Eksempel på CV for Teller (gratis guide)

Lag en Teller-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Teller Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (57 stemmer)
Teller Eksempel på CV

Denne artikkelen gir et eksempel på en CV for en stilling som Teller. Den skisserer de viktigste kvalifikasjonene og erfaringene som kreves for å lykkes som Teller, og inneholder også et eksempel på en CV. Den gir også nyttige tips om hvordan du kan få CV-en til å skille seg ut og maksimere sjansene dine for å få jobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Teller?

En kasserer er en bankansatt som har direkte kontakt med kundene. Hovedansvaret omfatter behandling av innskudd, uttak, låneutbetalinger, utstedelse av sjekker og innløsning av sjekker. De bistår også kunder med kontospørsmål og hjelper dem med å åpne kontoer.

Vi er i ferd med å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på Teller-relaterte CV-er:

Hvilke ansvarsområder har en Teller?

 • Ta imot kundene når de kommer inn i banken
 • Behandle kundetransaksjoner, inkludert innskudd, uttak og overføringer.
 • Verifisere kundens identifikasjon
 • Besvare kundehenvendelser
 • Balansere kassaskuffen på slutten av dagen.
 • Behandle låneutbetalinger
 • Kryssalg av bankprodukter og -tjenester
 • Henvise kunder til andre avdelinger etter behov
 • Opprettholde kundens konfidensialitet

Eksempel på CV for Teller til inspirasjon

Teller

Personlige opplysninger:
Navn: Teller
Kontakt: teller@example.com
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Teller er en profesjonell bankkasserer med over 5 års erfaring. Hun er svært dyktig på kundeservice og kontanthåndtering, og hun er dyktig på ulike operasjoner knyttet til bankvirksomhet. Hun er også en lagspiller som alltid er villig til å samarbeide med kolleger for å sikre at oppgavene utføres effektivt og nøyaktig.

Arbeidserfaring:

 • Bankteller i ABC Bank, Anytown, USA (2015-nåværende)
  • Ta imot kunder og svare på spørsmål om banktjenester.
  • Motta og behandle innskudd og uttak fra kunder.
  • Gi informasjon om låneprodukter, kontoer og tjenester.
  • Løse kundeproblemer i tide.
  • Føre nøyaktig oversikt over transaksjoner.
 • Kundeservicemedarbeider i XYZ Bank, Anytown, USA (2011-2015)
  • Hjalp kunder med kontoforespørsler og transaksjoner.
  • Identifiserte kundenes behov og leverte egnede løsninger.
  • Løste kundeklager og bekymringer.
  • Gi produktanbefalinger til kunder.
  • Registrerte kundeinformasjon og transaksjoner.

Utdanning:
Bachelor of Science in Business Administration, Anytown University, Anytown, USA (2008-2011)

Ferdigheter:

 • Kundeservice
 • Håndtering av kontanter
 • Kontoforespørsler
 • Transaksjonsbehandling
 • Problemløsning
 • Produktanbefalinger
 • Journalføring

Sertifiseringer:
Sertifisert bankteller, ABC Bank (2016)

Språk:
Engelsk, spanskCV-tips for Teller

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Teller-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Teller - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med kundeservice og din evne til å håndtere kundeklager og vanskelige situasjoner.
 • Vis frem din evne til å jobbe som en del av et team og samarbeide med andre medarbeidere.
 • Oppgi om du har erfaring med kontanthåndtering, og om du har kunnskap om bankregler og -prosedyrer.
 • Demonstrere at du er dyktig til å betjene datamaskiner og annet bankutstyr, for eksempel minibanker og kassaapparater.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller spesialutdanninger du har fått i forbindelse med kundeservice eller bankvirksomhet.


Eksempler på CV-sammendrag for Teller

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er et viktig element i en kasserer-CV, da det gir en kortfattet oppsummering av din erfaring og dine ferdigheter. Et CV-sammendrag eller -mål kan hjelpe arbeidsgivere til raskt å forstå hvorfor du er den beste kandidaten til stillingen. Den bør vise frem de mest relevante kvalifikasjonene dine og fremheve det du har oppnådd i løpet av noen få setninger. I tillegg bør den være skreddersydd for jobben du søker på, så inkluder nøkkelord fra stillingsannonsen for å sikre at arbeidsgiveren legger merke til CV-en din.

For eksempel:

 • Erfaren Teller med mer enn 3 års erfaring med å yte utmerket kundeservice og håndtere kontanttransaksjoner.
 • Detaljorientert kasserer med lang erfaring i å balansere pengetransaksjoner og finansielle poster på en nøyaktig måte.
 • Effektiv Teller med en lidenskap for å yte kundeservice av høy kvalitet. Dyktig i transaksjonsbehandling og problemløsning.
 • Organisert kasserer med ekspertise innen pengehåndtering, kundeservice og salg. Oppnådde den høyeste kundetilfredsheten i filialen.
 • Engasjert kasserer med solid bakgrunn innen finansiell drift og kontanthåndtering. Engasjert i å yte førsteklasses kundeservice og nøyaktighet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til Teller-CV-en din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en kasserer-CV fordi det gir arbeidsgivere en forståelse av kandidatens kvalifikasjoner og evne til å håndtere jobben. Det er en god anledning til å fremheve kandidatens kunnskap og erfaring innen bankvirksomhet, kundeservice og finansielle operasjoner. Avsnittet om erfaring bør inneholde informasjon om eventuelle tidligere bankjobber, for eksempel type jobb, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt lengden på ansettelsesforholdet. Den bør også inneholde informasjon om spesialisert opplæring, sertifiseringer og utmerkelser. Til slutt bør erfaringsdelen vise kandidatens entusiasme for jobben og evne til å jobbe med kunder på en profesjonell måte. Til syvende og sist kan en sterk erfaringsdel bidra til at en kasserer-CV skiller seg ut og gjør et positivt inntrykk på potensielle arbeidsgivere.

For eksempel:

 • Behandlet kundetransaksjoner, inkludert innskudd, uttak, innløsning av sjekker og betaling av lån.
 • Utførte daglige åpnings- og avslutningsprosedyrer, inkludert telling og balansering av kontanter.
 • Hjalp kunder med kontoforespørsler, kontovedlikehold og andre bankbehov.
 • Opprettholdt og balanserte en kassaskuff og foretok daglige avstemminger.
 • Sørget for at bankens retningslinjer og prosedyrer ble overholdt, herunder BSA-regelverket (Bank Secrecy Act).
 • Kryssalg av bankprodukter og -tjenester, for eksempel kredittkort, spare- og brukskontoer.
 • Utførte grunnleggende kassatjenester, inkludert kontanthåndtering, sjekkinnløsning og kontoadministrasjon.
 • Utviklet og opprettholdt positive kunderelasjoner.
 • Behandlet kontooverføringer og låneutbetalinger etter behov.
 • Løste kundehenvendelser og problemer i tide.


Eksempel på utdannelse for Teller CV

En Teller trenger vanligvis minst videregående skole eller tilsvarende. Noen arbeidsgivere kan kreve at jobbsøkere har høyere utdanning eller andre sertifiseringer. I tillegg tilbyr mange arbeidsgivere opplæring på arbeidsplassen for å hjelpe selgere med å lære seg de spesifikke arbeidsoppgavene.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en Teller-CV:

 • Associate of Arts in Business Administration, ABC University, Anytown, USA, 2020
 • Sertifikat i tellertjenester, ABC Institute, Anytown, USA, 2019
 • Deltok på et seminar om kontanthåndteringsteknikker, Anytown, USA, 2019.
 • Deltok på et kurs om kundeservice, Anytown, USA, 2018


Tellerferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en Teller-CV fordi det bidrar til å vise potensielle arbeidsgivere din ekspertise, kunnskap og erfaring på området. Det er også viktig å ta med konkrete eksempler på hvordan du har brukt ferdighetene dine i jobben, da dette vil gi arbeidsgiverne et bedre inntrykk av dine spesifikke evner. Eksempler på dette kan være kunnskap om bankreguleringer, erfaring med kundeservice, kunnskap om økonomiprogramvare, erfaring med kontanthåndtering, nøyaktig bokføring og erfaring med finansiell rapportering.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsevner
 2. kundeservice
 3. mellommenneskelige ferdigheter
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Tidshåndtering
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Problemløsning
 8. Håndtering av kontanter
 9. Multitasking
 10. Datakunnskaper
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Håndtering av kontanter
 2. Kundeservice
 3. Finansielle transaksjoner
 4. Leverandørreskontro
 5. Debitor- og kreditorreskontro
 6. Dataregistrering
 7. Bokføring
 8. Bankvirksomhet
 9. Debet- og kredittbehandling
 10. Risikostyring


Vanlige feil å unngå når du skriver en Teller-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en Teller-CV

 • Fremhev relevant erfaring med kundeservice og kontanthåndtering.
 • Vis kunnskap om bankreguleringer og forebygging av svindel.
 • Utvise nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer i transaksjonene.
 • Oppgi erfaring med teknologi som minibanker og kassasystemer.
 • Detaljert kunnskap om bankens produkter og tjenester.
 • Oppgi sertifiseringer og faglig utvikling.
 • Ha en vennlig og imøtekommende holdning.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis