de gjør det beste inntrykket når de søker jobb i bransjen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en pediatrisk ergoterapeut?

En pediatrisk ergoterapeut jobber med barn og unge for å hjelpe dem med å utvikle, gjenvinne og forbedre sine ferdigheter i dagligliv og arbeidsliv. De kan jobbe med barn med fysiske, psykiske eller utviklingsmessige funksjonsnedsettelser for å hjelpe dem med å forbedre finmotorikken, kognitive ferdigheter og sosiale og emosjonelle ferdigheter. De kan også bruke lekbaserte aktiviteter for å hjelpe barn med å forbedre sansemotoriske ferdigheter, selvreguleringsevne og tilpasningsevne. Ergoterapeuter kan også gi veiledning og opplæring til familier og omsorgspersoner for å hjelpe dem til bedre å forstå barnets behov og utfordringer.


Hvilke ansvarsområder har en ergoterapeut innen pediatri?

 • Evaluere og vurdere barns utvikling, motoriske ferdigheter og sensoriske bearbeiding.
 • Utvikle og implementere individuelle behandlingsplaner for barn for å hjelpe dem med å nå sitt maksimale potensial.
 • Hjelper barn med å forbedre grov- og finmotorikk, koordinasjon og balanse.
 • Gi familiene opplæring og støtte i forbindelse med barnets behandling.
 • Gi familiene opplæring i hvordan de kan jobbe med barna hjemme for å forsterke terapien og fremgangen.
 • Samarbeide med andre fagpersoner, for eksempel logopeder og fysioterapeuter, for å gi barna den beste behandlingen.
 • Gi tilbakemeldinger og anbefalinger til lærere, foreldre og andre omsorgspersoner om barnets fremgang

Eksempel på CV for ergoterapeuter innen pediatri til inspirasjon

Ergoterapeut for barn

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 123 Main Street, New York, NY 10000
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: johnsmith@example.com

John Smith er en erfaren og engasjert ergoterapeut som brenner for å hjelpe barn med å nå sitt fulle potensial. Han har lang erfaring med å jobbe med et bredt spekter av pediatriske klienter, utforme behandlingsplaner og tilby tiltak for å hjelpe dem med å nå sine mål.

Arbeidserfaring:

 • Ergoterapeut for barn
  Pathways Pediatrics, New York, New York, NY
  Oktober 2019 - i dag
 • Utvikle individuelle behandlingsplaner og iverksette tiltak for å imøtekomme behovene til barn med fysiske, emosjonelle eller utviklingsmessige funksjonshemminger.
 • Gi løpende vurderinger, evalueringer og fremdriftsrapporter for å måle effektiviteten av behandlingsplanene.
 • Samarbeid med andre fagpersoner, for eksempel lærere og leger, for å sikre et best mulig resultat for barnet.

Utdanning:

 • Master of Science i ergoterapi
  New York University, New York, NY
  Uteksaminert i mai 2018
 • Kursene inkluderer nevroutviklingsbehandling, sensorisk integrasjon og pediatri.

Ferdigheter:

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Evne til å utvikle individuelle behandlingsplaner og tiltak
 • Gode ferdigheter innen vurdering og evaluering
 • Evne til å jobbe effektivt med et bredt spekter av kunder
 • Kunnskap om aktuelle fysiske, emosjonelle og utviklingsmessige terapier.

Sertifiseringer:

 • Lisensiert ergoterapeut, staten New York
 • Sertifisert ergoterapeut innen pediatri, American Occupational Therapy Association

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (grunnleggende)


CV-tips for ergoterapeuter innen pediatrisk ergoterapi

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i jobbsammenheng, trenger du tips om hvordan du skriver en barneergoterapeut-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne ergoterapeuter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med pediatriske pasienter.
 • Gi konkrete eksempler på hvordan du har hjulpet barn med å forbedre sine fysiske, kognitive, sensoriske og andre evner.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller attester du har knyttet til ergoterapi for barn.
 • Fokuser på å gjøre CV-en så leservennlig som mulig, blant annet ved å bryte opp store tekstblokker med kulepunkter.
 • Sørg for å inkludere relevante nøkkelord i hele CV-en for å sikre at den fanges opp av systemer for søkersporing.


Eksempler på CV-sammendrag for ergoterapeuter på barneavdelingen

Et CV-sammendrag eller CV-mål for ergoterapeuter er viktig fordi det gir deg mulighet til å fremheve dine viktigste ferdigheter og kvalifikasjoner på en kortfattet og slagkraftig måte. Det gir deg også mulighet til å vise at du har den spesifikke kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å jobbe effektivt i stillingen. Dette kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og gi deg et forsprang når det gjelder å få jobben.

For eksempel:

 • Ergoterapeut med lang erfaring innen pediatrisk ergoterapi som er opptatt av å gi utmerket pasientbehandling og skape positive relasjoner til pasientene.
 • Organisert og detaljorientert, i stand til å lage individuelle behandlingsplaner for å hjelpe barn med å nå sine mål.
 • Medfølende og tålmodig fagperson med omfattende kunnskap om sensorisk prosessering, utvikling og motorikk.
 • Flittig med å gi fysisk, kognitiv og atferdsterapi til barn med funksjonsnedsettelser.
 • Opplært i bruk av forskjellig terapeutisk utstyr og teknikker for å sikre best mulig resultat.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for ergoterapeuter innen pediatri

En sterk erfaringsdel i en CV for ergoterapeuter er viktig for å vise hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som kreves for jobben. Denne delen er en god anledning til å fremheve relevant arbeidserfaring og vise hvordan kandidaten har brukt sin kunnskap og ekspertise i en klinisk setting. Denne delen bør inneholde informasjon om arbeidsoppgavene, for eksempel utredninger og tiltak for barn med spesielle behov, samt eventuell forskning eller frivillig arbeidserfaring knyttet til spesialiteten. Denne delen bør også tilpasses de spesifikke jobbkravene og fremheve den mest relevante erfaringen. En sterk erfaringsdel vil hjelpe kandidaten til å skille seg ut fra andre søkere og vise at vedkommende er høyt kvalifisert for jobben.

For eksempel:

 • Tilbyr ergoterapitjenester til pediatriske pasienter i en privat praksis.
 • Utviklet individuelle behandlingsplaner for å forbedre de fysiske, kognitive og sensoriske behovene til hver enkelt pasient.
 • Utførte omfattende evalueringer for å vurdere funksjonsevnen til pediatriske pasienter.
 • Tolket pediatriske vurderinger for å finne ut hva som er den beste behandlingen.
 • Samarbeidet med familiene om å utvikle strategier for å forbedre barnets generelle fungering.
 • Samarbeidet med annet helsepersonell for å gi omfattende behandling av pediatriske pasienter.
 • Direkte terapitjenester, inkludert sanseintegrasjon, finmotorikk og ADL-trening.
 • Utarbeidet rapporter om utviklingen til barnepasienter for henvisnings- og dokumentasjonsformål.
 • Instruerte familiene om hvordan de best kan støtte barna i deres daglige aktiviteter.
 • Gjennomførte hjemmebesøk for å evaluere hjemmemiljøet til pediatriske pasienter.


Eksempel på utdannelse for ergoterapeuter i pediatrisk sektor

Ergoterapeuter må ha en mastergrad i ergoterapi fra en godkjent høyskole eller et universitet. De må også være lisensiert og sertifisert i den staten der de praktiserer. I tillegg må de ha spesialisert opplæring og erfaring med barn.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for ergoterapeuter innen pediatri:

 • Master of Science i ergoterapi fra Boston University, Boston, Massachusetts.
 • Bachelor of Science i helsevitenskap fra Northeastern University, Boston, Massachusetts.
 • Sertifisert i ergoterapi for barn
 • Lisensiert ergoterapeut i delstaten Massachusetts


Ferdigheter for ergoterapeuter innen pediatri på CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for ergoterapeuter fordi det hjelper arbeidsgivere med å raskt finne ut hvilke spesifikke kvalifikasjoner, erfaringer og kunnskaper en kandidat har på området. Ved å fremheve de ferdighetene som er spesifikke for ergoterapifaget, kan arbeidsgivere raskt og enkelt vurdere om en kandidat er kvalifisert for stillingen vedkommende søker på. Eksempler på relevante ferdigheter som bør inkluderes i en ergoterapeut-CV for barn kan være: vurdering og evaluering av pasienter, sanseintegrasjon, manuell terapi, sikkerhetsvurderinger i hjemmet og foreldreopplæring.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. samarbeid
 3. Problemløsning
 4. Empati
 5. Tålmodighet
 6. Kreativitet
 7. Tilpasningsevne
 8. Organisatorisk
 9. Mellommenneskelig
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Barns utvikling
 2. Sensorisk bearbeiding
 3. Finmotorikk
 4. Grovmotoriske ferdigheter
 5. Kognitiv funksjon
 6. Kommunikasjonsferdigheter
 7. Atferdsmessige tiltak
 8. Tilpasset utstyr
 9. Terapeutiske aktiviteter
 10. Rehabiliteringsteknikker


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for ergoterapeuter i pediatri

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en ergoterapeut innen pediatri

 • Fremhev din erfaring med å jobbe med barn.
 • Ta med sertifiseringer, lisenser og eventuell relevant opplæring.
 • Demonstrer din kunnskap om barns utvikling og tilstander.
 • Oppgi eventuelle spesialiteter du har, for eksempel sanseintegrasjon.
 • Ta med forskning eller publikasjoner du har gjennomført.
 • Beskriv hvilken kompetanse du har innen pediatrisk behandling og vurdering.
 • Legg vekt på din evne til å samarbeide med foreldre, omsorgspersoner og andre fagpersoner.
 • Vis at du er opptatt av å tilby omsorg og behandling av høy kvalitet.
 • Beskriv din erfaring med å utvikle behandlingsplaner og mål.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis