Eksempel på CV for rekrutteringssjef (gratis guide)

Lag en CV for rekrutteringssjef som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Rekrutteringsansvarlig CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (48 stemmer)
Rekrutteringsansvarlig CV Eksempel

Denne artikkelen gir en grundig gjennomgang av de viktigste elementene i en vellykket CV for en rekrutteringssjef. Den beskriver alle de nødvendige kvalifikasjonene og erfaringene en kandidat trenger for å imponere rekrutteringsansvarlige og få jobben. Du får også nyttige tips og råd som sikrer at CV-en din skiller seg ut fra mengden og blir lagt merke til. Les videre for å lære mer om hva som kreves for å lage en god CV for rekrutteringssjef.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en rekrutteringssjef?

En rekrutteringssjef er ansvarlig for å lede rekrutterings- og ansettelsesprosessen i en organisasjon. Dette innebærer blant annet å utvikle og implementere rekrutteringsstrategier, gjennomføre jobbintervjuer og ta ansettelsesbeslutninger. De er også ansvarlige for å utarbeide stillingsbeskrivelser, samarbeide med eksterne rekrutteringsfirmaer og vedlikeholde relasjonene til rekrutterende ledere. Rekrutteringssjefer kan også ha ansvar for å utvikle og vedlikeholde et employer brand, utarbeide og overvåke rekrutteringsmålinger og sørge for at rekrutteringsprosessene er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for rekrutteringssjefer:

Hva er noen av ansvarsområdene til en rekrutteringsansvarlig?

 • Utvikle og gjennomføre rekrutteringsplaner
 • Finne og rekruttere kandidater ved hjelp av ulike nettressurser
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med ansettelsesansvarlige
 • Gjennomføre intervjuer, vurdere kandidater og komme med anbefalinger
 • Sikre overholdelse av føderale og statlige lover
 • Føre nøyaktige søker- og ansettelsesregistre
 • Utvikle nye rekrutteringsstrategier for å tiltrekke seg de beste talentene.
 • Administrere og gjennomgå stillingsannonser
 • Forhandle om jobbtilbud og koordinere introduksjonsprosessen

Eksempel på CV for rekrutteringssjef til inspirasjon

Rekrutteringssjef

John Doe er en resultatorientert og svært erfaren rekrutteringssjef. Han har lang erfaring med å lede team og utvikle rekrutteringsstrategier. Han er en kreativ problemløser med en evne til å finne den rette løsningen på enhver utfordring.

Arbeidserfaring

 • Senior Rekrutteringssjef, ABC Inc. 2016 - i dag
 • Rekrutteringssjef, XYZ Inc - 2014-2016
 • Rekrutteringsspesialist, FGH Inc - 2011-2014

Utdanning

 • Bachelor of Science i menneskelige ressurser, University of California - 2011

Kompetanse

 • Ledelse
 • Organisatoriske ferdigheter
 • Kommunikasjon
 • Problemløsning

Sertifiseringer

 • Sertifisert profesjonell rekrutterer (CPR) - 2020

Språk
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for rekrutteringsansvarlig

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Recruiting Manager-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Recruiting Managers - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med et tydelig og profesjonelt sammendrag som beskriver rekrutteringserfaringen din og dine faglige mål.
 • Lag en overbevisende liste over nøkkelferdigheter og kvalifikasjoner som er relevante for stillingen du søker på.
 • Fremhev din tidligere erfaring innen rekruttering og ledelse, inkludert eventuelle suksesser og resultater.
 • Ta med referanser fra tidligere arbeidsgivere eller kolleger som kan uttale seg om dine rekrutteringsevner.
 • Skreddersy CV-en for hver enkelt søknad, og sørg for at de relevante jobbkravene vektlegges.


Eksempler på CV-sammendrag for rekrutteringssjef

En CV-sammendrag eller CV-målsetting for rekrutteringssjefer er viktig for at potensielle arbeidsgivere raskt skal kunne danne seg et bilde av kandidatens erfaring og kvalifikasjoner. CV-sammendraget eller -målsettingen bør være skreddersydd for den spesifikke stillingen kandidaten søker på, og bør inneholde nøkkelferdigheter, erfaringer og suksesser som viser at kandidaten kan utmerke seg i stillingen. Den bør også fokusere på den unike verdien kandidaten kan tilføre organisasjonen. Ved å fremheve disse kvalifikasjonene blir det lettere for arbeidsgiveren å se hvilken verdi kandidaten kan tilføre teamet.

Et eksempel:

 • Svært erfaren rekrutteringssjef med over 8 års erfaring fra rekrutteringsbransjen. Dokumenterte resultater når det gjelder kostnadseffektivisering og forbedring av rekrutteringsprosessen.
 • Rekrutteringssjef med lang erfaring i å finne, intervjue og plassere kvalifiserte kandidater. Dyktig i å utvikle strategier for å nå bemanningsmålene.
 • Rekrutteringssjef med lang erfaring i å lede team og drive rekrutteringsarbeid. Dyktig til å bygge sterke relasjoner med kunder og kandidater.
 • Engasjert rekrutteringssjef med dokumenterte resultater når det gjelder å nå rekrutteringsmålene. Erfaring med å utvikle kostnadseffektive rekrutteringsstrategier.
 • Erfaren rekrutteringssjef med mer enn 5 års erfaring innen rekruttering og formidling. Dyktig til å finne og intervjue kandidater og forhandle lønn.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for rekrutteringssjefer

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i CV-en til en rekrutteringsansvarlig av flere grunner. For det første viser det potensielle arbeidsgivere at søkeren har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene til å fylle stillingen. For det andre gir det arbeidsgiveren en bedre forståelse av søkerens tidligere rekrutterings- og ledererfaring, noe som er viktig for å vurdere søkerens potensial for suksess. Til slutt hjelper det arbeidsgiveren med å avgjøre om søkeren passer til stillingen og organisasjonen. Ved å synliggjøre søkerens erfaring og kvalifikasjoner kan erfaringsdelen i en CV for rekrutteringssjefer hjelpe arbeidsgiveren med å ta en mer informert beslutning når de vurderer en søker til stillingen.

For eksempel:

 • Ledet et team på 10 rekrutterere og sikret kvalitet og effektivitet i rekrutteringsprosessen.
 • Utviklet en omfattende sourcingstrategi for å tiltrekke seg og engasjere talenter på toppnivå.
 • Utførte omfattende markedsundersøkelser for å forstå konkurransesituasjonen og identifisere nye rekrutteringsmuligheter.
 • Innførte innovative rekrutteringsmetoder for å effektivisere ansettelsesprosessen og redusere tiden det tar å få en ny medarbeider på plass.
 • Bygget arbeidsgivermerkevare og omdømme i markedet gjennom employer branding, sosiale medier og oppsøkende kampanjer.
 • Etablerte KPI-er og fulgte opp resultatene til rekrutteringsteamet for å sikre kvalitet og produktivitet.
 • Leder og veileder rekrutteringsteamet og hjelper dem med å nå målene sine.
 • Analyserte data fra rekrutteringsmålinger og kom med anbefalinger for kontinuerlig forbedring.
 • Administrerte rekrutteringsbudsjettet og sørget for at rekrutteringsaktivitetene var kostnadseffektive.
 • Samarbeid med andre avdelinger for å sikre at rekrutteringsstrategiene er i tråd med organisasjonens mål.


Eksempel på utdannelse for rekrutteringssjef

En rekrutteringssjef bør ha en solid utdannelse innen HR, bedriftsledelse eller et beslektet fagområde. De bør også ha erfaring med å intervjue, ansette og onboarde kandidater. I tillegg bør de ha kunnskap om lover og regler for likestilling og ha gode organisasjons- og kommunikasjonsevner.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en rekrutteringsansvarlig:

 • Bachelor of Arts i Human Resource Management, XYZ University, by, stat, uteksaminert 2019
 • Sertifisert rekrutteringsprofesjonell, ABC Institute, by, delstat, 2020
 • Avanserte rekrutteringsstrategier og -praksis, DEF Institute, by, delstat, 2020


Rekrutteringssjefens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en rekrutteringssjef, fordi det gjør det mulig å raskt identifisere kandidatens styrker og svakheter. Ferdigheter gir et øyeblikksbilde av kandidatens kunnskaper og evner, og kan bidra til å avgjøre om vedkommende passer til stillingen. Eksempler på relevante ferdigheter for en Recruiting Manager er mellommenneskelig kommunikasjon, kritisk tenkning, problemløsning, organisasjonsferdigheter, personalledelse og forhandling.

Myke ferdigheter:
:

 1. Lederskap
 2. Organisering
 3. Kommunikasjon
 4. Tidshåndtering
 5. Problemløsning
 6. Forhandlinger
 7. Mellommenneskelig
 8. Teamarbeid
 9. Nettverksbygging
 10. Beslutningstaking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Anskaffelse av talenter
 2. Intervjuferdigheter
 3. Rekrutteringsstrategier
 4. Menneskelige ressurser
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Tidshåndtering
 7. Forhandlingsteknikker
 8. Ferdigheter i nettverksbygging
 9. Lederegenskaper
 10. Teambuilding


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for rekrutteringssjefer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en rekrutteringssjef

 • Fremhev hvordan dere har lykkes med å rekruttere, ansette og lære opp nye medarbeidere.
 • Gi eksempler på din evne til å utvikle og implementere rekrutteringsstrategier.
 • Vis at du kan håndtere hele rekrutteringsprosessen fra start til slutt.
 • Vis frem din forståelse av de nyeste rekrutteringstrendene og -teknologiene.
 • Beskriv din evne til å samarbeide med interessenter og bygge relasjoner med eksterne rekrutteringskilder.
 • Beskriv din erfaring med å gjennomføre intervjuer, velge ut og onboarde nyansatte.
 • Fremhev dine ferdigheter innen dataanalyse, rapportering og budsjettering.
 • Demonstrere din evne til å holde orden og håndtere flere oppgaver samtidig.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis