Eksempel på CV for personalsjef (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for personalsjef som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Leder for menneskelige ressurser CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (187 stemmer)
Leder for menneskelige ressurser CV Eksempel

Er du på utkikk etter en jobb som personalsjef? I så fall trenger du en eksemplarisk CV for å skille deg ut fra konkurrentene. Vårt eksempel på en CV for personalsjef er den perfekte malen for å lage en CV som gjør at du blir lagt merke til. Eksemplet inneholder detaljert informasjon om hva du bør ta med, og gjør det raskt og enkelt å lage CV-en din. Så hvis du er klar til å ta neste steg i karrieren, kan du begynne å lese vårt eksempel på en CV for personalleder nå.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en personalsjef?

En HR-sjef er ansvarlig for den daglige driften av en bedrifts personalavdeling. Dette innebærer blant annet å administrere rekrutterings- og ansettelsesprosesser, sørge for at arbeidsrettslige regler overholdes, administrere personalgoder, administrere lønninger og utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer. I tillegg kan HR-sjefen bidra til å utvikle strategier for å holde på de ansatte, opplæring og utvikling, og håndtere problemer i forhold til de ansatte.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er relatert til Human Resources Manager:

Hva er noen av ansvarsområdene til en personalsjef?

 • Rekruttering, intervjuer og utvelgelse av nye medarbeidere
 • Utvikling og implementering av selskapets retningslinjer
 • Administrasjon av lønn og ytelser
 • Administrere medarbeidersamtaler og disiplinærtiltak
 • Organisering av opplærings- og utviklingsprogrammer for ansatte
 • Vedlikehold av ansattregister
 • Fungere som rådgiver for toppledelsen i personalspørsmål.
 • Analysere turnover og anbefale strategier

Eksempel på CV for personalsjef til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main St., Anytown, CA 99999
Telefon: (555) 555-5555
E-post: jane@example.com

Sammendrag:
Jane Doe er en erfaren personalleder med over 10 års erfaring innen rekruttering, onboarding, medarbeiderrelasjoner og opplæring. Hun er sertifisert Professional in Human Resources (PHR) og snakker flytende spansk. Hun er en organisert og detaljorientert medarbeider med dokumenterte resultater innen HR-feltet.

Arbeidserfaring:
HR-sjef, ABC Company, Anytown, California, USA
Fra juni 2013 til i dag

 • Lede rekrutteringsprosessen fra begynnelse til slutt, inkludert stillingsannonser, intervjuer, referansesjekk og introduksjon av nyansatte.
 • Utvikle og administrere programmer og retningslinjer for personalgoder, for eksempel helseforsikring og ferie.
 • Gi råd og veiledning til ledere og ansatte i personalsaker, for eksempel prestasjonsspørsmål og disiplinærtiltak.
 • Administrere opplæringsprogrammer for ansatte, inkludert onboarding og faglig utvikling.
 • Utvikle og implementere HR-systemer, -retningslinjer og -prosedyrer for å sikre at gjeldende føderale og statlige lover overholdes.

Utdanning:
Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, Anytown University, Anytown, CA
Mai 2011

Kompetanse:
Rekruttering, arbeidstakerrelasjoner, ytelsesadministrasjon, HR-systemer, opplæring, compliance.

Sertifiseringer:
Sertifisert profesjonell i menneskelige ressurser (PHR)

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for personalsjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i jobbsammenheng, trenger du tips om hvordan du skriver en HR-sjef-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne personalsjefer - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev den mest relevante erfaringen din. Fremhev den HR-erfaringen du har som er mest relevant for jobben du søker på.
 • Kvantifiser hva du har oppnådd. Ta med konkrete detaljer om hva du har oppnådd i din HR-rolle, for eksempel hvor mye du har bidratt til å holde på de ansatte.
 • Vær kortfattet. Unngå å ta med irrelevant informasjon, og prøv å begrense CV-en til én side.
 • Inkluder nøkkelord. Bruk et språk som stemmer overens med stillingsutlysningen for å vise at du passer godt til stillingen.
 • Les korrektur. Sørg for at det ikke er noen skrivefeil og at CV-en er feilfri.


Eksempler på CV-sammendrag for personalsjef

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for HR-sjefer er viktig for raskt å få frem de mest relevante ferdighetene og erfaringene dine som er viktigst for stillingen du søker. Det gjør at arbeidsgivere raskt kan se hvorfor du er kvalifisert for jobben og hvorfor du bør bli valgt til stillingen. Denne delen bør skreddersys til hver enkelt stilling du søker på, så det er viktig at du fremhever de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for den spesifikke jobben.

For eksempel:

 • Over 10 års erfaring som personalsjef i ulike bransjer. Er dyktig til å utvikle og implementere HR-strategier og -løsninger.
 • Erfaren personalleder med dokumenterte resultater når det gjelder å rekruttere og beholde de beste talentene. Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Dynamisk personalleder med mer enn 8 års erfaring med utvikling og gjennomføring av HR-initiativer. Har demonstrert suksess innen medarbeiderengasjement, compliance og administrasjon av ytelser.
 • Personalsjef med mer enn 7 års erfaring innen prestasjonsledelse og personalarbeid. Dyktig til å løse konflikter og håndtere klager fra ansatte.
 • Resultatorientert personalleder med over 5 års erfaring innen rekruttering, policyutvikling og arbeidsrelasjoner. Ekspertise i å utvikle sterke relasjoner med ansatte og toppledelsen.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for personalsjefer

En sterk erfaringsdel i CV-en til en HR-sjef er viktig av flere grunner. For det første viser det at søkeren har de nødvendige ferdighetene, kunnskapene og erfaringene til å fylle stillingen. Det viser også potensielle arbeidsgivere at de kan stole på at søkeren er i stand til å håndtere ansvaret som følger med stillingen. Til slutt gir en fyldig erfaringsdel arbeidsgiveren et omfattende innblikk i søkerens kvalifikasjoner, arbeidshistorikk og karrieremessige prestasjoner. Det er kort sagt den viktigste delen av CV-en og bør få den oppmerksomheten den fortjener.

For eksempel:

 • Administrerte organisasjonens rekrutterings- og ansettelsesprosesser og sørget for at alle stillingsbeskrivelser, utlysninger og krav til kandidater var oppdaterte og i samsvar med gjeldende lover.
 • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med rekrutteringsbyråer, universiteter, yrkesorganisasjoner og andre kilder til potensielle talenter.
 • Utviklet, implementert og vedlikeholdt effektive prestasjonsstyringssystemer for de ansatte.
 • Rådgivning og veiledning til ledelsen i alle spørsmål knyttet til forholdet til de ansatte.
 • Utarbeidet og revidert organisasjonens retningslinjer og prosedyrer for å sikre at de er i samsvar med loven.
 • Etablerte og opprettholdt positive samarbeidsrelasjoner med alle avdelinger i organisasjonen.
 • Fungerte som bindeledd mellom de ansatte og ledelsen når det gjaldt personalspørsmål.
 • Orienterings- og onboardingprosesser for nyansatte.
 • Veiledet og ga råd til ledere og ansatte om personalrelasjoner, retningslinjer og prosedyrer.
 • Gjennomførte avgangssamtaler med ansatte som sluttet for å identifisere forbedringsområder.


Eksempel på utdannelse for Human Resources Manager CV

En personalleder må vanligvis ha minst en bachelorgrad i HR, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde. Mange arbeidsgivere foretrekker også kandidater med en mastergrad i HR, arbeidslivsrelasjoner eller bedriftsøkonomi. I tillegg krever mange arbeidsgivere at personalledere har profesjonelle sertifiseringer, for eksempel Society for Human Resource Management's Certified Professional (SHRM-CP) eller Senior Certified Professional (SHRM-SCP).

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en HR-sjef:

 • M.A. i personalledelse, University of Florida, Gainesville, FL, 2011-2013
 • Bachelorgrad i bedriftsøkonomi, University of Texas, Austin, TX, 2008-2011
 • Sertifisering i personalledelse, Penn State University, Harrisburg, PA, 2006-2008


Personalsjefens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en HR-sjef fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kandidatens ferdigheter og avgjøre om vedkommende passer til stillingen. Det gir også et øyeblikksbilde av kandidatens styrker og kvalifikasjoner, noe som kan hjelpe arbeidsgivere til å ta en informert beslutning. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for en HR-sjef er: lederskap, kommunikasjon, problemløsning, konfliktløsning, organisasjonsferdigheter, relasjoner til de ansatte og kunnskap om arbeidsrett.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Organisatorisk
 4. mellommenneskelig
 5. Problemløsning
 6. Tidsstyring
 7. Analytisk
 8. Beslutningstaking
 9. Teambuilding
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekruttering
 2. Personalledelse
 3. Relasjoner til de ansatte
 4. Administrasjon av ytelser
 5. Forhandling av kompensasjon
 6. Utforming av personalpolitikk
 7. Organisasjonsutvikling
 8. Talentutvikling
 9. Prestasjonsledelse
 10. Konfliktløsning


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en personalsjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en HR-sjef

 • Fremhev eventuell erfaring med å lede vellykkede HR-initiativer
 • Oppgi utdanningsbakgrunn og eventuelle relevante sertifiseringer.
 • Demonstrere din evne til å håndtere personalsaker, for eksempel ansettelser, opplæring, personalrelasjoner og compliance.
 • Vis frem din kunnskap om HR-lover, forskrifter og beste praksis.
 • Beskriv din erfaring med lønnssystemer, fordelsprogrammer og kompensasjonsstrukturer.
 • Beskriv eventuelle ferdigheter eller evner knyttet til problemløsning, kommunikasjon og lederskap.
 • Vis frem din evne til å holde orden, håndtere flere oppgaver og overholde tidsfrister.
 • Fremhev eventuelle priser eller anerkjennelser du har fått for dine HR-prestasjoner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis