Eksempel på CV for saksbehandler (gratis guide)

Lag en CV for administrasjonsmedarbeidere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Administrativ saksbehandler CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,1 (179 stemmer)
Administrativ saksbehandler CV Eksempel

Er du på utkikk etter en måte å få CV-en din til å skille seg ut fra konkurrentene? I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV som garantert vil imponere potensielle arbeidsgivere. Du får tips om hvordan du kan fremheve dine ferdigheter og din erfaring, og du får et eksempel på en CV for en saksbehandler. Med denne veiledningen kan du lage en CV som skiller deg ut fra andre kandidater.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en saksbehandler?

En administrasjonsmedarbeider jobber vanligvis på et kontor og er ansvarlig for å administrere og føre tilsyn med den administrative driften. Dette kan omfatte budsjettstyring, ledelse av ansatte, utvikling av retningslinjer og prosedyrer og administrativ støtte til andre avdelinger. Administrative saksbehandlere kan også ha ansvar for å koordinere aktiviteter mellom avdelinger, organisere møter og arrangementer og gi generell informasjon til publikum.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for administrasjonssjefer:

Hvilke ansvarsområder har en administrativ saksbehandler?

 • Administrere kontorrekvisita og utstyr
 • Opprettholde nøyaktige registre og arkiveringssystemer
 • Utvikle og implementere kontorets retningslinjer og prosedyrer
 • Organisere og koordinere møter og arrangementer
 • Håndtere korrespondanse og e-post
 • Utarbeide rapporter og presentasjoner
 • Gi administrativ støtte til de ansatte
 • Besvare telefonsamtaler og rette henvendelser
 • Planlegge avtaler og administrere kalendere
 • Utføre grunnleggende bokførings- og regnskapsoppgaver

Eksempel på CV for saksbehandlere til inspirasjon

Navn: John Smith

Adresse: 123 Main Street, hvilken som helst by, USA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: johnsmith@example.com

John Smith er en erfaren administrasjonsmedarbeider med mer enn 10 års erfaring med administrativ støtte i en rekke ulike bransjer. Han kan vise til gode resultater når det gjelder å effektivisere driften, forbedre prosesser og finne kostnadseffektive løsninger. Han er svært velorganisert, detaljorientert og dyktig i ulike programvareapplikasjoner.

Arbeidserfaring:

 • Administrativ saksbehandler, ABC Company, Any Town, USA (2012-nåværende)
  • Gi administrativ støtte til direktøren, inkludert kalenderstyring, reiseplanlegging og arkivering.
  • Håndtere innkommende post og telefonsamtaler, og svare raskt og presist.
  • Utarbeide dokumenter, rapporter og presentasjoner i Microsoft Word, Excel og PowerPoint.
 • Kontorsjef, XYZ Company, en annen by, USA (2008-2012)
  • Veiledet og gitt opplæring til en stab på 5 administrative assistenter
  • Utarbeidet og vedlikeholdt nøyaktige regnskaper
  • Organiserte og koordinerte arrangementer og aktiviteter på kontoret

Utdanning:

 • Bachelor of Arts i bedriftsledelse, Any Town University, Any Town, USA (2005)

Ferdigheter:

 • God beherskelse av Microsoft Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Gode evner til organisering og tidsstyring
 • Utmerkede skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Kjennskap til regnskapsprinsipper og -praksis

Sertifiseringer:

 • Certified Administrative Professional (CAP), International Association of Administrative Professionals (IAAP).

Språk: Engelsk (morsmål), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for administrasjonsmedarbeidere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for administrasjonsmedarbeidere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne saksbehandlere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med administrative støttefunksjoner som dataregistrering, arkivering, bokføring osv.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har skaffet deg.
 • Beskriv din erfaring med bruk av kontorprogramvare, for eksempel Microsoft Office Suite, G Suite osv.
 • Vis at du kan håndtere konfidensiell informasjon på en ansvarlig måte.
 • Oppgi om du har erfaring med å organisere arrangementer, reisearrangementer og andre administrative oppgaver.


Eksempler på CV-sammendrag for saksbehandlere

Et CV-sammendrag eller CV-mål er en viktig del av en vellykket CV for administrasjonsmedarbeidere. Denne delen gir en kort introduksjon til søkeren og gjør det mulig for dem å raskt vise frem sine mest verdifulle ferdigheter og erfaringer for arbeidsgiveren. Den bør være skreddersydd for den aktuelle stillingen og oppsummere søkerens mest relevante kvalifikasjoner. Sammendraget eller målsettingen bør fange arbeidsgiverens oppmerksomhet og få dem til å lære mer om søkeren.

For eksempel:

 • Erfaren administrasjonsmedarbeider med mer enn 5 års erfaring innen kontordrift. Dyktig til å koordinere personalets aktiviteter, håndtere tidsfrister og effektivisere kontoradministrasjonen.
 • Resultatorientert administrasjonsmedarbeider med over 6 års erfaring innen kontorledelse. Dyktig i å utvikle administrative prosesser og prosedyrer for å øke den generelle effektiviteten.
 • Engasjert administrasjonsmedarbeider med mer enn 7 års erfaring innen kontordrift. Dyktig til å lage effektive arkiveringssystemer, koordinere møter og gi administrativ støtte.
 • Organisert administrasjonsmedarbeider med mer enn 8 års erfaring med å utvikle retningslinjer og prosedyrer på kontoret. Bevist evne til å administrere flere prosjekter og prioritere oppgaver for å sikre at de blir fullført i tide.
 • Høyt motivert administrasjonsmedarbeider med mer enn 9 års erfaring innen kontordrift. Dyktig til å føre nøyaktige registre, forbedre prosesseffektiviteten og gi organisatorisk støtte.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for administrasjonsmedarbeidere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en administrativ saksbehandler fordi det gir deg mulighet til å fremheve de ferdighetene og prestasjonene som gjør deg til en attraktiv kandidat for jobben. Denne delen vil også vise at du er i stand til å utføre administrative oppgaver og hvordan du kan tilføre organisasjonen verdi. Ved å inkludere relevante erfaringer og prestasjoner vil du kunne demonstrere dine kvalifikasjoner og skille deg ut fra andre søkere. I tillegg bruker arbeidsgivere ofte erfaringsdelen til å evaluere kandidatens evne til å utføre stillingens oppgaver. Derfor vil en sterk erfaringsdel hjelpe deg med å sikre deg jobben.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til ledergruppen, inkludert planlegging av møter, koordinering av reiser og utarbeidelse av møteagendaer.
 • Behandlet og overvåket innkommende og utgående korrespondanse, inkludert e-post, brev og faks.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt dokumentasjon, inkludert konfidensielle personal-, finans- og juridiske dokumenter.
 • Bistod i utarbeidelsen av rapporter, presentasjoner og andre dokumenter.
 • Utførte dataregistrering og vedlikeholdt databaseregistreringer.
 • Organiserte og administrerte arkivsystemer på kontoret.
 • Besvarte telefonsamtaler, tok imot beskjeder og ga informasjon til innringere.
 • Utviklet og vedlikeholdt lagerbeholdninger av kontorrekvisita.
 • Forberedte og administrerte reisearrangementer.
 • Ta imot besøkende og henvise dem til riktig personale.


Eksempel på utdannelse for administrasjonsmedarbeidere

Utdanningskravene til en administrasjonsmedarbeider varierer avhengig av stillingen og organisasjonen. Vanligvis kreves det videregående skole, men noen arbeidsgivere foretrekker søkere med høyere utdanning innen bedriftsøkonomi, ledelse, finans eller et beslektet fagområde. Erfaring med kontorledelse, kundeservice og bruk av dataprogrammer kan også være en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrasjonsmedarbeider:

 • Bachelor of Science in Business Administration - University of Illinois, 2020
 • Associate of Science i bedriftsøkonomi - College of Business, 2018
 • Sertifikat i kontoradministrasjon - College of Business, 2016


Administrasjonsmedarbeiderens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en saksbehandler fordi det gir arbeidsgivere en idé om hva du er i stand til å gjøre i jobben. Ferdigheter er avgjørende for å demonstrere dine kvalifikasjoner og evner. Det kan for eksempel dreie seg om gode organisasjonsevner, oppmerksomhet på detaljer, problemløsning, kommunikasjon, multitasking, kundeservice og dataferdigheter. Ved å inkludere disse ferdighetene kan arbeidsgivere raskt finne ut om du er den rette for jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Kommunikasjonsferdigheter
 3. Tidshåndtering
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Beslutningstaking
 7. Oppmerksomhet på detaljer
 8. Teamarbeid
 9. Tilpasningsevne
 10. Lederskap
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataregistrering
 2. Rapportskriving
 3. Tidshåndtering
 4. Kalenderstyring
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Microsoft Office
 7. Kundeservice
 8. Problemløsning
 9. Regnskapsprogramvare
 10. Utarbeidelse av budsjett


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en saksbehandler

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en administrasjonsmedarbeider

 • Fremhev dine evner til å organisere og multitaske.
 • Oppgi eventuell erfaring med kontorprogramvare, for eksempel Microsoft Office Suite eller Google Suite.
 • Oppgi om du har erfaring med kundeservice eller samarbeid med leverandører.
 • Identifiser din evne til å jobbe selvstendig eller som en del av et team.
 • Demonstrere din kunnskap om sikkerhetsprotokoller på kontoret
 • Fremhev eventuell erfaring med å administrere administrative registre
 • Vis frem dine evner til problemløsning og analyse.
 • Inkluder dine ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Oppgi om du har erfaring med økonomistyring eller budsjettering

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis