Eksempel på CV for HR-koordinator (gratis guide)

Lag en HR-koordinator-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for HR-koordinator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (74 stemmer)
Eksempel på CV for HR-koordinator

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for HR-koordinatorer! Her finner du eksempler, tips og råd om hvordan du lager en effektiv og gjennomarbeidet CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Vi viser deg hvordan du fremhever din erfaring, dine ferdigheter og prestasjoner for å skape en CV som arbeidsgivere vil legge merke til. Med vår hjelp er du på god vei til å få drømmejobben på kort tid.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en HR-koordinator?

En HR-koordinator er ansvarlig for å gi administrativ støtte til personalavdelingen. Arbeidsoppgavene kan omfatte rekruttering, onboarding og introduksjon av nyansatte, føring av personalmapper, bakgrunnssjekker, lønnskjøring og administrasjon av velferdsordninger. De kan også ha ansvar for å utvikle og implementere HR-policyer og -prosedyrer, samt administrere HR-prosjekter.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for HR-koordinatorer:

Hvilke ansvarsområder har en HR-koordinator?

 • Rekruttering og onboarding av nye medarbeidere
 • Bistå med lønnsadministrasjon
 • Oppdatering og vedlikehold av ansattregistre
 • Administrere ytelses- og kompensasjonsplaner
 • Planlegging og gjennomføring av opplæringsprogrammer for ansatte
 • Sikre at arbeidslover og selskapets retningslinjer overholdes
 • Håndtering av klager fra ansatte og løsning av konflikter
 • Opprettholde de ansattes moral
 • Bistå med evaluering av ansattes prestasjoner

Eksempel på CV for HR-koordinator til inspirasjon

Personlige opplysninger
Navn: John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren HR-koordinator med lang erfaring i å håndtere HR-prosesser. Han har en omfattende forståelse av HR-policyer og -prosedyrer, og er opptatt av å finne kreative løsninger på HR-utfordringer. John er en utmerket kommunikator og brenner for å utvikle og implementere effektive HR-strategier.

Erfaring

 • HR-koordinator, ABC Corp - Anytown, ST (2018-nåværende)
  • Administrere den daglige HR-virksomheten, inkludert rekruttering, onboarding og medarbeiderrelasjoner.
  • Utvikle og implementere HR-policyer, -prosedyrer og -programmer.
  • Gjennomføre medarbeidersamtaler og gi tilbakemelding til rekrutteringsansvarlige.
  • Føre register over ansatte og sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes.
 • HR-assistent, XYZ Corp - Anytown, ST (2016-2018)
  • Bistod med rekruttering, onboarding og medarbeiderrelasjoner.
  • Vi ga administrativ støtte til HR-teamet.
  • Bistod i utviklingen og implementeringen av HR-policyer og -prosedyrer.

Utdanning
Bachelor of Science i Human Resources, Anytown University, Anytown, ST (2013)

Kompetanse

 • Retningslinjer og prosedyrer for HR
 • Rekruttering og onboarding
 • Relasjoner til de ansatte
 • Kommunikasjon
 • Organisasjonsutvikling

Sertifiseringer
SHRM-sertifisert profesjonell (SHRM-CP)

Språk
Engelsk (morsmål)
Spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for HR-koordinator

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en HR-koordinator-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne HR-koordinatorer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring innen HR-feltet, for eksempel rekruttering, opplæring, personalledelse og compliance.
 • Ta med relevante nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen i CV-en din, for eksempel "employee relations", "human resources processes" og "payroll administration".
 • Fokuser på hva du har oppnådd i stedet for på arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Bruk tall og fakta for å kvantifisere det du har oppnådd.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller utmerkelser du har fått innen HR-feltet.
 • Ha et enkelt og profesjonelt format med en tydelig struktur. Velg en moderne CV-mal som er enkel å lese og navigere i.


Eksempler på CV-sammendrag for HR-koordinator

Som HR-koordinator kan du raskt og effektivt dele din erfaring og dine kvalifikasjoner med potensielle arbeidsgivere ved hjelp av et CV-sammendrag eller en CV-målsetting. CV-sammendrag og -mål er den perfekte måten å vise frem dine ferdigheter, kunnskaper og prestasjoner på en kortfattet og profesjonell måte. De gir også arbeidsgivere et øyeblikksbilde av din faglige bakgrunn og erfaring, noe som gjør det lettere for dem å avgjøre om du er den rette kandidaten for jobben. Et godt utformet CV-sammendrag eller -mål kan dessuten hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene, noe som gir deg et forsprang når du skal sikre deg stillingen som HR-koordinator.

For eksempel:

 • Erfaren HR-koordinator med over 7 års erfaring innen rekruttering, lønns- og personaladministrasjon.
 • Engasjert HR-koordinator med mer enn 5 års erfaring innen rekruttering, lønn og fordelsadministrasjon. Kompetanse i Microsoft Office-pakken.
 • Organisert og detaljorientert HR-koordinator med mer enn 3 års erfaring innen rekruttering, lønn og fordelsadministrasjon.
 • Motivert HR-koordinator med en bachelorgrad i menneskelige ressurser. Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Godt organisert HR-koordinator med mer enn 2 års erfaring. Behersker Microsoft Office-pakken og rekrutteringsprogramvare.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for HR-koordinatorer

En sterk erfaringsdel i CV-en til en HR-koordinator er viktig for å vise potensielle arbeidsgivere at du har kunnskapen, ferdighetene og evnene som skal til for å fylle rollen på en effektiv måte. Det er viktig å gi konkrete eksempler på din erfaring på området, inkludert relevante prestasjoner og/eller suksesser. Dette vil bidra til at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene og øker sjansene dine for å komme til intervju. I tillegg viser du arbeidsgiveren at du har god kjennskap til arbeidsoppgavene som er knyttet til rollen som HR-koordinator, og at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å lykkes.

For eksempel:

 • Administrerte rekrutteringsprosessen ved å planlegge intervjuer og koordinere med ansettelsesansvarlige.
 • Utviklet og opprettholdt gode relasjoner med eksterne rekrutteringsfirmaer og bemanningsbyråer.
 • Støtte til HR-ledere og -medarbeidere, blant annet i forbindelse med onboarding, bakgrunnssjekk og lønnskjøring.
 • Utarbeidet og leverte månedlige rapporter til HR-sjefen om medarbeiderdata, statistikk og rekruttering.
 • Gjennomførte avgangssamtaler med medarbeidere som sluttet for å identifisere forbedringsområder og behov for ekstra ressurser.
 • Administrerte medarbeiderdatabasen og sørget for at opplysningene om de ansatte var korrekte.
 • Bistod HR-sjefen med å utvikle og implementere HR-policyer og -prosedyrer.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt en rekke personaldokumenter og rapporter.
 • Veiledning og bistand til de ansatte når det gjelder personalpolitikk og -prosedyrer.
 • Deltakelse i aktiviteter som engasjerer de ansatte, for eksempel bedriftsarrangementer, seminarer og opplæringsøkter.


Eksempel på utdannelse for HR-koordinator

En HR-koordinator må vanligvis ha minst en bachelorgrad innen personal, økonomi eller et beslektet fagområde. De bør også ha erfaring med rekruttering, personalarbeid, lønn og andre relaterte HR-aktiviteter. Det er også en fordel med sertifisering innen personaladministrasjon, for eksempel SHRM Certified Professional (SHRM-CP) eller Senior Certified Professional (SHRM-SCP).

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en HR-koordinator:

 • Bachelor of Science i Human Resources Management, University of Denver, Denver, CO
 • Certified Professional in Human Resources (PHR)-sertifisering, Society for Human Resource Management (SHRM), 2020
 • CAPA-sertifisering (Certified Associate in Payroll Administration), American Payroll Association (APA), 2019


HR-koordinatorens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en HR-koordinator fordi det gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere raskt og enkelt å identifisere de spesifikke kvalifikasjonene og erfaringene du har som gjør deg til en ideell kandidat for stillingen. Det kan for eksempel være kunnskap om ulike HR-prosesser og -prosedyrer, kjennskap til lover og regler på HR-området og ferdigheter i visse typer programvare. Ved å inkludere disse ferdighetene i CV-en kan arbeidsgivere raskt få en bedre forståelse av kvalifikasjonene dine og verdien du kan tilføre stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. mellommenneskelige ferdigheter
 3. Kommunikasjonsevner
 4. Tidshåndtering
 5. Teamarbeid
 6. Problemløsning
 7. Lederskap
 8. Konfliktløsning
 9. Forhandlingsevner
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekruttering
 2. Intervjuing
 3. Organisering
 4. Kommunikasjon
 5. Tidsstyring
 6. Problemløsning
 7. Dataregistrering
 8. HR-policy
 9. Lønnsadministrasjon
 10. Rapportering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for HR-koordinator

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en HR-koordinator

 • Fremhev eventuelle HR-sertifiseringer eller relevante utdanninger.
 • Inkluder eventuell erfaring med onboarding, opplæring og utvikling av medarbeidere.
 • Vis frem din kunnskap om HR-prosesser, prosedyrer og beste praksis.
 • Demonstrere din evne til å vedlikeholde HR-registre og databaser.
 • Fremhev din evne til å etablere relasjoner med interne og eksterne interessenter.
 • Vis frem dine evner til problemløsning.
 • Inkluder kunnskap om relevante lover og forskrifter.
 • Oppgi eventuell erfaring med HR-relatert programvare.
 • Fremhev dine utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis