Eksempel på CV for flyelektriker (gratis guide)

Lag en flyelektriker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (163 stemmer)

Er du en erfaren flyelektriker på jakt etter en ny karrieremulighet? Vårt CV-eksempel for flyelektriker gir deg en omfattende guide til hvordan du skriver en CV som skiller seg ut i den svært konkurranseutsatte flybransjen. Med fokus på å fremheve dine ferdigheter og din erfaring vil denne veiledningen hjelpe deg med å lage en profesjonell og effektiv CV som vil bli lagt merke til.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en flyelektriker?

Flyelektrikere er ansvarlige for å installere, feilsøke, reparere og vedlikeholde elektriske ledninger, komponenter og systemer i fly. De installerer og vedlikeholder flyinstrumenter, for eksempel radioer, navigasjonssystemer og motorkontroller. De inspiserer og tester også elektriske systemer og komponenter for å sikre at de fungerer som de skal og oppfyller sikkerhetsstandardene. Flyelektrikere kan også feilsøke og reparere elektriske komponenter som ledningsnett, brytere og strømbrytere.


Hvilke ansvarsområder har en flyelektriker?

 • Inspisere og teste elektriske systemer og komponenter for å lokalisere og diagnostisere feil.
 • Reparere, skifte ut og justere ledninger, elektriske komponenter og tilbehør.
 • Installere, modifisere og justere elektriske systemer, komponenter og tilbehør.
 • Utfør planlagt vedlikehold og inspeksjoner.
 • Feilsøke elektriske problemer.
 • Føre nøyaktig oversikt over vedlikehold og reparasjoner.
 • Bestille og vedlikeholde nødvendige forsyninger og deler.
 • Koordinere arbeidet med andre teknikere og annet personell.
 • Sikre at sikkerhetsforskrifter og -standarder overholdes.

Eksempel på CV for flyelektriker for inspirasjon

Flyelektriker

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: john@example.com

Sammendrag: John Doe er en svært erfaren og sertifisert flyelektriker med mer enn 10 års erfaring fra flybransjen. Han har omfattende kunnskap om elektriske systemer og komponenter, en solid forståelse av ledningsdiagrammer og testprosedyrer for fly, og har lang erfaring med feilsøking, vedlikehold og reparasjon av elektriske systemer i fly.

Arbeidserfaring:

 • Flyelektriker, XYZ Corporation, 2010 - i dag
 • Utføre rutinemessig vedlikehold, inspeksjoner og reparasjoner av flyets elektriske systemer og komponenter.
 • Feilsøke, modifisere og reparere elektriske systemer og komponenter i fly.
 • Lese og tolke koblingsskjemaer og tekniske håndbøker for fly.
 • Utføre sikkerhetsinspeksjoner og feilsøke elektriske systemer og komponenter.
 • Gi teknisk støtte og opplæring til flyvedlikeholdspersonell.

Utdanning: Associate's Degree i elektrisk vedlikehold av fly, ABC Technical College, 2009

Kompetanse: Elektriske systemer, koblingsskjemaer, flyvedlikehold, feilsøking, vedlikeholdsinspeksjoner, tekniske håndbøker, sikkerhetsinspeksjoner

Sertifiseringer: FAA Airframe and Powerplant-sertifikat, 2009

Språk: Engelsk (flytende)CV-tips for flyelektriker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en flyelektriker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne flyelektrikere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med elektriske systemer og komponenter til fly
 • Oppgi sertifiseringer og kvalifikasjoner
 • Oppgi eventuell relevant sikkerhetsopplæring og erfaring
 • Inkluder eventuelle faglige tilknytninger eller medlemskap
 • Demonstrere din evne til å utføre elektriske reparasjoner og vedlikehold på fly.


Eksempler på CV-sammendrag for flyelektrikere

Et CV-sammendrag for flyelektrikere er en god måte å gjøre et godt inntrykk på i jobbsøknaden din. Den bør gi en kort oversikt over kvalifikasjonene og erfaringene dine, samt målene dine for jobben. Den bør være skreddersydd for jobben du søker på, og fokusere på spesifikke ferdigheter og evner som gjør at du passer godt til stillingen. Til slutt bør den være skrevet på en profesjonell, men fengende måte som fanger leserens oppmerksomhet.

For eksempel:

 • Svært erfaren flyelektriker med over 15 års erfaring innen vedlikehold, reparasjon og installasjon av fly.
 • Ekspert på feilsøking, diagnostisering og reparasjon av elektriske systemer og komponenter på både kommersielle og militære fly.
 • Kan enkelt lese og tolke tegninger, skjemaer og koblingsskjemaer.
 • God kjennskap til Federal Aviation Administrations (FAA) regelverk og sikkerhetsprotokoller.
 • Dyktig til å lodde og skjøte ledninger, analysere og reparere elektriske feil og inspisere flysystemer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for flyelektrikere

Flyelektrikere er ansvarlige for vedlikehold og reparasjon av elektriske systemer i fly. En sterk erfaringsdel i CV-en er viktig for alle flyelektrikere for å vise hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner de har for jobben. En sterk erfaringsdel vil vise søkerens evne til å diagnostisere og reparere elektriske systemer i fly, samt evnen til å feilsøke og identifisere problemer. Denne delen bør inneholde praktisk erfaring med elektriske systemer, for eksempel arbeid med kabling, vedlikehold og installasjon av fly. I tillegg bør eventuelle sertifiseringer, lisenser eller andre kvalifikasjoner knyttet til elektriske systemer i fly fremheves. Ved å inkludere en sterk erfaringsdel kan flyelektrikere demonstrere sine tekniske kunnskaper og kvalifikasjoner for jobben og skille seg ut fra andre søkere.

For eksempel:

 • Utførte feilsøking og reparasjon av elektriske systemer i kommersielle fly.
 • Inspiserte, testet og reparerte flyets elektriske systemer, komponenter og tilbehør.
 • Utførte daglig/ukentlig/månedlig vedlikehold og feilsøking av flyets elektriske systemer.
 • Installerte, vedlikeholdt og reparerte elektriske systemer, komponenter og tilbehør til fly.
 • Brukte skjemaer, diagrammer, tekniske håndbøker og andre dokumenter til å feilsøke elektriske systemer i fly.
 • Reparerte og byttet ut defekte elektriske ledninger, komponenter og tilbehør.
 • Utførte ledertester, kontinuitetskontroller og andre kvalitetskontrolltester.
 • Diagnostiserte og korrigerte feil i flyets elektriske systemer.
 • Bistod i installasjonen av nye elektriske systemer og komponenter i fly.
 • Bistod andre flyteknikere med feilsøking og reparasjon av elektriske systemer.


Eksempel på utdannelse for flyelektriker

Flyelektrikere må vanligvis ha vitnemål fra videregående skole eller GED og fullføre et vedlikeholdsprogram for luftfartøy ved en kommunal eller teknisk skole. Flyelektrikere må også ha en Federal Aviation Administration (FAA) Airframe and Powerplant (A&P)-lisens. I tillegg kan noen arbeidsgivere kreve at flyelektrikere har gyldig førerkort og/eller består en bakgrunnssjekk.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en flyelektriker:

 • Sertifikat for flyelektriker, ABC Technical Institute, 2014
 • Associate of Science i flyvedlikeholdsteknologi, DEF Aviation College, 2012
 • Vitnemål fra videregående skole, XYZ High School, 2010
 • Kurs for flyelektrikere, UVW Aviation Institute, 2009


Flyelektrikerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en flyelektriker-CV fordi det hjelper arbeidsgivere med å raskt identifisere kandidatens kvalifikasjoner og evner. Ved å inkludere en liste over relevante ferdigheter kan arbeidsgivere raskt vurdere om kandidaten har den nødvendige kunnskapen, erfaringen og kvalifikasjonene for å lykkes i stillingen. Eksempler på ferdigheter som kan inkluderes i en CV for flyelektriker, er feilsøking og reparasjon av elektriske systemer, forståelse av flyets koblingsskjemaer og kunnskap om flyets vedlikeholdsprotokoller.

Myke ferdigheter:

 1. Feilsøking
 2. Teamarbeid
 3. Kommunikasjon
 4. Organisering
 5. Problemløsning
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Teknisk kunnskap
 8. Tidshåndtering
 9. Sikkerhetsbevissthet
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Lodding
 2. Elektriske ledninger
 3. Feilsøking av kretser
 4. Testing av flyelektronikk
 5. Installasjon av flyelektronikk
 6. Kraftsystemer
 7. Diagnostikk
 8. Vedlikehold av fly
 9. Instrumentering
 10. Sikkerhetsprosedyrer


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for flyelektriker

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en flyelektriker

 • Demonstrere kunnskap om elektriske systemer og komponenter i fly
 • Fremhev erfaring med feilsøking, reparasjon og installasjon av elektriske systemer.
 • Detaljert kompetanse i å lese og tolke skjemaer, tegninger og koblingsskjemaer.
 • Oppgi sertifiseringer, for eksempel A&P-lisenser og FAA-sertifikater.
 • Vise kunnskap om sikkerhetsprotokoller og -prosedyrer
 • Beskrive evnen til å bruke spesialiserte verktøy og testutstyr.
 • Fremhev erfaring med å jobbe med en rekke ulike flytyper
 • Detaljerte organisatoriske ferdigheter og evne til problemløsning

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis