Eksempel på CV for eksportkoordinator (gratis guide)

Lag en eksportkoordinator-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for eksportkoordinator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (61 stemmer)
Eksempel på CV for eksportkoordinator

Denne artikkelen gir en omfattende oversikt over hvordan du lager en effektiv CV for en stilling som eksportkoordinator. Den inneholder detaljerte instruksjoner og eksempler som viser hvordan du best kan presentere dine kvalifikasjoner og din erfaring på en profesjonell og iøynefallende måte. Du får også tips om hva du bør ta med og hva du bør unngå når du lager en CV, og hvordan du sørger for at den skiller seg ut fra mengden.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en eksportkoordinator?

En eksportkoordinator er ansvarlig for effektiv og rettidig transport av varer ut av et land. De håndterer forsendelsesprosessene, inkludert dokumentasjon, kommunikasjon med kunder og leverandører, arrangerer transport og lagring og forhandler om kostnader. De tar seg også av fortolling og overholdelse av alle gjeldende eksportlover.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for eksportkoordinatorer:

Hvilke ansvarsområder har en eksportkoordinator?

 • Opprettholde og oppdatere registreringer av kundebestillinger, planlegging og forsendelser
 • Koordinering med kunder, spedisjonsfirmaer og andre interne avdelinger for å sikre levering av produkter til rett tid.
 • Opprette og vedlikeholde detaljerte rapporter for sporing av bestillinger, leveranser og betalinger.
 • Identifisere og løse eventuelle problemer knyttet til overholdelse av eksportregler, for eksempel dokumentasjon og tollbestemmelser.
 • Forhandlinger med transportører for å sikre konkurransedyktige fraktpriser.
 • Opprettholde kommunikasjonen med kundene for å gi oppdateringer om bestillingene deres.
 • Sikre overholdelse av gjeldende forskrifter og lover
 • Utarbeide dokumenter i forbindelse med eksport, for eksempel fakturaer og pakklister.
 • Bistå med utarbeidelse av tolldeklarasjoner og andre internasjonale handelsdokumenter.

Eksempel på CV for eksportkoordinator til inspirasjon

Personlige opplysninger
Navn: John Doe
Adresse: 123 Fake Street, Seattle, WA 98109
Telefonnummer: (123) 456-7890
E-post: JohnDoe@example.com

Sammendrag
John Doe har over 5 års erfaring som eksportkoordinator og er svært dyktig innen global logistikk og internasjonal handel. Han er godt kjent med risikostyring og compliance-krav for å sikre trygge og effektive forsendelser. Han har en bachelorgrad i bedriftsøkonomi og behersker engelsk og spansk både muntlig og skriftlig.

Arbeidserfaring

 • Eksportkoordinator, ABC Company, Seattle, WA (juni 2015 - i dag)
  • Overvåke og koordinere sikker og effektiv levering av varer fra opprinnelsessted til bestemmelsessted, og sørge for at alle internasjonale transportregler overholdes.
  • Samarbeide med rederier, speditører, tollmeglere og myndigheter for å sikre rettidig og kostnadseffektiv forsendelse av varer.
  • Administrere klargjøring og dokumentasjon av eksport-/importforsendelser.
  • Analysere og vurdere risikoen ved eksport-/importvirksomhet for å sikre at regelverket overholdes.
 • Logistikkoordinator, XYZ Company, Seattle, WA (februar 2012 - mai 2015)
  • Håndterte hele forsendelsesprosessen fra opprinnelse til bestemmelsessted.
  • Sørget for at regelverket ble overholdt og at varene ble levert til rett tid.
  • Bistod i utarbeidelsen av fraktdokumenter.
  • Løste kundeproblemer i forbindelse med forsinkelser og avvik i forsendelser.

Utdanning
Bachelor i bedriftsøkonomi, University of Washington, Seattle, WA

Kompetanse

 • Logistikkplanlegging
 • Risikostyring
 • Internasjonal handel
 • Krav til overholdelse
 • Kundeservice

Sertifiseringer
Sertifisert logistikkoordinator, Global Logistics Institute

Språk
Engelsk (flytende), spansk (flytende)CV-tips for eksportkoordinator

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en eksportkoordinator-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne eksportkoordinatorer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din kunnskap om internasjonale shippingregler og andre relevante lover.
 • Vis frem dine organisasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Oppgi eventuell erfaring med kundeservice, kontakt med leverandører og andre relaterte oppgaver.
 • Vis at du har sans for detaljer og evne til å holde orden.
 • Gi eksempler på hvordan dere har lykkes med å overholde tidsfrister og budsjetter.


Eksempler på CV-sammendrag for eksportkoordinator

Et CV-sammendrag eller -mål kan brukes til å oppsummere kandidatens erfaring, kvalifikasjoner og ferdigheter på en enkel og lettlest måte. Det er en fin måte å vise frem kandidatens kvalifikasjoner for potensielle arbeidsgivere og trekke frem de viktigste delene av CV-en. Det er spesielt nyttig for eksportkoordinatorer, ettersom deres kompetanse og erfaring ofte kan være kompleks og variert. Et godt utformet CV-sammendrag eller -mål hjelper arbeidsgivere til raskt å danne seg et bilde av kandidatens kvalifikasjoner og gjør det enklere for dem å avgjøre om vedkommende er den rette for jobben.

Et eksempel:

 • Resultatdrevet eksportkoordinator med mer enn 5 års erfaring innen internasjonal logistikk og supply chain management. Dyktig innen kundeservice, dataregistrering og kommunikasjon.
 • Erfaren eksportkoordinator med over 8 års erfaring fra utvikling og gjennomføring av globale handelsstrategier. Utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner.
 • Organisert eksportkoordinator med mer enn 5 års erfaring innen internasjonal handel. Erfaring med kontraktsforhandlinger, kundeservice og dataregistrering. Sterke organisasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Detaljorientert eksportkoordinator med mer enn 3 års erfaring i å utvikle og implementere eksportstrategier. Dyktig innen kundeservice, dataanalyse og kommunikasjon.
 • Dynamisk eksportkoordinator med mer enn 10 års erfaring innen internasjonal supply chain management. Dokumenterte resultater innen kundeservice, dataregistrering og problemløsning. Utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for eksportkoordinatorer

Ved å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for eksportkoordinatorer kan arbeidsgivere raskt vurdere kandidatens kvalifikasjoner og avgjøre om vedkommende er den rette for jobben. En godt utformet erfaringsdel vil vise kandidatens kunnskap og ekspertise innen internasjonal logistikk, tollbestemmelser og compliance. Den skal også fremheve kandidatens evne til å koordinere og administrere flere prosjekter, kundeserviceferdigheter og kommunikasjonsevner. Denne delen bør også vektlegge kandidatens erfaring med å håndtere eksportdokumenter og fakturaer, samarbeide med speditører og transportører og forhandle med leverandører. En sterk erfaringsdel vil vise kandidatens potensial til å bli en effektiv eksportkoordinator.

For eksempel:

 • Overvåking av alle eksportaktiviteter, inkludert frakt, toll og dokumentasjon.
 • Sikre overholdelse av gjeldende internasjonale handelsregler, som US Export Administration Regulations, ITAR og OFAC.
 • Koordinerte bestillinger og forsendelser med leverandører, kunder og tredjeparts logistikkleverandører (3PL).
 • Opprettelse, gjennomgang og oppdatering av eksportdokumentasjon, inkludert handelsfakturaer, pakkelister og opprinnelsessertifikater.
 • Vedlikehold av eksportkontrolldatabaser og forsendelsesregistre.
 • Samhandling med speditører og tollmeglere for å sikre at forsendelsene håndteres i samsvar med kundens krav.
 • Utarbeidet og sendt inn eksportdeklarasjoner for elektronisk arkivering til tollmyndighetene.
 • Overvåket import-/eksportregelverket for å sikre løpende overholdelse.
 • Bistod med utvikling og implementering av retningslinjer og prosedyrer for overholdelse av eksportkrav.
 • Opplæring av ansatte i eksportregler og overholdelse av disse.


Eksempel på utdannelse for eksportkoordinator

Eksportkoordinatorer må vanligvis ha en bachelorgrad i internasjonal handel, logistikk eller et beslektet fagfelt. De må også ha inngående kjennskap til shipping og logistikk, samt kunnskap om lokale, statlige og føderale bestemmelser knyttet til internasjonal handel. I tillegg er det viktig at eksportkoordinatoren har gode mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter, samt gode evner til å organisere og løse problemer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en eksportkoordinator:

 • Bachelor of Arts i internasjonal økonomi, University of California, Los Angeles, California - 2016
 • Associate Degree i eksport- og importledelse, ABC College, San Francisco, CA - 2014
 • Sertifisert profesjonell innen internasjonal handel, Institute of Global Trade, San Diego, CA - 2017
 • Sertifikat i eksportdokumentasjon, XYZ Institute, San Jose, CA - 2015


Eksportkoordinator-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for eksportkoordinatorer fordi det hjelper arbeidsgivere med å raskt identifisere kompetanseområdene dine og hvordan de kan komme organisasjonen til gode. Det er også en fin måte å fremheve kunnskapen og erfaringen du har tilegnet deg i løpet av karrieren. Eksempler på ferdigheter du bør inkludere, kan være kunnskap om tollbestemmelser, internasjonale fraktprosedyrer og erfaring med internasjonale markeder.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Organisering
 3. Teamarbeid
 4. Problemløsning
 5. Forhandling
 6. Tidshåndtering
 7. Tilpasningsevne
 8. Mellommenneskelig
 9. Lederskap
 10. Multitasking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Internasjonal handel
 2. Logistikkledelse
 3. Eksportdokumentasjon
 4. Kunnskap om Incoterms
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Kundeservice
 7. Problemløsning
 8. Dataanalyse
 9. Tidshåndtering
 10. Forhandlingsevner


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for eksportkoordinator

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en eksportkoordinator

 • God kunnskap om eksportbestemmelser, lover og prosedyrer
 • Kjennskap til frakt, fortolling og dokumentasjon
 • Evne til å koordinere flere forsendelser samtidig
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Høy grad av oppmerksomhet på detaljer
 • Ferdigheter i Microsoft Office-pakken
 • Sterke organisatoriske evner og evne til å gjøre flere oppgaver samtidig
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis