Eksempel på CV for barnehagestyrer (gratis guide)

Lag en CV for førskoleledere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (183 stemmer)

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for førskoleledere. Her gir vi deg en omfattende veiledning i hvordan du skriver en CV som vil bli lagt merke til av barnehagestyrere. Vi tar for oss temaer som det beste CV-formatet, hvordan du skriver et overbevisende sammendrag og hvordan du fremhever relevant kompetanse og erfaring. Vi gir deg også et eksempel på en CV som hjelper deg med å komme i gang. Med riktig informasjon og litt innsatsvilje kan du lage en CV som vil hjelpe deg med å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en barnehagestyrer?

En barnehagestyrer er ansvarlig for den overordnede ledelsen av en barnehage. Dette innebærer blant annet å fastsette retningslinjer, føre tilsyn med den daglige driften, utvikle læreplaner, ha personalansvar og budsjettansvar. Han eller hun må sørge for at barnehagen oppfyller alle helse- og sikkerhetsforskrifter, og at alle aktiviteter er alderstilpasset og fremmer læring. Førskolelederen må være en sterk leder med evne til å motivere og inspirere lærere og ansatte. I tillegg må vedkommende ha en solid bakgrunn innen barnehagepedagogikk og evne til å bygge relasjoner med foreldre og familier.


Hvilke ansvarsområder har en barnehagestyrer?

 • Utvikling og implementering av læreplaner
 • Rekruttering og ansettelse av kvalifisert personale
 • Sørge for faglig utvikling for de ansatte
 • Sikre overholdelse av statlige forskrifter
 • Administrere påmelding av studenter
 • Føre nøyaktige registre
 • Utarbeide og forvalte budsjetter
 • Opprette og administrere programmer
 • Utarbeide og overvåke retningslinjer og prosedyrer
 • Opprettholde og fremme et trygt og sunt miljø.
 • Bygge relasjoner med foreldre og lokalsamfunn

Eksempel på CV for førskoleledere til inspirasjon

CV for førskoleledere Førskoledirektør

Navn: Mary Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: mary.smith@example.com

Førskoledirektør med mer enn 8 års erfaring fra førskolebransjen. Dokumenterte resultater når det gjelder å utvikle vellykkede pedagogiske programmer, inspirere personalet og skape et positivt læringsmiljø for elevene.

Arbeidserfaring
 • Førskoledirektør, ABC School, Anytown, ST (2016-nåværende)
  • Lede og administrere et team på 15 lærere og ansatte.
  • Utvikle og opprettholde et positivt læringsmiljø for elevene.
  • Utarbeide og implementere opplæringsprogrammer.
  • Utarbeide budsjetter og følge opp økonomien.
 • Assisterende førskoledirektør, XYZ School, Anytown, ST (2013-2016)
  • Bistod førskolelederen i den daglige driften.
  • Utarbeidelse og gjennomføring av leksjonsplaner.
  • Opplæring og ledelse av medarbeidere.
  • Støtte til foreldre og familier.
Utdanning
 • Bachelor of Science i førskolepedagogikk, Anytown University, Anytown, ST (2010-2013)
Kompetanse
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke ledelses- og organisasjonsevner
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken
 • Kjennskap til pedagogisk teknologi
Sertifiseringer
 • Sertifisering i førskolepedagogikk, delstaten ST (2016-nåværende)
 • Sertifisering som barnevernsadministrator, delstaten ST (2016-nåværende)
Språk
 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (gode språkkunnskaper)CV-tips for barnehagestyrer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i jobbsammenheng, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for førskoleledere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne førskoleledere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev kvalifikasjonene dine, for eksempel eventuelle sertifiseringer eller utdanningsbevis.
 • Ta med informasjon om din erfaring med å lede en barnehage eller lignende.
 • Fokuser på hva du har oppnådd og hva du har fått til.
 • Fortell om eventuelle utmerkelser du har mottatt, for eksempel Årets lærer eller lignende.
 • Nevn eventuelle foredrag du har holdt eller presentasjoner du har holdt.


Eksempler på CV-sammendrag for førskoleledere

Et CV-sammendrag eller CV-mål for barnehagestyrere er en fin måte å gi arbeidsgivere en rask oversikt over kvalifikasjonene og erfaringene dine på. Det er en fin måte å vise at du har de kvalifikasjonene, erfaringene og ferdighetene som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Det hjelper også arbeidsgivere til raskt å identifisere dine sterke sider og hvordan du kan hjelpe organisasjonen med å nå sine mål.

For eksempel:

 • Erfaren og lidenskapelig førskoledirektør med 8 års erfaring med å lede et vellykket førskoleprogram.
 • Dynamisk og kreativ leder med evne til å utvikle innovative undervisningsstrategier for å forbedre elevenes læring.
 • Organisert førskoledirektør med ekspertise innen utvikling av undervisningsplaner og klasseledelse.
 • Høyt motivert førskoledirektør med utmerkede mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter.
 • Engasjert fagperson som er opptatt av å tilby kvalitetsopplevelser innen barneomsorg og utdanning.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som barnehagestyrer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en barnehagestyrer av flere grunner. For det første kan det bidra til å demonstrere søkerens sterke lederegenskaper. Videre kan det vise søkerens engasjement for utdanning og evne til å håndtere en rekke ulike oppgaver. I tillegg kan den vise at søkeren har lykkes med å lede en barnehage, og at vedkommende har kunnskap om barns utvikling og utdanning. Til slutt kan den gi arbeidsgiveren et helhetsbilde av søkerens kvalifikasjoner og ferdigheter.

For eksempel:

 • Vellykket ledelse av et førskoleprogram med 125 elever.
 • Utviklet og implementert pedagogiske læreplaner for å fremme elevenes læring.
 • Skapte og opprettholdt positive relasjoner til ansatte, foreldre og styremedlemmer.
 • Overvåket den daglige driften av barnehagen for å sikre at alle retningslinjer og prosedyrer ble fulgt.
 • Organisert og tilrettelagt faglig utvikling og opplæring for de ansatte.
 • Utviklet og opprettholdt et trygt og sikkert læringsmiljø for studentene.
 • Analyserte elevdata for å informere undervisningen og lage handlingsplaner for å sikre at elevene lykkes.
 • Sørget for at statlige og lokale lover og forskrifter for førskoleundervisning ble overholdt.
 • Utviklet og implementert systemer for å spore studentenes fremgang og føre nøyaktige registre.
 • Veiledet, evaluerte og ga tilbakemeldinger til de ansatte for å sikre kvaliteten på undervisningen.


Eksempel på CV for førskoleledere - utdanning

En barnehagestyrer må vanligvis ha minst en bachelorgrad i barnehagepedagogikk, utdanningsadministrasjon, barneutvikling eller et beslektet fagområde. De må også ha erfaring med å jobbe med små barn og familier og ha kunnskap om læreplaner og pedagogiske strategier. De bør ha utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner og evne til å administrere personale og budsjetter. Avhengig av delstat kan det også være nødvendig å ha en gyldig statlig lærerlisens.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en barnehagestyrer:

 • Bachelor of Arts i førskolepedagogikk, University of California, 2014
 • Master of Science i utdanningsadministrasjon, University of California, 2018
 • Sertifisert barnehageadministrator (CECA) fra National Association for the Education of Young Children, 2019.
 • Sertifikat i Early Childhood Leadership, California State University, 2020


Førskoledirektørens ferdigheter på CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en barnehageleder for å vise rekrutterere at du har de riktige kvalifikasjonene og erfaringene for å lykkes i stillingen. Disse ferdighetene bør være relevante for stillingen og vise at du er i stand til å lede et team, lede aktiviteter og utvikle en læreplan. Eksempler på slike ferdigheter er kommunikasjon, organisering, problemløsning, budsjettering og utvikling av læreplaner.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. mellommenneskelige
 3. Organisatoriske
 4. Problemløsning
 5. Kommunikasjon
 6. Undervisning
 7. Kreativitet
 8. Fleksibilitet
 9. Beslutningsdyktighet
 10. Tålmodighet
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Lederskap
 2. Organisatorisk
 3. Ledelse
 4. Tilsyn
 5. Kommunikasjon
 6. Mellommenneskelig
 7. Problemløsning
 8. Teambygging
 9. Budsjettering
 10. Planlegging av pensum


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en barnehagestyrer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en barnehagestyrer

 • Fremhev din erfaring innen barnehagepedagogikk, inkludert eventuelle sertifiseringer eller relaterte utdanninger.
 • Vis frem din evne til å kommunisere effektivt med ansatte, foreldre og barn.
 • Demonstrere problemløsnings- og organisasjonsevner.
 • Fremheve din evne til å utarbeide og implementere effektive retningslinjer, prosedyrer og læreplaner.
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt
 • Fremhev din erfaring innen personalledelse, budsjettering og administrasjon.
 • Oppgi om du har erfaring med å utvikle, administrere og evaluere pedagogiske programmer for barn.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis