Eksempel på CV for HR-rekrutterere (gratis guide)

Lag en HR Recruiter-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for HR-rekrutterer
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (30 stemmer)
Eksempel på CV for HR-rekrutterer

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for HR-rekrutterere. Her finner du et eksempel på en CV for en HR-rekrutterer, samt tips og råd om hvordan du lager en effektiv CV. CV-eksemplet beskriver erfaring, utdanning og ferdigheter som kreves for å lykkes i rollen som HR-rekrutterer. Med denne artikkelen får du en bedre forståelse av hvilke kvalifikasjoner som er viktige for denne stillingen, og hvordan du kan vise frem kvalifikasjonene dine til potensielle arbeidsgivere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en HR-rekrutterer?

En HR-rekrutterer er ansvarlig for å tiltrekke seg, vurdere og velge ut kvalifiserte jobbkandidater til en organisasjon. Dette innebærer blant annet å utvikle rekrutteringsstrategier, finne potensielle kandidater gjennom stillingsannonser på nettet, nettverksbygging, henvisninger og andre metoder, gjennomføre intervjuer og screeningtester og gi anbefalinger om ansettelse. De kan også ha ansvar for onboarding og opplæring av nyansatte, samt sporing og rapportering av rekrutteringsmålinger.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for HR-rekrutterere:

Hvilke ansvarsområder har en HR-rekrutterer?

 • Utarbeide og publisere stillingsbeskrivelser, stillingsannonser og annonser for å tiltrekke seg potensielle kandidater.
 • Screene, gjennomgå og vurdere CV-er, søknader og annet kandidatmateriale.
 • Gjennomføre intervjuer (personlig eller over telefon) med potensielle kandidater.
 • Samarbeide med ansettelsesansvarlige og andre teammedlemmer for å diskutere potensielle kandidater.
 • Gjennomføre bakgrunnssjekker, referansesjekker og andre undersøkelser før ansettelse.
 • Bistå i introduksjons- og orienteringsprosessen for nyansatte.
 • Føre nøyaktig oversikt over alle rekrutteringsaktiviteter.
 • Bistå med utvikling og implementering av rekrutteringsstrategier.
 • Gi råd og veiledning til rekrutteringsansvarlige om retningslinjer og prosedyrer for rekruttering.
 • Hold deg oppdatert på bransjetrender og beste praksis.

Eksempel på CV for HR-rekrutterere til inspirasjon

Navn: Samantha Jones

Beliggenhet: London, Storbritannia

Sammendrag: En erfaren og kvalifisert HR-rekrutterer med dokumenterte resultater innen sourcing og rekruttering av nye talenter. Dyktig i å intervjue, screene og evaluere kandidater. Bevist evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner med potensielle kandidater.

Arbeidserfaring:

 • HR-rekrutterer, XYZ Company, London, Storbritannia (Jan 2020 - Nåværende)
 • Utviklet og implementert en vellykket rekrutteringsstrategi
 • Håndterte hele rekrutteringsprosessen fra utlysning av stillinger til onboarding.
 • Gjennomgang og vurdering av CV-er, intervjuer og referansesjekker

Utdanning:

 • Bachelor of Arts, Human Resources Management, University of London, Storbritannia (2018)

Ferdigheter:

 • Utmerkede mellommenneskelige ferdigheter, kommunikasjons- og forhandlingsevner
 • Gode evner til å organisere og løse problemer
 • Gode ferdigheter i MS Word, Excel og PowerPoint

Sertifiseringer:

 • Sertifisert fagperson i menneskelige ressurser (PHR)
 • Sertifisert rekrutterer (CR)

Språk: Engelsk, franskCV-tips for HR-rekrutterere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du HR Recruiters CV-tips.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne HR-rekrutterere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med rekrutteringsprogramvare, for eksempel Applicant Tracking Systems (ATS) og Human Resources Information Systems (HRIS).
 • Vis at du har erfaring med å bruke en rekke ulike kilder for å rekruttere kandidater, for eksempel jobbmesser, sosiale medier, henvisninger og annet.
 • Demonstrer din evne til å håndtere hele rekrutteringsprosessen, fra sourcing og forhåndsscreening til onboarding og opplæring.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller utmerkelser du har mottatt i forbindelse med HR og rekruttering.
 • Beskriv din evne til å bygge relasjoner med ledere og ansettelsesteam for å forstå deres ansettelsesbehov og mål.


Eksempler på CV-sammendrag for HR-rekrutterere

Et CV-sammendrag for HR-rekrutterere er viktig for å gi potensielle arbeidsgivere en rask oversikt over din erfaring og dine kvalifikasjoner. Det er også en fin måte å vise frem de beste ferdighetene dine på og fremheve hvordan din erfaring vil komme bedriften til gode. Som HR-rekrutterer forventes det at du har inngående kjennskap til rekrutteringsprosesser, så det er viktig at du legger vekt på dette i CV-sammendraget eller -målet ditt. I tillegg kan det være nyttig å nevne spesialisert erfaring, for eksempel fra arbeid med en bestemt programvare eller en bestemt bransje, for å gi arbeidsgiverne et bedre inntrykk av kunnskapen din.

For eksempel:

 • Erfaren HR-rekrutterer med mer enn 5 års erfaring med å finne, screene og intervjue potensielle kandidater til ulike bransjer.
 • Engasjert fagperson med dokumenterte resultater innen sourcing og onboarding av topptalenter. Dyktig i å bruke ulike ressurser til å identifisere og evaluere kvalifiserte kandidater.
 • Svært velorganisert og detaljorientert HR-rekrutterer med evne til å prioritere oppgaver, håndtere flere prosjekter og bruke effektive kommunikasjonsevner.
 • Resultatdrevet HR-rekrutterer med et skarpt blikk for talenter. Erfaring med bakgrunnssjekker, referansesjekker og stillingsannonser.
 • Ressurssterk HR-rekrutterer med en positiv innstilling og utmerkede mellommenneskelige ferdigheter. Erfaring med å gjennomføre intervjuer, vurdere kandidater og gi tilbakemelding til rekrutterende ledere.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til CV-en din som HR-rekrutterer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en HR-rekrutterer fordi det gir rekrutterere mulighet til å vise frem sine ferdigheter og prestasjoner på området. På den måten kan de skille seg ut fra andre kandidater og demonstrere sin ekspertise i rekrutteringsprosessen. Ved å fremheve sine tidligere suksesser kan rekrutterere vise at de er i stand til å finne og screene kandidater, forhandle om jobbtilbud og få nyansatte til å trives. I tillegg kan en sterk erfaringsdel hjelpe rekrutterere med å vise at de kjenner til bransjestandarder og -praksis, og at de forstår selskapets kultur og verdier. Til slutt kan en godt utformet erfaringsdel også vise rekruttererens lederegenskaper, problemløsnings- og kommunikasjonsevner - alle egenskaper som er avgjørende for vellykket rekruttering.

For eksempel:

 • Ledet rekrutteringsprosessen for ulike stillinger i selskapet, fra sourcing til utplassering.
 • Utviklet og implementert rekrutteringsplaner og -strategier for kunder.
 • Gjennomførte jobbintervjuer og ledet utvelgelsesprosessen.
 • Vurderte søkernes kvalifikasjoner ved å analysere svarene, sjekke referanser og sammenligne kvalifikasjonene med jobbkravene.
 • Bistod med onboarding av nyansatte og ga løpende støtte.
 • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med kunder og kandidater.
 • Laget stillingsannonser og annonser for å tiltrekke seg kvalifiserte kandidater.
 • Opprettholdt en database over potensielle kandidater til fremtidige stillinger.
 • Gjennomførte bakgrunnssjekk, referansesjekk og rusmiddeltesting av søkere.
 • Analyserte og rapporterte om rekrutteringsmålinger og -resultater.


Eksempel på utdannelse for HR-rekrutterere

De fleste arbeidsgivere foretrekker at HR-rekrutterere har en bachelorgrad i HR, økonomi eller et beslektet fagfelt. Selv om noen arbeidsgivere kan akseptere rekrutteringserfaring i stedet for en bachelorgrad, foretrekker de fleste at rekruttererne har en formell utdannelse på området. I tillegg er arbeidsgivere på utkikk etter HR-rekrutterere med gode kommunikasjons-, relasjons- og organisasjonsevner, samt evne til å jobbe under press og overholde tidsfrister.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer i en CV for HR-rekrutterere:

 • Bachelor of Science in Human Resources Management, University of California, Berkeley, CA (2015 - 2019)
 • Certified Professional in Human Resources (CPHR) fra Human Resources Professional Association (HRPA) (2019)
 • Sertifikat i rekrutteringsprinsipper fra Society for Human Resource Management (SHRM) (2020)
 • Sertifikat i intervjuteknikk fra American Staffing Association (ASA) (2020)


HR-rekruttererens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for HR-rekrutterere fordi det gir arbeidsgivere en klar forståelse av kandidatens evner og kvalifikasjoner til å oppfylle jobbkravene. Ferdigheter gir et øyeblikksbilde av en persons ferdigheter på viktige områder som kommunikasjon, teknisk kunnskap, problemløsning og mellommenneskelige relasjoner. Denne informasjonen kan være avgjørende for om du blir ansatt eller ikke. Eksempler er ikke nødvendig, ettersom arbeidsgivere er ute etter en oppsummering av ferdighetene, ikke spesifikke eksempler.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Organisering
 4. Problemløsning
 5. Forhandling
 6. Coaching
 7. Mellommenneskelig
 8. Tidshåndtering
 9. Tilpasningsevne
 10. Nettverksbygging
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekruttering og ansettelse
 2. Kompensasjon og fordeler
 3. Prestasjonsevaluering
 4. Personalledelse
 5. Intervjuferdigheter
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Konfliktløsning
 8. Relasjoner mellom ansatte
 9. Dataanalyse
 10. Overholdelse av HR-lovgivning


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for HR-rekrutterere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en HR-rekrutterer

 • Fremhev din ekspertise i å håndtere hele rekrutteringssyklusen.
 • Inkluder din erfaring med å jobbe med ulike søkersporingssystemer (ATS) og HRIS-systemer (Human Resource Information Systems).
 • Inkluder eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner knyttet til rekruttering og HR.
 • Vis frem din evne til å finne, screene og intervjue kandidater.
 • Nevn eventuelle suksesser når det gjelder å redusere tiden det tar å ansette og beholde nyansatte.
 • Fremheve din kunnskap om arbeidsrett og beste praksis
 • Demonstrere din evne til å bygge relasjoner med ansettelsesansvarlige og kandidater.
 • Inkluder eventuell erfaring med å gjennomføre introduksjons- og orienteringsmøter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis