Eksempel på CV for avdelingsleder (gratis guide)

Lag en avdelingsleder-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Divisjonssjef CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (167 stemmer)
Divisjonssjef CV Eksempel

Vår artikkel om eksempler på CV-er for divisjonssjefer gir deg en omfattende guide til hvordan du lager en effektiv CV som vil hjelpe deg med å få den jobben du ønsker deg. Du får eksempler på hvordan du best organiserer CV-en, hva du bør ta med, og hvordan du sørger for at den er fri for feil. Denne artikkelen hjelper deg med å lage en tiltalende og gjennomarbeidet CV for en stilling som divisjonssjef som skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en divisjonssjef?

En divisjonssjef er ansvarlig for den daglige driften av en bestemt divisjon i et selskap. Dette innebærer å administrere personale, budsjetter og ressurser, sørge for at organisasjonens retningslinjer og prosedyrer følges, og utvikle strategier for å nå divisjonens mål. Divisjonssjefen er også ansvarlig for å utvikle og implementere planer for å forbedre produktiviteten og effektiviteten, og for å evaluere prestasjoner og gi tilbakemeldinger og veiledning til medarbeiderne.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for divisjonssjefer:

Hva er noen av ansvarsområdene til en divisjonssjef?

 • Lede den daglige driften av divisjonen
 • Overvåke utviklingen og implementeringen av divisjonens strategier, planer og initiativer.
 • Lede og administrere et team av fagpersoner ved å gi veiledning, coaching og tilbakemelding.
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med interne og eksterne interessenter
 • Overvåke resultatene til divisjonens ansatte og drift, og gi tilbakemeldinger til de ansatte i rett tid
 • Sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes
 • Analysere data og ta beslutninger basert på resultatene
 • Utvikle og overvåke budsjetter for divisjonen
 • Gi rapporter og oppdateringer til den øverste ledelsen

Eksempel på CV for divisjonssjefer til inspirasjon

John Doe

123 Any Street, Anytown, CA 12345 | (123) 456-7890 | john.doe@email.com

Divisjonssjef

En svært erfaren fagperson med dokumenterte resultater når det gjelder å lede en avdeling slik at den når og overgår sine mål.

Arbeidserfaring

 • Divisjonssjef, XYZ Corporation, 2008-nåværende
  • Lede divisjonens drift og personale, og sørge for at divisjonens mål nås og overgås
  • Utvikle og implementere strategier for å forbedre divisjonens resultater og effektivitet.
  • Regelmessig analysere divisjonens prestasjonsmålinger for å identifisere forbedringsområder.
  • Gjennomføre medarbeidersamtaler for avdelingens ansatte
  • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med viktige interessenter
 • Senior Manager, ABC Corporation, 2006-2008
  • Ledet all virksomhet i divisjonen, med fullt ansvar for divisjonens resultater.
  • Utviklet og implementert strategier for å forbedre divisjonens resultater og effektivitet.
  • Gjennomført regelmessige medarbeidersamtaler for avdelingens ansatte
  • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med viktige interessenter

Utdanning

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of California, Los Angeles, 2006

Kompetanse

 • Ledelse
 • Strategisk planlegging
 • Problemløsning
 • Forhandlinger
 • Prosjektledelse

Sertifiseringer

 • Project Management Professional (PMP), 2006
 • Sertifisert Six Sigma Green Belt, 2007

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for divisjonssjefen

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for divisjonssjefer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne divisjonssjefer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din leder- og ledererfaring.
 • Ta med sertifiseringer og kvalifikasjoner som er relevante for stillingen.
 • Nevn suksesser i tidligere roller, for eksempel økte inntekter eller forbedrede prosesser.
 • Du kan vise til gode resultater når det gjelder teambuilding og -utvikling.
 • Kvantifiser det du har oppnådd med konkrete beregninger og data.


Eksempler på CV-sammendrag for divisjonssjefer

Et CV-sammendrag for divisjonssjefer er et viktig verktøy for jobbsøkere i et konkurransepreget arbeidsmarked. Det gir en potensiell arbeidsgiver et raskt bilde av søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Den kan brukes til å fremheve den enkeltes kjernekompetanse og ferdigheter, samt hva vedkommende har oppnådd i tidligere roller. En CV-sammendrag eller CV-målsetting for divisjonssjefen bør være godt utformet og skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på. Den bør også legge vekt på vedkommendes evne til å lede og administrere et team og vise at vedkommende er opptatt av å levere resultater.

For eksempel:

 • Resultatdrevet divisjonssjef med mer enn 10 års erfaring med å lede team til å overgå sine mål.
 • Erfaren divisjonssjef med lang erfaring i å nå og overgå driftsmål.
 • Svært velorganisert divisjonsleder med dokumentert evne til effektiv ressurs- og personalstyring.
 • Dyktig divisjonssjef med lang erfaring i å lede team på en effektiv måte og øke lønnsomheten.
 • Prestasjonsorientert divisjonssjef med utmerkede evner til å håndtere flere oppgaver og gode kommunikasjonsevner.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for divisjonssjefen din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for divisjonssjefer fordi det gir potensielle arbeidsgivere en rask og enkel forståelse av kompetansenivået ditt og hva slags ansvarsområder du har hatt tidligere. Det er også en fin måte å vise frem lederegenskapene dine og fremheve hva du har oppnådd i tidligere stillinger. Sterke erfaringsavsnitt viser også at du er i stand til å lede team og håndtere utfordrende oppgaver. I tillegg kan en sterk erfaringsdel gi arbeidsgivere en bedre forståelse av arbeidsmoralen og kommunikasjonsevnen din.

For eksempel:

 • Ledet et team på over 100 ansatte i to avdelinger.
 • Utviklet og forvaltet årlige budsjetter på over 15 millioner dollar.
 • Implementerte strategier for å øke produktiviteten og kundetilfredsheten.
 • Overvåket alle rekrutterings-, opplærings- og personalutviklingstiltak.
 • Identifiserte og implementerte kostnadsbesparende tiltak i begge divisjonene.
 • Utviklet og opprettholdt gode relasjoner med viktige interessenter.
 • Etablerte og opprettholdt resultatstandarder og forventninger.
 • Ledet den daglige driften av begge avdelingene, inkludert planlegging og bemanning.
 • Sørget for at alle selskapets retningslinjer og prosedyrer ble overholdt.
 • Analyserte regnskaper for å identifisere forbedringsområder og kostnadsbesparelser.


Eksempel på utdannelse for divisjonssjefens CV

En divisjonssjef trenger vanligvis minst en bachelorgrad i økonomi, ledelse eller et beslektet fagområde. Noen arbeidsgivere kan også foretrekke kandidater med en høyere utdanning, for eksempel en MBA. Divisjonssjefer bør også ha lang erfaring innen fagområdet de leder, og avhengig av bransje kan det være nødvendig med ytterligere sertifiseringer eller lisenser.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en divisjonssjef:

 • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, University of California, Los Angeles, CA
 • Mastergrad i bedriftsledelse, University of California, San Francisco, California.
 • MBA i strategisk lederskap, Harvard Business School, Boston, MA


Divisjonssjefens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en divisjonssjef fordi det fremhever de spesifikke erfaringene og kvalifikasjonene som gjør deg til en egnet kandidat til stillingen. Ferdigheter knyttet til ledelse av team, budsjetter, drift og strategisk planlegging er avgjørende for en divisjonssjef. Ved å inkludere disse ferdighetene i CV-en kan du vise at du har den kompetansen du trenger for å utmerke deg i stillingen. Ved å inkludere disse ferdighetene i CV-en din kan arbeidsgivere raskt og enkelt få et inntrykk av hva du kan.

Myke ferdigheter:

 1. Strategisk planlegging
 2. Lederskap
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Problemløsning
 5. Beslutningstaking
 6. Teambuilding
 7. Kommunikasjon
 8. Forhandling
 9. Tilpasningsevne
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Budsjettering
 2. Teamledelse
 3. Prosjektledelse
 4. Strategisk planlegging
 5. Ressursallokering
 6. Finansiell analyse
 7. Risikostyring
 8. Ledelse
 9. Problemløsning
 10. Beslutningstaking


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for divisjonssjefer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en divisjonssjef

 • Fremheve prestasjoner og kompetanseområder
 • Inkluder jobbspesifikke ferdigheter knyttet til divisjonsledelse
 • Demonstrere organisasjons- og lederegenskaper
 • Fremvise kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter
 • Legg vekt på erfaring med budsjettering, prognoser og økonomisk tilsyn.
 • Detaljert suksess innen teambuilding, motivasjon og utvikling
 • Kvantifiser resultatene når det er mulig

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis