Eksempel på CV for feltarbeidere (gratis guide)

Lag en CV for feltarbeidere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Feltarbeider
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (161 stemmer)
Eksempel på CV for Feltarbeider

Er du på utkikk etter en jobb som feltarbeider? I så fall bør du sørge for at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene. I vår artikkel om eksempler på CV-er for feltarbeidere gir vi deg et eksempel på en god CV for feltarbeidere og tips til hvordan du kan lage din egen CV som gjør at arbeidsgiverne legger merke til deg. Les videre for å lære mer!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en feltarbeider?

En feltarbeider er en type fagperson som jobber innen en rekke områder, blant annet jordbruk, skogbruk, ingeniørfag og sosiale tjenester. De jobber vanligvis utendørs i landlige eller urbane omgivelser og er ansvarlige for å gjennomføre forskning, fullføre undersøkelser, samle inn data og gi hjelp til dem som trenger det. Feltarbeidere har også ansvar for å sørge for at forskrifter følges og at sikkerhetsprotokoller er på plass.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Field Worker:

Hvilke ansvarsområder har en feltarbeider?

 • Samle inn og analysere data i felt.
 • Gjennomføre intervjuer med enkeltpersoner og grupper.
 • Planlegge og overvåke forskningsprosjekter.
 • Organisere og spore feltdata.
 • Skrive rapporter og presentere funn.
 • Implementere forskningsprotokoller.
 • Lære opp og veilede andre feltarbeidere.
 • Utvikle undersøkelsesinstrumenter og spørreskjemaer.
 • Gjennomføre feltbesøk for å samle inn data.
 • Samarbeid med andre fagpersoner.

Eksempel på CV for feltarbeidere til inspirasjon

Feltarbeider

Personlige opplysninger

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: john.doe@example.com

John Doe er en svært erfaren feltarbeider med over 10 års erfaring i bransjen. Han er opptatt av å yte utmerket kundeservice og er ekspert på problemløsning og feilsøking. Han har en sterk forståelse for beste praksis og sikkerhetsprotokoller.

Arbeidserfaring

 • Feltarbeider, ABC Company, Anytown, ST, 2010-d.d.
 • Ansvarlig for installasjon og vedlikehold av ulike typer industrimaskiner og -utstyr.
 • Utføre regelmessige sikkerhetskontroller og reparasjoner etter behov
 • Feilsøke og diagnostisere problemer med maskiner

Utdanning

 • Vitnemål fra videregående skole, Anytown High School, Anytown, ST, 2006

Kompetanse

 • Utmerkede evner til problemløsning
 • God kunnskap om sikkerhetsprotokoller
 • Ekspert på feilsøking og diagnostisering av problemer

Sertifiseringer

 • OSHA 10-sertifisering, Anytown Safety Council, Anytown, ST, 2020
 • Gaffeltrucksertifisering, Anytown Safety Council, Anytown, ST, 2019

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for feltarbeidere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Field Worker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne feltarbeidere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle ferdigheter knyttet til feltarbeid, for eksempel vedlikehold av utstyr, overvåking av arbeidssteder eller betjening av tunge maskiner.
 • Gi en utførlig beskrivelse av din erfaring på området, inkludert antall år du har jobbet i faget og eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har skaffet deg.
 • Ta med eventuelle priser eller anerkjennelser du har fått for arbeidet ditt på området.
 • Husk å liste opp eventuelle kompetanseområder du har utviklet innenfor ditt felt.
 • Oppgi eventuelle tilleggskvalifikasjoner eller opplæring du har fått som kan være nyttig for jobben du søker på.


Eksempler på CV-sammendrag for feltarbeidere

Et CV-sammendrag eller -mål er en fin måte å skille seg ut fra konkurrentene på og gi deg selv et forsprang på arbeidsmarkedet. Et CV-sammendrag eller en målsetting er et kraftfullt utsagn som fremhever dine ferdigheter, erfaringer og prestasjoner i en kortfattet, lettlest pakke. Det gjør det lettere for arbeidsgivere å finne ut hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du bør bli innkalt til intervju. Det kan også være nyttig å fremheve spesialisert opplæring eller sertifiseringer som gjør deg til en spesielt kvalifisert feltarbeider.

For eksempel:

 • Erfaren feltarbeider med over 5 års erfaring fra en rekke ulike bransjer. Dyktig innen datainnsamling, analyse og rapportskriving.
 • Godt organisert feltarbeider med utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner. Dokumenterte resultater i miljøer med høyt tempo.
 • Engasjert feltarbeider med lidenskap for nøyaktighet og detaljer. Dyktig innen dataregistrering og kundeservice. Evne til å jobbe selvstendig eller som en del av et team.
 • Kunnskapsrik feltarbeider med over 8 års erfaring. Kompetanse innen dataanalyse og rapportskriving. Evne til å tilpasse seg skiftende miljøer.
 • Motivert feltarbeider med utmerkede multitasking- og kommunikasjonsevner. Erfaring med dataregistrering og problemløsning. Evne til å arbeide i et miljø med høyt tempo.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for feltarbeidere

En sterk erfaringsdel i en CV for feltarbeidere er avgjørende for enhver jobbsøker som ønsker å få jobb som feltarbeider. Erfaringsdelen er en av de viktigste delene av en CV, siden den gir potensielle arbeidsgivere et klart bilde av kandidatens kvalifikasjoner, ferdigheter og evner. Denne delen bør inneholde en liste over feltarbeiderens tidligere jobber, med vekt på prestasjoner og resultater. Den bør også vise kandidatens kunnskaper og ekspertise på området, samt engasjement for arbeidet og evne til å jobbe i team. En sterk erfaringsdel kan bidra til å skille kandidaten fra andre søkere og vise potensielle arbeidsgivere at vedkommende er erfaren og dyktig på området.

For eksempel:

 • Leverte felttjenester til over 10 000 kunder i nærområdet.
 • Bidro til koordinering og gjennomføring av ulike arrangementer i lokalsamfunnet.
 • Overvåket og opprettholdt sikkerheten på flere anlegg.
 • Utførte feltundersøkelser og datainnsamling.
 • Analyserte og rapporterte om feltforhold.
 • Fører oversikt over feltaktiviteter og resultater.
 • Gjennomført intervjuer og spørreundersøkelser med ulike interessenter.
 • Utarbeidet og sendt inn rapporter til statlige og føderale myndigheter.
 • Utviklet og implementert feltprogrammer og -initiativer.
 • Teknisk støtte til personell i felten.


Eksempel på utdannelse for feltarbeidere

Feltarbeidere trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende. Avhengig av arbeidsfelt kan det være nødvendig med tilleggsopplæring, for eksempel sertifisering i førstehjelp og HLR. Kunnskap om grunnleggende dataprogrammer, som tekstbehandling og regneark, kan også være en fordel. Arbeidsgivere kan også kreve at feltarbeidere har erfaring fra det aktuelle fagområdet de søker jobb innenfor.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for feltarbeidere:

 • High School Diploma, Anytown High School, Anytown, USA (2008)
 • OSHA 10-timers sertifikat for sikkerhet og helse i bygg- og anleggsbransjen (2010)
 • WHMIS-sertifikat (Workplace Hazardous Materials Information System) (2011)


Feltarbeiderferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for feltarbeidere fordi det viser arbeidsgivere at du har de nødvendige kvalifikasjonene og evnene til å utføre arbeidsoppgavene. Det fremhever også dine sterke sider og viser at du har kunnskapen og erfaringen som trengs for å utføre jobben. Eksempler på ferdigheter som er viktige for en feltarbeider-CV er: problemløsning, kundeservice, kommunikasjon, datakunnskap, teamarbeid, oppmerksomhet på detaljer og tidsstyring.

Myke ferdigheter:

 1. Tilpasningsevne
 2. Teamarbeid
 3. Problemløsning
 4. Kommunikasjon
 5. Organisatorisk
 6. Ledelse
 7. Tidshåndtering
 8. Motivasjon
 9. Fleksibilitet
 10. Mellommenneskelig
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Feltarbeid
 2. Laboratorieanalyse
 3. Drift av utstyr
 4. Datainnsamling
 5. Kartlegging i felt
 6. Prøvetaking av jord
 7. Miljøovervåking
 8. Sikkerhetsprotokoller
 9. Håndtering av kjemikalier
 10. Prøvetaking i felt


Vanlige feil å unngå når du skal skrive en CV for feltarbeidere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en feltarbeider

 • Fremhev relevant erfaring, som f.eks. arbeid utendørs, bruk av tunge maskiner og håndtering av farlige materialer.
 • Nevn eventuelle tekniske ferdigheter som kan være nødvendige for jobben, for eksempel kunnskaper om GPS-systemer, datamaskiner og annen programvare.
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter, for eksempel evne til å arbeide selvstendig eller i team.
 • Vis at du er i god fysisk form, pålitelig og i stand til å jobbe lange dager under vanskelige forhold.
 • Oppgi eventuell sikkerhets- eller førstehjelpsopplæring eller sertifiseringer.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer, lisenser eller utdanninger.
 • Beskriv din kunnskap om lokalmiljøet, inkludert kjennskap til planter, dyr og terreng.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis