Eksempel på CV for er-tekniker (gratis veiledning)

Lag en Er Technician-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for er-tekniker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (143 stemmer)
Eksempel på CV for er-tekniker

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for akuttmedisinere. Her finner du en omfattende guide til hvordan du skriver en CV som fremhever din erfaring og dine kvalifikasjoner som akuttmottakstekniker. Vi gir deg tips og råd om hvordan du strukturerer CV-en din, hva du bør ta med og hvordan du får den til å skille seg ut fra konkurrentene. Vi gir deg også et eksempel på en ferdig utfylt CV som du kan bruke som referanse. Når du er ferdig med denne artikkelen, bør du ha alt du trenger for å lage en CV som sikrer deg den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en er-tekniker?

Er-teknikere er ansvarlige for å gi teknisk og administrativ støtte til medisinsk personell som arbeider på akuttmottaket. De er ansvarlige for å vedlikeholde og feilsøke medisinsk utstyr på akuttmottaket, for eksempel hjertemonitorer, respiratorer og annet livreddende utstyr. De gir også assistanse til det medisinske personalet, for eksempel ved å sette opp nødvendig utstyr og gi instruksjoner om hvordan det skal brukes. I tillegg er de ansvarlige for at akuttmottaket er tilstrekkelig utstyrt med forbruksmateriell som hansker, kitler og bandasjer.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Er Technician:

Hvilke ansvarsområder har en er-tekniker?

 • Diagnostisere og feilsøke maskinvare- og programvareproblemer.
 • Installere og konfigurere datasystemer, nettverk og applikasjoner.
 • Utføre regelmessig vedlikehold og oppgraderinger av datamaskiner og annet utstyr.
 • Feilsøke maskinvare- og programvareproblemer
 • Gi teknisk støtte til brukerne
 • Dokumentere alle problemer og deres løsninger
 • Utføre sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data
 • Sikre at sikkerhetspolicyer og -prosedyrer overholdes
 • Anbefale og implementere system-, nettverks- og maskinvareoppgraderinger.
 • Holde oversikt over maskin- og programvare.

Eksempel på CV for er-tekniker til inspirasjon

Er-tekniker

Navn: John Doe
Adresse: 1234 Street, City, State, Zip Code
E-post: john.doe@example.com
Telefon: (555) 555-5555

Sammendrag
John Doe er en erfaren er-tekniker med lang erfaring på området. Han har en sterk forståelse av både maskinvare- og programvaresystemer, samt generelle nettverksprinsipper. Han er sertifisert i flere systemer og behersker det engelske språket svært godt.

Arbeidserfaring

 • Er-tekniker, Acme Corporation, by, stat (2010-nåværende)
  • Feilsøke, reparere og vedlikeholde alle aspekter av ER-systemet.
  • Opprette og vedlikeholde dokumentasjon for alle feilsøkings- og reparasjonsprosedyrer.
  • Vedlikeholde maskinvare- og programvarelageret.
  • Gi teknisk støtte til sluttbrukere.
 • Helpdesk-tekniker, XYZ Corporation, by, stat (2008-2010)
  • Gi teknisk støtte til sluttbrukere via telefon, e-post og personlig oppmøte.
  • Feilsøke maskinvare- og programvareproblemer.
  • Opprette og vedlikeholde dokumentasjon for alle feilsøkings- og reparasjonsprosedyrer.
  • Vedlikeholde maskinvare- og programvarelageret.

Utdanning
Bachelor of Science i informatikk, ABC University, by, stat, 2008

Ferdigheter

 • Feilsøking av maskinvare og programvare
 • Prinsipper for nettverksbygging
 • Kundeservice
 • Utarbeidelse og vedlikehold av dokumentasjon

Sertifiseringer

 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • CompTIA A+-sertifisert
 • CompTIA Network+-sertifisert

Språk
Engelsk (flytende)CV-tips for er-tekniker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Er Technician-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne er-teknikere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner.
 • Oppgi relevant erfaring, inkludert eventuelle IT-supportjobber.
 • Oppgi eventuell spesialisert opplæring eller utdanning.
 • Beskriv dine tekniske ferdigheter i detalj.
 • Inkluder et avsnitt for relevante prestasjoner.


Eksempler på CV-sammendrag for er-tekniker

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan brukes til å fremheve de viktigste ferdighetene og erfaringene til en er-tekniker. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan en er-tekniker fokusere på de kvalifikasjonene og erfaringene som er mest relevante for jobben vedkommende søker. På den måten kan de raskt og konsist vise en potensiell arbeidsgiver at de har de rette ferdighetene og erfaringene for jobben. I tillegg kan et CV-sammendrag eller en målsetting brukes til å vise frem er-teknikerens unike styrker og evner, noe som kan bidra til at vedkommende skiller seg ut fra andre søkere.

For eksempel:

 • Erfaren akuttmedisinsk tekniker med over 6 års erfaring innen akuttmedisinsk behandling. Utmerkede kunnskaper om medisinsk terminologi, pasientbehandling og beredskapsprosedyrer.
 • Svært velorganisert og detaljorientert akuttmedisiner med mer enn 5 års erfaring med å yte god pasientbehandling i akuttmedisinske situasjoner. Gode kommunikasjons- og multitaskingferdigheter.
 • Dynamisk akuttmedisinsk tekniker med mer enn 4 års erfaring med å yte støtte i akuttmedisinske situasjoner. God kunnskap om medisinsk terminologi, pasientbehandling og beredskapsprotokoller.
 • Motivert akuttmedisinsk tekniker med mer enn 3 års erfaring fra akuttmedisinske miljøer. Utmerkede ferdigheter innen kommunikasjon, multitasking og pasientbehandling. Demonstrert evne til å bevare roen under press.
 • Engasjert akuttmottakstekniker med mer enn 2 års erfaring med pasientbehandling og støtte i nødsituasjoner. Gode ferdigheter innen kommunikasjon, multitasking og problemløsning.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for er-teknikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for en akuttmottakstekniker, fordi det vil vise ansettelsesansvarlige hvor mye kunnskap og erfaring du har som gjør deg til en ideell kandidat for jobben. Det vil også vise at du har de nødvendige ferdighetene og forstår de tekniske aspektene ved jobben. I tillegg vil en sterk erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere, ettersom den viser at du har dokumentert at du har gjort det bra i jobben som akuttmedisinsk tekniker.

For eksempel:

 • Utførte installasjon, konfigurering og vedlikehold av IT-systemer og -utstyr, inkludert servere, PC-er, skrivere og skannere.
 • Feilsøkte, diagnostiserte og løste tekniske problemer knyttet til maskinvare og programvare.
 • Teknisk assistanse til ansatte på stedet og på avstand.
 • Hjalp brukere med oppsett og bruk av IT-systemer og -applikasjoner.
 • Konfigurerte, installerte og vedlikeholdt lokale nettverk (LAN), store nettverk (WAN) og andre datakommunikasjonssystemer.
 • Sørget for at alle IT-systemene fungerte korrekt og sikkert.
 • Utførte regelmessig vedlikehold og oppgraderinger av IT-systemer.
 • Utviklet og implementert retningslinjer og prosedyrer for sikkerhet.
 • Teknisk støtte og opplæring av sluttbrukere.
 • Opprettet og vedlikeholdt detaljert dokumentasjon av IT-systemer, applikasjoner og prosesser.


Eksempel på utdanning i CV for er-tekniker

En vellykket elektronikktekniker trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende, samt spesialisert opplæring i elektronikk og elektroteknikk. De bør også ha en grundig forståelse av elektriske komponenter, kretser og diagnostiske teknikker. De må også kunne lese og tolke tekniske tegninger, skjemaer og koblingsskjemaer. I tillegg bør de ha gode evner til problemløsning, kommunikasjon og kundeservice.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en er-tekniker:

 • Associate of Applied Science i elektronisk ingeniørteknologi, University of Washington, Seattle, WA, 2017
 • Sertifikat i datasystemer og nettverk, Seattle Technical College, Seattle, WA, 2016
 • Sertifikat i datavitenskap, Seattle Technical College, Seattle, WA, 2015


Er-teknikerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i CV-en din fordi det hjelper arbeidsgivere med å identifisere hvilke kompetanseområder du besitter. Det viser også hvordan du kan være til nytte for organisasjonen. Eksempler på ferdigheter som en er-tekniker bør vurdere å legge til i CV-en, er kunnskap om medisinsk terminologi, erfaring med medisinsk utstyr og programvare, gode kommunikasjonsevner og evnen til å feilsøke og løse komplekse problemer.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. kundeservice
 3. Kommunikasjon
 4. Teknisk kunnskap
 5. Oppmerksomhet på detaljer
 6. Tidshåndtering
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Analytiske ferdigheter
 9. Feilsøking
 10. Teamarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Feilsøking
 2. Reparasjon av datamaskiner
 3. Nettverksbygging
 4. Vedlikehold av maskinvare
 5. Installasjon av programvare
 6. Sikkerhetskopiering av data
 7. Diagnostikk
 8. Reparasjon av elektronikk
 9. Konfigurasjonsadministrasjon
 10. Systemadministrasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en er-tekniker

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en er-tekniker

 • Fremhev tekniske sertifiseringer og erfaring på området
 • Inkluderer en omfattende liste over kunnskap om maskinvare og programvare.
 • Spesifikk kunnskap om ERP-systemer
 • Fremheve evnen til problemløsning
 • Vis frem kommunikasjonsferdigheter
 • Demonstrere erfaring med kundeservice
 • Detaljert erfaring med nettverksmaskinvare og -programvare
 • Gi detaljert informasjon om feilsøking og reparasjonserfaring
 • Oppgi erfaring med systemoppgraderinger
 • Oppgi erfaring med sikkerhetstiltak og sikkerhetskopiering av systemer
 • Beskrive erfaring med installasjon og vedlikehold av ER-systemer.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis