Eksempel på CV for HR-spesialist (gratis guide)

Lag en CV for HR-spesialister som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Spesialist på menneskelige ressurser CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,1 (190 stemmer)
Spesialist på menneskelige ressurser CV Eksempel

Er du på utkikk etter en jobb som HR-spesialist? Vår artikkel med eksempler på CV-er for HR-spesialister er her for å hjelpe deg. Her får du en grundig gjennomgang av kvalifikasjonene og ferdighetene som kreves for å lykkes i denne rollen, samt en trinnvis veiledning i hvordan du lager en effektiv CV. Med denne informasjonen er du godt rustet til å få jobben du har håpet på. Les videre for å komme i gang!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en HR-spesialist?

En HR-spesialist er ansvarlig for å administrere organisasjonens personalprosesser og -prosedyrer. Dette omfatter blant annet rekruttering, intervjuer og utvelgelse av medarbeidere, administrasjon av personalgoder, håndtering av personalsaker og sikring av at gjeldende arbeids- og ansettelseslovgivning overholdes. De gir også veiledning og støtte til ledere og ansatte i en rekke HR-spørsmål.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for HR-spesialister:

Hva er noen av ansvarsområdene til en HR-spesialist?

 • Utvelgelse av jobbsøkere og gjennomføring av intervjuer
 • Opprette og oppdatere medarbeiderregistre
 • Gi veiledning og støtte til ledere og overordnede når det gjelder relasjoner til de ansatte, fastholdelse av medarbeidere og andre HR-temaer.
 • Hjelpe til med onboarding og offboarding av ansatte
 • Sikre overholdelse av relevante lover og forskrifter på arbeidslivsområdet
 • Administrere ytelses- og kompensasjonsplaner
 • Utforme og implementere anerkjennelses-, opplærings- og utviklingsprogrammer for de ansatte.
 • Vedlikeholde håndbok og retningslinjer for ansatte
 • Gjennomføre medarbeiderundersøkelser
 • Administrere programmer for ansattes sikkerhet og helse

Eksempel på CV for HR-spesialister til inspirasjon

John Smith
123 Main Street, Anytown, USA
Tlf: 765-123-4567
E-post: john.smith@example.com

HR-spesialist

John Smith er en erfaren HR-spesialist med over 10 års erfaring innen HR-feltet. Han brenner for å skape et miljø som fremmer de ansattes vekst og utvikling, og som samtidig bidrar til en positiv bedriftskultur. Han har erfaring med rekruttering, onboarding, personalrelasjoner og administrasjon av ytelser.

Arbeidserfaring

 • HR-spesialist, ABC Co, Anytown, USA (2015-nåværende)
 • Håndtere medarbeiderrelasjoner og onboarding av nyansatte
 • Gjennomføre introduksjon og onboarding av nyansatte
 • Administrere personalgoder og håndtere henvendelser fra ansatte
 • Ansvarlig for rekruttering, utvelgelse og intervjuer av medarbeidere.

Utdanning

 • Bachelorgrad i personalledelse, Anytown University, Anytown, USA (2009)

Kompetanse

 • Kunnskap om HR-systemer og beste praksis
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Kjennskap til arbeidslivslover og -forskrifter
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-applikasjoner

Sertifiseringer

 • Sertifisert fagperson i menneskelige ressurser (PHR)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for HR-spesialister

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for HR-spesialister.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne HR-spesialister - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev viktige resultater, for eksempel vellykkede ansettelser eller kostnadsbesparende tiltak.
 • Inkluder din erfaring med relevant programvare eller systemer.
 • Ta med et klart og konsist sammendrag som oppsummerer din kompetanse og erfaring.
 • Ta med spesifikke detaljer om hva du har oppnådd i tidligere roller.
 • Ta med eventuelle relevante sertifiseringer eller referanser.


Eksempler på CV-sammendrag for HR-spesialister

Et CV-sammendrag eller CV-mål er viktig å ha med i CV-en for å gi arbeidsgivere et øyeblikksbilde av kvalifikasjonene og erfaringene dine. Den bør være skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på, og fremheve styrkene, ferdighetene og erfaringene dine som gjør at du passer best til stillingen. Den bør også vise ditt engasjement for personalyrket og din lidenskap for å hjelpe andre. Ved å inkludere et sammendrag eller en målsetting kan du vise arbeidsgivere at du har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene for å lykkes i en HR-stilling.

For eksempel:

 • Svært erfaren HR-spesialist med over 10 års erfaring innen rekruttering, onboarding og fastholdelse av medarbeidere.
 • Erfaren HR-medarbeider med ekspertise innen utvikling og gjennomføring av HR-programmer.
 • Organisert HR-spesialist med dokumentert erfaring i å løse tvister mellom ansatte, koordinere medarbeidersamtaler og føre personalregister.
 • Dyktig HR-spesialist med utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner. Erfaring med ansettelse, opplæring og evaluering av medarbeidere.
 • Detaljorientert HR-spesialist med kunnskap om beste HR-praksis. Erfaring med håndtering av lønn, ytelser og personalforhold.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til HR-spesialisten din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en HR-spesialist, fordi det er den viktigste måten en potensiell arbeidsgiver blir kjent med deg på og får vite mer om dine kvalifikasjoner. En godt utformet erfaringsdel skal fremheve dine relevante ferdigheter, prestasjoner og erfaringer som er direkte relatert til stillingen som HR-spesialist. Den bør også vise at du har evnen til å kommunisere effektivt og samarbeide med mange ulike mennesker. Den bør også vise at du er i stand til å håndtere ulike oppgaver, for eksempel rekruttering og ytelsesadministrasjon, og at du kjenner til relevante lover og regler. En sterk erfaringsdel vil få deg til å skille deg ut fra mengden og øke sjansene dine for å få jobben.

For eksempel:

 • Administrerte en stab på 12 HR-medarbeidere på flere steder.
 • Utarbeidet og implementert nye retningslinjer og prosedyrer for personalavdelingen.
 • Tilrettelagt opplæringsøkter om personalprosedyrer.
 • Gjennomførte introduksjon og orientering av nyansatte.
 • Utviklet og opprettholdt positive relasjoner til de ansatte.
 • Håndterte henvendelser fra ansatte og ga veiledning i personalspørsmål.
 • Koordinerte rekrutteringsaktiviteter, inkludert stillingsannonser og intervjuer.
 • Bistod i utviklingen og implementeringen av systemer for evaluering av ansattes prestasjoner.
 • Gjennomført avslutningsintervjuer og utarbeidet oppsummeringsrapporter.
 • Gjennomgang og oppdatering av personalregistre, for eksempel personalmapper og permisjonsregistre.


Eksempel på utdannelse for HR-spesialister

En HR-spesialist må vanligvis ha en bachelorgrad i HR, økonomi eller et beslektet fagfelt som psykologi eller sosiologi. I tillegg til utdannelsen foretrekker de fleste arbeidsgivere at HR-spesialister har erfaring fra bransjen og kunnskap om rekruttering, lønn, ytelser, opplæring og arbeidsrett.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en HR-spesialist:

 • Bachelor of Science in Human Resources, ABC University, Anytown, USA (2009-2013)
 • Sertifikat i personalledelse, ABC Institute, Anytown, USA (2014)
 • Sertifikat i arbeidsrett og arbeidsrelasjoner, ABC Institute, Anytown, USA (2019)


Kompetanse som HR-spesialist til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en HR-spesialist fordi det gjør det mulig for en potensiell arbeidsgiver raskt å identifisere hvilke kvalifikasjoner og erfaringer kandidaten har som kan komme organisasjonen til gode i en HR-stilling. Ved å inkludere de riktige ferdighetene i CV-en kan arbeidsgivere raskt identifisere kandidaten som en potensiell kandidat for jobben. Eksempler på ferdigheter som HR-spesialister bør ha med på CV-en, er mellommenneskelige ferdigheter, organisasjonsferdigheter, konfliktløsning, problemløsning, kommunikasjon, kundeservice, rekruttering, opplæring, lønn og administrasjon av goder.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Teambuilding
 3. Konfliktløsning
 4. Tidshåndtering
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Utvikling av medarbeidere
 7. Problemløsning
 8. Kommunikasjon
 9. Forhandling
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekruttering
 2. Arbeidsrett
 3. Prestasjonsledelse
 4. Forhandling av kompensasjon
 5. HRIS-administrasjon
 6. Administrasjon av ytelser
 7. Gjennomføring av opplæring
 8. Dataanalyse
 9. Konfliktløsning
 10. Organisasjonsutvikling


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en HR-spesialist

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en HR-spesialist

 • Fremhev nøkkelkvalifikasjoner som erfaring med lønns- og ytelsesadministrasjon.
 • Inkluder bransjespesifikk kompetanse, for eksempel kjennskap til føderal og statlig arbeidsrett.
 • Beskriv viktige resultater, for eksempel vellykkede rekrutteringskampanjer eller tiltak for å holde på medarbeiderne.
 • Du må ha gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Fremheve kunnskap om beste HR-praksis, metoder og verktøy.
 • Vise evne til å utvikle og opprettholde profesjonelle relasjoner med ansatte og interessenter.
 • Vise ferdigheter i bruk av HR-relatert programvare, f.eks. systemer for søkersporing.
 • Oppgi om du har erfaring med prestasjonsledelse, opplæring av ansatte og disiplinærtiltak.
 • Ta med sertifiseringer eller utdanningskvalifikasjoner som er relevante for stillingen.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis