Eksempel på CV for feltrepresentant (gratis guide)

Lag en CV for Field Representative som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for stedlig representant
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (48 stemmer)
Eksempel på CV for stedlig representant

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for feltrepresentanter. Her finner du detaljert informasjon om hvordan du lager en profesjonell CV for en stilling som feltrepresentant. Vi gir deg tips og gode råd om hvordan du lager et effektivt og iøynefallende dokument som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Vi gir deg også et eksempel på en ideell CV som kan hjelpe deg i gang.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Field Representative?

En Field Representative er ansvarlig for å yte feltstøtte til organisasjonens personell og kunder. Dette innebærer blant annet å analysere kundebehov, finne løsninger og komme med anbefalinger. Field Representatives gir også administrativ støtte, for eksempel ved å koordinere møter, utarbeide rapporter og løse kundeproblemer. De kan også være ansvarlige for opplæring av ansatte i nye produkter eller tjenester.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Field Representative:

Hvilke ansvarsområder har en Field Representative?

 • Samle inn informasjon fra kundene for å fylle ut papirer og andre skjemaer.
 • Besøke kunder for å diskutere deres behov, svare på spørsmål og gi informasjon.
 • Delta på møter med kunder for å diskutere nye produkter eller tjenester.
 • Gi teknisk rådgivning og støtte til kundene
 • Hjelpe kunder med å etablere nye tjenester eller produkter
 • Følge kunder til arrangementer eller konferanser
 • Innkreve betalinger fra kunder
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med kunder
 • Overvåke og rapportere om tilbakemeldinger fra kundene
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og spørreundersøkelser

Eksempel på CV for feltrepresentanter til inspirasjon

John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Tlf: 555-555-5555
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag
John Smith er en svært erfaren Field Representative som er opptatt av å yte eksepsjonell kundeservice. Han har lang erfaring med å lede og gjennomføre feltoperasjoner og samtidig sørge for at kundene er så fornøyde som mulig. Med sine sterke lederegenskaper og evne til problemløsning har han vært i stand til å utvikle kreative løsninger som bidrar til å effektivisere driften og løse komplekse problemer.

Arbeidserfaring
Representant i felten, ABC Company
Fra mai 2019 til i dag

 • Leder feltarbeid og utfører kundeforespørsler med nøyaktighet og effektivitet.
 • Utvikle og implementere strategier for å forbedre kundetilfredsheten og driftsprosessene.
 • Støtte salgs- og markedsføringsteam for å sikre kundetilfredshet og økt salg.
 • Samhandle med kundene for å identifisere deres behov og utvikle løsninger som innfrir forventningene deres.
 • Overvåke et team av feltrepresentanter og gi veiledning og støtte for å sikre at prosjektene gjennomføres på en vellykket måte.
Representant i felten, XYZ Company
April 2017 - april 2019
 • Utførte grundige undersøkelser for å identifisere kundenes behov og utvikle strategier for å innfri forventningene deres.
 • Utførte feltarbeid og håndterte kunderelasjoner for å sikre kundetilfredshet.
 • Samarbeidet med andre team for å utvikle og implementere innovative løsninger for å forbedre kundeservicen.
 • Støtte til salgs- og markedsføringsteam for å identifisere potensielle kunder og øke salget.
 • Sørget for korrekt utførelse av feltarbeid og besvarte kundehenvendelser i tide.

Utdanning
Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, Anytown University, Anytown, USA
Uteksaminert i 2016

Kompetanse

 • Utmerket kundeservice
 • Sterkt lederskap og gode evner til problemløsning
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke organisatoriske ferdigheter og god tidsstyring
 • Gode ferdigheter i MS Office-programmer

Sertifiseringer
Sertifisert feltrepresentant, ABC-sertifisering, Anytown, USA
Sertifikat i bedriftsøkonomi, XYZ-sertifisering, Anytown, USA

Språk
Engelsk (flytende)
Spansk (grunnleggende)CV-tips for Field Representative

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for Field Representative.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne feltrepresentanter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle tidligere erfaringer med kundeservice.
 • Ta med suksessene dine i rollen som feltrepresentant, for eksempel når det gjelder å generere leads eller oppnå salgsmål.
 • Beskriv dine kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Ta med din tekniske kunnskap og evne til å bruke teknologi til å utføre arbeidsoppgaver.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller spesialutdanninger du har på området.


Eksempler på CV-sammendrag for feltrepresentanter

Et CV-sammendrag eller et CV-mål for feltrepresentanter gir arbeidsgivere et øyeblikksbilde av din faglige bakgrunn og dine kvalifikasjoner. Det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene ved å fremheve relevante ferdigheter og erfaringer som gjør at du passer godt til jobben. Det gir også arbeidsgiverne en forståelse av hvilken verdi du kan tilføre organisasjonen.

For eksempel:

 • Erfaren Field Representative med 8 års erfaring innen kundeservice, salg og support i en rekke ulike sammenhenger. Dyktig til å utvikle relasjoner med kunder og håndtere flere prosjekter samtidig.
 • Dynamisk Field Representative med 5 års erfaring fra detaljhandel og kundeservice. Dyktig til å håndtere kunderelasjoner og yte utmerket kundeservice.
 • Godt organisert Field Representative med 3 års erfaring innen salg og kundeservice. Bevist evne til å bygge relasjoner, overgå kundenes forventninger og forbedre den generelle kundetilfredsheten.
 • Motivert Field Representative med 10 års erfaring med å gi support til kunder i detaljhandel og serviceorienterte miljøer. Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Pålitelig Field Representative med 6 års erfaring innen kundeservice. Dyktig til å utvikle kunderelasjoner og løse kundeklager i tide.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for feltrepresentanter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for en feltrepresentant, fordi det ofte er det første potensielle arbeidsgivere ser på når de vurderer en jobbkandidat. Det er et av de viktigste områdene i CV-en når det gjelder å vise hvilke kvalifikasjoner du har for jobben. Her kan arbeidsgivere raskt og enkelt se hva du har av relevant erfaring og hva du har oppnådd. En fyldig erfaringsdel gjør det også mulig for potensielle arbeidsgivere å vurdere ferdighetsnivået ditt og avgjøre om du er den rette for stillingen. Ved å inkludere en omfattende liste over erfaringen din viser du potensielle arbeidsgivere at du er godt egnet for stillingen og har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene for å lykkes.

For eksempel:

 • Ytet utmerket kundeservice i en fartsfylt rolle som representant for en stor detaljhandelskjede.
 • Vellykket løsning av kundeserviceproblemer i tide.
 • Utviklet og opprettholdt sterke kunderelasjoner.
 • Håndterte kundehenvendelser, klager og forespørsler på en profesjonell måte.
 • Hjalp kundene med produktvalg og bestilling.
 • Utførte salgsstøtteaktiviteter, inkludert dataregistrering og ordrebehandling.
 • Utførte produktdemonstrasjoner og ga teknisk støtte.
 • Utarbeidet rapporter og ga tilbakemeldinger om salgstrender.
 • Utviklet og implementert innovative strategier for å øke salget.
 • Bistod i utviklingen av markedsføringsmateriell.


Eksempel på utdannelse for Field Representative CV

En salgsrepresentant må vanligvis ha videregående skole eller tilsvarende, selv om en høyere utdanning er å foretrekke. De bør også ha erfaring med kundeservice og salg, samt en god forståelse av bransjen de jobber i. I tillegg bør de ha gode kommunikasjons- og organisasjonsevner. I tillegg bør de ha gode kommunikasjons- og organisasjonsevner, være svært motiverte og ha gyldig førerkort.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Field Representative:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of Alabama, Birmingham, AL, 2006
 • Master of Science i internasjonale relasjoner, Harvard University, Cambridge, MA, 2009
 • Sertifisert Field Representative, National Association of Field Representatives, 2012


Field Representative-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en din fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kvalifikasjonene dine og finne ut om du passer til stillingen. Det hjelper også arbeidsgiverne til å forstå dine spesifikke styrker og svakheter, noe som kan hjelpe dem med å finne den rette jobben til deg. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en kan du dessuten vise at du har de nødvendige kvalifikasjonene for jobben. Eksempler på ferdigheter for en Field Representative-CV er kundeservice, kommunikasjon, problemløsning, tidsstyring og forhandlingsevner.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsevner
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Mellommenneskelige ferdigheter
 4. Tidshåndtering
 5. Problemløsning
 6. Lederskap
 7. Tilpasningsevne
 8. Kundeservice
 9. Forhandling
 10. Teamarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Salgsledelse
 2. Kundeservice
 3. Kundeadministrasjon
 4. Produktkunnskap
 5. Markedsføringsstrategier
 6. Analytiske ferdigheter
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Tidshåndtering
 9. Kommunikasjonsferdigheter
 10. Problemløsning


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en Field Representative

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en Field Representative

 • Fremhev suksesser, for eksempel oppnåelse av salgsmål eller kundeservicepriser.
 • Ta med relevant erfaring, for eksempel fra kundeservice, salg eller feltarbeid.
 • Fremhev eventuelle spesialkunnskaper eller sertifiseringer.
 • Fortell om eventuelle lederegenskaper eller problemløsningsferdigheter du har.
 • Oppgi eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Inkluder eventuell erfaring med frivillig arbeid eller oppsøkende virksomhet.
 • Oppgi eventuelle språkkunnskaper eller utenlandsreiser.
 • Beskriv din evne til å arbeide selvstendig.
 • Oppgi eventuelle tekniske ferdigheter eller programvareerfaring.
 • Gi eksempler på vellykkede forhandlinger eller kunderelasjoner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis