Eksempel på CV for erfaren ammeveileder (gratis guide)

Lag en erfaren ammeveileder-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Ammingskonsulent CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (88 stemmer)
Ammingskonsulent CV Eksempel

Denne artikkelen gir et eksempel på en CV for en erfaren ammeveileder. Den skisserer de ferdighetene og kvalifikasjonene som er nødvendige for å lykkes på dette feltet, og gir innsikt i hva potensielle arbeidsgivere ser etter hos en vellykket kandidat. Artikkelen inneholder også eksempler på spesifikke arbeidsoppgaver og tips til hvordan du får mest mulig ut av CV-en din. Med dette eksemplet kan du lage en CV som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene og får den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren ammeveileder?

En ammeveileder er helsepersonell som spesialiserer seg på å hjelpe mødre og spedbarn med å etablere, opprettholde og optimalisere amming. De gir opplæring og støtte til ammende kvinner og deres familier for å sikre en vellykket ammeopplevelse. De kan vurdere mors ammeteknikk, gi informasjon om hvordan man kan øke melkeproduksjonen eller anbefale strategier for å håndtere vanlige ammeproblemer. De kan også gi veiledning om hvordan man introduserer flaske eller gi råd om hvordan man går over til fast føde.


Hva er noen av ansvarsområdene til en erfaren ammeveileder?

 • Gi opplæring, rådgivning og støtte til gravide og ammende mødre.
 • Vurdere mors fysiske og psykiske behov og gi ammestøtte.
 • Evaluerer nyfødte med tanke på riktig ammetak og ammestilling.
 • Opplæring av mødre i riktig ammeteknikk og ammestrategier
 • Gi informasjon om ammerelaterte emner
 • Foreslå endringer i kosthold og livsstil ved behov
 • Samarbeide med annet helsepersonell for å sikre morens og barnets sikkerhet og velvære.
 • Føre nøyaktige journaler over kundebesøk og intervensjoner.
 • Gi oppfølging og støtte

Eksempel på CV for erfarne ammeveiledere til inspirasjon

John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, NY 12345
Telefon: (123) 456-7890 | E-post: john.doe@email.com

Erfaren ammeveileder

John Doe er en erfaren ammeveileder med mer enn 10 års erfaring med å gi omsorg til mødre og spedbarn. Han brenner for å hjelpe familier og er opptatt av å finne de beste løsningene for deres unike behov. John kjenner til den nyeste forskningen og trendene på området, og han er opptatt av kontinuerlig faglig utvikling.

Arbeidserfaring

 • Laktasjonskonsulent, Anytown Medical Center, Anytown, NY (2010-nåværende)
 • Ammekonsulent, ABC Medical Center, Anytown, NY (2008-2010)

Utdanning

 • Master of Science in Nursing, Anytown University, Anytown, NY (2008)
 • Bachelor of Science i sykepleie, Anytown University, Anytown, NY (2005)

Kompetanse

 • Rådgivning og opplæring i amming
 • Instruksjon i ammeteknikk
 • Overvåking av spedbarns ernæring og vekst
 • Pasientvurdering og pleieplanlegging

Sertifiseringer

 • Internasjonalt sertifisert ammeveileder (IBCLC)
 • Sertifisert ammeveileder (Certified Lactation Educator Counselor, CLEC)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


Tips til CV-en for erfarne ammeveiledere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for erfarne ammehjelpere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne ammeveiledere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine erfaringsområder, for eksempel ammestøtte, ammeveiledning eller barselomsorg.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller andre referanser du har.
 • Fokuser på eventuelle suksesser eller prestasjoner i dine tidligere roller som ammerådgiver.
 • Ta med relevante opplysninger om forskning eller publikasjoner du har produsert.
 • Legg vekt på eventuelle undervisnings- eller foredragsoppdrag du har hatt.


Eksempler på sammendrag av CV for erfarne ammeveiledere

Det er viktig å bruke et sammendrag eller en målformulering i CV-en for erfarne ammeveiledere for å vise frem din erfaring og dine kvalifikasjoner for jobben. Et velformulert sammendrag eller målformulering kan bidra til å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet og vise at du har kunnskap og engasjement for å gi pasienter god omsorg. En slik uttalelse bør være skreddersydd for den spesifikke stillingen du søker på, og fremheve dine spesifikke ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer som gjør at du passer godt til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren ammeveileder med omfattende kunnskap om ammevitenskap og ammeveiledning. Dyktig i å gi opplæring og støtte til ammende mødre.
 • Svært erfaren ammeveileder med fem års erfaring i å hjelpe mødre med å håndtere ammeutfordringer. Omfattende kunnskap om ammerådgivning og ernæring.
 • Medfølende ammeveileder med dokumentert evne til å hjelpe ammende mødre med å etablere en vellykket ammeopplevelse. Faglig dyktig til å gi evidensbaserte anbefalinger.
 • Ammeveileder med over 5 års erfaring i å gi støtte til ammende mødre. Hun er dyktig til å utvikle individuelle omsorgsplaner, utdanne mødre og fremme ammerettigheter.
 • Erfaren ammeveileder med over 10 års erfaring innen ammeveiledning. Bevist evne til å utvikle og implementere individuelle ammeplaner for mødre.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for erfarne ammeveiledere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en erfaren ammeveileder fordi den fremhever dine spesialiserte ferdigheter og kvalifikasjoner. Denne delen skal gi arbeidsgivere et klart bilde av din arbeidshistorikk, prestasjoner og ekspertise innen ammerådgivning. Den skal også vise at du er i stand til å vurdere og diagnostisere ammeproblemer på en effektiv måte, gi råd og veiledning og utvikle og implementere effektive løsninger for ammende mødre. En godt gjennomarbeidet erfaringsdel vil vise arbeidsgivere at du har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene for å kunne tilby pasienter av høyeste kvalitet.

For eksempel:

 • Vi har gitt ammerådgivning til over 500 mødre i ulike sammenhenger, blant annet i privat praksis, på sykehus og fødestuer.
 • Hjalp nybakte mødre med å etablere et vellykket ammeforhold til sine nyfødte.
 • Opplyste mødre om viktigheten av amming og de helsemessige fordelene det gir både mor og barn.
 • Vurderte ammeproblemer og la individuelle planer som var tilpasset behovene til hver enkelt mor og hvert enkelt barn.
 • Veiledet mødrene om ulike ammeemner som melkemengde, melkeopptak, leiring og pumping.
 • Samarbeidet med medisinsk personale for å sikre best mulig omsorg for mor og barn.
 • Fører nøyaktige og oppdaterte journaler over alle konsultasjoner og oppfølgingsavtaler.
 • Utviklet og gjennomført ammestøttegrupper for nybakte og erfarne mødre.
 • Støtte og informasjon til nybakte mødre og deres familier på sykehuset.
 • Fungerte som bindeledd mellom familier og leger og ga informasjon og veiledning om amming.


Eksempel på utdannelse for erfaren ammeveileder i CV-en

En erfaren ammeveileder må vanligvis ha en bachelorgrad i sykepleie eller et beslektet fagfelt, for eksempel ernæring eller helsepedagogikk. I tillegg må de vanligvis ha laktasjonsspesifikk utdanning, for eksempel IBLCE-sertifisering (International Board of Lactation Consultant Examiners). Det kan også være nødvendig med ytterligere sertifiseringer, for eksempel Certified Lactation Counselor (CLC) eller Certified Lactation Educator (CLE).

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en erfaren ammeveileder:

 • Associate of Science i sykepleie, University of Virginia, Charlottesville, VA, 2006
 • Bachelor of Science i sykepleie, University of Maryland, Baltimore, MD, 2008
 • Sertifisert laktasjonskonsulent, International Board of Lactation Consultant Examiners, 2009
 • Avansert ammeveileder, American Academy of Lactation Policy and Practice, 2015


Erfarne ammekonsulenters ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en erfaren ammeveileder for å vise kandidatens evner og kunnskaper på området. Ferdighetene som er oppført på CV-en, bør være relevante for stillingen og vise at kandidaten er i stand til å utføre arbeidsoppgavene. Blant ferdighetene kan nevnes: - Omfattende forståelse av ammefysiologi, anatomi og ernæring - Evne til å gi evidensbasert opplæring og rådgivning om amming og amming - Utmerkede mellommenneskelige ferdigheter, kommunikasjonsevner og problemløsningsferdigheter - Kunnskap om beste praksis for håndtering av amming og amming - Evne til å jobbe med en mangfoldig pasientgruppe - Ferdigheter i bruk av medisinsk teknologi som pumper, vekter og laktometre - Ferdigheter i bruk av elektroniske journalsystemer

Myke ferdigheter:

 1. Empatisk
 2. Kommunikasjon
 3. Organisatoriske
 4. Pedagogisk
 5. Pasient
 6. Motiverende
 7. Medfølende
 8. Problemløsende
 9. Mellommenneskelig
 10. Rådgivning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Ammeopplæring
 2. Klinisk vurdering
 3. Risikovurdering
 4. Ammerådgivning
 5. Rådgivning før fødsel
 6. Omsorg etter fødsel
 7. Vurdering av spedbarn
 8. Valg av brystpumpe
 9. Opplæring i bruk av brystpumpe
 10. Medisinsk dokumentasjon


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en erfaren ammeveileder

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en erfaren ammeveileder

 • Fremhev relevant erfaring og sertifiseringer
 • Demonstrere et bredt spekter av ferdigheter, for eksempel innen pasientveiledning, ernæring og ammeopplæring.
 • Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Beskriv om du har erfaring med å jobbe med en kulturelt mangfoldig befolkning.
 • Demonstrere evne til å arbeide i dynamiske miljøer med høyt tempo
 • Legg vekt på eventuelle spesielle utmerkelser eller anerkjennelser
 • Bevist evne til å etablere og vedlikeholde profesjonelle relasjoner
 • Engasjement for videreutdanning og faglig utvikling
 • Ferdigheter i dataprogrammer og medisinsk programvare

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis