Eksempel på CV for handelsanalytiker (gratis guide)

Lag en tradinganalytiker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Handelsanalytiker CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (46 stemmer)
Handelsanalytiker CV Eksempel

Ønsker du å få jobb som handelsanalytiker? I denne artikkelen får du et eksempel på en tradinganalytiker-CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Vi gir deg tips om hva du bør ta med i CV-en, for eksempel et sammendrag og kvalifikasjoner, samt hvordan du formaterer og presenterer CV-en. Med disse rådene er du på god vei til å lage den perfekte CV-en for handelsanalytikere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en handelsanalytiker?

En handelsanalytiker er ansvarlig for å undersøke og analysere finansmarkeder og instrumenter for å bidra til å informere handelsbeslutninger og -strategier. De bruker ulike metoder for å identifisere trender og mønstre i markedet, for eksempel teknisk analyse og fundamental analyse. De overvåker også nyhetshendelser som kan ha innvirkning på markedene. I tillegg gir tradinganalytikere råd og veiledning til tradere om potensielle handler og legger strategier for trading.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for handelsanalytikere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en handelsanalytiker?

 • Undersøke og identifisere nye handelsmuligheter for å maksimere fortjenesten.
 • Analysere markedstrender og utvikle strategier for gjennomføring
 • Utvikle modeller for å evaluere handelsstrategier og backtesting av dem
 • Overvåke og analysere markedsdata for å identifisere handelsoppsett.
 • Gi handelsanbefalinger til kunder
 • Holde oversikt over og rapportere om handelsresultater
 • Bygge relasjoner med handelspartnere og interne interessenter
 • Opprettholde en forståelse av regulatoriske krav
 • Bistå med implementeringen av nye handelsstrategier

Eksempel på CV for handelsanalytikere til inspirasjon

Navn: John Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Telefon: (123) 456-7890

E-post: johndoe@example.com

John er en erfaren handelsanalytiker med over 7 års erfaring fra finansbransjen. Han har en solid bakgrunn innen trading, risikostyring og kvantitativ analyse. Han er en selvsikker problemløser med sans for detaljer og evne til å kommunisere komplekse løsninger til ulike målgrupper.

Arbeidserfaring:

 • ABC Bank, NY - Handelsanalytiker (2015-2020)
  • Utviklet handelsstrategier for å maksimere fortjenesten og minimere risikoen.
  • Utførte kvantitative analyser for å identifisere handelsmuligheter og følge utviklingen.
  • Overvåket og rapportert om markedstrender, nyheter og hendelser.
 • XYZ Corporation, NY - forskningsanalytiker (2013-2015)
  • Analyserte store datasett for å identifisere handelssignaler og markedstrender.
  • Utviklet prediktive modeller for å kunne forutsi markedsendringer.
  • Utarbeidet rapporter om funn og anbefalinger til ledende ansatte.

Utdanning:
Bachelorgrad i økonomi, University of New York, NY (2010-2013)

Kompetanse:
Finansiell modellering, kvantitativ analyse, data mining, tradingstrategier, risikostyring, porteføljeoptimalisering, finansiell analyse, teknisk analyse, Microsoft Excel, Bloomberg Terminal, Tableau.

Sertifiseringer:
Autorisert finansanalytiker (CFA)

Språk:
Engelsk (morsmål), fransk (mellomnivå)CV-tips for handelsanalytiker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en tradinganalytiker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne tradinganalytikere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring med å jobbe med data og analyse, ettersom handelsanalytikere trenger en god forståelse av data.
 • Ta med all kunnskap du har om finansmarkeder, handelsinstrumenter og andre relaterte emner.
 • Husk å ta med dine kvalifikasjoner og sertifiseringer, for eksempel CFA eller andre relaterte kvalifikasjoner.
 • Sørg for at CV-en inneholder detaljert informasjon om tidligere erfaring, for eksempel suksesshistorier eller bemerkelsesverdige prestasjoner.
 • Legg vekt på dine kommunikasjonsevner og eventuelle erfaringer med å jobbe i team eller med kunder.


Eksempler på oppsummering av CV for handelsanalytiker

Det er flere grunner til at det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for handelsanalytikere i CV-en. For det første kan du raskt fremheve de mest relevante kvalifikasjonene dine for jobben du søker på. For det andre kan det hjelpe arbeidsgivere til raskt å identifisere de viktigste elementene i erfaringen og kvalifikasjonene dine som gjør at du passer godt til jobben. Til slutt kan du bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting til å vise at du kjenner bransjen og er interessert i jobben. Til syvende og sist er det en effektiv måte å skille seg ut fra konkurrentene på og vise at du er interessert i stillingen.

For eksempel:

 • Nyutdannet høyskolekandidat med en grad i finans og regnskap. Erfaren handelsanalytiker med lidenskap for finansmarkedene.
 • Svært dyktig til å analysere markedstrender, gi økonomiske anbefalinger og yte utmerket kundeservice.
 • Du behersker et bredt spekter av handelsplattformer, inkludert Bloomberg, MetaTrader og NinjaTrader.
 • Dyktig til å utvikle strategier for å maksimere fortjenesten og minimere risikoen.
 • Gode mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter og evne til å samarbeide effektivt med teammedlemmene.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for handelsanalytikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en tradinganalytiker-CV fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har de ferdighetene og den ekspertisen som trengs for å lykkes i stillingen. Det viser også at du kan vise til dokumenterte resultater på området, noe som bidrar til at du skiller deg ut fra konkurrentene. I tillegg vil en fyldig erfaringsdel gjøre det enklere for arbeidsgivere å raskt identifisere kvalifikasjonene dine og ta en beslutning om hvorvidt de skal ansette deg eller ikke.

For eksempel:

 • Tilbyr inngående analyser av handelsstrategier og valutamarkeder for et globalt hedgefond.
 • Utarbeidet omfattende rapporter til toppledelsen om handelsaktiviteter og markedstrender.
 • Overvåket globale makroøkonomiske data og identifisert potensielle risikoer og muligheter.
 • Analyserte komplekse finansielle instrumenter og konstruerte skreddersydde porteføljer.
 • Utviklet og implementert handelsstrategier for å maksimere avkastningen og minimere risikoen.
 • Gjennomført kvantitative analyser av store mengder historiske data for å identifisere mønstre.
 • Utviklet og vedlikeholdt finansielle modeller for å evaluere resultatene av handelsstrategier.
 • Utførte teknisk analyse av ulike finansielle instrumenter for å identifisere kjøps- og salgsmuligheter.
 • Bistod i gjennomføringen av handler og overvåket aktivt posisjonene.
 • Sikre overholdelse av interne retningslinjer, forskrifter og gjeldende lover.


Eksempel på utdannelse for handelsanalytiker

En handelsanalytiker trenger vanligvis minst en bachelorgrad i finans, økonomi, regnskap eller et beslektet fagområde. Mange arbeidsgivere foretrekker kandidater med en mastergrad i et beslektet fagfelt, for eksempel finansingeniør eller kvantitativ finans. Erfaring fra trading, analyse eller risikostyring er også en fordel. I tillegg bør kandidaten ha gode analytiske ferdigheter, beherske Microsoft Excel og ha kunnskap om finansmarkeder, finansielle instrumenter og handelsstrategier.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en tradinganalytikers CV:

 • Bachelor of Science in Business Administration, hovedfag i finans, University of California, San Diego, USA, 2021
 • Certificate of Achievement i finansiell handel, New York Institute of Finance, 2019
 • Sertifikat i kvantitativ analyse, Bloomberg Financial Markets, 2018
 • Sertifikat i Investment Banking, New York Stock Exchange, 2017


Handelsanalytikerens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en tradinganalytiker-CV fordi det gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere å raskt identifisere hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som er nødvendige for stillingen. Det kan også gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av søkerens kunnskap og erfaring knyttet til stillingen. Eksempler på ferdigheter i en tradinganalytiker-CV kan være: finansiell analyse, markedsanalyse, aksjemarkedsanalyse, porteføljeforvaltning, risikostyring, kvantitativ analyse, derivathandel og teknisk analyse.

Myke ferdigheter:

 1. Beslutningstaking
 2. Problemløsning
 3. Analytisk tenkning
 4. Forskningsferdigheter
 5. Finansiell innsikt
 6. Tekniske ferdigheter
 7. Kommunikasjon
 8. Organisatoriske ferdigheter
 9. Mellommenneskelige ferdigheter
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Dataanalyse
 3. Risikostyring
 4. Markedsundersøkelser
 5. Porteføljeforvaltning
 6. Excel-ferdigheter
 7. Finansiell modellering
 8. Finansiell rapportering
 9. Investeringsbankvirksomhet
 10. Aksjehandel


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en handelsanalytiker

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en handelsanalytiker

 • Fremheve tekniske ferdigheter og kunnskap om finansmarkeder og handelssystemer.
 • Ta med alle relevante kurs, sertifiseringer eller grader på området.
 • Beskriv eventuell erfaring med kvantitativ analyse, datautvinning eller programmering.
 • Vise at du kan samarbeide med en rekke ulike interessenter, for eksempel tradere, porteføljeforvaltere og driftspersonell.
 • Gode kommunikasjonsevner, sans for detaljer og analytisk tenkemåte
 • Nevn eventuelle priser, anerkjennelser eller spesielle prosjekter du har bidratt til.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis