Eksempel på CV for CEO og medgründer (gratis guide)

Lag en CEO & Co-Founder-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Administrerende direktør og medstifter CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (125 stemmer)
Administrerende direktør og medstifter CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempel på CV for CEO og medgründer! Her finner du den perfekte CV-en for en CEO & Co-Founder, samt gode tips som kan hjelpe deg med å lage din egen unike og effektive CV. CV-eksemplet vårt er skreddersydd for stillingen som CEO & Co-Founder og inneholder all viktig informasjon du trenger for å gjøre et godt førsteinntrykk. Vi håper denne artikkelen hjelper deg med å lage en vellykket CV og få drømmejobben!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en CEO og medgründer?

En CEO (Chief Executive Officer) er ansvarlig for organisasjonens overordnede suksess. Dette innebærer blant annet å fastsette strategi, ta viktige beslutninger, føre tilsyn med driften og administrere budsjettet. En medgründer er en person som er involvert i utformingen og etableringen av en bedrift. Vedkommende er ansvarlig for å utarbeide forretningsplanen, sikre den første finansieringen, samarbeide med de andre gründerne og realisere virksomhetens visjon.


Hva er noen av ansvarsområdene til en CEO og medgründer?

 • Leder den overordnede driften og er ansvarlig for virksomhetens suksess.
 • Utvikle og implementere langsiktige strategiske planer og mål
 • Kommunisere og opprettholde relasjoner med investorer, styremedlemmer og andre interessenter.
 • Fastsette og overvåke organisasjonens og de ansattes prestasjoner.
 • Utvikle og overvåke budsjetter og økonomiske resultater
 • Utarbeide retningslinjer og prosedyrer for å sikre effektiv drift
 • Gi retning og veiledning til team og avdelinger
 • Administrere og støtte utviklingen av produkter og tjenester
 • Lede og motivere medarbeiderne til å nå prestasjonsmålene
 • Identifisere og utnytte muligheter for vekst og ekspansjon
 • Overvåke og evaluere konkurransesituasjonen
 • Sikre overholdelse av bransjereguleringer og juridiske krav

Eksempel på CV for CEO og medgründer til inspirasjon

John Doe

CEO og medgrunnlegger

Tlf: +1 123 456 7890 | E-post: john.doe@example.com


Sammendrag:

John er en erfaren CEO og medgründer med en unik blanding av entreprenørskap, lederskap og tekniske ferdigheter. Han er en innovativ problemløser som brenner for organisasjonens og medarbeidernes suksess. John har lang erfaring med å bygge opp og skalere vellykkede organisasjoner, utvikle nye produkter og lede team til suksess. Han er en samarbeidsorientert leder som er ivrig etter å bygge relasjoner med interessenter og teammedlemmer for å skape et vellykket og innovativt produkt.


Arbeidserfaring:

 • Company Name, CEO og medgrunnlegger (2010-nåværende)
 • Firmanavn, produktsjef (2007-2010)

Utdanning:

 • Universitetsnavn, Master of Science (MS) i informatikk (2004)
 • University Name, Bachelor of Science (BS) i informatikk (2002)

Ferdigheter:

 • Ledelse
 • Problemløsning
 • Entreprenørskap
 • Produktutvikling
 • Teambuilding

Sertifiseringer:

 • Navn på sertifikat (2020)
 • Navn på sertifikat (2019)

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Fransk (samtale)


CV-tips for administrerende direktør og medgründer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i jobbsammenheng, trenger du tips om hvordan du skriver en CEO & Co-Founder-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne CEO & Co-Founder - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev viktige prestasjoner og suksesser.
 • Hold det kortfattet og relevant, med fokus på de siste 10-15 årene.
 • Inkluder målbar informasjon når det er mulig.
 • Husk å ta med tekniske ferdigheter og eventuell ledererfaring.
 • Skreddersy den til jobben du søker på.


CEO og medgründer CV Sammendrag Eksempler

Et CV-sammendrag eller CV-mål for CEO & Co-Founder er viktig for at potensielle arbeidsgivere skal få en rask oversikt over hvem du er og hva du kan bidra med. Det kan brukes til å fremheve de viktigste styrkene, erfaringene og prestasjonene dine som gjør at du passer perfekt til stillingen. Det gir også arbeidsgivere en bedre forståelse av dine generelle evner og ditt vekstpotensial. Dette er spesielt viktig for stillinger på ledernivå, ettersom denne typen stillinger krever høy kompetanse og kunnskap. Ved å gi et godt utformet sammendrag eller mål kan du øke sjansene dine for å bli lagt merke til av de rette personene og få de rette mulighetene.

For eksempel:

 • Suksessfull og motivert CEO og medgründer med over 10 års erfaring med utvikling og lansering av innovative produkter og tjenester.
 • Erfaren CEO og medgründer med omfattende kunnskap om forretningsutvikling, teambygging og strategisk planlegging.
 • Resultatdrevet CEO og medgründer med dokumenterte resultater innen forretningsdrift, økonomistyring og markedsføring.
 • Dynamisk CEO og medgründer med evne til å lede team, styre budsjetter og maksimere fortjenesten.
 • Strategisk og kreativ administrerende direktør og medgründer med lang erfaring i å skape vellykkede forretningsstrategier og lansere vellykkede produkter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for CEO og medgründer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en CEO og medstifter av flere grunner. For det første demonstrerer det den enkeltes lederegenskaper og evne til å håndtere et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder. En sterk erfaringsdel viser også vedkommendes erfaring med å samarbeide med ledergrupper, investorer og andre interessenter. Den bidrar også til å fremheve den enkeltes suksesser og prestasjoner. Til slutt kan en sterk erfaringsdel bidra til å demonstrere vedkommendes evne til å tenke strategisk og utvikle effektive, langsiktige planer.

Et eksempel:

 • Var med på å grunnlegge en nystartet bedrift og presenterte den for risikokapitalselskaper, noe som resulterte i en startkapital på totalt 2,5 millioner dollar.
 • Ledet et team av programvareingeniører og produktdesignere i utviklingen og lanseringen av en innovativ mobilapplikasjon.
 • Rekrutterte og veiledet et team på over 8 ansatte for å sikre selskapets suksess.
 • Utviklet og implementert en omfattende markedsføringsstrategi som økte antall nye brukere med 30 %.
 • Forhandlet og inngikk avtaler med hundrevis av partnere og leverandører for å maksimere omsetningsveksten.
 • Administrerte selskapets finansielle drift og hentet inn ytterligere kapital på 4 millioner dollar.
 • Utarbeidet og gjennomførte en forretningsplan som resulterte i en salgsøkning på 80 %.
 • Samarbeidet med viktige interessenter for å sikre kundetilfredshet og kundelojalitet.
 • Etablere og vedlikeholde relasjoner med selgere, leverandører og kunder.
 • Utviklet og vedlikeholdt bedriftens nettside, blogg og andre digitale plattformer.


Eksempel på CV-utdanning for CEO og medgrunnlegger

En CEO og medgründer trenger vanligvis en kombinasjon av både formell og uformell utdanning. De fleste administrerende direktører og medgründere har en bachelorgrad i økonomi, regnskap, finans eller et beslektet fagfelt. De har ofte også en høyere utdanning, for eksempel en MBA eller en mastergrad i ledelse, entreprenørskap eller strategi. I tillegg til formell utdanning har mange administrerende direktører og medgründere også lang erfaring fra næringslivet. Denne erfaringen kan komme fra andre lederroller eller fra å eie og drive egen virksomhet. Det er også viktig for en CEO eller medgründer å holde seg oppdatert på trender og utviklingstrekk i bransjen, så etterutdanning i form av konferanser, seminarer og nettverksarrangementer er også nyttig.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CEO & Co-Founder-CV:

 • Harvard University, Cambridge, MA
  • M.B.A., bedriftsøkonomi, 2009
 • University of San Francisco, San Francisco, California
  • Bachelorgrad i bedriftsøkonomi, 2005


CEO- og medgründerkompetanse til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en CEO & Co-Founder fordi det er slik potensielle arbeidsgivere og rekrutterere får et innblikk i kandidatens kvalifikasjoner. Ferdigheter viser kunnskapen, ekspertisen og evnene til den enkelte og gir en bedre forståelse av vedkommendes profesjonelle evner. I tillegg kan ferdighetene bidra til å avgjøre hvor verdifullt vedkommende vil være for stillingen hvis han eller hun blir ansatt.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Strategisk tenkning
 3. Teambuilding
 4. Problemløsning
 5. Beslutningstaking
 6. Nettverksbygging
 7. Kommunikasjon
 8. Tilpasningsevne
 9. Organisatorisk
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Lederskap
 2. Strategisk planlegging
 3. Økonomisk styring
 4. Markedsføringsstrategi
 5. Forretningsutvikling
 6. Forhandlingsferdigheter
 7. Produktledelse
 8. Teambuilding
 9. Prosjektledelse
 10. Beslutningstaking


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for administrerende direktør og medstiftere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en CEO og medgründer

 • Fremhev din erfaring med å lede en organisasjon som administrerende direktør/medstifter.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har fått
 • Husk å liste opp eventuelle suksesser du har hatt i organisasjonen.
 • Demonstrere din evne til å lede og motivere et team.
 • Inkluder eventuelle bransjespesifikke sertifiseringer eller kvalifikasjoner
 • Vis frem dine kunnskaper om forretningsstrategier og -taktikker.
 • Fremhev eventuelle presentasjoner, konferanser eller foredrag du har holdt.
 • Gi detaljert informasjon om organisasjonens vekst og suksess.
 • Husk å oppgi eventuelle relevante bransjekontakter eller nettverk.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis