Eksempel på CV for HR-generalister (gratis guide)

Lag en HR Generalist-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for HR-generalist
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (100 stemmer)
Eksempel på CV for HR-generalist

Er du på utkikk etter en omfattende guide til hvordan du lager en vinnende HR-generalist-CV? Da trenger du ikke lete lenger! I vår artikkel om eksempler på CV-er for HR-generalister får du en grundig gjennomgang av de viktigste komponentene i en vellykket CV. Vi gir deg steg-for-steg-instruksjoner for hvordan du utformer hver enkelt del, og du finner eksempler på CV-er som kan hjelpe deg i gang. Enten du er en erfaren HR-medarbeider eller nettopp har begynt i faget, inneholder denne artikkelen den informasjonen du trenger for å få CV-en din til å skille seg ut blant konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en HR-generalist?

En HR-generalist er ansvarlig for å utføre et bredt spekter av HR-støtteaktiviteter. Dette kan omfatte rekruttering, personalrelasjoner, opplæring, onboarding/orientering, implementering av retningslinjer, prestasjonsledelse og overholdelse av lover og regler. De kan også utvikle, analysere og kommunisere HR-målinger til viktige interessenter.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for HR-generalister:

Hvilke ansvarsområder har en HR-generalist?

 • Overvåke rekrutterings- og ansettelsesprosesser
 • Utvikle stillingsbeskrivelser og legge ut stillingsannonser
 • Gjennomføre intervjuer og administrere vurderinger før ansettelse.
 • Administrere onboarding og introduksjon av nyansatte
 • Administrere fordels- og kompensasjonsprogrammer
 • Utvikle og implementere retningslinjer for de ansatte
 • Sikre juridisk overholdelse av arbeidsrettslige regler
 • Håndtering av personalspørsmål
 • Organisere og legge til rette for opplæringsøkter
 • Overvåke medarbeidernes prestasjoner
 • Gjennomføre avslutningssamtaler og behandle oppsigelser

Eksempel på CV for HR-generalister til inspirasjon

HR-generalist

Rashmi Patel, 34 år gammel, bosatt i Ahmedabad.

En erfaren HR-generalist med omfattende erfaring innen personalledelse, rekruttering og administrasjon. Har gode resultater når det gjelder å øke medarbeiderengasjementet, holde på medarbeiderne og effektivisere driften. Dyktig til å skape gode relasjoner til medarbeidere, ledere og andre interessenter. Dokumenterte evner til å løse komplekse og utfordrende personalsaker.

Arbeidserfaring

 • HR-sjef, ABC Pvt. Ltd. (fra 2017 til i dag)
  • Lede hele HR-teamet og sørge for at alle forretningsrelaterte HR-funksjoner utføres effektivt.
  • Utvikle og administrere organisasjonens rekrutteringsprosess.
  • Identifisere og løse personalproblemer og håndtere klager fra ansatte.
  • Utvikle og implementere ulike HR-policyer og -prosedyrer for organisasjonen.
 • HR-ansvarlig, XYZ Co (2015-2017)
  • Håndtering av rekrutteringsprosessen og gjennomføring av intervjuer.
  • Utvikle og implementere HR-policyer og -prosedyrer.
  • Gi råd og veiledning til ansatte og ledere i HR-relaterte spørsmål.
  • Gjennomføre medarbeidersamtaler og håndtere relasjoner til de ansatte.

Utdanning

 • MBA i personalledelse, ABC University (2015)
 • B.Sc. i bedriftsøkonomi, XYZ University (2013)

Kompetanse

 • Relasjoner til de ansatte
 • Rekruttering og utvelgelse
 • Medarbeiderengasjement
 • Resultatstyring
 • Organisasjonsutvikling

Sertifiseringer

 • Certified Professional in Human Resources (CPHR) - ABC Institute (2020)
 • Sertifisert personalleder (CHRL) - XYZ Institute (2019)

Språk
Engelsk (flytende), hindi (flytende), gujarati (morsmål)CV-tips for HR-generalister

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en HR-generalist-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne HR-generalister - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine kunnskaper om personalpolitikk og -prosedyrer.
 • Vis at du har erfaring med rekruttering, onboarding og opplæring av medarbeidere.
 • Vis at du er i stand til å håndtere personalspørsmål på en sensitiv og profesjonell måte.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har oppnådd.
 • Nevn eventuelle tidligere roller som viser at du er i stand til å lede et team.


Eksempler på CV-sammendrag for HR-generalister

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er et viktig verktøy i en HR-generalist-CV, da det gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over dine kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaringer. Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å raskt og kortfattet fremheve dine evner og prestasjoner på, og kan brukes til å skille deg ut fra andre søkere. Det gir deg også mulighet til å fokusere på det viktigste i CV-en, i stedet for å gi en lang liste over alle jobbene du har hatt. Ved å bruke et CV-sammendrag eller -mål kan du vise potensielle arbeidsgivere at du har den erfaringen og kunnskapen som kreves for å være en effektiv HR-generalist.

For eksempel:

 • Dynamisk HR-generalist med over 6 års erfaring innen HR-ledelse og rekruttering. Ekspertise innen policyutvikling, medarbeiderrelasjoner og kompensasjonsstyring.
 • Erfaren HR-generalist med 8 års erfaring innen HR-ledelse og rekruttering. Dyktig innen personalrelasjoner, policyutvikling og kompensasjonsstyring.
 • Ressurssterk HR-generalist med 5 års erfaring innen HR-ledelse og rekruttering. Dokumenterte resultater innen utvikling av HR-policyer, medarbeiderrelasjoner og kompensasjonsstyring.
 • Motivert HR-generalist med 7 års erfaring innen HR-ledelse og rekruttering. Dyktig innen personalrelasjoner, policyutvikling og kompensasjonsstyring.
 • Godt organisert HR-generalist med 10 års erfaring innen HR-ledelse og rekruttering. Fokuserer på policyutvikling, medarbeiderrelasjoner og kompensasjonsstyring.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for HR-generalister

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en HR-generalist, fordi det gir arbeidsgivere og rekrutterere mulighet til raskt å se dine relevante kvalifikasjoner og vurdere din potensielle verdi for organisasjonen. Det gir dem et øyeblikksbilde av din faglige bakgrunn og hva du har oppnådd innen HR-feltet. Erfaringsdelen bør også vise at du er i stand til å lede prosjekter, kommunisere med interessenter og jobbe som en del av et team. Den bør også fremheve kunnskapen din om arbeidsrett, HR-retningslinjer og beste praksis. Til syvende og sist bør denne delen vise hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som gjør deg til den ideelle kandidaten til stillingen som HR-generalist.

For eksempel:

 • Håndterte personalspørsmål og sørget for et rettferdig og likeverdig arbeidsmiljø.
 • Utviklet og implementert HR-policyer, -prosedyrer og -systemer.
 • Bistod med rekruttering, onboarding og introduksjonsprosessen for nyansatte.
 • Gjennomførte medarbeidersamtaler, lønnsvurderinger og disiplinærtiltak ved behov.
 • Vedlikehold av personaljournaler og dokumentasjon i henhold til HR-regelverket.
 • Utviklet og implementert opplæringsprogrammer for de ansatte.
 • Vi ga råd og veiledning om personalgoder og kompensasjon.
 • Bistod i utviklingen av stillingsbeskrivelser og stillingsannonser.
 • Gjennomførte avgangssamtaler med ansatte som sluttet.
 • HR-støtte til ledere og andre avdelinger.


Eksempel på utdannelse for HR-generalister

En HR-generalist må vanligvis ha minst en bachelorgrad i HR, økonomi eller et beslektet fagområde. De bør også ha erfaring med personalledelse, organisasjonsutvikling, arbeidsrelasjoner og kompensasjon og fordeler. I tillegg bør de ha gode ferdigheter innen kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og problemløsning. De bør også ha god kjennskap til relevant programvare, for eksempel HRIS-databaser, Microsoft Office-pakken (Word, Excel og PowerPoint) og lønnssystemer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en HR-generalist-CV:

 • Master of Science i Human Resource Management - University of California, Berkeley (2015)
 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi - University of California, Los Angeles (2012)
 • Profesjonell sertifisering innen menneskelige ressurser - Society of Human Resource Management (2017)


HR-generalistferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en HR-generalist-CV fordi det viser søkerens kunnskaper, evner og ferdigheter knyttet til stillingen. Det hjelper også arbeidsgivere til raskt å vurdere søkerens kvalifikasjoner og avgjøre om kandidaten passer til stillingen. Eksempler på ferdigheter i en HR-generalist-CV kan være kunnskap om rekrutterings- og utvelgelsesprosesser, forståelse av arbeidsrelasjoner og medarbeiderengasjement, erfaring med opplæring og utvikling og ferdigheter i lønns- og ytelsesadministrasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsferdigheter
 2. Samarbeidsevner
 3. Organisasjonsferdigheter
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Kundeservice
 6. Lederegenskaper
 7. Tidsstyring
 8. Problemløsning
 9. Beslutningsdyktighet
 10. Tilpasningsevne
< />
Harde ferdigheter:
 1. Rekruttering
 2. Medarbeiderrelasjoner
 3. Prestasjonsledelse
 4. Forhandling av kompensasjon
 5. Administrasjon av ytelser
 6. Lønnsbehandling
 7. Overvåking av samsvar
 8. Levering av opplæring
 9. Arbeidsrelasjoner
 10. Organisasjonsutvikling


Vanlige feil å unngå når du skriver en HR-generalist-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en HR-generalist

 • God kunnskap om lover og regler for arbeidslivet.
 • Erfaring med rekruttering, onboarding og medarbeiderrelasjoner.
 • Utmerkede kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner.
 • God kjennskap til HR-informasjonssystemer (HRIS) og HR-databaser.
 • Evne til å ivareta konfidensialitet og håndtere sensitiv informasjon.
 • Kompetanse innen prestasjonsledelse og medarbeiderengasjement.
 • Kjennskap til beste HR-praksis.
 • Gode evner til å organisere og løse problemer.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis