Eksempel på CV for personaldirektør (gratis guide)

Lag en CV for personaldirektør som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (161 stemmer)

Vårt eksempel på en CV for personaldirektør gir et omfattende innblikk i de ferdighetene og kvalifikasjonene som er nødvendige for å lykkes i jobbsøkingen. Den gir et klart og tydelig eksempel på hvordan du skriver en CV som skiller seg ut fra konkurrentene og fremhever kandidatens sterke sider og erfaring. Veiledningen gir nyttige tips og triks for å lage en effektiv CV, samt viktig informasjon om hva arbeidsgivere ser etter i en HR-direktør.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en personaldirektør?

En Director of Human Resources (HR) er ansvarlig for å lede og administrere en organisasjons personalfunksjoner, inkludert rekruttering, ansettelser, opplæring, personalrelasjoner, ytelser, lønn og overholdelse av føderale, statlige og lokale arbeidslover. De sørger for at organisasjonen har de rette personene i de rette rollene for å nå de ønskede målene, og de overvåker utviklingen av HR-initiativer som er utformet for å fremme medarbeiderengasjement og medarbeidertilfredshet. De spiller også en nøkkelrolle når det gjelder å utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer for å sikre at arbeidslovene overholdes, samt å skape og opprettholde et trygt og produktivt arbeidsmiljø.


Hva er noen av ansvarsområdene til en personaldirektør?

 • Utvikle og administrere personalplaner og -prosedyrer for bedriftens ansatte.
 • Planlegge, organisere og kontrollere HR-avdelingens aktiviteter og tiltak.
 • Gjennomføre rekrutteringstiltak for alt personell, inkludert skriving og publisering av stillingsannonser.
 • Overvåke introduksjons- og opplæringsprosessene.
 • Sikre overholdelse av lover og regler i hele personalforvaltningen.
 • Opprettholde relasjoner med alle ansatte.
 • Rådgivning til ledelsen om administrasjon av personalpolitikk, prosedyrer og programmer.
 • Håndtering av analyse, vedlikehold og kommunikasjon av registre som kreves i henhold til lov eller lokale styringsorganer.
 • Utvikle og administrere et fordelsprogram for ansatte.
 • Analysere og endre retningslinjer for kompensasjon og ytelser for å etablere konkurransedyktige programmer og sikre at de er i samsvar med juridiske krav.

Eksempel på CV for personaldirektør til inspirasjon

Navn: Emma Jackson

Adresse: Main Street 1234, Anytown, ST 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: emma@example.com

Sammendrag: Emma Jackson er en erfaren og dyktig personaldirektør med lang erfaring i å utvikle og gjennomføre strategier som forbedrer forholdet til de ansatte, øker effektiviteten og fremmer organisasjonsvekst.

Arbeidserfaring:

 • Selskap A - Personaldirektør (2015 - i dag)
  • Leder et team på 10 HR-medarbeidere på områder som rekruttering, personalrelasjoner og kompensasjon og fordeler.
  • Utvikle og implementere HR-strategier for å sikre at organisasjonen er effektiv og overholder alle relevante lover og forskrifter.
  • Legge til rette for kommunikasjon mellom HR-teamet og andre avdelinger for å sikre en smidig arbeidsflyt.
 • Selskap B - HR-sjef (2013 - 2015)
  • Leder for et team på 5 HR-medarbeidere
  • Utviklet og implementerte et opplæringsprogram for å øke medarbeidernes engasjement og holde på dem.
  • Utviklet retningslinjer og prosedyrer for å sikre at alle relevante lover og forskrifter ble overholdt.

Utdanning: Bachelor of Science in Human Resources, ABC University

Ferdigheter:

 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Organisasjonsutvikling
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Relasjoner til de ansatte
 • Kompensasjon og ytelser

Sertifiseringer: PHR-sertifisering (Professional in Human Resources)

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for HR-direktør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for personaldirektører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne personaldirektører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell relevant erfaring, for eksempel fra HR-ledelse, personalarbeid og compliance.
 • Ta med tall og beregninger som viser hvor vellykket du har vært i tidligere roller.
 • Fokuser på prestasjoner i stedet for ansvarsområder.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner som er relevante for stillingen.
 • Vis at du forstår de nyeste HR-trendene og -teknologiene.


Eksempler på CV-sammendrag for personaldirektør

En CV-sammendrag eller CV-målsetting er en viktig del av CV-en din fordi den gir arbeidsgivere en kortfattet oversikt over dine kvalifikasjoner og erfaringer. Den fungerer som en introduksjon til CV-en din og oppsummerer de viktigste ferdighetene og prestasjonene dine i forhold til jobben du søker på. Den hjelper også arbeidsgivere med å finne ut om du passer til stillingen, og gir dem mulighet til å finne ut hvordan de best kan utnytte din kompetanse og erfaring. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for personaldirektører kan du vise arbeidsgiverne hvorfor du er den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren og motivert personaldirektør med dokumenterte resultater og over 15 års erfaring på området.
 • Suksess når det gjelder å drive frem strategier for å engasjere og beholde medarbeidere, coache og lede team for å nå organisasjonens mål.
 • Dyktig innen talentforvaltning, personalrelasjoner, kompensasjon og fordeler, prosjektledelse og opplæringsutvikling.
 • Dyktig til å utvikle og gjennomføre omfattende HR-strategier for å sikre organisatorisk suksess og medarbeidertilfredshet.
 • Utmerkede mellommenneskelige ferdigheter og kommunikasjonsevner, med evne til å bygge relasjoner med interessenter og ledelse.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til CV-en din som personaldirektør

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en personaldirektør av flere grunner. For det første kan det bidra til å demonstrere kvalifikasjonene og kompetansen din på personalområdet. Det kan også vise at du er i stand til å lede og administrere et team, og at du har kunnskap om lover og regler på området. I tillegg kan den bidra til å vise potensielle arbeidsgivere ditt engasjement for bransjen og din vilje til å hjelpe organisasjonen til å lykkes. Til slutt kan en sterk erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater som søker på samme stilling.

Et eksempel:

 • Vellykket utvikling og implementering av et omfattende opplæringsprogram for alle nyansatte.
 • Utviklet et vellykket introduksjonsprogram for nyansatte.
 • Håndterte alle aspekter av rekrutteringsprosessen for nyansatte.
 • Utviklet og implementert innovative utviklingsprogrammer for de ansatte.
 • Administrerte medarbeidersamtalene for alle ansatte.
 • Overvåket utviklingen og implementeringen av retningslinjer og prosedyrer for ansatte.
 • Gjennomførte aktiviteter knyttet til personalrelasjoner, inkludert undersøkelser, rådgivning og konfliktløsning.
 • Utviklet og opprettholdt positive relasjoner med eksterne leverandører og entreprenører.
 • Administrerte lønns-, ytelses- og kompensasjonssystemene.
 • Veiledning og støtte til teamet i alle aspekter av HR-arbeidet.


Eksempel på CV-utdanning for personaldirektør

En personaldirektør trenger vanligvis en bachelorgrad i personalfag, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde, samt minst fem års erfaring på området. Mange arbeidsgivere foretrekker å ansette personer med en mastergrad i HR, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde. I tillegg krever mange arbeidsgivere at personaldirektører er sertifisert av en organisasjon som Society for Human Resource Management.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en personaldirektør:

 • MBA i personalledelse, XYZ University, 2016
 • Bachelor i bedriftsøkonomi, XYZ University, 2014
 • Certified Professional in Human Resources (CPHR), ABC Professional Institute, 2015
 • Sertifisert HR-leder (CHRM), XYZ Professional Institute, 2016
 • Sertifikat i Talent Management, ABC Professional Institute, 2017


Personaldirektørens ferdigheter til en CV

Å legge til ferdigheter i CV-en til en personaldirektør bidrar til å synliggjøre kandidatens kvalifikasjoner, kunnskap og erfaring på området. Det viser også kandidatens evne til å håndtere en rekke oppgaver knyttet til stillingen. Ferdighetene kan omfatte områder som personalledelse, organisasjonsutvikling, medarbeiderrelasjoner, talentutvikling, compliance samt opplæring og utvikling. Ved å vise frem disse ferdighetene kan arbeidsgivere finne ut om kandidaten er den rette for stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatorisk
 3. Kommunikasjon
 4. Mellommenneskelig
 5. Rekruttering
 6. Opplæring
 7. Konfliktløsning
 8. Problemløsning
 9. Relasjoner mellom ansatte
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekruttering
 2. Opplæring
 3. Prestasjonsledelse
 4. Kompensasjon
 5. Medarbeiderrelasjoner
 6. Organisasjonsdesign
 7. Konfliktløsning
 8. Medarbeiderengasjement
 9. Utvikling av retningslinjer
 10. Håndtering av samsvar


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en HR-direktør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en HR-direktør

 • Fremhev eventuelle vellykkede erfaringer fra personalavdelingen.
 • Ta med eventuelle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner.
 • Fremhev eventuelle personalrelaterte prestasjoner.
 • Beskriv omfanget av organisasjonene du har jobbet for.
 • Vis frem alle relevante opplærings- og utviklingstiltak.
 • Vis at du er opptatt av faglig utvikling.
 • Beskriv eventuell erfaring med utvikling av retningslinjer og prosedyrer.
 • Oppgi eventuell erfaring med arbeidstakerrelasjoner.
 • Beskriv eventuelle erfaringer med rekrutterings- og utvelgelsesprosesser.
 • Fremhev eventuell erfaring med budsjettering og prognoser.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis