Eksempel på CV for kundekonsulent (gratis guide)

Lag en CV for Account Representative som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for kontorepresentant
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (141 stemmer)
Eksempel på CV for kontorepresentant

Denne artikkelen inneholder et omfattende eksempel på en CV for en Account Representative. Den fremhever de ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for å lykkes i stillingen, og gir tips om hvordan du utformer en effektiv CV som gjør at arbeidsgiverne legger merke til deg. CV-eksemplet inneholder en introduksjon, arbeidserfaring, utdanning og relevante ferdigheter som hjelper deg med å skille deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Account Representative?

En Account Representative er ansvarlig for å administrere og pleie relasjoner med kunder og klienter. Dette innebærer å yte salgs- og kundeservicestøtte, føre nøyaktige registre over kundeinteraksjoner, løse kundeklager og anbefale produkt- og tjenesteforbedringer. De gir også tilbakemeldinger til ledelsen om kundetrender og -behov.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Account Representative:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Account Representative?

 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med kunder
 • Holde oversikt over kundebestillinger og sikre levering til rett tid
 • Være kjent med selskapets produkttilbud og tjenester.
 • Informere kundene om produktenes egenskaper og fordeler.
 • Besvare kundehenvendelser og løse klager
 • Utarbeide salgsrapporter og prognoser
 • Samarbeide med andre avdelinger for å sikre kundetilfredshet.
 • Følge opp kundene for å sikre at de er fornøyde

Eksempel på CV for kundekonsulenter til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:
John Doe er en erfaren Account Representative med dokumenterte resultater innen salg og kundeservice. Han er en utmerket kommunikator som er flink til å bygge og vedlikeholde relasjoner med kunder. John er sertifisert i Account Management og snakker flytende både engelsk og spansk.

Arbeidserfaring:

 • Account Representative, ABC Company - Anytown, USA (2015 - i dag)
  • Overgikk konsekvent salgsmålene og oppnådde i gjennomsnitt 20 % mer enn påkrevd.
  • Utviklet og opprettholdt sterke relasjoner med kundene.
  • Utmerket kundeservice og rask og effektiv behandling av kundeklager.
 • Salgsrepresentant, XYZ Company - Anytown, USA (2013-2015)
  • Oppnådde i gjennomsnitt 15 % over de fastsatte salgsmålene.
  • Utviklet og implementert effektive salgs- og markedsføringsstrategier.
  • Bygget opp og vedlikeholdt relasjoner med kundene.

Utdanning:
Bachelor i bedriftsøkonomi, Anytown University, Anytown, USA (2010-2013)

Ferdigheter:

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Gode evner til å organisere og løse problemer.
 • Gode ferdigheter i MS Office, inkludert Word, Excel og PowerPoint.
 • Kunnskap om prinsipper for salg og kundeadministrasjon.

Sertifiseringer:
Account Management-sertifisering - Anytown, USA (2014)

Språk:
Engelsk og spansk (flytende)CV-tips for Account Representative

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for Account Representative.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Account Representative - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring innen salg, kundeservice eller kundeadministrasjon.
 • Beskriv eventuelle suksesser eller priser du har mottatt tidligere.
 • Ta med din kunnskap om og erfaring med ulike programvarer.
 • Forklar hvilke strategier du bruker for å maksimere kundetilfredsheten.
 • Demonstrere din evne til å jobbe i et miljø med høyt tempo.


Eksempler på CV-sammendrag for kunderepresentanter

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å raskt kommunisere dine kvalifikasjoner og ferdigheter til en potensiell arbeidsgiver på. En CV for Account Representative bør inneholde et sammendrag eller en målsetting som fremhever din evne til å utvikle og vedlikeholde relasjoner med kunder og leverandører, samt dine sterke kommunikasjons- og forhandlingsevner. Ved å gi en kortfattet oppsummering eller målsetting kan du vise arbeidsgivere at du har de kvalifikasjonene og erfaringene som kreves for å lykkes som Account Representative.

For eksempel:

 • Engasjert Account Representative med mer enn 5 års erfaring innen kundeservice, salg og account management. Dokumenterte resultater når det gjelder å overgå omsetningsmålene og yte fremragende kundeservice.
 • Detaljorientert Account Representative med mer enn 4 års erfaring innen salg og kundeservice. Dyktig til å utvikle og vedlikeholde relasjoner med kunder for å sikre at de er fornøyde og blir værende.
 • Resultatdrevet Account Representative med mer enn 7 års erfaring innen kundeservice, account management og salg. Erfaring med å utvikle salgsstrategier, administrere kontoer og yte eksepsjonell kundeservice.
 • Motivert Account Representative med mer enn 3 års erfaring innen account management, kundeservice og salg. Dyktig til å bygge relasjoner med kunder og overoppfylle salgsmål.
 • Innovativ Account Representative med over 6 års erfaring innen salg og kundeservice. Ekspert på å finne kreative løsninger på kundeproblemer og oppnå inntektsmål.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for kundekonsulenter

En sterk erfaringsdel i en CV for kundebehandlere er avgjørende for å demonstrere dine faglige kvalifikasjoner og evner overfor arbeidsgivere. Det er den viktigste delen av CV-en fordi den viser din kompetanse og dine faglige prestasjoner innen salg, kundeservice og account management. Den gir også arbeidsgivere et innblikk i hva du har oppnådd tidligere og hvordan du kan bidra til deres organisasjon. En sterk erfaringsdel kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og vise arbeidsgiverne at du har de ferdighetene og evnene som er nødvendige for å utmerke deg i denne rollen.

For eksempel:

 • Administrerte over 500 kundekontoer over hele USA.
 • Pleie relasjoner med kunder, leverandører og andre interessenter.
 • Overgikk de månedlige salgsmålene med stor suksess.
 • Håndterte kundehenvendelser og klager på en rask og effektiv måte.
 • Brukte CRM-programvare (Customer Relationship Management) til å spore kontostatus.
 • Utviklet og implementert nye strategier for å øke salget og holde på kundene.
 • Undersøkte og identifiserte potensielle nye kunder.
 • Leverte detaljerte fremdriftsrapporter om kundekontoer.
 • Koordinerte med andre avdelinger for å sikre kundetilfredshet.
 • Utviklet og opprettholdt en omfattende forståelse av produktet eller tjenesten.


Eksempel på utdannelse i CV-en til Account Representative

Account Representatives trenger vanligvis minst en bachelorgrad i regnskap, økonomi eller et beslektet fagområde. Tilleggssertifiseringer, for eksempel fra Institute of Certified Management Accountants (CMA) eller Certified Public Accountant (CPA), kan være en fordel. Andre nyttige kvalifikasjoner er gode mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter, analytiske evner og evne til problemløsning, samt evne til å jobbe i team.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Account Representative:

 • Bachelorgrad i regnskap, ABC University, 2020
 • Associate of Arts i økonomi og administrasjon, XYZ College, 2017
 • Fagbrev i regnskap, PQR College, 2016


Egenskaper for en kontorepresentant på CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Account Representative fordi det bidrar til å vise kandidatens evner og kvalifikasjoner for stillingen. Relevante ferdigheter hjelper arbeidsgivere med å raskt identifisere kandidatens kompetanse for stillingen. Eksempler på ferdigheter for en Account Representative kan være salg, kundeservice, kundeadministrasjon, problemløsning, kommunikasjon og dataregistrering. Ved å inkludere disse ferdighetene i CV-en kan kandidaten vise at han eller hun er i stand til å jobbe i stillingen og lykkes.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. mellommenneskelige
 3. Tidshåndtering
 4. Organisatorisk
 5. Problemløsning
 6. Forhandling
 7. Teamarbeid
 8. Lederskap
 9. Kreativitet
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kunnskap om regnskap
 2. Finansiell analyse
 3. Problemløsning
 4. Dataregistrering
 5. Kundeservice
 6. Forhandlingsevner
 7. Datakunnskaper
 8. Markedsføringsstrategier
 9. Kundeadministrasjon
 10. Budsjettering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en kundebehandler

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Account Representative

 • Fremhev din erfaring innen kundeservice og salg.
 • Vis at du har gode kommunikasjonsevner.
 • Vis frem din evne til å bygge relasjoner med kundene.
 • Legg vekt på dine evner til å organisere og multitaske.
 • Fremhev din ekspertise innen account management.
 • Oppgi at du behersker relevant programvare.
 • Gi eksempler på vellykkede kundeoppkjøp.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller sertifikater.
 • Oppgi eventuelle tilleggssertifiseringer eller spesialutdanninger.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis