Eksempel på CV for opptakskoordinator (gratis guide)

Lag en CV for opptakskoordinator som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Opptakskoordinator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (152 stemmer)
Eksempel på CV for Opptakskoordinator

Vårt eksempel på en CV for opptakskoordinator er laget for å gi innsikt og veiledning til jobbsøkere som er interessert i å søke en stilling som opptakskoordinator. Den inneholder et eksempel på en profesjonell CV for en inntakskoordinator samt tips om hvordan du lager en sterk CV og hvilke ferdigheter det er viktig å fremheve. I tillegg inneholder artikkelen ressurser for videre research og råd om hvordan du best kan vise frem din erfaring og dine kvalifikasjoner til potensielle arbeidsgivere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en inntakskoordinator?

En opptakskoordinator er ansvarlig for å administrere opptaksprosessen ved en skole, høyskole eller et universitet. De fører vanligvis tilsyn med rekruttering, utvelgelse og opptak av studenter, og sørger for at alle søknader og dokumenter blir behandlet på riktig måte. De kan også samarbeide med andre avdelinger for å koordinere arrangementer, for eksempel åpne hus og informasjonsmøter, og for å sikre at alle retningslinjer og prosedyrer for opptak følges.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for opptakskoordinatorer:

Hvilke ansvarsområder har en inntakskoordinator?

 • Utvikle og implementere rekrutteringsstrategier for å øke antall studentsøknader.
 • Besvare henvendelser fra potensielle studenter og gi informasjon om campusprogrammene.
 • Gjennomgå studentsøknader og karakterutskrifter for å sikre at de er korrekte og fullstendige.
 • Planlegge og gjennomføre opptaksintervjuer med potensielle studenter.
 • Analysere og sammenligne studentsøknader for å avgjøre opptaksspørsmål.
 • Føre register over studentsøknader og opptaksbeslutninger.
 • Utarbeide og distribuere opptaksbrev til studenter som er tatt opp.
 • Gi veiledning og råd til studenter om opptakskrav og -prosesser.
 • Samarbeid med andre avdelinger for å sikre en smidig overgang for studenter som er tatt opp, til andre universitetstjenester.

Eksempel på CV for opptakskoordinator til inspirasjon

Koordinator for opptak

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: john@example.com

John Doe er en opptakskoordinator med 5 års erfaring i bransjen. Han er svært velorganisert, detaljorientert og brenner for å hjelpe studenter med å finne de beste utdanningsmulighetene. Han er en dyktig kommunikator og har lang erfaring med å håndtere opptaksprosesser på en vellykket måte.

Arbeidserfaring:

 • Opptakskoordinator, ABC University, 2016-nåværende
 • Administrere opptaksprosessen for studenter på lavere og høyere nivå og studenter som går over til høyere utdanning.
 • Utvikle inntaksstrategier og planer for å øke opptaket.
 • Gjennomføre opptaksintervjuer, gjennomgå søknader og fatte opptaksbeslutninger.
 • Gi veiledning og støtte til studenter gjennom hele søknadsprosessen.
 • Opptaksrepresentant, XYZ College, 2014-2016
 • Gjennomførte opptaksintervjuer og vurderte søknader
 • Utviklet markedsføringsmateriell og oppsøkende strategier for å tiltrekke seg studenter.
 • Gi råd og veiledning til studenter i forbindelse med opptak til studiene.

Utdanning:

 • Bachelor of Arts i engelsk, ABC University, 2014

Ferdigheter:

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke organisatoriske evner og sans for detaljer
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office og inntaksprogramvare
 • Kjennskap til regler og retningslinjer for opptak

Sertifiseringer:

 • Sertifisert fagperson for opptak (CAP)

Språk:

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for opptakskoordinator

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for opptakskoordinatorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne inntakskoordinatorer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring innen kundeservice, salg og/eller markedsføring.
 • Ta med konkrete eksempler på hvordan du har håndtert rekrutteringsoppgaver på en vellykket måte.
 • Vis at du kan kommunisere effektivt med potensielle studenter og deres familier.
 • Fremhev eventuelle spesielle sertifiseringer du har, for eksempel Certified Admissions Professional (CAP).
 • Inkluder din kjennskap til moderne teknologi og programvare knyttet til opptak og rekruttering.


Eksempler på CV-sammendrag for opptakskoordinator

CV-sammendrag og CV-mål for opptakskoordinatorer er viktige for å hjelpe potensielle arbeidsgivere til raskt å forstå kvalifikasjonene og erfaringene dine. De beskriver dine relevante ferdigheter og kvalifikasjoner, og gir et øyeblikksbilde av dine karrieremål og ambisjoner. Denne informasjonen er viktig for at arbeidsgiverne skal kunne avgjøre om du passer til stillingen. Sammenfatninger og målsetninger kan også vise at du er i stand til å kommunisere profesjonelt og kortfattet, noe som er en verdifull egenskap i roller som inntakskoordinator.

For eksempel:

 • Opptakskoordinator med mer enn 5 års erfaring innen opptak og påmelding. Dyktig i å utvikle og overvåke rekrutterings- og markedsføringsstrategier.
 • Opptakskoordinator med mer enn 8 års erfaring innen studentrekruttering og opptak. Erfaring med å lede prosjekter, bygge relasjoner og lede team.
 • Opptakskoordinator med mer enn 10 års erfaring innen opptak, rekruttering og fastholdelse av studenter. Dyktig i kommunikasjon og problemløsning.
 • Opptakskoordinator med over 15 års erfaring innen studentrekruttering og opptak. Utmerkede organisasjons- og multitaskingsevner, med dokumenterte resultater innen teamledelse.
 • Opptakskoordinator med over 20 års erfaring innen opptak og rekruttering. Bevist evne til å utvikle og implementere vellykkede rekrutteringsstrategier. Svært godt organisert og detaljorientert.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for opptakskoordinatorer

En sterk erfaringsdel i en CV for inntakskoordinatorer er viktig for å vise at du er kvalifisert for jobben. Det er viktig å inkludere en omfattende liste over tidligere arbeidsoppgaver og resultater for å vise at du har kunnskap og kompetanse på området. I denne delen bør du vise at du er i stand til å administrere og koordinere opptaksprosesser på en effektiv måte, utvikle og vedlikeholde relasjoner med potensielle studenter og foreldre og sørge for en smidig opptakssyklus. Ved å fremheve tidligere erfaring kan du vise at du er egnet for stillingen og øke sjansene dine for å bli innkalt til intervju.

For eksempel:

 • Vellykket koordinering av opptaksprosessen for over 500 søknader i løpet av et år.
 • Støtte opptaksteamet i forbindelse med vurdering og utvelgelse av søkere.
 • Bistod i planleggingen og gjennomføringen av opptaksprosessen.
 • Administrerte opptaksdatabasen og førte nøyaktig oversikt over alle søknader.
 • Besvarte henvendelser fra potensielle studenter og deres familier.
 • Forberedte opptaksmateriell og dokumenter for gjennomgang av opptaksteamet.
 • Bistod med organisering og gjennomføring av opptaksarrangementer.
 • Samarbeidet med andre avdelinger for å sikre en vellykket opptaksprosess.
 • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med potensielle studenter og deres familier.
 • Utførte dataregistrering og førte opptaksregister for over 500 søkere.


CV for opptakskoordinator - eksempel på utdanning

De spesifikke utdanningskravene til en inntakskoordinator vil variere avhengig av arbeidsgiveren og den aktuelle stillingen. Generelt vil imidlertid de fleste arbeidsgivere kreve minst en bachelorgrad innen et beslektet fagområde, for eksempel høyere utdanning, opptak til høyskoler eller rådgivning. Noen stillinger kan også kreve en mastergrad i et beslektet fagfelt. I tillegg kan noen arbeidsgivere kreve erfaring med opptak og/eller rekruttering.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en opptakskoordinator:

 • Master of Business Administration, University of Washington, Seattle, WA (mai 2020)
 • Bachelor of Science in Business Administration, University of California, Los Angeles, CA (mai 2018)
 • Associate of Arts in Business Administration, Los Angeles City College, Los Angeles, CA (mai 2016)


Opptakskoordinators ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for inntakskoordinatorer for å vise frem hvilke evner og erfaringer søkeren har tilegnet seg i rollen. Dette kan omfatte ferdigheter som kundeservice, dataanalyse, kommunikasjon, problemløsning, organisering og tidsstyring. Ved å inkludere disse ferdighetene vil kandidaten vise sine kvalifikasjoner og skille seg ut fra konkurrentene. Eksempler bør ikke inkluderes i CV-en.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Organisering
 3. Tidshåndtering
 4. Mellommenneskelig
 5. Problemløsning
 6. Lederskap
 7. Multitasking
 8. Teamarbeid
 9. Kundeservice
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
:
 1. Dataregistrering
 2. Rekruttering
 3. Organisatorisk
 4. Kommunikasjon
 5. Mellommenneskelig
 6. Datakunnskaper
 7. Tidshåndtering
 8. Kundeservice
 9. Kontoradministrasjon
 10. Beslutningstaking


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for opptakskoordinatorer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en inntakskoordinator

 • Dyktig til å vurdere søknader, avgjøre om de er kvalifisert og ta avgjørelser om opptak.
 • Utmerkede mellommenneskelige, kommunikative og organisatoriske ferdigheter.
 • Kjennskap til retningslinjer og prosedyrer for opptak.
 • Kjennskap til relevante datasystemer og programvare.
 • Evne til å arbeide med ulike befolkningsgrupper.
 • Gode ferdigheter innen kundeservice.
 • Utmerkede evner til problemløsning og beslutningstaking.
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis