Eksempel på CV for administrativ kontorassistent (gratis guide)

Lag en CV for Administrative Office Assistant som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for administrativ kontorassistent
Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (198 stemmer)
Eksempel på CV for administrativ kontorassistent

Er du på utkikk etter en jobb som administrativ kontorassistent? I så fall trenger du en CV som skiller seg ut fra resten av konkurrentene. I denne artikkelen finner du et omfattende eksempel på en CV for administrative kontorassistenter, samt tips til hvordan du lager en vellykket CV for denne typen stillinger. Les videre for å få et innblikk i hvordan du lager en CV som gjør deg til en attraktiv kandidat til jobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en administrativ kontorassistent?

Administrative kontorassistenter har ansvar for å gi administrativ, organisatorisk og kontormessig støtte i et kontormiljø. De kan ha ansvar for en rekke ulike oppgaver, blant annet å ta imot kunder, besvare telefoner, planlegge avtaler, legge inn data i et datasystem, utarbeide rapporter og dokumenter, arkivere, kopiere og administrere korrespondanse. Administrative kontorassistenter kan også få i oppgave å undersøke og forberede presentasjoner, vedlikeholde rekvisita og utstyr og koordinere møter og arrangementer.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for administrative kontorassistenter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en administrativ kontorassistent?

 • Ta imot kunder og svare i telefonen
 • Planlegging av avtaler og møter
 • Håndtering av innkommende og utgående post
 • Utarbeide rapporter og føre registre
 • Organisering og vedlikehold av filer og databaser
 • Utføre generelle bokføringsoppgaver
 • Opprette og endre dokumenter som regneark og presentasjoner
 • Gi administrativ støtte til medarbeiderne
 • Bistå i planleggingen og gjennomføringen av spesialarrangementer

Eksempel på CV for administrativ kontorassistent til inspirasjon

Personlige opplysninger:

 • Navn: Jane Doe
 • E-post: jane@example.com
 • Tlf: 612-256-9087
 • Adresse: 123 Main Street, Minneapolis, MN 55401

Sammendrag:

Jane Doe er en erfaren administrativ kontorassistent med lang erfaring i å yte utmerket kundeservice og administrativ støtte. Hun er organisert, detaljorientert og har gode kommunikasjons- og problemløsningsevner. Jane er dyktig i MS Office og har erfaring med CRM-programvare.

Arbeidserfaring:

 • Kontorassistent, ABC Company, Minneapolis, MN, 2012 - i dag
  • Gi administrativ assistanse til administrerende direktør og andre ledere.
  • Administrere kontorrekvisita, utstyr og fasiliteter.
  • Ta imot besøkende og besvare telefonsamtaler.
  • Opprettholde og oppdatere registre.
 • Resepsjonist, XYZ Corporation, Minneapolis, MN, 2011-2012
  • Ta imot og hjelpe besøkende og kunder.
  • Besvarte telefonsamtaler og viderekoblet dem til riktig personell.
  • Håndtering av innkommende og utgående post.
  • Utførte grunnleggende kontoroppgaver.

Utdanning:

 • Associate of Applied Science i kontoradministrasjon, Minneapolis Community and Technical College, Minneapolis, MN, 2011

Ferdigheter:

 • MS Office-pakken
 • CRM-programvare
 • Kundeservice
 • Tidsstyring
 • Dataregistrering

Sertifiseringer:

 • Sertifisert profesjonell sekretær (CPS) fra International Association of Administrative Professionals.

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for administrativ kontorassistent

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for administrative kontorassistenter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne administrative kontorassistenter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine organisasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Ta med relevante kurs eller sertifiseringer.
 • Oppgi eventuell erfaring med programvare eller teknologi.
 • Legg vekt på din evne til å jobbe som en del av et team.
 • Gi eksempler på hvordan dere har forbedret prosesser eller spart penger.


Eksempler på CV-sammendrag for administrativ kontorassistent

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan hjelpe en administrativ kontorassistent med å skille seg ut fra andre kandidater ved å fremheve vedkommendes faglige styrker, prestasjoner og kvalifikasjoner. Sammendraget eller målsetningen bør inneholde nøkkelferdigheter, erfaring og evner som er relevante for stillingen, og som viser hvorfor vedkommende passer best til jobben. Den bør være skreddersydd for den aktuelle jobben og arbeidsgiveren, og bør være kort og konsis. Et CV-sammendrag eller en målsetting kan hjelpe en kontorassistent til raskt å vise hvorfor vedkommende er den ideelle kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Organisert og detaljorientert administrativ kontorassistent med 8 års erfaring i å yte viktig kontorsupport.
 • Høyt motivert administrativ kontorassistent med 5 års erfaring i å yte administrativ, organisatorisk og kundeservicestøtte.
 • Erfaren administrativ kontorassistent med 7 års erfaring i å gi eksepsjonell administrativ, organisatorisk og kundeservicestøtte.
 • Effektiv administrativ kontorassistent med 10 års erfaring i å gi omfattende administrativ og organisatorisk støtte.
 • Pålitelig administrativ kontorassistent med 6 års erfaring i å gi utmerket kontorstøtte og kundeservice.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for administrative kontorassistenter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en administrativ kontorassistent av flere grunner. For det første viser du arbeidsgiveren at du har de ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene i stillingen. Det viser også at du har arbeidserfaring som underbygger kvalifikasjonene dine, noe som kan gi deg et forsprang på andre søkere. Hvis du oppgir tidligere erfaring som administrativ kontorassistent i CV-en, kan potensielle arbeidsgivere få en bedre forståelse av hva du kan bidra med. En sterk erfaringsdel i CV-en kan bidra til at du skiller deg ut fra konkurrentene og øker sjansene dine for å få jobben.

Et eksempel:

 • Utførte administrative oppgaver og kontorstøtteoppgaver for flere avdelinger.
 • Besvarte innkommende telefonsamtaler og viderekoblet samtalene til riktig personell.
 • Utviklet og vedlikeholdt arkivsystemer og databaser.
 • Skriving, redigering og korrekturlesing av korrespondanse, rapporter og andre dokumenter.
 • Åpnet, sorterte og distribuerte innkommende korrespondanse.
 • Organiserte og planla møter, konferanser og reiser.
 • Opprettelse av regneark og vedlikehold av databaser for sporingsformål.
 • Effektivt kontorarbeid og administrativ støtte.
 • Førte inn kunde- og kontodata fra kildedokumenter i datasystemet.
 • Ansvarlig for bestilling av kontorrekvisita og vedlikehold av lagerbeholdningen.


Eksempel på utdannelse for administrativ kontorassistent

En administrativ kontorassistent må vanligvis ha minst videregående skole eller GED, men mange arbeidsgivere foretrekker kandidater med høyere utdanning eller en grad i bedriftsøkonomi eller et beslektet fagfelt. Gode datakunnskaper, gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og evne til å gjøre flere ting samtidig er også egenskaper som er ønskelige for potensielle kontorassistenter.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrativ kontorassistent:

 • Associate Degree i bedriftsøkonomi fra University of California, Los Angeles (UCLA), 2018
 • Sertifikat i kontoradministrasjon fra UCLA Extension, 2017
 • Sertifikat i Microsoft Office fra UCLA Extension, 2017


Administrative ferdigheter for en CV for kontorassistenter

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for administrative kontorassistenter fordi det gir potensielle arbeidsgivere et inntrykk av dine kvalifikasjoner og evner. Ved å legge til en liste over ferdighetene dine kan du vise arbeidsgiveren at du er i stand til å utføre de oppgavene som er knyttet til jobben. Eksempler på ferdigheter som ofte inkluderes i en CV for administrative kontorassistenter, er kundeservice, organisasjonsferdigheter, datakunnskaper, kommunikasjonsevner, multitasking og problemløsning.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Organisering
 3. Tidshåndtering
 4. Problemløsning
 5. Multitasking
 6. Tilpasningsevne
 7. Teamarbeid
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Pålitelighet
 10. Mellommenneskelig
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Maskinskriving
 2. Arkivering
 3. Dataregistrering
 4. Organisering
 5. Kalenderføring
 6. Bokføring
 7. Tekstbehandling
 8. Leverandørreskontro
 9. Regneark
 10. Multitasking


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en administrativ kontorassistent

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en administrativ kontorassistent

 • Fremhev dine ferdigheter innen kontoradministrasjon, kundeservice og organisasjon.
 • Beskriv din erfaring med kontorprogramvare, for eksempel Microsoft Office Suite.
 • Demonstrer din evne til å håndtere og prioritere oppgaver.
 • Vis frem dine kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter.
 • Gi eksempler på din evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller tilleggsutdanning du har fått.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis