Eksempel på CV for finansrådgivere (gratis guide)

Lag en CV for finansrådgivere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (158 stemmer)

Velkommen til vår guide med eksempler på CV-er for finansrådgivere. I denne artikkelen gir vi deg tips og råd om hvordan du lager en sterk og effektiv CV for en stilling som finansrådgiver. Vi gir deg også et eksempel på en CV for finansrådgivere som du kan bruke som referanse. Med vår veiledning kan du lage en CV som fremhever dine ferdigheter og kvalifikasjoner og øker sjansene dine for å få en jobb som finansrådgiver.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en finansrådgiver?

En finansrådgiver gir råd og veiledning til kunder om økonomiske spørsmål, for eksempel investeringer, skatt, pensjonsplanlegging og eiendomsplanlegging. De vurderer kundens økonomiske situasjon og kommer med anbefalinger om hvordan man best kan håndtere økonomien. De kan også gi råd om budsjettering og gjeldshåndtering. Finansrådgivere gir ofte løpende råd og tjenester for å hjelpe kundene med å nå sine økonomiske mål.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for finansrådgivere:

Hvilke ansvarsområder har en finansrådgiver?

 • Analyserer finansiell informasjon for å gi kundene råd om investeringer og strategier.
 • Utarbeide finansielle planer for å nå kundens mål.
 • Følge med på endringer i finansmarkedene og vurdere hvordan de påvirker kundenes investeringer.
 • Anbefale hensiktsmessige investeringsstrategier.
 • Overvåke kundenes porteføljer og foreta justeringer etter behov.
 • Utarbeide rapporter til kundene om deres økonomiske resultater.
 • Gi finansiell rådgivning og veiledning til kunder.
 • Forklare finansielle begreper for kundene på et enkelt språk.
 • Undersøke investeringer, aksjer og obligasjoner.
 • Holde deg oppdatert på finansforskrifter og -lover.

Eksempel på CV for finansrådgivere til inspirasjon

Finansrådgiver

John Smith er en svært erfaren finansrådgiver med 15 års erfaring innen bankvirksomhet, finansiell analyse og investeringsrådgivning. Han er CFA-autorisert og har tidligere jobbet i JP Morgan, og han har lang erfaring med å hjelpe kunder med å nå sine finansielle mål.

Arbeidserfaring

 • JP Morgan Chase & Co, seniorbankmann, 2008 - 2017
 • Wells Fargo & Co, finansanalytiker, 2005 - 2008
 • Bank of America, investeringsrådgiver, 2002 - 2005

Utdanning

 • University of Michigan, Master of Business Administration, 2002
 • University of California, Bachelor of Science i finans, 2000

Ferdigheter

 • Finansiell analyse
 • Kapitalforvaltning
 • Investeringsrådgivning
 • Risikostyring
 • Porteføljeforvaltning

Sertifiseringer

 • Utdannet finansanalytiker (CFA), 2008
 • Sertifisert finansiell planlegger (CFP), 2005

Språk
Engelsk, spanskCV-tips for finansrådgivere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for finansrådgivere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne finansrådgivere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din evne til å kommunisere komplekse finansielle konsepter til kundene på en enkel og lettfattelig måte.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer og attester, for eksempel Certified Financial Planner eller Chartered Financial Analyst.
 • Oppgi om du har erfaring med spesifikke økonomiprogrammer.
 • Beskriv eventuelle suksesser du har hatt med å utvikle finansielle planer for kunder.
 • Inkluder eventuell erfaring med skatterådgivning eller annen investeringsrådgivning.


Eksempler på CV-sammendrag for finansrådgivere

Et CV-sammendrag eller CV-mål er en viktig del av en finansrådgivers CV, da det gir potensielle arbeidsgivere en rask oversikt over kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Dette kan omfatte kandidatens yrkesbakgrunn, relevante sertifiseringer og kunnskap om og forståelse av finansielle produkter og tjenester. Det bør også fremheve eventuelle spesialkompetanser kandidaten besitter og relevante prestasjoner. Et CV-sammendrag eller en målsetting gir arbeidsgiveren en kortfattet oppsummering av kandidatens kompetanse og erfaring, noe som gjør det enklere å vurdere om vedkommende passer til stillingen.

For eksempel:

 • Svært erfaren finansrådgiver med 8 års erfaring i å gi kunder solid finansiell rådgivning.
 • Dyktig innen risikostyring, porteføljeanalyse og finansiell planlegging. Dokumenterte resultater når det gjelder å hjelpe kunder med å nå sine finansielle mål.
 • Har lang erfaring med å utvikle strategier for å øke porteføljeavkastningen og redusere skatten.
 • God kjennskap til økonomiprogramvare som Bloomberg, Quicken og Microsoft Office-pakken.
 • Erfaring med å veilede kunder om investeringer, pensjonsplaner og risikovurdering.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for finansrådgivere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for finansrådgivere, fordi den fungerer som en rask referanse for arbeidsgivere som ønsker å få en oversikt over din faglige bakgrunn og dine kvalifikasjoner. Det gjør det enkelt for arbeidsgiveren å vurdere erfaringen din og finne ut hvordan du vil passe inn i stillingen. Denne delen bør inneholde en liste over alle økonomirelaterte stillinger du har hatt, hvilke roller og ansvarsområder du har hatt i hver enkelt stilling, og eventuelle utmerkelser eller prestasjoner du har oppnådd. All denne informasjonen gir et helhetlig bilde av kvalifikasjonene og erfaringen din, og vil hjelpe arbeidsgiveren til å ta en informert beslutning om hvorvidt du er den rette kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Vi har gitt økonomisk rådgivning og veiledning til kunder i en rekke ulike økonomiske spørsmål, som investeringer, pensjon, eiendomsplanlegging og forsikring.
 • Vi håndterte relasjoner med nåværende og potensielle kunder og sørget for at deres finansielle behov ble dekket og forventningene overgått.
 • Analyserte økonomiske data og utarbeidet rapporter for å hjelpe kundene med å ta informerte beslutninger.
 • Utviklet finansielle planer tilpasset den enkelte kundes behov og mål.
 • Rådgivning om strategier for å redusere skatten og maksimere investeringene.
 • Gjennomførte porteføljegjennomganger og foreslo endringer for å optimalisere porteføljens resultater.
 • Overvåket utviklingen i kundenes porteføljer og sørget for regelmessige oppdateringer.
 • Gjorde research og holdt seg oppdatert på økonomiske og finansielle trender for å kunne gi råd til kundene.
 • Veiledet kunder om finansielle produkter som aksjefond, aksjer, obligasjoner og livrenter.
 • Deltakelse på konferanser og seminarer for å holde deg oppdatert på de nyeste økonomiske trendene.


Eksempel på utdannelse for finansrådgivere

En finansrådgiver trenger vanligvis en høyere utdanning innen finans, regnskap, økonomi eller bedriftsøkonomi. Noen finansrådgivere tar også fagbrev som Certified Financial Planner (CFP) eller Chartered Financial Analyst (CFA). Andre sertifiseringer og kvalifikasjoner kan være påkrevd, avhengig av hvilken type tjenester som tilbys.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en finansrådgiver:

 • Bachelor of Science i finans, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA (2015)
 • Sertifisering som Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Association (FPA) (2019)
 • Chartered Financial Analyst (CFA) nivå I-sertifisering, CFA Institute (2020)
 • Sertifisert internasjonal investeringsanalytiker (CIIA) nivå I-sertifisering, Association of International Wealth Management (AIWM) (2021)


Økonomirådgiverens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en finansrådgiver fordi det kan bidra til å vise potensielle arbeidsgivere at søkeren har kunnskapen og egenskapene som kreves for å utmerke seg i rollen. Det kan dreie seg om alt fra finansiell analyse og modellering til risikostyring og porteføljeforvaltning. Ved å fremheve relevante ferdigheter kan en finansrådgiver vise sine kvalifikasjoner og sin ekspertise på området.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. Finansiell innsikt
 3. Risikohåndtering
 4. Kommunikasjon
 5. Problemløsning
 6. Organisatorisk
 7. Strategisk planlegging
 8. Forretningsforståelse
 9. Forhandling
 10. Lederskap
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell planlegging
 2. Investeringsanalyse
 3. Risikostyring
 4. Regnskapsføring
 5. Porteføljeforvaltning
 6. Finansiell modellering
 7. Dataanalyse
 8. Skatteplanlegging
 9. Allokering av aktiva
 10. Finansiell rapportering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for finansrådgivere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en finansrådgiver

 • Fremhev utdanning og sertifiseringer
 • Inkluder eventuell relevant erfaring
 • Vis frem eventuelle spesialkunnskaper du har
 • Nevn noen vellykkede prosjekter du har vært en del av.
 • Oppgi relevante faglige tilknytninger og medlemskap
 • Fremheve myke ferdigheter som mellommenneskelige ferdigheter, kommunikasjon og problemløsning.
 • Fremheve din forståelse av finansielle regler og lover
 • Demonstrere dine kunnskaper om finansiell analyse og rapportering
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for arbeidet ditt.
 • Del eventuelle kundeuttalelser som viser effekten av arbeidet ditt.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis