Eksempel på CV for junior rekrutterer (gratis guide)

Lag en Junior Recruiter-cv som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for junior rekrutterer
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (75 stemmer)
Eksempel på CV for junior rekrutterer

Er du på utkikk etter en stilling som junior rekrutterer? Vårt CV-eksempel for juniorrekrutterere viser hvilke ferdigheter og erfaringer du trenger for å bli en vellykket rekrutterer. I denne artikkelen får du en oversikt over hvilke ferdigheter og egenskaper arbeidsgivere ser etter hos en junior rekrutterer, samt veiledning i hvordan du utformer en fremragende CV. Med den rette CV-en kan du sikre deg jobben og få en god start på rekrutteringskarrieren!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en junior rekrutterer?

En juniorrekrutterer jobber vanligvis i et rekrutteringsbyrå eller en avdeling i en bedrift for å støtte og hjelpe seniorrekruttereren med å finne, intervjue og velge ut kvalifiserte kandidater til ledige stillinger. Arbeidsoppgavene kan omfatte utlysning av stillinger, screening av CV-er, gjennomføring av innledende intervjuer, planlegging av intervjuer med rekrutterende ledere, oppfølging av kandidater og onboarding. I tillegg kan de ha ansvar for å rapportere rekrutteringstall, utvikle rekrutteringsstrategier og vedlikeholde en talentpipeline.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Junior Recruiter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en junior rekrutterer?

 • Utvikle og publisere stillingsbeskrivelser og annonser
 • Finne og tiltrekke seg kandidater ved hjelp av databaser, sosiale medier osv.
 • Gjennomgang av CV-er og jobbsøknader
 • Gjennomføre intervjuer ved hjelp av ulike pålitelige rekrutterings- og utvelgelsesverktøy/metoder for å filtrere kandidater innenfor tidsfristen
 • Vurdere søkernes relevante kunnskaper, ferdigheter, myke ferdigheter, erfaring og evner.
 • Introduksjon av nye medarbeidere slik at de blir fullstendig integrert
 • Overvåke og anvende beste praksis for HR-rekruttering
 • Leverer analytiske og veldokumenterte rekrutteringsrapporter til resten av teamet.
 • Fungere som kontaktpunkt og bygge relasjoner med kandidatene.

Eksempel på CV for junior rekrutterer til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (111) 222-3333
E-post: jane.doe@email.com

Sammendrag:
Jane Doe er en junior rekrutterer med erfaring i å identifisere og engasjere topptalenter. Hun er dyktig til å bruke ulike rekrutteringsstrategier og -verktøy for å sikre vellykkede rekrutteringsprosesser. Jane Doe har også god kunnskap om arbeidsrett, kandidatadministrasjon og onboardingprosesser.

Arbeidserfaring:

 • Rekrutteringsansvarlig - ABC Company, Anytown, USA (August 2018 - Nåværende)
  • Rekrutterte til ledige stillinger på alle nivåer i organisasjonen.
  • Utviklet rekrutteringsstrategier for å identifisere og engasjere de beste talentene.
  • Gi råd til rekrutteringsansvarlige og ledelsen om beste rekrutteringspraksis.
 • Rekrutteringspraktikant - XYZ Company, Anytown, USA (juni 2017 - august 2017)
  • Bistod med research, sourcing og sporing av søkere.
  • Støtte til rekrutteringsteamet og rekrutteringsansvarlige.
  • Gjennomførte telefonscreeninger og innledende intervjuer med kandidater.

Utdanning:
B.A. i menneskelige ressurser - Anytown University, Anytown, USA (2014)

Ferdigheter:

 • Systemer for søkersporing
 • Rekrutteringsstrategier
 • Arbeidsrett
 • Kandidathåndtering
 • Onboarding-prosesser
 • Kommunikasjon
 • Organisatoriske ferdigheter

Sertifiseringer:
Sertifisert profesjonell rekrutterer (CPR)

Språk:
Engelsk (flytende)CV-tips for junior rekrutterere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du CV-tips for junior rekrutterere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne junior rekrutterere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev rekrutteringserfaringen din, for eksempel eventuelle rekrutterings- eller ansettelsessystemer du kjenner til.
 • Ta med et avsnitt som viser at du er i stand til å bygge relasjoner med potensielle kandidater.
 • Beskriv eventuell erfaring med spesialisert rekruttering, for eksempel rekruttering til en bestemt bransje eller stillingstype.
 • Sørg for å inkludere resultater, for eksempel måltall som viser at rekrutteringsarbeidet har vært vellykket.
 • Inkluder et avsnitt som viser at du kan bruke digitale rekrutteringsverktøy som sosiale medier, stillingsannonser og ATS-programvare.


Eksempler på CV-sammendrag for junior rekrutterer

Et CV-sammendrag eller et CV-mål for junior rekrutterere kan være en fin måte å vise frem dine ferdigheter og din erfaring til potensielle arbeidsgivere på. Det kan gi deg muligheten til å vise frem hva du har oppnådd og fremheve styrkene som gjør deg til en god kandidat for stillingen. Den kan også brukes til å vise arbeidsgivere hvordan du kan tilføre organisasjonen verdi ved å beskrive hvordan din kompetanse og erfaring passer perfekt til stillingen. I tillegg kan det hjelpe arbeidsgivere til å få en bedre forståelse av dine karrieremål, noe som kan være en fin måte å vise din entusiasme for jobben på.

For eksempel:

 • Nyutdannet med en grad i Human Resources og erfaring som junior rekrutterer. Dyktig i bruk av søkersporingssystemer og gjennomføring av intervjuer.
 • Høyt motivert fagperson med mer enn 3 års erfaring innen rekruttering. Dyktig til å intervjue og vurdere kandidater og til å bruke sosiale medier til rekruttering.
 • Erfaren juniorrekrutterer med utmerkede kunde- og organisasjonsevner. Erfaring med å holde jobbmesser og seminarer.
 • Selvmotivert junior rekrutterer med mer enn 2 års erfaring. Utmerkede mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter.
 • Organisert juniorrekrutterer med mer enn 4 års erfaring. Dyktig til å lage stillingsannonser og analysere arbeidsmarkedsdata.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for junior rekrutterere

En sterk erfaringsdel er viktig i enhver CV, men spesielt i en CV for en junior rekrutterer. Som junior rekrutterer forventes det at du kan vise til en viss erfaring innen rekrutteringsfeltet. En sterk erfaringsdel gir deg mulighet til å fremheve spesifikke prosjekter og initiativer du har vært involvert i, samt eventuelle suksesser du har oppnådd. Det viser også at du har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å kunne jobbe som rekrutterer. I tillegg viser det arbeidsgivere at du er engasjert i rollen og har en genuin interesse for feltet.

For eksempel:

 • Rekrutterte, intervjuet og anbefalte høyt kvalifiserte kandidater til en rekke ulike stillinger, både på begynnernivå og i profesjonelle roller.
 • Utviklet og implementert rekrutteringsstrategier for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere.
 • Opprettelse av stillingsannonser, identifisering av potensielle kandidater via jobbtjenester og gjennomføring av innledende telefonintervjuer.
 • Gjennomgang av CV-er, vurdering av kvalifikasjoner og gjennomføring av personlige intervjuer.
 • Gjennomførte referansesjekker og bakgrunnssjekker for potensielle ansatte.
 • Håndterte hele rekrutteringsprosessen - fra stillingsannonser til tilbudsbrev.
 • Koordinerte med lederne for å sikre at stillingene ble besatt i tide.
 • Vedlikehold av rekrutteringsmateriell og stillingsannonser på selskapets nettside.
 • Administrativ støtte til personalavdelingen.
 • Utviklet relasjoner med arbeidsformidlingskontorer på høyskoler og yrkesorganisasjoner.


Eksempel på utdannelse for junior rekrutterer

En juniorrekrutterer må vanligvis ha en bachelorgrad i HR, økonomi eller et beslektet fagområde. Avhengig av jobben kan det være ønskelig eller påkrevd med ytterligere sertifiseringer eller erfaring på området. Typiske kurs kan omfatte arbeidsrett, rekruttering og utvelgelse, kompensasjon og fordeler, opplæring og utvikling samt organisasjonsatferd.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en junior rekrutterer:

 • Bachelorgrad i personalledelse, University of California, Los Angeles, 2016
 • Sertifikat i rekruttering og utvelgelse, ABC Training Institute, 2018
 • Sertifikat i intervjuteknikk, XYZ Training Institute, 2019


Junior Rekrutteringskompetanse for en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en junior rekrutterer, fordi det gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere å se hvilke ferdigheter og erfaringer du har som er relevante for stillingen. Det gjør det også enkelt for dem å sammenligne deg med andre kandidater. Eksempler på ferdigheter som kan være viktige for en junior rekrutterer, er kunnskap om søkersporingssystemer, kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter, rekrutteringsstrategier og dataanalyse. Arbeidsgivere kan også være interessert i å se om du har noen sertifiseringer eller kvalifikasjoner knyttet til rekruttering.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. mellommenneskelige
 3. Organisatorisk
 4. Tidshåndtering
 5. Problemløsning
 6. Forhandlinger
 7. Teamarbeid
 8. Nettverksbygging
 9. Lederskap
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekrutteringsstrategier
 2. Intervjuteknikker
 3. Bakgrunnssjekk
 4. Sporing av søkere
 5. Sourcing av kandidater
 6. Markedsanalyse
 7. Forhandlingsteknikker
 8. Prestasjonsledelse
 9. Arbeidsrett
 10. Anskaffelse av talenter


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for junior rekrutterere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en junior rekrutterer

 • Fremhev rekrutteringserfaring, inkludert sourcing, intervjuer og onboarding.
 • Ta med relevant utdanning, sertifiseringer eller opplæring i forbindelse med rekruttering.
 • Oppgi eventuelle tekniske ferdigheter og programvare som brukes til å administrere stillingsannonser og kandidatsporing.
 • Gode evner til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og problemløsning.
 • Vis at du har ytterligere HR-erfaring, for eksempel innen personalrelasjoner og prestasjonsledelse.
 • Beskriv aktiviteter utenfor jobben som viser lederskap og samarbeid.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis