Eksempel på CV for administrasjonssekretær (gratis guide)

Lag en CV for administrasjonssekretærer som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Administrativ sekretær CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (133 stemmer)
Administrativ sekretær CV Eksempel

Er du på utkikk etter en stilling som administrasjonssekretær? Vår artikkel om eksempler på CV-er for administrasjonssekretærer gir deg et eksempel på en CV og et følgebrev som kan hjelpe deg med å få den perfekte jobben. Du får også tips og råd om hvordan du kan lage en CV og et følgebrev som skiller seg ut, slik at potensielle arbeidsgivere legger merke til deg. Med denne veiledningen kan du lage en enestående CV som åpner døren til drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en administrasjonssekretær?

En administrasjonssekretær er ansvarlig for å gi administrativ støtte og kontorstøtte til en organisasjon. Dette kan omfatte oppgaver som å planlegge møter, skrive møtereferater, utarbeide rapporter, organisere kontormapper og gi generell støtte til de ansatte. De kan også ha ansvar for å bestille rekvisita, oppdatere databaser og svare på kundehenvendelser.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for administrasjonssekretærer:

Hvilke ansvarsområder har en administrasjonssekretær?

 • Ta imot besøkende, ta imot telefonsamtaler og håndtere forespørsler
 • Administrere og vedlikeholde arkivsystemer, både på papir og digitalt.
 • Utarbeidelse av dokumenter, rapporter, notater, brev, regnskaper og annet materiale.
 • Planlegging og organisering av avtaler, møter og andre arrangementer
 • Håndtering av konfidensiell informasjon og sensitive dokumenter
 • Koordinering av reisearrangementer
 • Støtte til andre medarbeidere

Eksempel på CV for administrasjonssekretær til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-post: janedoe@gmail.com

Sammendrag:
Jane Doe er en erfaren administrativ sekretær med 10 års erfaring i å yte profesjonell og effektiv administrativ støtte. Hun har dokumenterte resultater når det gjelder nøyaktighet, initiativ og eksepsjonell kundeservice. Jane er også svært dyktig i Microsoft Office og annen programvare.

Arbeidserfaring:

 • ABC Company, Anytown, USA - Administrativ sekretær (2015-nåværende)
  • Gi administrativ støtte til toppledelsen og andre ansatte i avdelingen.
  • Administrer kalenderen og planlegg avtaler.
  • Bistå i utarbeidelsen av presentasjoner og rapporter.
  • Besvare innkommende samtaler, ta imot beskjeder og svare på henvendelser.
  • Vedlikehold av kontorrekvisita, utstyr og arkivsystem.
 • XYZ Company, Anytown, USA - Administrativ assistent (2010-2015)
  • Gi administrativ støtte til toppledelsen og andre ansatte i avdelingen.
  • Ta imot og veilede besøkende, klienter og kunder.
  • Håndtere innkommende og utgående post - sortering, arkivering og distribusjon.
  • Organisere og administrere møter og arrangementer.
  • Planlegge avtaler og vedlikeholde kalendere.

Utdanning:
ABC University, Anytown, USA - Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, 2010

Ferdigheter:

 • Utmerkede evner til å organisere, kommunisere og yte god kundeservice.
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office, Excel, Word og Powerpoint.
 • Erfaring med e-post, Internett og andre programvareapplikasjoner.
 • Evne til å gjøre flere ting samtidig, prioritere oppgaver og administrere tiden effektivt.

Sertifiseringer:
Certified Administrative Professional (CAP) fra American Society of Administrative Professionals (ASAP).

Språk:
Engelsk (flytende)CV-tips for administrativ sekretær

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for administrasjonssekretærer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne administrasjonssekretærer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de erfaringene og ferdighetene som er mest relevante for stillingen.
 • Ta med beskrivelser av oppgavene du har utført og hva du har oppnådd i nåværende og tidligere stillinger.
 • Ta med et faglig sammendrag som beskriver din erfaring og kompetanse.
 • Husk å ta med dine tekniske ferdigheter og datakunnskaper.
 • Demonstrere din evne til å være organisert og håndtere flere oppgaver.


Eksempler på CV-sammendrag for administrasjonssekretærer

Et CV-sammendrag er en viktig del av en administrativ sekretærs CV. Den gir en rask oppsummering av kandidatens ferdigheter, erfaring og kvalifikasjoner slik at arbeidsgiveren får et bilde av hva vedkommende kan bidra med i bedriften. Det kan også hjelpe arbeidsgiveren med å avgjøre om søkeren passer til stillingen. Ved å inkludere et sammendrag eller en målsetting i CV-en kan en administrativ sekretær skille seg ut fra konkurrentene og vise hvorfor vedkommende er den ideelle kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Svært erfaren administrasjonssekretær med 10 års erfaring i å yte eksepsjonell administrativ støtte til alle ledelsesnivåer.
 • Organisert og detaljorientert administrasjonssekretær med gode evner til multitasking, problemløsning og kommunikasjon.
 • Motivert administrasjonssekretær med 5 års erfaring med kontorarbeid og administrativ støtte.
 • Drivende administrasjonssekretær med solid bakgrunn innen kontorledelse og kundeservice.
 • Profesjonell administrasjonssekretær som brenner for å yte presis assistanse til ledelsen i rett tid.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en for administrasjonssekretæren din

En sterk erfaringsdel i en CV for administrasjonssekretærer er viktig fordi den demonstrerer dine ferdigheter og evner for potensielle arbeidsgivere. Den gir deg også mulighet til å vise frem hva du har oppnådd og hvilke spesielle prosjekter du har jobbet med. Den bør skreddersys til den spesifikke jobben du søker på, og fremheve all relevant erfaring du har. Den bør også inneholde utmerkelser eller anerkjennelser du har fått, og navnene på organisasjoner du har jobbet for. Til slutt bør den organiseres i omvendt kronologisk rekkefølge og inneholde spesifikke arbeidsoppgaver, stillingstitler og ansettelsesdatoer.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til avdelingslederen og andre ansatte i avdelingen.
 • Utførte ulike kontor- og administrasjonsoppgaver, blant annet postdistribusjon, bestilling av rekvisita, arkivering og organisering av dokumenter.
 • Besvarte innkommende samtaler og e-post fra kunder, leverandører og andre tredjeparter.
 • Planlegging og koordinering av møter, arrangementer og avtaler.
 • Organiserte og vedlikeholdt kontorets arkiver og registre.
 • Utarbeidet og behandlet dokumenter, inkludert rapporter, korrespondanse og presentasjoner.
 • Vi yter kundeservice til interne og eksterne kunder.
 • Fungerte som bindeledd mellom avdelinger, leverandører og kunder.
 • Opprettet og vedlikeholdt ulike databaser og regneark.
 • Overvåket og gjennomgikk lagerbeholdningen av kontorrekvisita og utstyr.


Eksempel på utdannelse for administrativ sekretær

En administrasjonssekretær trenger vanligvis minst videregående skole eller tilsvarende. Avhengig av de spesifikke arbeidsoppgavene kan noen arbeidsgivere foretrekke kandidater med en bachelor- eller høyskoleutdanning innen et beslektet fagområde, for eksempel økonomi, kontoradministrasjon eller informatikk. Administrative sekretærer kan også ha nytte av spesialisert opplæring i dataprogrammer og kontorprogramvare, samt sertifisering innen områder som medisinsk kontoradministrasjon, juridisk kontoradministrasjon og regnskap.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrasjonssekretær:

 • Bachelor of Arts, Business Administration, ABC University, Anytown, USA (2019)
 • Associate of Arts, kontoradministrasjon, XYZ College, Anytown, USA (2017)
 • Sertifikat i forretningskommunikasjon, ABC College, Anytown, USA (2016)


Administrative sekretærferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en administrasjonssekretær fordi arbeidsgivere vil vite at du har de ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å trives i stillingen. Det kan for eksempel dreie seg om ferdigheter i MS Office-pakken, gode organisasjonsevner, gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, sans for detaljer og evne til multitasking. Hvis du inkluderer disse ferdighetene i CV-en, viser du arbeidsgiveren at du er kvalifisert for stillingen og vil være en ressurs for organisasjonen.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Tidshåndtering
 3. Kommunikasjonsevner
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Multitasking
 8. Fleksibilitet
 9. Dataregistrering
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Tidsstyring
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Kommunikasjonsferdigheter
 4. Utarbeidelse av dokumenter
 5. Datakunnskaper
 6. Dataregistrering
 7. Kalenderhåndtering
 8. Arkiveringssystemer
 9. Maskinskriving
 10. Multitasking


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for administrasjonssekretærer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en administrasjonssekretær

 • Organisert og detaljorientert
 • God kjennskap til datamaskiner, programvare og kontorutstyr
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Gode evner til problemløsning og fleroppgavekjøring
 • Evne til å prioritere oppgaver og overholde tidsfrister
 • Kunnskap om kontorprosedyrer og protokoller
 • Evne til å ivareta taushetsplikten

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis