Eksempel på CV for bakerisjef (gratis guide)

Lag en CV for bakerisjef som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for bakerisjef
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (186 stemmer)
Eksempel på CV for bakerisjef

Ønsker du å bli en vellykket bakerisjef? I så fall må du ha en CV som skiller seg ut fra konkurrentene. Vår artikkel med eksempler på CV-er for bakerisjefer gir deg en omfattende guide til hvordan du lager en vellykket CV som vil bli lagt merke til av potensielle arbeidsgivere. I denne artikkelen finner du alt du trenger for å lage en fremragende CV, fra tips om hva du bør ta med i CV-en til råd om hvordan du formaterer den.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en bakerisjef?

En bakerisjef fører tilsyn med driften av et bakeri. Dette innebærer blant annet å lede de ansatte og sørge for at kvalitetsstandarder og sikkerhetsprotokoller overholdes. De er ansvarlige for å utvikle og implementere planer for å øke salget, administrere budsjetter, bestille ingredienser og sikre kundetilfredshet. De sørger også for at alle oppskrifter og teknikker følges, og at bakeriet er i samsvar med lokale helse- og sikkerhetsforskrifter.


Hva er noen av ansvarsområdene til en bakerisjef?

 • Lede den daglige driften av bakeriet
 • Overvåke bakeripersonalet og sikre at kvalitetsstandardene overholdes.
 • Overvåke tilberedningen av bakervarer og sørge for at oppskriftene følges korrekt.
 • Sørge for at helse- og sikkerhetsstandarder overholdes på kjøkkenet.
 • Bestille og vedlikeholde et lager av bakervarer
 • Planlegge bakeskift for å møte kundenes etterspørsel
 • Utvikle nye oppskrifter og produkter etter behov
 • Føre oversikt over produksjon og salg
 • Opplæring av nye medarbeidere
 • Håndtere kundeklager og løse eventuelle problemer

Eksempel på CV for bakerisjef til inspirasjon

Bakerisjef
Personlige opplysninger

 • Navn: John Smith
 • Telefonnummer: (555) 555-5555
 • E-post: johnsmith@gmail.com
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Sammendrag
John Smith er en erfaren bakerisjef med dokumenterte resultater innen bakeribransjen. Han har god kunnskap om baketeknikker, ledelse av ansatte og kundeservice. Han har utviklet ferdigheter innen teamarbeid og problemløsning, noe som gjør ham i stand til å lede et vellykket bakeri.

Arbeidserfaring

 • Bakerisjef, Cafe 123, Anytown, USA (2019-nåværende)
  • Lede bakerivirksomheten i en kafé med høyt volum.
  • Utvikle og vedlikeholde oppskrifter på kaker, kjeks, bakverk og brød.
  • Opplæring og veiledning av medarbeidere og sikring av kvalitetskontroll.
  • Administrere lagerbeholdning og forsyninger.
 • Assisterende bakerisjef, Cafe 456, Anytown, USA (2017-2019)
  • Bistå bakerisjefen i den daglige driften av bakeriet.
  • Identifisere effektivitetsgevinster og implementere endringer for å forbedre kvalitet og produktivitet.
  • Sikre kundetilfredshet ved å yte utmerket kundeservice.

Utdanning

 • Bachelor of Science i baker- og konditorkunst, Anytown University (2013-2017)

Kompetanse

 • Baking
 • Produksjon av bakverk
 • Ledelse
 • Samarbeid
 • Kundeservice
 • Problemløsning
 • Lagerstyring

Sertifiseringer

 • Sertifisert for mattrygghet, Anytown Food Safety Council (2019)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Fransk (konversasjon)


CV-tips for bakerisjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for en bakerisjef.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne bakerisjefer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med baking og drift av bakeri, for eksempel eventuelle sertifiseringer eller tidligere stillinger.
 • Fokuser på det du har oppnådd og lykkes med tidligere, i stedet for på oppgaver og ansvarsområder.
 • Ta med eventuell erfaring med kundeservice, da dette er en viktig del av det å drive en vellykket bedrift.
 • Beskriv hvordan du leder medarbeidere på en måte som fremhever din evne til å lede og motivere.
 • Beskriv hvilken erfaring du har med lagerstyring og kostnadsbesparelser.


Eksempler på CV-sammendrag for bakerisjef

Et CV-sammendrag for bakerisjef er en fin måte å vise frem dine ferdigheter og din erfaring til potensielle arbeidsgivere på. Det bidrar til å fremheve kvalifikasjonene dine og viser hvordan dine ferdigheter og tidligere prestasjoner gjør deg til den ideelle kandidaten for stillingen. Det er også en fin måte å skille deg ut fra andre jobbsøkere på og argumentere overbevisende for hvorfor du bør vurderes for stillingen.

For eksempel:

 • Motivert bakerisjef med over 12 års erfaring i å lede bakeridrift og personale. Har erfaring med å lage deilige bakverk, kaker og andre desserter.
 • Svært velorganisert bakerisjef med over 8 års erfaring med lagerstyring, kostnadskontroll og kundeservice. Dyktig i å lage kaker, bakverk og andre desserter.
 • Ressurssterk bakerisjef med mer enn 10 års erfaring med å lede bakeripersonalet og lage deilige bakverk, kaker og andre desserter. Dyktig til å yte eksepsjonell kundeservice.
 • Entusiastisk bakerisjef med mer enn 7 års erfaring med å bestille varer, administrere personalet og lage deilige desserter. Erfaren med å opprettholde høye kvalitetsstandarder.
 • Dyktig bakerisjef med mer enn 5 års erfaring med å lede personalet, bestille varer og lage deilige bakverk, kaker og andre desserter. Dyktig i feilsøking.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til bakerisjefen din

En sterk erfaringsdel i CV-en til en bakerisjef er viktig for å vise kandidatens relevante ferdigheter, kunnskaper og ekspertise. Erfaringsdelen bør fremheve kandidatens viktigste prestasjoner i tidligere stillinger, med vekt på hvilken innvirkning de har hatt i sine roller og hvilke resultater de har oppnådd. Denne informasjonen vil vise potensielle arbeidsgivere at kandidaten er i stand til å lykkes i stillingen som bakerisjef. Det vil også hjelpe arbeidsgiveren til å forstå kandidatens kvalifikasjoner og spesifikke evner, slik at de kan avgjøre om kandidaten er den rette for jobben. En godt utformet erfaringsdel kan utgjøre hele forskjellen når det gjelder å skille seg ut fra andre søkere og få jobben.

For eksempel:

 • Vellykket ledelse av all bakeriproduksjon, inkludert planlegging, lagerbeholdning, forsyningsbestillinger og personaladministrasjon.
 • Opprettholdt et trygt, rent og organisert arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Utviklet og implementert standard driftsprosedyrer for bakeriet.
 • Opplæring og veiledning av en stab på 10 personer, herunder tildeling av oppgaver og resultatoppfølging.
 • Sørget for at gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter ble overholdt.
 • Overvåket og kontrollerte alle kostnader knyttet til bakeridriften.
 • Overvåket bakeriets økonomiske resultater og iverksatte kostnadsbesparende tiltak.
 • Skapte og implementerte innovative oppskrifter for å møte kundenes etterspørsel.
 • Håndterte kundehenvendelser og klager på en profesjonell måte.
 • Samarbeidet med markedsavdelingen om å utvikle reklamekampanjer for bakervarer.


Eksempel på utdannelse for bakerisjefens CV

En bakerisjef trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende, selv om en utdannelse innen hotell- og restaurantbransjen, bakeri, matservering eller bedriftsledelse kan være å foretrekke. De bør også ha gode ferdigheter innen kundeservice, ledelse og organisasjon, samt kunnskap om baketeknikker, mattrygghet, hygiene og ernæring. I tillegg kan noen arbeidsgivere kreve at en Bakery Manager har sertifiseringer innen mattrygghet og/eller baking.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en bakerisjef:

 • Bachelor of Arts i næringsmiddelvitenskap, University of Arizona, Tucson, AZ, 2017
 • Sertifisert profesjonell baker, Institute of Professional Baking, Phoenix, AZ, 2019
 • ServSafe Food Protection Manager-sertifisering, National Restaurant Association, 2020
 • Advanced Baking & Pastry Arts Certificate, Culinary Institute of America, New York, NY, 2021


Bakerisjefens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en bakerisjef fordi det bidrar til å vise kandidatens kunnskap og erfaring fra bakeribransjen. Det gir også rekrutteringsansvarlige en idé om hva kandidaten kan bidra med og hvordan vedkommende kan bidra til bedriftens suksess. Det kan dreie seg om alt fra organisasjons- og problemløsningsferdigheter til kundeservice, lagerstyring og mattrygghet. Det er ikke nødvendig med eksempler, da ferdighetene bør være generelle nok til å demonstrere bred kunnskap om bransjen.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisering
 3. tidsstyring
 4. Kundeservice
 5. Teamarbeid
 6. Problemløsning
 7. Kommunikasjon
 8. Motivasjon
 9. Beslutningstaking
 10. Multitasking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Tidsstyring
 2. Bakeferdigheter
 3. Lagerstyring
 4. Matvaresikkerhet
 5. Opplæring av ansatte
 6. Utvikling av oppskrifter
 7. Kundeservice
 8. Porsjonskontroll
 9. Kostnadskontroll
 10. Økonomistyring


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en bakerisjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en bakerisjef

 • God forståelse av bakeriprodukter, ingredienser og utstyr
 • Evne til å styre produksjonen og sikre kvalitetskontroll
 • Utmerkede organisasjons-, kommunikasjons- og kundeserviceferdigheter
 • Gode kunnskaper om lagerstyring og bestilling av forsyninger
 • Kjennskap til forskrifter for mattrygghet og overholdelse av disse
 • Evne til å lære opp og motivere medarbeidere
 • Gode evner til problemløsning

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis