Eksempel på CV for opptakssjef (gratis guide)

Lag en CV for Admissions Manager som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Opptaksansvarlig CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (182 stemmer)
Opptaksansvarlig CV Eksempel

Dette CV-eksemplet for opptakssjef gir en effektiv oversikt over kvalifikasjonene til en opptakssjef. Den beskriver de viktigste ferdighetene, erfaringene og kvalifikasjonene som arbeidsgivere ser etter hos en vellykket kandidat. Den gir også et eksempel på en godt utformet CV som kan brukes som mal for å lage din egen CV.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en inntakssjef?

En Admissions Manager er ansvarlig for å overvåke opptaksprosessen ved en skole eller et universitet. De leder vanligvis opptakspersonalet, rekrutterer potensielle studenter, gjennomgår søknader og karakterutskrifter, gir veiledning og rådgivning til potensielle studenter og sørger for at offentlige forskrifter overholdes. De samarbeider også med fakultetet og andre ansatte på campus for å sikre at skolens opptakskriterier oppfylles.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Admissions Manager:

Hva er noen av ansvarsområdene til en inntakssjef?

 • Utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer for opptak.
 • Koordinere rekrutterings- og utvelgelsesaktiviteter for potensielle studenter.
 • Informer potensielle studenter om søknadskrav og -frister.
 • Evaluer søknader og opptakskriterier for å avgjøre om du er kvalifisert.
 • Behandle og evaluere karakterutskrifter, testresultater og annet opptaksmateriale.
 • Utarbeide og distribuere opptakskorrespondanse til søkere.
 • Utarbeide påmeldingsrapporter og analysere påmeldingstrender.
 • Delta på høyskolemesser og andre rekrutteringsarrangementer.
 • Svar på henvendelser fra potensielle studenter og familier.
 • Samarbeid med andre avdelinger for å forbedre inntaksvirksomheten.
 • Utvikle og administrere opptaksbudsjettet.

Eksempel på CV for opptakssjef til inspirasjon

Admissions Manager

Personlige opplysninger
Navn: Jane Doe
Adresse: 2 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 555-123-4567 555-123-4567
E-post: janedoe@example.com

Jane Doe er en erfaren og lidenskapelig opptakssjef med lang erfaring i å generere leads og opptak. Hun er dyktig til å bygge relasjoner med potensielle familier og til å skape en entusiastisk atmosfære for å få flere til å melde seg på og holde på barna. Jane er opptatt av å yte kundeservice av høy kvalitet og skape en positiv opplevelse for alle familier.

Arbeidserfaring
Inntakssjef, Anytown School, Anytown, USA, 2018 - i dag

 • Leder opptaksteamet for å sikre kundeservice av høy kvalitet og en effektiv opptaksprosess.
 • Utviklet strategier for å få flere elever til å bli værende på skolen og øke antall opptak.
 • Pleide relasjoner med potensielle familier for å generere leads og opptak.
 • Skapte en entusiastisk atmosfære for å sikre en positiv opplevelse for alle familier.
 • Administrerte opptaksprosessen fra start til slutt.
 • Tilbyr eksepsjonell kundeservice for å sikre at alle familier får en positiv opplevelse.
Opptaksansvarlig, Anytown University, Anytown, USA, 2016-2018
 • Administrerte opptaksprosessen fra start til slutt.
 • Utviklet og implementerte strategier for å øke antall studenter og beholde dem.
 • Pleide relasjoner med potensielle studenter og familier for å generere leads og opptak.
 • Tilbyr kundeservice av høy kvalitet for å sikre en positiv opplevelse for alle familier.
 • Utviklet og implementert markedsføringsstrategier for å øke synligheten og bevisstheten.

Utdanning
Master i pedagogikk, Anytown University, Anytown, USA, 2018
Bachelor i naturvitenskap, Anytown University, Anytown, USA, 2016

Kompetanse

 • Håndtering av opptaksprosesser
 • Generering av leads
 • Markedsføringsstrategier
 • Håndtering av relasjoner
 • Kundeservice

Sertifiseringer
Sertifisering som fagperson innen opptak, Anytown Professional Association, 2018

Språk
Engelsk, spanskCV-tips for Admissions Manager

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for Admissions Manager.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Admissions Managers - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Sørg for å inkludere et sammendrag som fremhever de viktigste kvalifikasjonene dine.
 • Bruk sterke handlingsverb i hele CV-en for å understreke hva du har oppnådd.
 • Fremhev din erfaring med å jobbe med opptaksprosessen til høyskoler og universiteter, for eksempel gjennomgang av søknader, evaluering av karakterutskrifter og intervjuer av kandidater.
 • Oppgi om du har erfaring med dataanalyse eller kundeservice.
 • Ta med eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for arbeidet ditt med opptak til høyskoler.


Eksempler på CV-sammendrag for opptakssjef

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting i en CV for Admissions Manager for å fremheve de viktigste ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene dine som er mest relevante for jobben du søker på. Disse avsnittene gir en kortfattet, fokusert oversikt over kvalifikasjonene dine og kan bidra til at CV-en din skiller seg ut fra andre søkere. Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan også bidra til å fremheve eventuelle prestasjoner eller utmerkelser du har fått mens du har jobbet i opptaksfeltet, noe som ytterligere kan understreke dine kvalifikasjoner for stillingen.

For eksempel:

 • Admissions Manager med mer enn 5 års erfaring innen opptak og rekruttering. Dokumenterte resultater fra vellykkede initiativer for å øke antallet studenter som søker seg til og blir værende på skolen.
 • Opptakssjef med over 8 års erfaring innen studentrekruttering og opptak. Dyktig i å utvikle og implementere vellykkede opptaksstrategier for å nå opptaksmålene.
 • Erfaren opptakssjef med mer enn 7 års erfaring innen opptak til universiteter. Ekspertise i å utvikle og implementere rekrutteringsstrategier, lede team og administrere budsjetter.
 • Opptakssjef med mer enn 10 års erfaring innen opptak til høyere utdanning. Bevist suksess med å rekruttere og registrere studenter, lede opptaksinitiativer og utvikle effektive opptaksprosesser.
 • Opptakssjef med mer enn 15 års erfaring innen opptak og påmelding. Dyktig i å administrere opptaksoperasjoner og lede initiativer for å øke studentopptaket og holde på studentene.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til opptakssjefen din

Erfaringsdelen av CV-en er en viktig del av søknadspakken din til en stilling som opptakssjef. Her kan den som ansetter deg, raskt danne seg et inntrykk av dine kvalifikasjoner, ferdigheter og resultater. En sterk erfaringsdel kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater og vise hvorfor du er det beste valget for jobben. Det er viktig å ta med viktige detaljer om tidligere jobber, for eksempel stillingstittel, arbeidsoppgaver og resultater. Denne informasjonen vil hjelpe den som ansetter deg med å forstå hvordan dine ferdigheter og prestasjoner kan komme organisasjonen til gode. I tillegg bør du bruke et klart og tydelig språk når du beskriver erfaringene dine, da dette viser at du er i stand til å kommunisere effektivt. En sterk erfaringsdel kan være forskjellen mellom å få et tilbud og å gå glipp av en god mulighet.

Et eksempel:

 • Administrerte opptaks- og rekrutteringsprosessen for et internasjonalt opptakskontor.
 • Overvåket et team av inntaksrådgivere og inntaksrepresentanter.
 • Utviklet og implementert strategiske rekrutteringsinitiativer for å øke opptak og fastholdelse.
 • Utviklet relasjoner med videregående skoler, rådgivere på høyskoler og andre interessenter.
 • Planla og gjennomførte åpent hus-arrangementer, høyskolemesser og opptakspresentasjoner.
 • Opprettet og forvaltet et budsjett for å støtte inntakstiltak.
 • Utviklet og vedlikeholdt en omfattende opptaksdatabase.
 • Analyserte data for å identifisere trender og gjøre justeringer i opptaksprosessen.
 • Bidro til å utarbeide en omfattende markedsførings- og kommunikasjonsplan.
 • Samarbeidet med andre avdelinger for å sikre en vellykket opptaksprosess.


Eksempel på utdannelse for Admissions Manager CV

Inntakssjefer trenger vanligvis en bachelorgrad i et relatert fagfelt, for eksempel utdanning, økonomi, markedsføring eller PR. Mange arbeidsgivere kan også kreve en mastergrad i et beslektet fagfelt. I tillegg til formell utdanning bør Admissions Managers ha utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner, samt kunnskap om retningslinjer og prosedyrer for opptak, rekruttering, studenttjenester og økonomisk støtte.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Admissions Manager:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of California, Los Angeles, CA
 • Master of Education in Higher Education Administration, University of Southern California, Los Angeles, California.
 • Certificate in College Admissions and Financial Aid, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.


Opptakssjefens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Admissions Manager fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og erfaringene for å utmerke deg i stillingen. Det bidrar også til å fremheve dine relevante kvalifikasjoner og prestasjoner på en kortfattet måte. Ved å ta med kompetansen din kan du vise arbeidsgivere hvordan du kan tilføre merverdi til organisasjonen og hjelpe dem med å nå opptaksmålene sine. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for opptaksansvarlig er: kommunikasjon, kundeservice, organisasjon, problemløsning, markedsføring, budsjettering, forskning og dataanalyse.

Myke ferdigheter:

 1. Lederegenskaper
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Kommunikasjonsevner
 4. Tidshåndtering
 5. Problemløsning
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Ferdigheter i nettverksbygging
 8. Teambuilding
 9. Konfliktløsning
 10. Beslutningstaking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Databaseadministrasjon
 2. Dataanalyse
 3. Prosjektledelse
 4. Rekrutteringsstrategier
 5. Lederskap
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Offentlige taler
 8. Markedsføringsstrategier
 9. Prosessforbedring
 10. Økonomisk styring


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for opptakssjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Admissions Manager

 • God kunnskap om opptaksprosesser og -prosedyrer
 • Utmerkede organisasjons- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å bygge relasjoner med lærere, studenter og andre interessenter
 • Ferdigheter med standard kontorprogramvare
 • Evne til å håndtere og prioritere flere oppgaver
 • Gode evner til problemløsning og beslutningstaking
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team
 • Kjennskap til programvare og databaser for opptak til universiteter og høyskoler
 • Erfaring med dataanalyse og rapportering

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis