Eksempel på CV for kundemedarbeider (gratis guide)

Lag en Client Associate-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Kundemedarbeider CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (91 stemmer)
Kundemedarbeider CV Eksempel

Vårt CV-eksempel for kundemedarbeidere gir deg en grundig innføring i hvordan en vellykket CV ser ut i kundeservice-bransjen. I dette eksemplet ser vi nærmere på de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som er nødvendige for å lykkes i rollen, samt relevante arbeidsoppgaver og den beste måten å skrive en CV på. Med denne informasjonen er du godt rustet til å lage din egen CV og skille deg ut blant konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Client Associate?

En Client Associate er ansvarlig for å yte administrativ støtte og kundeservice til finansielle rådgivere og kunder i et finansselskap. Dette kan omfatte aktiviteter som å planlegge avtaler, administrere kundefiler og -registre, utarbeide rapporter, kommunisere med kunder, behandle transaksjoner og yte kundeservice til kunder.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Client Associate:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Client Associate?

 • Opprettholde gode kunderelasjoner og yte utmerket kundeservice.
 • Bistå kundene med å dekke deres finansielle behov og investeringsbehov.
 • Identifisere muligheter for å øke kundetilfredsheten og kunderelasjonene.
 • Kommunisere med kundene via e-post, telefonsamtaler og personlige møter.
 • Utarbeide og presentere finansielle planer, investeringsporteføljer og andre finansielle produkter for kundene.
 • Utarbeide og overvåke kundekontoutskrifter, skattedokumenter og andre finansielle dokumenter.
 • Sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes
 • Utføre administrative oppgaver, som for eksempel å planlegge avtaler og svare på kundehenvendelser.
 • Hold deg oppdatert om endringer, nyheter og utvikling i bransjen.

Eksempel på CV for kundemedarbeidere til inspirasjon

Kundemedarbeider

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Tlf: +1 123 456 7890
 • E-post: john.doe@example.com
 • Adresse: 123 Example Street, Anytown, USA

John Doe er en erfaren Client Associate med lang erfaring i å yte utmerket kundeservice og kundestøtte. Han er svært velorganisert og detaljorientert og har evnen til å utføre flere oppgaver samtidig.

Arbeidserfaring:

 • Client Associate hos ABC Inc. (2020 til i dag)
 • yte utmerket kundeservice og kundestøtte; svare på kundehenvendelser i tide og løse eventuelle spørsmål eller problemer
 • Behandle kundebestillinger nøyaktig og effektivt
 • Opprettholde kundejournaler og dokumentasjon
 • Analysere og rapportere kundedata

Utdanning:

 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • University of Anytown, USA (2017)

Ferdigheter:

 • Utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Gode evner til å organisere og administrere tid
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken
 • God forståelse av prinsipper og praksis innen kundeservice

Sertifiseringer:

 • Sertifisert kundemedarbeider
 • ABC-instituttet (2019)

Språk:

 • Engelsk - flytende
 • Fransk - mellomnivå


CV-tips for Client Associate

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en Client Associate-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Client Associate - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle resultater som er relevante for stillingen.
 • Sørg for å liste opp relevant erfaring, utdanning og sertifiseringer.
 • Ta med spesielle ferdigheter, for eksempel kunnskap om økonomiprogramvare eller kundeservice.
 • Nevn eventuelle priser, utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt.
 • Ta med eventuell erfaring fra frivillig arbeid eller samfunnsengasjement som er relatert til jobben.


Eksempler på CV-sammendrag for kundemedarbeidere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en viktig del av CV-en til en kundemedarbeider. Et sammendrag eller en målsetting bør brukes til å fremheve de viktigste kvalifikasjonene og erfaringene som gjør kandidaten unikt kvalifisert for stillingen. Den bør gi en kort oversikt over kandidatens erfaring, ferdigheter og sterke sider og vise hvordan vedkommende vil være en ressurs for selskapet. Dette sammendraget eller målformuleringen bør være skreddersydd for jobben kandidaten søker på, og bør klart og tydelig forklare hvorfor kandidaten er det beste valget for stillingen.

For eksempel:

 • Engasjert kundemedarbeider med mer enn 4 års erfaring innen finansielle tjenester. Dyktig innen kundeservice, problemløsning og kontoadministrasjon. Dokumenterte resultater når det gjelder å øke kundetilfredsheten.
 • Svært kunnskapsrik kundemedarbeider med omfattende bakgrunn innen finansielle tjenester. Dyktig på kundeservice, salg og problemløsning. Engasjert i å levere eksepsjonell service og øke kundelojaliteten.
 • Erfaren kundemedarbeider med mer enn 5 års erfaring innen kundeservice og finansielle tjenester. Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner. Engasjert i å overgå kundenes forventninger.
 • Kundemedarbeider med mer enn 3 års erfaring innen finansielle tjenester. Fremragende kundeservice- og salgsevner. Allsidig og i stand til raskt å bygge relasjoner med kundene.
 • Kundemedarbeider med mer enn 5 års erfaring innen finansielle tjenester. Inngående kunnskap om kundeservice og problemløsningsteknikker. Bevist evne til å øke kundetilfredshet og kundelojalitet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for kundemedarbeidere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for kundemedarbeidere, fordi det gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over hva du har oppnådd i jobben din. Det gir deg også mulighet til å fremheve relevante ferdigheter og kvalifikasjoner som er direkte relatert til stillingen du søker på. En effektiv erfaringsdel bør være organisert i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste erfaringen først. Videre bør den inneholde stillingstitler, arbeidsgivere, ansettelsesdatoer og noen få setninger om dine viktigste ansvarsområder og prestasjoner for hver enkelt jobb. Ved å lage en sterk erfaringsdel kan du vise arbeidsgivere at du har de riktige kvalifikasjonene og erfaringene som kreves for å utmerke deg i rollen som kundemedarbeider.

For eksempel:

 • Jobbet med administrativ støtte til komplekse kundekontoer i et stort finansselskap.
 • Opprettholdt en nøyaktig kontodatabase og oppdaterte kontoopplysninger etter behov.
 • Svarte på kundehenvendelser i tide og leverte tilfredsstillende løsninger.
 • Undersøkte og løste avvik i kundekontoer.
 • Bistod med onboarding av nye kunder, blant annet ved å opprette kontoer og samle inn nødvendig dokumentasjon.
 • Koordinerte med andre avdelinger for å sikre at kundenes behov ble dekket.
 • Bistod i utarbeidelsen av kundepresentasjoner, rapporter og annet relatert materiale.
 • Utførte kontoavstemminger og utarbeidet månedlige kontoutskrifter.
 • Deltakelse i kundemøter og presentasjoner for å diskutere kundenes resultater.
 • Periodisk gjennomgang av kundekontoer for å sikre at interne retningslinjer og prosedyrer overholdes.


Eksempel på utdannelse for Client Associate CV

En Client Associate må vanligvis ha minst en bachelorgrad i finans, regnskap, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde. De bør også ha gode mellommenneskelige ferdigheter og kundeserviceferdigheter, samt kunnskap om finansielle produkter og tjenester. Det er også en fordel om du har tidligere erfaring fra bank- og finansbransjen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Client Associate:

 • Bachelor of Arts i bedriftsøkonomi, University of Denver, Denver, CO (mai 2018)
 • Associate of Science in Business Management, Community College of Denver, Denver, CO (mai 2016)


Kundemedarbeiderkompetanse til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Client Associate fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere hvilke kvalifikasjoner og evner kandidaten har som er relevante for stillingen. I tillegg kan de enkelt sammenligne kandidater med lignende erfaring og kvalifikasjoner. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en kan arbeidsgivere vurdere kandidatens kunnskaper og evner og avgjøre om vedkommende passer til stillingen. Eksempler på ferdigheter som kan inkluderes i en CV for kundemedarbeidere, er kundeservice, kommunikasjon, problemløsning, organisasjons- og dataferdigheter.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsferdigheter
 2. Tidshåndtering
 3. mellommenneskelige ferdigheter
 4. Problemløsning
 5. Analytisk tenkning
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Lederegenskaper
 8. Teamarbeid
 9. Tilpasningsevne
 10. Forhandlingsevner
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Dataanalyse
 3. Investeringsforvaltning
 4. Risikovurdering
 5. Kunderelasjoner
 6. Markedsundersøkelser
 7. Porteføljeforvaltning
 8. Kundeservice
 9. Overholdelse av regelverk
 10. Finansiell planlegging


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for kundemedarbeidere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en god måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Client Associate

 • Fremhev eventuell erfaring fra arbeid med kunder og kundeservice.
 • Inkluder eventuelle relevante data- og programvarekunnskaper.
 • Nevn eventuelle andre ferdigheter, for eksempel problemløsning, multitasking og organisasjonsferdigheter.
 • Oppgi eventuell arbeidserfaring, for eksempel fra finansbransjen.
 • Ta med sertifiseringer eller lisenser knyttet til jobben.
 • Vis frem din kunnskap om bransjens regelverk og overholdelse av lover og regler.
 • Demonstrere din evne til å jobbe selvstendig og håndtere flere oppgaver.
 • Fremhev eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser knyttet til kundeservice.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis