Eksempel på CV for meglere (gratis guide)

Lag en Broker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Megler
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (179 stemmer)
Eksempel på CV for Megler

Er du på utkikk etter en jobb som megler? I så fall må du sørge for at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene. I denne artikkelen finner du et eksempel på en megler-CV, samt tips og råd som kan hjelpe deg med å lage en vellykket CV som potensielle arbeidsgivere vil legge merke til.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en megler?

En megler er en mellommann som formidler kjøp og salg av verdipapirer som aksjer, obligasjoner og andre investeringer. Meglerens hovedoppgave er å gi kundene råd om investeringsstrategi og å utføre handler på deres vegne. Meglere tilbyr også analyser som hjelper kundene med å ta informerte beslutninger, og kan gi tilgang til andre finansielle tjenester, som bank- og forsikringstjenester.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på meglerrelaterte CV-er:

Hvilke ansvarsområder har en megler?

 • Føre nøyaktig oversikt over kundekontoer og innskudd.
 • Behandle kundeordrer og utføre handler
 • yte kundeservice og gi råd om investeringer
 • Undersøke finansmarkedene og analysere investeringer
 • Administrere kundeporteføljer
 • Overvåke markedstrender og svingninger
 • Gi råd og anbefalinger om investeringsstrategier
 • Forhandle på vegne av kundene for å oppnå den beste avtalen.
 • Holde seg oppdatert på bransjens regelverk og standarder for overholdelse av lover og regler

Eksempel på megler-CV til inspirasjon

Megler

John Smith, født i 1990 i Genève i Sveits. John er en svært motivert og erfaren megler med over 10 års erfaring i bransjen. Han kan vise til gode resultater når det gjelder å gi kundene de beste løsningene på deres finansielle behov.

Arbeidserfaring

 • ABC Financial Brokerage, Genève, Sveits - megler (2013-nåværende)
 • XYZ Trading Co, Genève, Sveits - megler (2011-2013)
 • 123 Investment Group, Genève, Sveits - megler (2009-2011)

Utdanning

 • Universitetet i Genève, Sveits - Bachelor i bedriftsøkonomi (2007-2009)

Ferdigheter

 • Risikostyring
 • Finansiell analyse
 • Kunderelasjoner
 • Investeringsstrategier

Sertifiseringer

 • Sertifisert finansanalytiker (CFA) (2009)
 • Sertifisert investeringsforvalter (CIM) (2011)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Fransk (morsmål)
 • Tysk (mellomnivå)


CV-tips for meglere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Broker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne meglere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring på området. Ta med eventuelle sertifiseringer, lisenser eller spesialiteter du har.
 • Redegjør for det spesifikke ansvaret du har hatt i hver enkelt jobb du har hatt. Fokuser på resultatene du oppnådde i hver enkelt stilling.
 • Husk å ta med eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt.
 • Ta med eventuelt frivillig arbeid du har gjort innen finans eller beslektede områder.
 • Oppgi alle relevante kurs du har tatt, for eksempel økonomikurs eller kurs relatert til aksjemarkedet.


Eksempler på CV-sammendrag for meglere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er viktig for en jobbsøker fordi det gir arbeidsgiveren en kortfattet oversikt over kandidatens bakgrunn, kvalifikasjoner og erfaring. Et godt utformet sammendrag eller mål kan hjelpe arbeidsgiveren til raskt å finne ut om kandidaten passer til jobben. I tillegg kan det hjelpe arbeidsgiveren til å forstå hva slags type person kandidaten er og hva slags type jobb vedkommende er ute etter. Ved å gi et klart og konsist sammendrag eller mål kan jobbsøkeren øke sjansene for å bli valgt til jobben.

For eksempel:

 • Dynamisk eiendomsmegler med over 5 års erfaring innen salg og markedsføring. Bevist suksess innen kundeadministrasjon og avslutning av avtaler.
 • Lisensiert eiendomsmegler med over 7 års erfaring innen bolig- og næringseiendom. Dyktig i markedsanalyse og forhandlinger.
 • Høyt motivert eiendomsmegler med over 10 års erfaring innen salg og investeringer. Ekspertise innen kunderelasjoner og kapitalforvaltning.
 • Erfaren eiendomsmegler med over 15 års erfaring innen bolig- og næringseiendom. Dyktig på markedsundersøkelser og omfattende kontraktshåndtering.
 • Eiendomsmegler med mer enn 20 års erfaring innen tomteutvikling og eiendomsforvaltning. Dokumenterte resultater fra vellykkede investeringer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til megler-CV-en din

En sterk erfaringsdel i en megler-CV er viktig for å vise søkerens kompetanse på området. Det gir potensielle arbeidsgivere et klart inntrykk av kandidatens bakgrunn og kvalifikasjoner, og det gjør det også mulig for dem å vurdere søkerens egnethet for en bestemt rolle. En godt utformet erfaringsdel kan dessuten hjelpe søkeren med å skille seg ut fra konkurrentene og fremme karrieren. Med en god erfaringsdel kan meglere vise frem sine faglige prestasjoner, demonstrere sin evne til effektiv ledelse og fremheve eventuelle relevante sertifiseringer eller lisenser de har oppnådd.

For eksempel:

 • Vellykket forvaltning av en portefølje på over 500 kunder i en periode på to år.
 • Forhandlet fordelaktige kontrakter med eksterne kunder og leverandører på vegne av selskapet.
 • Ytet eksepsjonell kundeservice og svarte på kundehenvendelser i tide.
 • Utviklet og implementert risikostyringsstrategier for å minimere økonomiske tap.
 • Gjennomgått og analysert finansiell informasjon og data for å identifisere viktige trender og muligheter.
 • Utarbeidet detaljerte rapporter og presentasjoner for kunder og toppledelsen.
 • Undersøkte og overvåket endringer i finansmarkedene og deres innvirkning på kundenes investeringer.
 • Brukt en rekke ulike finansielle programmer og verktøy for å lage og analysere finansielle modeller.
 • Rådgivning om finansielle strategier og investeringer for å maksimere kundenes avkastning.
 • Deltakelse på kundemøter og konferanser for å diskutere investeringsstrategier og markedstrender.


Eksempel på utdannelse for megler-CV

For å bli megler må du ha en bachelorgrad i finans, økonomi eller et beslektet fagområde. Avhengig av delstat kan det også være nødvendig å bestå en lisensieringseksamen og gjennomføre et visst antall timer med godkjente etterutdanningskurs.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en megler-CV:

 • Bachelor of Business Administration i finans, University of California, Los Angeles, CA
 • Certified Financial Planner (CFP), Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.
 • Sertifisert for serie 3-eksamen, National Futures Association
 • Sertifisert for serie 7-eksamen, Financial Industry Regulatory Authority (Finanstilsynet)
 • Sertifisert for serie 24-eksamen, Financial Industry Regulatory Authority (Finanstilsynet)


Meglerkompetanse til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en megler-CV fordi det bidrar til å synliggjøre hvilke kvalifikasjoner, kunnskaper og evner jobbsøkeren besitter. Avsnittet om ferdigheter kan bidra til å vise at jobbsøkeren er i stand til å utføre de oppgavene som er nødvendige for jobben. Ved å inkludere spesifikke ferdigheter kan jobbsøkeren vise at han eller hun har den kompetansen og erfaringen som kreves for stillingen. Eksempler på ferdigheter som kan inkluderes i en megler-CV er: kompetanse innen finansielle tjenester, markedsanalyse, kundeservice, problemløsning, forhandlings- og kommunikasjonsevner og risikostyring.

Myke ferdigheter:

 1. Mellommenneskelige ferdigheter
 2. Forhandlingsevner
 3. Analytisk tenkning
 4. Kommunikasjonsferdigheter
 5. Tidshåndtering
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Finansiell kunnskap
 8. Problemløsning
 9. Beslutningstaking
 10. Kundeservice
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Investeringsstrategier
 3. Risikostyring
 4. Markedsundersøkelser
 5. Porteføljeforvaltning
 6. Kunderelasjoner
 7. Salgsforhandlinger
 8. Etterlevelse av regelverk
 9. Kundeadministrasjon
 10. Finansiell modellering


Vanlige feil å unngå når du skriver en megler-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg inn i en Broker-CV

 • Fremhev erfaring innen salg, kundeservice og økonomi.
 • Fremhev eventuelle spesialiseringer, for eksempel investeringer, pensjonsplanlegging eller forsikring.
 • Vise at du behersker bransjeprogramvare, for eksempel CRM-systemer og handelsplattformer.
 • Utvise gode kommunikasjons-, problemløsnings- og forhandlingsevner.
 • Demonstrere kunnskap om statlige og føderale lover knyttet til investeringer og forsikring.
 • Fremhev eventuelle sertifiseringer eller lisenser
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt
 • Oppgi referanser, hvis tilgjengelig

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis