Eksempel på CV for bankteller (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Bank Teller Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (86 stemmer)
Bank Teller Eksempel på CV

Søker du på en stilling som bankkasserer? I så fall er det viktig å ha en fremragende CV som fremhever din erfaring og dine kvalifikasjoner. I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV for en bankkasserer og nyttige tips og råd om hvordan du best lager en overbevisende CV som skiller deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en bankteller?

En bankteller er ansvarlig for å håndtere kundetransaksjoner i en bank, for eksempel innskudd, uttak, låneutbetalinger, innløsning av sjekker, utstedelse av postanvisninger med mer. Bankkasserer svarer også på spørsmål fra kunder, løser problemer og gir grunnleggende økonomisk rådgivning. De må også overholde bankens sikkerhetsregler og forskrifter.

Vi er i ferd med å begynne, men først er det noen andre eksempler på CV-er relatert til Bank Teller:

Hva er noen av ansvarsområdene til en bankteller?

 • Hils på kundene, identifiser behovene deres og tilby passende tjenester
 • Ta imot innskudd og låneutbetalinger
 • Veksle valuta og behandle reisesjekker
 • Besvare kundehenvendelser og gi grunnleggende bankinformasjon
 • Behandle kontotransaksjoner som overføringer, uttak og innskudd.
 • Balansere sedler, mynter og sjekker i kassaskuffene ved skiftets slutt.
 • Kryssalg av bankprodukter og -tjenester
 • Henvise kunder til riktig personale for nye kontoer og andre tjenester.
 • Behandle avslutning av kontoer
 • Rapportere enhver mistenkelig aktivitet til arbeidslederen

Eksempel på CV for bankteller til inspirasjon

John Doe

Adresse: 123 Street, City, State, Zip

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@example.com

John Doe er en motivert og erfaren bankmann med over 6 års erfaring som bankteller. Han er svært dyktig til å yte utmerket kundeservice, administrere kundekontoer og behandle transaksjoner nøyaktig og effektivt. John er også godt kjent med kontanthåndtering og bankreguleringer.

Arbeidserfaring:

 • Bankteller, Bank of America, by, stat, 2016-nåværende
  • Ta imot kunder, vurdere deres behov og gi råd om tilgjengelige tjenester.
  • Behandle transaksjoner, inkludert innskudd, uttak, overføringer, betalinger og innløsning av sjekker.
  • Føre kundekontoer og oppdatere kontoinformasjon.
  • Bidra til å løse kundehenvendelser og klager.
  • Sikre at bankens regelverk og interne retningslinjer overholdes.
 • Bankteller, Wells Fargo, by, delstat, 2014-2016
  • Behandlet kundetransaksjoner nøyaktig og effektivt.
  • Vi ga utmerket kundeservice og løste kundeforespørsler og klager.
  • Hjalp kunder med spørsmål knyttet til bankprodukter og -tjenester.

Utdanning:

 • Bachelor i bedriftsøkonomi, ABC University, by, stat, 2013

Ferdigheter:

 • Håndtering av kontanter
 • Kundeservice
 • Microsoft Office
 • Kontoadministrasjon
 • Multitasking

Sertifiseringer:

 • Sertifisert bankkasserer

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (nybegynner)


CV-tips for banktelleren

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Bank Teller-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne banktellere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring og kompetanse innen kundeservice
 • Oppgi eventuelle spesialutdanninger eller sertifiseringer du har.
 • Oppgi om du har kunnskap om bankprogramvare eller -systemer.
 • Inkluderer din evne til å håndtere en rekke ulike oppgaver, for eksempel kassahåndtering, innløsning av sjekker og kontoføring.
 • Beskriv hvilken erfaring du har med å gi finansiell rådgivning til kunder.


Eksempler på CV-sammendrag for bankteller

Et CV-sammendrag eller en målsetning er en viktig del av en CV for en bankkasserer, da det gir arbeidsgiveren en rask oversikt over dine kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring. Den bør være tilpasset den spesifikke jobben du søker på, og bør brukes til å fremheve hva du kan tilføre stillingen. Et sammendrag eller en målsetting er også en fin måte å vise frem din entusiasme og lidenskap for stillingen på, og hvorfor du er den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren bankteller med over 10 års erfaring i bankbransjen. Dyktig innen kundeservice, problemløsning og håndtering av penger.
 • Kunnskapsrik bankkasserer med 5 års erfaring fra bankbransjen. Svært godt organisert, med utmerkede kundeservice- og kommunikasjonsevner.
 • Motivert bankteller med 3 års erfaring innen kunderelasjoner. Allsidig og i stand til å utføre flere oppgaver samtidig, med stort fokus på nøyaktighet og kundetilfredshet.
 • Entusiastisk bankteller med 2 års erfaring i et miljø med høyt tempo. Erfaring med nøyaktig og effektiv håndtering av kundetransaksjoner.
 • Pålitelig bankteller med 1 års erfaring i et travelt bankmiljø. Dyktig i kontanthåndtering, kundeservice og problemløsning.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for banktelleren din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en bankkasserer for å demonstrere kvalifikasjonene dine og hjelpe deg med å skille deg ut for potensielle arbeidsgivere. Det er din sjanse til å vise frem dine kunnskaper og ferdigheter i bankbransjen og fremheve verdien du kan tilføre stillingen. Ved å fortelle om din tidligere erfaring kan arbeidsgivere tydelig se hvilke ferdigheter og resultater du har oppnådd. Det gjør det også lettere for arbeidsgiveren å vurdere om du er i stand til å håndtere de oppgavene en bankkasserer har, og det blir enklere for dem å avgjøre om du passer for jobben.

For eksempel:

 • Utførte kundeservice- og bankoppgaver i en stor finansinstitusjon i to år.
 • Jobbet med kundeservice for privatkunder i to år.
 • Håndterte kundehenvendelser og løste kundeproblemer på en profesjonell og rettidig måte.
 • Behandlet kundetransaksjoner nøyaktig og effektivt i samsvar med bankens retningslinjer.
 • Hjalp kunder med innskudd, uttak, overføringer, lånebetalinger og andre bankaktiviteter.
 • Utviklet og opprettholdt relasjoner med kundene ved å yte utmerket kundeservice.
 • Identifiserte kundenes behov og tilbød passende bankløsninger.
 • Balanserte kasseskuffene og avstemte avvik.
 • Ga opplæring og veiledning til nye kassemedarbeidere.
 • Opprettholdt kundekonfidensialitet i henhold til bankens retningslinjer og prosedyrer.


Eksempel på utdannelse i Bank Teller CV

Bankselgere trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende. Arbeidsgivere kan også kreve at bankselgere har erfaring med kundeservice, kontanthåndtering og grunnleggende matematikk. I tillegg må bankselgere ha gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, og de må kunne arbeide godt med datamaskiner. De må også være kjent med bankens retningslinjer og prosedyrer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en bankteller:

 • University of Florida, Gainesville, FL
 • Bachelor i økonomi og administrasjon - mai 2020
 • Minor i regnskap
 • KARAKTERSNITT: 3,7


Banktellerferdigheter til en CV

Å legge til ferdigheter i en CV for en bankteller er viktig for at arbeidsgivere raskt skal kunne vurdere hvor egnet en kandidat er for jobben. Ferdigheter viser at en kandidat har de kunnskapene og evnene som er nødvendige for å utføre jobben. Eksempler på ferdigheter som er relevante for en stilling som bankteller er: kontanthåndtering, kundeservice, bankdrift, problemløsning, kommunikasjon og datakunnskaper.

Myke ferdigheter:

 1. Kundeservice
 2. Håndtering av kontanter
 3. Problemløsning
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Tidshåndtering
 8. Finansiell forståelse
 9. Kontohåndtering
 10. Dataregistrering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Håndtering av kontanter
 2. Kundeservice
 3. Finansiell analyse
 4. Avstemming av kontoer
 5. Dataregistrering
 6. Lånebehandling
 7. Kunnskap om overholdelse av lover og regler
 8. Kunnskap om regelverk
 9. Risikovurdering
 10. Problemløsning


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en banktelefonist

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en bankteller

 • Fremhev relevant erfaring, for eksempel fra kundeservice eller kontanthåndtering.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller opplæring knyttet til bankvirksomhet eller kundeservice.
 • Beskriv erfaringen din fra bankbransjen, for eksempel når du har jobbet med kunder for å åpne kontoer eller behandle transaksjoner.
 • Ha en profesjonell holdning og utmerkede kommunikasjonsevner.
 • Beskriv din evne til å arbeide raskt og nøyaktig i et travelt miljø.
 • Oppgi eventuelle tilleggskompetanser, for eksempel flytende ferdigheter i et annet språk.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis