Eksempel på CV for VP HR (gratis guide)

Lag en VP HR-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

VP HR Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (125 stemmer)
VP HR Eksempel på CV

Denne artikkelen inneholder et omfattende eksempel på en CV for en Vice President of Human Resources. Den inneholder en oversikt over jobbsøkerens yrkeserfaring, kvalifikasjoner og utdanning. I tillegg får du tips om hvordan du kan tilpasse CV-en til den aktuelle jobben og bransjen. Eksemplet kan brukes som en veiledning for alle HR-medarbeidere som ønsker å lage en CV som skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en HR-direktør?

En Vice President of Human Resources (VP HR) er ansvarlig for å føre tilsyn med personalavdelingen i en organisasjon. Dette omfatter strategisk planlegging, rekruttering, prestasjonsledelse, personalrelasjoner, administrasjon av ytelser, kompensasjon samt opplæring og utvikling. HR-direktøren sørger også for at gjeldende lover og regler overholdes, er en pådriver for organisasjonskultur og engasjement, og har en ledende rolle i alle personalsaker.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er relatert til VP HR:

Hva er noen av ansvarsområdene til en HR-direktør?

 • Utvikle og gjennomføre HR-strategier og -initiativer i tråd med den overordnede forretningsstrategien.
 • Håndtering av rekrutterings- og utvelgelsesprosessen
 • Utvikle og overvåke overordnede HR-strategier, -systemer, -taktikker og -prosedyrer på tvers av organisasjonen.
 • Veilede linjeledelsen i den daglige prestasjonsstyringen (coaching, rådgivning, karriereutvikling, disiplinærtiltak).
 • Støtte til organisasjonsdesign og endringsinitiativer
 • Administrere analyse, vedlikehold og kommunikasjon av retningslinjer og prosedyrer for ansatte.
 • Vedlikehold av medarbeiderdatabaser og personalregistre
 • Overvåke introduksjon av nye medarbeidere og bidra til å planlegge opplæring og utvikling.
 • Overvåking av personalspørsmål og løsning av konflikter
 • Analysere ytelses- og kompensasjonsplaner og overvåke hvor effektive de er.
 • Utvikle og implementere strategier for å holde på medarbeiderne og øke medarbeidertilfredsheten.

Eksempel på CV for VP HR til inspirasjon

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:

John Doe er en erfaren HR-direktør med over 10 års erfaring på området. Han kan vise til gode resultater når det gjelder å skape vekst og utvikling i organisasjonen, implementere effektive HR-policyer og -prosedyrer og skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø.

Arbeidserfaring:

 • HR-direktør, ABC Company, 10/2019 - i dag
 • Lede og føre tilsyn med den daglige driften av personalavdelingen.
 • Utvikle og implementere HR-policyer og -prosedyrer for å sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes.
 • Veilede og støtte ledere og ansatte i HR-relaterte spørsmål.
 • rekruttere, intervjue og velge ut kvalifiserte kandidater til ledige stillinger
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler og gi tilbakemeldinger til de ansatte

Utdanning:

 • Bachelor of Arts i Human Resources Management, XYZ University, 06/2006

Kompetanse:

 • HR-ledelse og overholdelse av lover og regler
 • Rekruttering og utvelgelse av medarbeidere
 • Prestasjonsledelse
 • Medarbeiderrelasjoner og -engasjement
 • Organisasjonsutvikling
 • Lederskap og teambuilding

Sertifiseringer:

 • Certified Professional in Human Resources (CPHR)

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Fransk (flytende)


CV-tips for VP HR

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en HR-sjef-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne HR-direktører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Inkluder relevante nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen.
 • Fremhev din erfaring med å lede store team og komplekse prosjekter.
 • Demonstrere din evne til å utvikle og gjennomføre strategiske initiativer.
 • Vis frem eventuelle priser eller anerkjennelser du har fått for arbeidet ditt.
 • Inkluder måleparametere for å kvantifisere suksessene dine og din innvirkning på organisasjonen.


Eksempler på CV-sammendrag for VP HR

Et CV-sammendrag eller CV-mål er et viktig verktøy for å fremheve de viktigste ferdighetene og erfaringene som en potensiell arbeidsgiver er på utkikk etter. Det er det første en potensiell arbeidsgiver leser, og det bør gi en kort oversikt over kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Den bør være skreddersydd for den spesifikke stillingen og tydelig vise hvorfor kandidaten passer best til jobben. Den bør også gi et innblikk i kandidatens personlighet og evne til å jobbe i team. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for HR-sjefer kan kandidatene sørge for at de skiller seg ut fra konkurrentene og gir seg selv den beste sjansen til å få jobben.

For eksempel:

 • Erfaren HR-direktør med mer enn 10 års erfaring innen organisasjonsutvikling, talentforvaltning og medarbeiderrelasjoner.
 • Erfaren HR-direktør med lang erfaring i å lede transformasjonsinitiativer for å fremme organisasjonsvekst og håndtere endringer.
 • Dyktig HR-direktør med sterk bakgrunn innen strategisk planlegging, prestasjonsledelse og arbeidsrelasjoner.
 • Dynamisk HR-direktør med lang erfaring i å utvikle og implementere innovative løsninger på driftsproblemer på arbeidsplassen.
 • Resultatorientert HR-direktør med dokumentert evne til å motivere team, bygge relasjoner og skape positive arbeidskulturer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til HR-direktøren din

En sterk erfaringsdel i HR-sjefens CV er viktig for å vise kandidatens lederegenskaper, HR-kunnskaper og tidligere suksesser. Det viser også kandidatens evne til å lede team på en effektiv måte, håndtere komplekse HR-relaterte problemstillinger og utvikle strategier for å forbedre organisasjonens resultater. I tillegg kan en sterk erfaringsdel bidra til å skille kandidaten fra andre søkere ved å vise hvilke kvalifikasjoner, evner og resultater som er mest relevante for stillingen.

For eksempel:

 • Leder for en HR-avdeling med 10 medarbeidere med ansvar for å levere HR-tjenester til over 2000 ansatte.
 • Utviklet og implementert strategier for medarbeiderengasjement for å forbedre arbeidskulturen og arbeidsmoralen.
 • Gjennomførte rekrutteringsaktiviteter, inkludert sourcing, intervjuer, onboarding og evaluering av nyansatte.
 • Legger til rette for kommunikasjon mellom ansatte og ledelse for å sikre at organisasjonens retningslinjer og prosedyrer overholdes.
 • Koordinerte prosesser for prestasjonsledelse, for eksempel medarbeidersamtaler, lønnssamtaler og disiplinærtiltak.
 • Utviklet og implementert opplæringsprogrammer for å gi de ansatte de nødvendige ferdighetene til å utføre arbeidsoppgavene sine effektivt.
 • Analyserte og overvåket organisatoriske trender, for eksempel turnover, oppmøteregistreringer og medarbeiderundersøkelser.
 • Utviklet og opprettholdt gode relasjoner med eksterne interessenter, for eksempel rekrutteringsbyråer og opplæringsleverandører.
 • Administrerte fordels- og kompensasjonsprogrammer, inkludert helseforsikring, pensjonsordninger og insentiver for de ansatte.
 • Strategisk rådgivning til konsernledelsen i HR-relaterte spørsmål, som organisasjonsutvikling, talentutvikling og arbeidsforhold.


Eksempel på utdannelse i CV-en til VP HR

En HR-direktør må vanligvis ha en bachelorgrad i HR, økonomi eller et beslektet fagområde. Det kan også være nødvendig med en mastergrad i HR eller et beslektet fagfelt, samt ytterligere sertifiseringer. Mange arbeidsgivere krever også flere års erfaring innen personalledelse.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en HR-sjef:

 • University of Chicago, Chicago, IL - bachelorgrad i menneskelige ressurser
 • Harvard University, Cambridge, MA - M.A. i Human Resources Management (personalforvaltning)
 • University of California, Berkeley, Berkeley, CA - doktorgrad i menneskelige ressurser
 • University of Pennsylvania, Philadelphia, PA - Executive Education for Senior Human Resources Executives (lederutdanning for HR-ledere)


VP HR-ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en fordi det gir arbeidsgivere et innblikk i kandidatens kompetanse og erfaring. Det gjør det også mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere ferdighetene og styrkene til hver enkelt søker, slik at de kan ta en informert beslutning om hvem de skal ansette. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en HR-sjef-CV er strategisk planlegging, teambygging, organisasjonsutvikling, lederskap, endringsledelse, kommunikasjon, budsjettering og rekruttering.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Teambuilding
 3. Kommunikasjon
 4. Organisatorisk
 5. Coaching
 6. Nettverksbygging
 7. Konfliktløsning
 8. Motivasjon
 9. Strategisk tenkning
 10. Beslutningstaking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Anskaffelse av talenter
 2. HR-samsvar
 3. Organisasjonsutvikling
 4. Medarbeiderrelasjoner
 5. Administrasjon av ytelser
 6. Prestasjonsledelse
 7. Rekrutteringsstrategier
 8. Kompensasjonsplanlegging
 9. Lederutvikling
 10. Utvikling av retningslinjer


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en HR-direktør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en HR-direktør

 • Kan vise til gode resultater når det gjelder å forbedre ytelsen og organisasjonens effektivitet.
 • Fremhev erfaring med å utvikle, lede og implementere HR-initiativer.
 • Vis kunnskap om gjeldende arbeidsrett, regelverk og kompensasjonsstrukturer.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller opplæring i personalledelse eller strategisk planlegging.
 • Detaljert erfaring med rekruttering og onboarding av nye medarbeidere.
 • Vise kompetanse i å skape og opprettholde et positivt arbeidsmiljø.
 • Fremhev eventuell erfaring med budsjettering og økonomistyring.
 • Fremhev din evne til å bygge sterke relasjoner med interne og eksterne interessenter.
 • Gi eksempler på vellykkede strategier for å engasjere og beholde medarbeidere.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis