Eksempel på CV for administrasjonsmedarbeider (gratis guide)

Lag en CV for administrasjonsmedarbeidere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (132 stemmer)

Er du en administrativ medarbeider på jakt etter din neste jobbmulighet? I så fall må du lage en imponerende CV som gjør at du blir lagt merke til. Vår artikkel om eksempler på CV-er for administrasjonsmedarbeidere gir deg en omfattende veiledning som hjelper deg med å skrive en profesjonell og effektiv CV som skiller deg ut fra konkurrentene. Med våre tips kan du være sikker på å lage en CV som viser frem dine ferdigheter og din erfaring, og som hjelper deg med å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en administrasjonsmedarbeider?

En administrasjonsmedarbeider har ansvar for å utføre en rekke administrative oppgaver for å støtte et kontor eller en organisasjon. Dette kan omfatte å ta telefoner, arkivere, sortere og distribuere post, legge inn data, utarbeide dokumenter og rapporter, planlegge møter og andre administrative oppgaver. Kontormedarbeideren kan også ha ansvar for å yte kundeservice, føre registre og utføre undersøkelser.

Vi er i ferd med å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for administrasjonsmedarbeidere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en administrasjonsmedarbeider?

 • Vedlikehold av arkivsystemer
 • Opprette og oppdatere poster og databaser
 • Utarbeide korrespondanse og dokumenter
 • Tilby kundeservice
 • Organisering og planlegging av avtaler
 • Besvare og dirigere telefonsamtaler
 • Ta imot besøkende
 • Sortering og distribusjon av post
 • Bestilling av kontorrekvisita
 • Dataregistrering og skanning av dokumenter

Eksempel på CV for administrasjonsmedarbeidere til inspirasjon

Administrativ saksbehandler

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: john.doe@example.com

John Doe er en erfaren administrasjonsmedarbeider med over 10 års erfaring innen kontoradministrasjon og kundeservice. Han er svært velorganisert, detaljorientert og har gode evner til problemløsning og multitasking.

Arbeidserfaring:

 • Administrativ medarbeider, ABC Company, Anytown, ST (2010 - i dag)
 • Gi administrativ støtte til ledelsen og andre avdelinger.
 • Håndtere kundehenvendelser og klager på en profesjonell og rettidig måte.
 • Opprettholde nøyaktige registre og arkiveringssystemer.
 • Utarbeide og behandle dokumenter, rapporter og korrespondanse.
 • Administrere kontorrekvisita og bestille ved behov.

Utdanning:

 • Bachelorgrad i bedriftsøkonomi, Anytown University, Anytown, ST (2006)

Ferdigheter:

 • Behersker Microsoft Office-pakken, inkludert Word, Excel, PowerPoint og Outlook.
 • Utmerkede ferdigheter innen kundeservice og kommunikasjon
 • Gode evner til å organisere og administrere tid
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team

Sertifiseringer:

 • Sertifisert profesjonell sekretær (CPS)

Språk:

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for administrativ saksbehandler

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for administrative saksbehandlere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Administrative Clerk - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremheve relevant administrativ erfaring og kompetanse
 • Inkluder kvantifiserbare resultater fra tidligere roller.
 • Husk å oppgi datakunnskaper og eventuelle programvarepakker som brukes.
 • Sørg for å fremheve dine organisatoriske ferdigheter og din evne til tidsstyring.
 • Sørg for at CV-en din er skreddersydd til stillingsbeskrivelsen for stillingen som administrasjonsmedarbeider.


Eksempler på CV-sammendrag for administrasjonsmedarbeidere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan brukes til å gi en kort oversikt over din erfaring og dine kvalifikasjoner i en stilling som saksbehandler. Dette kan være en fin måte å fange oppmerksomheten til den som ansetter og vise hva du kan tilføre stillingen. Sammendraget eller målsetningen din bør være skreddersydd for stillingen og fremheve din evne til å håndtere en rekke ulike oppgaver, for eksempel organisering og arkivering av dokumenter, planlegging av avtaler og håndtering av kundehenvendelser. Den bør også vise at du har gode mellommenneskelige og organisatoriske evner, og at du kan gjøre flere ting samtidig og ta initiativ.

For eksempel:

 • Erfaren administrasjonsmedarbeider med 8 års erfaring med å gi administrativ støtte til personalet. Utmerkede evner til å organisere og utføre flere oppgaver samtidig.
 • Administrasjonsmedarbeider med 5 års erfaring i et miljø med høyt tempo. Dyktig innen dataregistrering, arkivering og journalføring.
 • Svært velorganisert administrasjonsmedarbeider med 7 års erfaring innen kontordrift. Dyktig innen kundeservice og problemløsning.
 • Motivert administrasjonsmedarbeider med 4 års erfaring innen feltet. Dyktig i å utarbeide rapporter, organisere data og oppdatere registre.
 • Detaljorientert administrasjonsmedarbeider med 6 års erfaring i å yte administrativ og kontormessig støtte. Kompetanse innen kontorprosedyrer og kundeservice.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for administrative saksbehandlere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for en administrativ medarbeider av flere grunner. For det første viser du potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å lykkes i jobben. For det andre gir det arbeidsgiverne et klart bilde av bakgrunnen din, slik at de kan ta en informert beslutning om dine kvalifikasjoner. Til slutt kan du fremheve hva du har oppnådd og vise hvordan du har utviklet deg i rollen som saksbehandler. Ved å ha en sterk erfaringsdel kan du vise arbeidsgivere at du har den kunnskapen og ekspertisen som kreves for å utmerke deg i rollen.

For eksempel:

 • Vi ga administrativ støtte til kontorsjefen, blant annet ved å ta telefoner, svare på e-post fra kunder og arkivere dokumenter.
 • Organiserte og vedlikeholdt kontorarkiver, inkludert konfidensiell informasjon og kundejournaler.
 • Behandlet papirarbeid, inkludert kundebestillinger, fakturaer og returer.
 • Utviklet et arkiveringssystem for kundedata og sikret konfidensialitet.
 • Bistod med kundehenvendelser, klager og andre forespørsler i tide.
 • Administrerte lageret av kontorrekvisita, inkludert bestilling og påfylling av rekvisita etter behov.
 • Utarbeidelse og distribusjon av rapporter, notater og andre dokumenter etter behov.
 • Utviklet og opprettholdt positive kunderelasjoner gjennom høflig og profesjonell kundeservice.
 • Bistod med utarbeidelse av presentasjoner og annet materiale til personalmøter.
 • Utførte dataregistrering og andre kontoroppgaver etter behov.


Eksempel på utdannelse for administrativ kontorist

For å bli administrasjonsmedarbeider trenger du vanligvis videregående skole eller tilsvarende. Det kan også være nødvendig å ha noe erfaring fra kontoradministrasjon eller kundeservice. Datakunnskaper, gode mellommenneskelige og organisatoriske ferdigheter og sans for detaljer er avgjørende for å lykkes i denne rollen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrativ medarbeider:

 • Associate's Degree i bedriftsøkonomi, ABC Community College, 2017
 • Vitnemål fra videregående skole, XYZ High School, 2014
 • Sertifikat i dataprogrammer, DEF Computer School, 2015


Administrative ferdigheter for en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en administrasjonsmedarbeider, fordi denne informasjonen kan hjelpe arbeidsgivere til raskt å vurdere søkerens kvalifikasjoner og avgjøre om vedkommende er egnet for stillingen. Ferdigheter som organisering, tidsstyring, multitasking, kommunikasjon og kundeservice viser søkerens evne til å utføre arbeidsoppgavene til en administrasjonsmedarbeider på en effektiv måte. Eksempler på disse ferdighetene bør ikke inkluderes i CV-en, da de best vises gjennom erfaringer og prestasjoner.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Tidshåndtering
 3. Kommunikasjonsevner
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Problemløsning
 6. Kundeservice
 7. Mellommenneskelige ferdigheter
 8. Fleksibilitet
 9. Dataregistrering
 10. Multitasking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataregistrering
 2. Arkivering
 3. Planlegging
 4. Budsjettering
 5. Regnskapsføring
 6. Maskinskriving
 7. Tekstbehandling
 8. Regneark
 9. Organisering
 10. Kommunikasjon


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en administrasjonsmedarbeider

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en administrasjonsmedarbeider

 • Gode organisatoriske, administrative og kontormessige ferdigheter.
 • Fremhev erfaring med arkivering, dataregistrering og kundeservice.
 • Behersker Microsoft Office, Outlook og annen programvare.
 • Opprettholde nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer.
 • Utmerkede kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team.
 • Kjennskap til kontorutstyr.
 • Evne til å gjøre flere ting samtidig og prioritere.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis