Eksempel på CV for administrerende direktør (gratis guide)

Lag en CV for administrerende direktør som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Administrerende direktør CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (91 stemmer)
Administrerende direktør CV Eksempel

Ønsker du å gjøre et karriereskifte og bli administrerende direktør? Vår artikkel med eksempler på CV-er for administrerende direktører er her for å hjelpe deg. Den gir en omfattende oversikt over hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som kreves for å bli administrerende direktør, samt et eksempel på en CV som viser beste praksis for formatering og innhold. Med dette nyttige eksemplet kan du lage en enestående CV som vil bli lagt merke til av potensielle arbeidsgivere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en administrerende direktør?

En administrerende direktør er ansvarlig for den overordnede driften og ledelsen av en organisasjon. Dette innebærer blant annet å utvikle organisasjonens mål og strategier, sørge for at organisasjonen har de nødvendige ressursene for å nå disse målene, og lede de ansatte i arbeidet med å gjennomføre dem. Daglig leder arbeider også med å utvikle relasjoner til interessenter, partnere og givere for å sikre ressurser til organisasjonens formål. I tillegg kan den administrerende direktøren ha ansvar for organisasjonens budsjett, innsamlings- og kommunikasjonsarbeid og andre aspekter ved organisasjonens drift.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for administrerende direktører:

Hva er en administrerende direktørs ansvarsområder?

 • Utvikle, implementere og overvåke organisasjonens strategiske plan.
 • Utøve lederskap for ansatte og frivillige.
 • Sikre at alle gjeldende lover og forskrifter overholdes, og føre tilsyn med organisasjonens økonomi.
 • Håndtering og utvikling av relasjoner med finansieringskilder.
 • Representere organisasjonen på eksterne arrangementer og konferanser.
 • Utvikle en sterk kultur for prestasjonsledelse.
 • Sikre at organisasjonens misjon og visjon oppfylles.
 • Gi tilsyn og veiledning om alle programmer og prosjekter.
 • Utvikle og gjennomføre innsamlingsstrategier.
 • Samarbeid med styremedlemmene for å sikre organisasjonens suksess.

Eksempel på CV for administrerende direktør til inspirasjon

Administrerende direktør

Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:
John Doe er en erfaren administrerende direktør med dokumenterte resultater når det gjelder å lede og administrere høytytende team. Han har en solid bakgrunn innen strategisk planlegging, økonomistyring og teambygging. Han brenner for å utvikle innovative løsninger og skape organisatorisk suksess.

Arbeidserfaring:

 • Administrerende direktør, ABC Corporation (2008-nåværende)
  • Lede og administrere høytytende team og avdelinger.
  • Utvikle og implementere effektive strategier for vekst og lønnsomhet.
  • Overvåke økonomistyring, budsjettering og regnskap.
 • Regionsjef, XYZ Corporation (2002-2008)
  • Økte det regionale salget med 50 % på ett år.
  • Utviklet og implementert effektive markedsføringsstrategier.
  • Overvåket rekruttering og opplæring av nye selgere.

Utdanning:
Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of Anytown, 2002

Ferdigheter:
Lederskap, strategisk planlegging, økonomistyring, budsjettering, teambuilding, kommunikasjon, problemløsning, beslutningstaking.

Sertifiseringer:
Project Management Professional (PMP), statsautorisert revisor (CPA)

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for administrerende direktør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Executive Director-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Executive Directors - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell ledererfaring du har.
 • Ta med eventuelle styreverv eller frivillig arbeid du har utført.
 • Fokuser på hva du har oppnådd og hva du har fått til.
 • Vis frem eventuelle utmerkelser eller spesielle anerkjennelser du har mottatt.
 • Inkluder relevante ferdigheter, for eksempel økonomistyring og strategisk planlegging.


Eksempler på CV-sammendrag for administrerende direktør

Et CV-sammendrag eller CV-mål er et viktig verktøy for å gi potensielle arbeidsgivere en kort oversikt over din yrkesbakgrunn og dine viktigste kvalifikasjoner. Det kan brukes til å fremheve dine prestasjoner, ferdigheter og erfaringer og skille deg ut fra andre søkere. Det er også en fin måte å raskt fange leserens oppmerksomhet på og gi dem lyst til å lære mer om deg. Et godt formulert CV-sammendrag eller -mål kan være forskjellen på om du blir innkalt til intervju eller ikke.

For eksempel:

 • Dynamisk Executive Director med 8 års erfaring med å lede strategiske initiativer og gjennomføre vellykkede prosjekter. Dokumenterte resultater når det gjelder å nå organisasjonens mål.
 • Executive Director med sterke lederegenskaper og evne til å bygge opp og motivere høytytende team. Erfaring med å skape og gjennomføre strategier som øker omsetning og markedsandeler.
 • Resultatdrevet administrerende direktør som brenner for å skape innovative strategier og løsninger. Erfaring med å utvikle og implementere vellykkede planer for å nå organisasjonens mål.
 • Dyktig administrerende direktør med lang erfaring i å levere kostnadseffektive løsninger og drive frem organisasjonsvekst. Dyktig til å håndtere flere interessenter og lede team.
 • Strategisk administrerende direktør med dokumenterte resultater fra vellykkede prosjekter, økt effektivitet og reduserte kostnader. Erfaring med å utvikle og gjennomføre effektive planer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for administrerende direktører

En sterk erfaringsdel i CV-en til en administrerende direktør er viktig fordi den viser potensielle arbeidsgivere dine kvalifikasjoner og din kompetanse på området. Den bidrar til å fremheve dine sterke sider, prestasjoner og ekspertise på områder som er relevante for stillingen som administrerende direktør. Den bidrar også til å dokumentere erfaring og ferdigheter som kan være attraktive for potensielle arbeidsgivere. En sterk erfaringsdel i en CV for administrerende direktør bidrar til å skille deg ut fra andre søkere og øker sjansene dine for å bli ansatt.

For eksempel:

 • Jobbet som administrerende direktør for en ideell organisasjon i mer enn fem år, med ansvar for strategisk planlegging, budsjettering og fondsutvikling.
 • Utviklet og gjennomført vellykkede innsamlingskampanjer som økte donasjonene med 20 % hvert år.
 • Økte organisasjonens stab fra 5 til 20 medlemmer, inkludert ansettelse og opplæring av nye medarbeidere.
 • Overvåket lanseringen av nye programmer og tjenester som økte organisasjonens innflytelse i lokalsamfunnet.
 • Opprettholdt et nært samarbeid med styret og kommuniserte organisasjonens formål og mål på en effektiv måte.
 • Utarbeidet et omfattende budsjett for å sikre at organisasjonen holdt seg innenfor sine økonomiske mål.
 • Leder og veileder alle medarbeiderne og sørger for at organisasjonen fungerer som den skal.
 • Samhandling med givere, sponsorer, leverandører og allmennheten for å sikre positive relasjoner.
 • Opparbeidet gode relasjoner til myndighetspersoner, bedriftsledere og andre organisasjoner for å sikre finansiering og andre ressurser.
 • Utviklet og implementert retningslinjer, prosedyrer og protokoller for å sikre at alle gjeldende lover og forskrifter overholdes.


Utdanningseksempel på CV for administrerende direktør

En administrerende direktør må vanligvis ha en bachelorgrad i bedriftsøkonomi, ledelse eller et beslektet fagområde. Andre kvalifikasjoner kan være erfaring med prosjektplanlegging og -gjennomføring, erfaring med økonomi og regnskap og kunnskap om bransjen organisasjonen opererer i. Det kan også være nødvendig å ha gode organisasjons-, kommunikasjons- og lederegenskaper.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrerende direktør:

 • MBA i strategisk ledelse, University of Chicago, 2005-2007
 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of Wisconsin, 2001-2005
 • Sertifisert profesjonell leder, American Management Association, 2010


Kompetanse til en CV for administrerende direktør

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Executive Director fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt og enkelt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner. Det gjør det også enkelt for arbeidsgivere å sammenligne ferdighetene til ulike kandidater. Ved å inkludere ferdigheter i en CV vet arbeidsgivere at kandidaten har kvalifikasjonene som skal til for å få jobben gjort. Det viser også at kandidaten er villig til å fokusere på jobben og er opptatt av å utvikle seg selv. Ved å inkludere ferdigheter i en CV kan arbeidsgivere også vurdere kandidatens evner i forhold til andre potensielle kandidater. Dette kan bidra til å begrense utvalget av kandidater og hjelpe arbeidsgivere med å finne den som passer best til deres behov. Ved å legge til ferdigheter i en CV for administrerende direktører får arbeidsgivere en mulighet til å se kandidatens erfaring og kunnskaper. Dette gjør det lettere for arbeidsgivere å ta en informert beslutning om kandidaten, noe som kan sikre at riktig person blir valgt til jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Strategisk tenkning
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Kommunikasjon
 5. Problemløsning
 6. Beslutningstaking
 7. Økonomisk innsikt
 8. Prosjektledelse
 9. Mellommenneskelige ferdigheter
 10. Teambuilding
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Økonomisk styring
 2. Strategisk planlegging
 3. Budsjettering
 4. Ledelse
 5. Organisasjonsutvikling
 6. Prosjektledelse
 7. Offentlige relasjoner
 8. Problemløsning
 9. Beslutningstaking
 10. Teambuilding


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for administrerende direktør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en administrerende direktør

 • Fremhev relevant erfaring og kvalifikasjoner som viser at du har hatt suksess i ledende stillinger.
 • Ta med et tydelig sammendrag av din yrkesbakgrunn og dine prestasjoner.
 • Fokus på lederegenskaper som strategisk planlegging, beslutningstaking og problemløsning.
 • Legg vekt på din evne til å lede et team, utvikle budsjetter og skape resultater.
 • Ta med relevant utdanning og sertifiseringer for å demonstrere din kunnskap og kompetanse.
 • Bruk bransjespesifikke nøkkelord for å sikre at rekrutteringsavdelingen finner CV-en din.
 • Vis at du er opptatt av faglig utvikling gjennom kontinuerlig læring.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis