Eksempel på CV for styreleder og grunnlegger (gratis guide)

Lag en Chairman og Founder-cv som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Styreleder og grunnlegger CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (80 stemmer)
Styreleder og grunnlegger CV Eksempel

Denne artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en styreleder og grunnlegger. Den gir deg innsikt i hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som kreves for å lykkes i rollen, samt tips om hvordan du utformer en effektiv CV. Artikkelen inneholder også et eksempel på en vellykket CV for en styreleder og grunnlegger, slik at du kan komme i gang. Bruk denne artikkelen til å lage en effektiv CV som kan hjelpe deg med å få jobben du er ute etter.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en styreleder og grunnlegger?

En styreformann og grunnlegger har vanligvis en lederrolle i organisasjonen, der han eller hun overvåker den strategiske retningen og gir veiledning til teamet. De spiller også ofte en viktig rolle når det gjelder å skaffe kapital, rekruttere personale og ta viktige beslutninger. I tillegg er de vanligvis ansvarlige for å sette opp visjonen for organisasjonen og sørge for at den kommuniseres og implementeres på en effektiv måte.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for styreformenn og grunnleggere:

Hva er noen av styrelederens og grunnleggerens ansvarsområder?

 • Utvikling av organisasjonens kjerneoppgaver og visjoner
 • Utvikling og implementering av langsiktige strategier og planer
 • Ledelse av innsamlingsarbeid og utvikling av relasjoner med givere
 • Overvåke den daglige driften av organisasjonen
 • Ledelse av medarbeidere, fastsettelse av mål og delegering av oppgaver
 • Skape en kultur for ansvarlighet og åpenhet
 • Utarbeide og overvåke organisasjonens budsjett
 • Gi tilsyn og veiledning til styret.
 • Representere organisasjonen på offentlige arrangementer og møter

Eksempel på CV for styreleder og grunnlegger til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: johnsmith@example.com

Kort sammendrag

John Smith er styreformann og grunnlegger av ABC Company. Med over 25 års erfaring i bransjen har John Smith hatt en rekke lederstillinger og har bidratt til å gjøre ABC Company til en vellykket organisasjon. Han er en strategisk tenker og har lang erfaring med å utvikle og implementere vellykkede forretningsstrategier.

Arbeidserfaring

 • Styreleder og grunnlegger - ABC Company (siden 2001)
 • Lede selskapet gjennom oppstart, utvikling og vekst til å bli en vellykket bedrift.
 • Utviklet den første forretningsplanen og de strategiske målene.
 • Ledet styret og etablerte selskapets bedriftskultur.
 • Forhandlet frem og inngikk flere store forretningsavtaler.

Utdanning

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, Anytown University (1994)

Kompetanse

 • Strategisk planlegging
 • Forretningsutvikling
 • Ledelse
 • Forhandlinger
 • Prosjektledelse

Sertifiseringer

 • Project Management Professional (PMP) - Project Management Institute (2002)

Språk

 • Engelsk - morsmål
 • Spansk - flytende


CV-tips for styreleder og grunnlegger

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for en styreleder og grunnlegger.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne styreformenn og grunnleggere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev suksessene dine - inkluder et avsnitt i CV-en som oppsummerer de viktigste prestasjonene dine.
 • Ta med detaljer om virksomheten du grunnla og/eller ledet - for eksempel størrelsen på organisasjonen, antall ansatte, eventuelle priser eller anerkjennelser den har mottatt osv.
 • Vis at du har ledererfaring - inkluder et avsnitt som beskriver strategiene og initiativene du har brukt for å skape vekst i virksomheten og/eller organisasjonen.
 • Ta med eventuelle ferdigheter eller kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel økonomistyring, prosjektledelse, tale i forsamlinger osv.
 • Ta med relevant styreerfaring - for eksempel hvilke verv du har hatt, hvilke komiteer du har deltatt i, og hvilke resultater du har oppnådd.


Eksempler på CV-sammendrag for styreformann og grunnlegger

Et CV-sammendrag eller en formålsparagraf er en viktig del av CV-en til en styreformann eller grunnlegger, ettersom den bidrar til å oppsummere erfaring og kvalifikasjoner på en kortfattet, men likevel virkningsfull måte. Det kan brukes til raskt å vise kandidatens lederegenskaper, bransjekompetanse og evne til å levere resultater. I tillegg kan et CV-sammendrag eller en formålsparagraf hjelpe en rekrutterende leder til raskt å forstå hvilken verdi kandidaten kan tilføre organisasjonen.

For eksempel:

 • Suksessrik styreleder og grunnlegger med 20 års erfaring fra finansbransjen. Dokumenterte resultater når det gjelder å skape betydelig vekst og inntekter for organisasjoner.
 • Erfaren styreleder og grunnlegger med 18 års erfaring i å utvikle og gjennomføre forretningsstrategier. Dyktig til å lede tverrfaglige team for å nå mål.
 • Resultatdrevet styreformann og grunnlegger med 15 års erfaring som toppleder. Eksepsjonell strategisk tenker med lang erfaring i å bygge opp og lede vellykkede team.
 • Innovativ styreleder og grunnlegger med over 10 års erfaring fra teknologibransjen. Bevist evne til å skape innovasjon og vekst gjennom strategiske partnerskap og nye forretningsinitiativer.
 • Dyktig styreleder og grunnlegger med over 5 års erfaring fra bilbransjen. Dyktig til å utvikle og gjennomføre forretningsplaner som maksimerer lønnsomheten.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til styreleder og grunnlegger

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en styreleder og grunnlegger av flere grunner. For det første bidrar det til å vise potensielle arbeidsgivere at vedkommende har den nødvendige bakgrunnen og kompetansen for å lykkes i stillingen. For det andre bidrar det til å etablere vedkommende som en erfaren leder på området. For det tredje er det med på å vise potensielle arbeidsgivere at vedkommende er i stand til å påta seg viktig ansvar og ta vanskelige beslutninger. Til slutt er det med på å vise den enkeltes evne til å jobbe effektivt i team, forvalte ressurser og lede andre.

Et eksempel:

 • Har vært styreleder og grunnlegger av ABC Corporation siden selskapet ble grunnlagt i 2000.
 • Ledet et team på 10 medarbeidere og utviklet strategier for langsiktig suksess.
 • Koordinerte med ledergrupper for å sikre effektiv drift og gjennomføring av planer.
 • Utviklet og implementert innovative strategier for å øke selskapets resultater og fortjeneste.
 • Forhandlet store kontrakter og førte tilsyn med at prosjektene ble gjennomført på en vellykket måte.
 • Utviklet selskapet fra en liten oppstartsbedrift til en lønnsom organisasjon.
 • Etablerte og opprettholdt sterke relasjoner med kunder, leverandører og partnere.
 • Ledet utviklingen av viktige produkter og tjenester som revolusjonerte bransjen.
 • Utarbeidet og implementert retningslinjer som forbedret effektiviteten og produktiviteten.
 • Samarbeidet med styret for å gjennomgå og godkjenne strategiske initiativer.


Eksempel på CV-utdanning for styreformann og grunnlegger

Utdanningskravene for en styreleder og grunnlegger vil variere avhengig av hvilken virksomhet de er involvert i. Generelt er en bachelorgrad i et forretningsrelatert fagområde, for eksempel regnskap, økonomi, ledelse eller markedsføring, et godt utgangspunkt. Tilleggsutdanning, for eksempel en MBA eller en annen høyere grad, kan være nyttig for å fremme karrieren. Det er også viktig at styrelederen og grunnleggeren har gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner, og at han eller hun har en god forståelse av bransjen de skal lede. I tillegg kan det være en fordel å ha kunnskap om de juridiske og regulatoriske aspektene ved virksomheten.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en styreleder og grunnlegger:

 • University of North Carolina: MBA, 2005
 • University of Miami: B.A. i bedriftsøkonomi, 2003
 • Harvard Business School: Executive Education Program, 2008
 • Institute of Management Consultants: Sertifisert ledelseskonsulent, 2009


Styreformann og grunnlegger Kompetanse til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en styreformann og grunnlegger fordi det bidrar til å synliggjøre kandidatens kvalifikasjoner, evner og kunnskaper. Ferdigheter kan omfatte lederskap, kommunikasjon, problemløsning, strategisk tenkning, økonomistyring, organisasjonsledelse og prosjektledelse. Alle disse ferdighetene er viktige for å vise at kandidaten har erfaring og evner til å lykkes i rollen som styreleder eller grunnlegger. Å legge til ferdigheter i CV-en bidrar også til å fremheve kandidatens sterke sider, noe som kan få vedkommende til å skille seg ut blant andre søkere.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Strategisk tenkning
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Nettverksbygging
 5. Teambuilding
 6. Kommunikasjon
 7. Forhandling
 8. Analytisk tenkning
 9. Problemløsning
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Strategisk planlegging
 2. Økonomisk styring
 3. Forretningsutvikling
 4. Lederegenskaper
 5. Teambuilding
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Problemløsning
 8. Beslutningstaking
 9. Markedsføringsstrategi
 10. Forhandlingsferdigheter


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for styreformann og gründer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en styreleder og grunnlegger

 • Fremhev eventuelle priser, prestasjoner og utmerkelser du har mottatt i løpet av karrieren.
 • Ta med opplysninger om eventuelle styreverv du har hatt.
 • Demonstrere hvordan du har håndtert de økonomiske aspektene ved å drive egen virksomhet.
 • Beskriv lederstilen din og hvordan den har hjulpet deg til å oppnå suksess.
 • Redegjør for strategiske beslutninger du har tatt som har resultert i økt salg, fortjeneste eller markedsandel.
 • Beskriv hvordan du har bidratt til å utvikle kulturen i din organisasjon
 • Vis frem dine kommunikasjons- og forhandlingsevner
 • Fremhev eventuelle tiltak du har iverksatt for å forbedre effektiviteten.
 • Gi eksempler på hvordan du har tenkt innovativt for å utvikle nye produkter eller tjenester.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis