Eksempel på CV for BI-konsulenter (gratis guide)

Lag en BI-konsulent-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for BI-konsulenter
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (97 stemmer)
Eksempel på CV for BI-konsulenter

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for BI-konsulenter. Her finner du en omfattende guide til hva du bør ta med i CV-en din for å få den til å skille seg ut. Vi hjelper deg med å fremheve ferdighetene og kvalifikasjonene dine og gir deg tips til hvordan du får CV-en til å skinne. Ved hjelp av vår artikkel om eksempler på CV-er for BI-konsulenter får du en sterk og effektiv CV som viser frem kompetansen og erfaringen din.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en BI-konsulent?

En BI-konsulent er en fagperson som hjelper organisasjoner med å utvikle, implementere og vedlikeholde business intelligence-løsninger. De hjelper bedrifter med å hente ut og analysere data, utvikle dashbord og rapporter og lage modeller for å hjelpe dem med å ta bedre forretningsbeslutninger. De hjelper også bedrifter med å velge riktig programvare og maskinvare til BI-prosjektene sine, og bidrar til å vedlikeholde og feilsøke eksisterende systemer.


Hvilke ansvarsområder har en BI-konsulent?

 • Samle inn og analysere forretningskrav
 • Utvikle datamodeller og datavarehus
 • Utvikle og implementere ETL-prosesser
 • Utvikle rapporterings- og analyseløsninger
 • Utvikle dashbord og visualiseringer
 • Feilsøke og optimalisere BI-løsninger
 • Opplæring og støtte til sluttbrukere
 • Samarbeid med interessenter

Eksempel på CV for BI-konsulenter til inspirasjon

BI-konsulent

Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Fødselsdato: 4. juni 1980
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 555-555-5555 555-555-5555
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:
John Doe er en erfaren Business Intelligence-konsulent med over 10 års erfaring innen dataanalyse, datavisualisering og prediktiv modellering. Han har jobbet i en rekke bransjer, fra finans til helsevesen, og hjulpet organisasjoner med å forbedre sine datadrevne beslutninger og prosesser. John brenner for å hjelpe organisasjoner med å utnytte verdien av dataene sine, og hans ekspertise innen BI-verktøy som Tableau og Power BI gjør ham til en uvurderlig ressurs.

Arbeidserfaring:

 • BI-konsulent, ABC Company, Anytown, USA (2016-nåværende)
  • Tilby konsulenttjenester for å hjelpe kundene med å analysere og visualisere data, lage prediktive modeller og forstå innsikten de avdekker.
  • Utvikle Tableau-dashbord og -rapporter for å hjelpe kundene med å overvåke og analysere dataene sine.
  • Samarbeid tett med kundene for å forstå deres databehov og utvikle tilpassede løsninger for å oppfylle deres krav.
 • Data Scientist, XYZ Corporation, Anytown, USA (2012-2016)
  • Utviklet prediktive modeller ved hjelp av ulike maskinlæringsalgoritmer for å hjelpe kundene med å ta bedre beslutninger.
  • Analyserte store datasett for å identifisere trender og mønstre.
  • Jobbet tett med kundene for å forstå deres databehov og utvikle tilpassede løsninger for å oppfylle kravene deres.

Utdanning:
Bachelor of Science i informatikk, Anytown University, Anytown, USA (2005-2009)

Ferdigheter:

 • Dataanalyse
 • Datavisualisering
 • Prediktiv modellering
 • Business Intelligence
 • Tableau
 • Power BI

Sertifiseringer:
Sertifisert Tableau Desktop Professional (2018)

Språk:
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for BI-konsulenter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en BI-konsulents CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne BI-konsulenter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Sørg for å inkludere relevant teknisk og forretningsmessig kompetanse i CV-en.
 • Fremhev din evne til å samarbeide med interessenter, analysere data og utvikle løsninger.
 • Ta med suksesshistorier som viser hva du har oppnådd som BI-konsulent.
 • Sørg for at CV-en din er godt strukturert og lettlest.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer du har oppnådd som BI-konsulent.


Eksempler på CV-sammendrag for BI-konsulenter

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for BI-konsulenter er en fin måte å fremheve kompetansen og erfaringen din innen business intelligence på. Ved å oppsummere kvalifikasjonene og ekspertisen din på området kan du raskt vise hva du er verdt for potensielle arbeidsgivere. I tillegg vil et godt formulert sammendrag eller mål hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og gi deg et forsprang i jobbsøkingsprosessen.

For eksempel:

 • Erfaren BI-konsulent med lang erfaring i å utvikle og levere datadrevne løsninger.
 • Ekspert på datateknikk, datavisualisering og analyse.
 • God evne til å identifisere og analysere forretningskrav, utvikle og designe datamodeller og skape innsikt.
 • Høy kompetanse innen dataanalyseverktøy som SQL, Python, PowerBI og Tableau.
 • Leverte vellykkede BI-løsninger som gjorde det mulig for kundene å få effektiv innsikt fra dataene sine.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til BI-konsulentens CV

En sterk erfaringsdel i en BI-konsulents CV kan bidra til å demonstrere din ekspertise innen business intelligence. Her kan du vise at du forstår dataanalyse, datautvinning, datamodellering, utvikling av rapporter og dashbord og andre analyserelaterte oppgaver. En fyldig erfaringsdel vil også gi arbeidsgivere et inntrykk av din faglige kompetanse og verdien du kan tilføre organisasjonen. I tillegg kan det demonstrere ditt engasjement for BI-faget og gi arbeidsgivere en idé om ditt potensial for vekst på sikt.

For eksempel:

 • Leverte BI-løsninger til bedrifter i produksjonsindustrien, med fokus på analyse og rapportering.
 • Designet og utviklet en BI-plattform for en ledende detaljhandelskjede for å forbedre kundesegmentering og kundeforståelse.
 • Utviklet et BI-dashbord for et e-handelsselskap som gjorde det mulig å spore salgsresultater og trender i sanntid.
 • Utviklet en ETL-prosess for å migrere data fra flere kilder til et datavarehus.
 • Opprettet automatiserte rapporter for å gi kundene verdifull innsikt i dataene deres.
 • Utviklet og implementert datavisualiseringsteknikker for å presentere data i et mer brukervennlig format.
 • Utførte dataanalyse på store datasett for å avdekke trender og sammenhenger.
 • Veiledning og støtte til kundene om hvordan de kan bruke dataene sine til å ta bedre informerte beslutninger.
 • Samarbeidet med interessenter for å definere BI-krav og lage et veikart for implementering.
 • Administrerte utvikling, testing og distribusjon av BI-applikasjoner.


Eksempel på utdannelse for BI-konsulenter

En BI-konsulent må vanligvis ha minst en bachelorgrad i et fagfelt som informatikk, informasjonssystemer eller bedriftsøkonomi. I tillegg bør de ha erfaring med dataanalyse, datamodellering, data mining og datalagring. Det kan også være nødvendig å ha kunnskap om rapporterings- og analyseprogrammer som Tableau, Power BI, QlikView og SAS. Til slutt er gode kommunikasjons- og problemløsningsevner avgjørende for å lykkes som BI-konsulent.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en BI-konsulents CV:

 • Bachelor of Science i Business Intelligence and Analytics fra University of North Carolina, Charlotte, NC - 2017
 • Master of Science i forretningsanalyse fra University of South Carolina, Columbia, SC - 2019
 • Sertifisert Business Intelligence Professional (CBIP) fra International Institute of Business Analysis - 2018


BI-konsulentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en BI-konsulents CV fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Ved å liste opp ferdigheter kan arbeidsgivere raskt se om kandidaten er kvalifisert for stillingen. Ferdigheter gir arbeidsgivere en detaljert oversikt over kandidatens styrker og ekspertise på området. I tillegg er ferdigheter også en måte å vise kandidatens evne til å ta på seg et bredt spekter av oppgaver, problemløsning og hvor godt vedkommende samhandler med kolleger. De gir også arbeidsgivere et innblikk i kandidatens tekniske kunnskaper og evner.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Dataanalyse
 3. Problemløsning
 4. Kommunikasjon
 5. Teamarbeid
 6. Organisering
 7. Tidshåndtering
 8. Lederskap
 9. Kreativitet
 10. Fleksibilitet
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataanalyse
 2. Datamodellering
 3. ETL-prosesser
 4. Datalagring
 5. SQL-forespørsler
 6. Business Intelligence
 7. Datavisualisering
 8. Verktøy for rapportering
 9. Datautvinning
 10. Analytiske ferdigheter


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for BI-konsulenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en BI-konsulent

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter, for eksempel innen database- og programvareteknikk.
 • Vis at du har erfaring med datamodellering, analyse og rapportering.
 • Beskriv din forståelse av prinsippene for business intelligence
 • Vis frem din evne til å kommunisere effektivt med kundene
 • Beskriv ferdighetene dine innen prosjektledelse, problemløsning og samarbeid.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller utmerkelser du har fått.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis