Eksempel på CV for medisinsk laboratorietekniker (gratis guide)

Lag en CV for medisinske laboratorieteknikere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Medisinsk laboratorietekniker CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (38 stemmer)
Medisinsk laboratorietekniker CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for medisinske laboratorieteknikere. Vi gir deg nyttige tips og ressurser til å lage en CV som vil bli lagt merke til av arbeidsgivere. Vi gir deg en oversikt over stillingen og viser deg hvordan du kan fremheve dine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring på en måte som arbeidsgivere vil finne attraktiv. Du får også et eksempel på en CV som du kan bruke som referanse. Med disse ressursene får du kunnskapen og selvtilliten du trenger for å lage en vinnende CV og få jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en medisinsk laboratorietekniker?

En medisinsk laboratorietekniker (MLT) er helsepersonell som utfører laboratorietester for å hjelpe leger med å diagnostisere og behandle sykdommer. Medisinske laboratorieteknikere er ansvarlige for å samle inn, behandle og analysere prøver som blod-, urin- og vevsprøver. De kan også utføre tester for å påvise og identifisere mikroorganismer, som bakterier og virus, eller for å måle kjemiske komponenter i kroppsvæsker. I tillegg kan MLT-er sette opp og betjene automatiserte laboratorieinstrumenter, overvåke kvalitetskontrollprosedyrer og føre detaljerte registre over testresultater.


Hva er noen av ansvarsområdene til en medisinsk laboratorietekniker?

 • Samle inn prøver fra pasienter for analyse, for eksempel blod-, urin- og vevsprøver.
 • Klargjøre prøver for analyse og legge inn data i et datasystem.
 • Utføre rutinemessige laboratorietester og analysere resultatene.
 • Overvåke og vedlikeholde laboratorieutstyr.
 • Bistå i forskningsprosjekter og laboratorieundersøkelser.
 • Opprettholde laboratoriejournaler og -rapporter.
 • Følg sikkerhetsprotokoller og standard driftsprosedyrer.
 • Sikre at laboratoriet overholder gjeldende forskrifter.

Eksempel på CV for medisinsk laboratorietekniker til inspirasjon

Medisinsk laboratorietekniker

Personlige opplysninger

 • Navn: Sarah Smith
 • E-post: sarah.smith@example.com
 • Telefon: (123) 456-7890
 • Beliggenhet: Los Angeles, California

Sammendrag

Sarah Smith er en medisinsk laboratorietekniker med 5 års erfaring i å utføre nøyaktige laboratorietester til rett tid. Hun er sertifisert av American Medical Technologists (AMT) og behersker også spansk. Sarah er opptatt av å yte service av høy kvalitet og brenner for å hjelpe andre gjennom sitt arbeid.

Arbeidserfaring

 • Medisinsk laboratorietekniker, ABC Labs, Los Angeles CA
  • Utførte rutinemessige og spesialiserte laboratorietester
  • Vedlikehold av laboratorieutstyr og -rekvisita
  • Rapporterte testresultater til leger og annet helsepersonell.
 • Laboratorietekniker, XYZ Labs, San Francisco, CA
  • Forberedte laboratorieprøver for analyse
  • Utførte laboratorietester for å sikre nøyaktige og pålitelige resultater
  • Bistod i opplæringen av nye teknikere

Utdanning

 • Associate Degree i medisinsk laboratorievitenskap, University of California, Los Angeles, CA - 2015

Ferdigheter

 • Kliniske laboratorieteknikker
 • Analytisk problemløsning
 • Utmerkede kommunikasjonsevner
 • Oppmerksomhet på detaljer

Sertifiseringer

 • Sertifisert medisinsk laboratorietekniker (AMT)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (gode språkkunnskaper)


CV-tips for medisinsk laboratorietekniker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for medisinske laboratorieteknikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne medisinske laboratorieteknikere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant utdanning og sertifiseringer.
 • Inkludere klinisk laboratorieerfaring.
 • Oppgi eventuelle relevante tekniske ferdigheter.
 • Fokuser på prestasjoner i stedet for arbeidsoppgaver.
 • Ta med relevant erfaring fra frivillig arbeid eller lederskap.


Eksempler på CV-sammendrag for medisinsk laboratorietekniker

Et sammendrag eller en målsetning i en CV for medisinske laboratorieteknikere er viktig for å oppsummere kvalifikasjonene og erfaringene dine for potensielle arbeidsgivere. Det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra mengden og demonstrere dine kunnskaper og ferdigheter på laboratoriet. Det gir deg også mulighet til å fremheve relevant erfaring som kan være relevant for jobben du søker på. I tillegg kan det hjelpe deg med å skape et godt førsteinntrykk og vise arbeidsgiverne hvorfor du er den beste kandidaten til stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren medisinsk laboratorietekniker med mer enn 5 års erfaring fra klinisk laboratorievirksomhet.
 • Dyktig til å analysere, teste og tolke laboratoriedata for å diagnostisere og behandle pasienter.
 • Kunnskap om klargjøring av prøver, bruk og vedlikehold av laboratorieutstyr og overholdelse av laboratoriets sikkerhetsprotokoller.
 • Vellykket i å utføre nøyaktige tester, lage detaljerte rapporter og samarbeide med helsepersonell.
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt i et miljø med høyt tempo.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en for medisinske laboratorieteknikere

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i en CV for medisinske laboratorieteknikere fordi det gir potensielle arbeidsgivere en bedre forståelse av din bakgrunn og dine ferdigheter. Denne delen bør inneholde et sammendrag av laboratorieerfaringen din, inkludert spesifikke typer tester og prosedyrer du har utført, utstyret du har brukt, og antall år eller måneder du har erfaring på området. I tillegg bør du fremheve eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer du har mottatt, samt relevante forskningsprosjekter du har vært involvert i. Ved å ha en fyldig erfaringsdel kan du vise potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige kvalifikasjonene og ferdighetene for å lykkes som medisinsk laboratorietekniker.

For eksempel:

 • Fullførte et program for medisinske laboratorieteknikere ved ABC College med fokus på hematologi, flebotomi og mikrobiologi.
 • Utførte laboratorietester for diagnostisering, behandling og forebygging av sykdom i samsvar med etablerte protokoller.
 • Bidro til kvalitetssikring ved å utføre rutinemessig vedlikehold av utstyr og feilsøking.
 • Opprettholdt et rent og ryddig laboratoriemiljø, inkludert lagerføring av rekvisita og avfallshåndtering av biologisk farlig avfall.
 • God kjennskap til ulike typer laboratorieutstyr, inkludert sentrifuger, mikroskoper og spektrofotometre.
 • Brukte laboratorieinformasjonssystemer for å legge inn, lagre og hente ut pasientdata.
 • Effektiv håndtering av pasientprøver ved å organisere og merke prøver for testing.
 • Utførte rutinemessige kvalitetskontroller av laboratorieresultater med hensyn til nøyaktighet og presisjon.
 • Utmerket kundeservice ved å svare raskt på pasienthenvendelser.
 • Samarbeidet med leger, sykepleiere og annet helsepersonell for å sikre best mulig pasientbehandling.


Eksempel på utdannelse for medisinsk laboratorietekniker

En medisinsk laboratorietekniker må vanligvis ha en høyere utdanning innen medisinsk laboratorieteknologi eller et beslektet fagområde. Det kan også være nødvendig å være lisensiert eller sertifisert i den aktuelle delstaten. Sertifisering kan være påkrevd for visse stillinger, for eksempel de som innebærer håndtering av farlige materialer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en medisinsk laboratorietekniker:

 • Associate of Science i medisinsk laboratorieteknologi, ABC University, 2020
 • Sertifikat i medisinsk laboratorieteknikk, XYZ College, 2018
 • Vitnemål fra videregående skole, 123 videregående skole, 2016


Medisinsk laboratorieteknikers ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige ferdighetene for å utføre jobben. Det gjør også at de raskt kan se om du passer til stillingen. Eksempler på ferdigheter som kan være nyttige i en CV for medisinske laboratorieteknikere, er kunnskap om sikkerhetsprotokoller, prøvetaking og -håndtering, utførelse av laboratorietester og dataanalyse. I tillegg kan det være lurt å inkludere sertifiseringer eller spesialopplæring du har fått i forbindelse med yrket.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. problemløsning
 3. Organisatorisk
 4. Kritisk tenkning
 5. Teamarbeid
 6. Tidshåndtering
 7. Mellommenneskelig
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Tilpasningsevne
 10. Datakunnskaper
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Laboratorietesting
 2. Mikrobiologi
 3. Hematologi
 4. Klinisk kjemi
 5. Flowcytometri
 6. Dataanalyse
 7. Håndtering av prøver
 8. Medisinsk terminologi
 9. Vedlikehold av utstyr
 10. Kvalitetskontroll


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for medisinske laboratorieteknikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en medisinsk laboratorietekniker

 • Fremhev eventuelle relevante sertifiseringer eller lisenser
 • Inkluderer laboratorieerfaring og kunnskap om spesifikke laboratorieteknikker og -utstyr.
 • Oppgi om du har erfaring med å jobbe med pasienter
 • Vis at du har sans for detaljer og er flink til å følge sikkerhetsprotokoller.
 • Oppgi eventuell spesialutdanning knyttet til stillingen
 • Fremhev eventuell erfaring med dataregistrering, journalføring og rapportering.
 • Legg vekt på gode kommunikasjons-, problemløsnings- og organisasjonsevner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis