Eksempel på CV for karosseriværkstedets takstmann (gratis veiledning)

Med våre gratis eksempler og skrivetips kan du lage en CV for verkstedkalkulatører som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Karosseriverkstedets estimator CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (188 stemmer)
Karosseriverkstedets estimator CV Eksempel

I denne artikkelen ser vi nærmere på et eksempel på en CV for en verkstedkalkulatør og de viktigste elementene i en profesjonell og effektiv CV. Den skisserer de beste fremgangsmåtene for å lage en CV som skiller seg ut for potensielle arbeidsgivere og fremhever kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Artikkelen gir veiledning og tips om hvordan du skriver en effektiv CV for en verkstedkalkulatør, samt eksempler på CV-er som kan brukes som referanse.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en takstmann på et karosseriverksted?

En takstmann er ansvarlig for å vurdere skadene på kjøretøy som har vært involvert i en ulykke. De inspiserer kjøretøyet, måler og dokumenterer skadene og utarbeider et kostnadsoverslag for reparasjonene. Taksten sendes deretter til forsikringsselskapet for gjennomgang og godkjenning. Takstmannen må også samarbeide med kundene for å forklare reparasjonsprosessen, svare på spørsmål og yte kundeservice.

Vi er i ferd med å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til karosseriværksteder:

Hva er noen av ansvarsområdene til en takstmann på et karosseriverksted?

 • Undersøke skadede kjøretøy og vurdere reparasjonskostnadene
 • Skrive nøyaktige estimater for reparasjonskostnader og nødvendige deler
 • Bestill deler til reparasjon
 • Inspisere det ferdige reparasjonsarbeidet for å sikre kvaliteten
 • Kommunisere med kunder, forsikringsselskaper og andre ansatte på verkstedet.
 • Føre nøyaktig oversikt over reparasjoner og brukte deler
 • Hold deg oppdatert på ny teknologi og reparasjonsteknikker

Eksempel på CV for karosseriværksteder til inspirasjon

John Doe
123 Main Street, Anytown, ST 12345
(123) 456-7890 | john.doe@email.com

Sammendrag
John Doe er en svært erfaren takstmann med lang erfaring innen bilreparasjonsbransjen. Han har omfattende kunnskap om reparasjonsprosessen, fra den første skadevurderingen til den endelige reparasjonen. Han er svært velorganisert og detaljorientert, og han er sertifisert i en rekke relaterte spesialiteter. I tillegg snakker John flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring

 • Takstmann på karosseriverksted, Anytown Automotive Repair, Anytown, ST - januar 2015 til i dag
  • Vurdere skader på biler og motorsykler og anslå reparasjonskostnadene.
  • Bestille og spore deler til reparasjonsjobber
  • Utarbeide detaljerte estimater for karosserireparasjoner
  • Sørge for at alle reparasjoner utføres korrekt og til rett tid
 • Karosseritekniker, Anytown Automotive Repair, Anytown, ST - januar 2012 til desember 2014
  • Utført karosserireparasjoner på biler og motorsykler
  • Bistod med diagnostikk- og reparasjonsoppgaver
  • Hjelpe til med lakkering og detaljarbeid på kjøretøy
  • yte kundeservice både personlig og over telefon

Utdanning
Associate's Degree i bilreparasjon, Anytown Community College, Anytown, ST - mai 2012

Kompetanse
Bilreparasjon, karosseriberegning, lakkering, kundeservice, bestilling av deler

Sertifiseringer og lisenser
ASE-sertifisert biltekniker
ASE-sertifisert karosseritekniker
MSF-sertifisert for motorsykkelsikkerhet

Språk
Engelsk, spanskCV-tips for takstmann på karosseriverksted

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne karosseriværkstedskalkulatører - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev erfaring og kvalifikasjoner som er relevante for stillingen på en tydelig og kortfattet måte.
 • Ta med konkrete eksempler på vellykkede prosjekter eller prosesser du har utviklet og implementert.
 • Demonstrere en forståelse av de viktigste oppgavene og ansvarsområdene til en karosseriværkstedskalkulatør.
 • Redegjør for eventuelle spesialutdanninger eller sertifiseringer du måtte ha innen karosserikalkulasjon.
 • Nevn eventuelle programmer eller systemer du har erfaring med å bruke.


Eksempler på CV-sammendrag for karosseriværksteder

Et CV-sammendrag eller -mål er et viktig verktøy for å skape et godt førsteinntrykk hos potensielle arbeidsgivere. Det gir en kortfattet oversikt over din erfaring, dine kvalifikasjoner og andre relevante detaljer som kan hjelpe deg med å skille deg ut blant andre søkere. Sammendraget eller målsetningen bør fremheve erfaringen din fra bilverkstedbransjen, samt alle relevante ferdigheter og kunnskaper du besitter. I tillegg bør den understreke at du er opptatt av nøyaktighet og kundeservice, noe som er viktige egenskaper for enhver takstmann. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en målsetting for karosserivirksomheter kan du lage en kraftfull innledning til CV-en din som hjelper deg med å skille deg ut og fremheve dine beste egenskaper.

For eksempel:

 • Erfaren verkstedkalkulatør med over 10 års erfaring fra bilverkstedbransjen. Ekspertise innen utarbeidelse av kostnadsoverslag, bestilling av deler og vedlikehold av kunderelasjoner.
 • Dyktig takstmann med lang erfaring i å taksere skader og estimere reparasjonskostnader. Dyktig i datastyrte takseringssystemer og kundeservice.
 • Kunnskapsrik verkstedkalkulatør med 8 års erfaring fra kollisjonsreparasjonsbransjen. Erfaring med estimering av reparasjonskostnader, bestilling av deler og kunderelasjoner.
 • Dyktig takstmann med 5 års erfaring innen bilreparasjoner. Dyktig til å vurdere skader og utarbeide detaljerte reparasjonsoverslag.
 • Motivert verkstedkalkulatør med solid bakgrunn fra bilreparasjonsbransjen. Dyktig innen estimering av reparasjonskostnader, bestilling av deler og kundeservice.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for karosseriværkstedskalkulatører

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en takstmann på et bilverksted fordi den viser dine ferdigheter, kunnskaper og ekspertise på området. Det er også en fin måte å vise at du er i stand til å vurdere skader, gi nøyaktige takster og samarbeide med forsikringsselskaper. I tillegg kan den hjelpe arbeidsgivere med raskt å identifisere kvalifikasjonene dine, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere. Til slutt kan det hjelpe deg med å argumentere godt for hvorfor du bør ansettes i jobben.

For eksempel:

 • Utarbeidet og leverte detaljerte kostnadsoverslag for kunder i karosseriverkstedet.
 • Analyserte reparasjonsordrer og organiserte arbeidsordrer for deler.
 • Utførte inspeksjoner av skadede kjøretøy for å estimere reparasjonskostnader.
 • Vi leverte nøyaktige estimater til kundene til rett tid.
 • Formidlet reparasjonsoverslag og tidsfrister til kundene.
 • Fører detaljert oversikt over materialer, deler og arbeidskostnader.
 • Bestilte deler og materialer til reparasjonsjobber.
 • Håndterte kunderelasjoner på en profesjonell og høflig måte.
 • Utførte administrative oppgaver som arkivering, dataregistrering og oppdatering av kunderegistre.
 • Opprettholdt et rent og ryddig arbeidsområde.


Eksempel på utdannelse for karosseriværkstedskalkulatør

En verkstedkalkulatør må vanligvis ha videregående skole eller tilsvarende, samt noe erfaring fra bilreparasjonsbransjen. De bør også ha kunnskap om bilreparasjonsteknikker, inkludert sveising og metallproduksjon, og være kjent med ulike reparasjonsteknikker og -materialer. I tillegg må karosseriværkstedskalkulatører ha gode datakunnskaper, da de ofte må bruke programvare for å generere reparasjons- og kostnadsoverslag.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en verkstedkalkulatør:

 • Høyere grad i bilteknologi, National Technical University, 2020
 • Sertifikat i bilkalkulasjon, National Technical University, 2020
 • Sertifikat i skadevurdering av biler, National Technical University, 2020


Karosseriværkstedskalkulatørens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en karosseriarbeider fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere egenskapene og kvalifikasjonene til en potensiell ansatt. Ferdigheter som kundeservice, sans for detaljer, problemløsning og kunnskap om karosserireparasjoner og lakkering er viktige egenskaper for en takstmann på et karosseriverksted. Ved å føre opp disse ferdighetene på CV-en kan arbeidsgivere raskt finne ut om en potensiell ansatt har de rette kvalifikasjonene for jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Tidshåndtering
 3. Kommunikasjonsferdigheter
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Oppmerksomhet på detaljer
 6. Kundeservice
 7. Mellommenneskelige ferdigheter
 8. Dataanalyse
 9. Tilpasningsevne
 10. Teamarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Bilreparasjon
 2. Estimeringsferdigheter
 3. Dataferdigheter
 4. Kundeservice
 5. Lakkmatching
 6. Diagnostisk testing
 7. Sveising
 8. Innkjøp av deler
 9. Skadevurdering
 10. Karosseriarbeid


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en karosseriværkstedskalkulatør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en karosseriværkstedskalkulatør

 • Fremhev din tekniske ekspertise innen taksering og reparasjon av kjøretøy.
 • Demonstrere dine kunnskaper om karosserireparasjoner og lakkeringsteknikker.
 • Kommuniser din evne til å overholde sikkerhetsforskrifter og bransjestandarder.
 • Vis dine organisatoriske evner og oppmerksomhet på detaljer
 • Nevn datakunnskaper, for eksempel kunnskap om kalkulasjonsprogramvare og Microsoft Office.
 • Fremhev dine ferdigheter innen kundeservice
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller spesialutdanninger du har.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis