Eksempel på CV for klinisk assistent (gratis guide)

Lag en CV for klinikkassistenter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Klinisk assistent CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (66 stemmer)
Klinisk assistent CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for klinikkassistenter. Her gir vi deg en grundig innføring i hvilke ferdigheter, hvilken utdanning og yrkeserfaring du trenger for å fylle denne viktige rollen i helsevesenet. Vi gir deg også tips og råd om hvordan du lager en vellykket CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og sikre deg jobben. Les videre for å lære mer!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en klinisk assistent?

En klinisk assistent er en ikke-lisensiert helsearbeider som arbeider under direkte tilsyn av autorisert helsepersonell. Kliniske assistenter yter vanligvis pasientbehandling ved å utføre en rekke oppgaver som å ta vitale tegn, assistere ved fysiske undersøkelser og klargjøre behandlingsrom. De kan også hjelpe til med administrative oppgaver, som å sette opp timeavtaler, arkivere journaler og håndtere forsikringspapirer.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for kliniske assistenter:

Hvilke ansvarsområder har en klinisk assistent?

 • Hjelpe leger eller annet helsepersonell med pasientundersøkelser og -behandlinger.
 • Administrere medisiner og injeksjoner til pasienter etter anvisning fra lege.
 • Samle inn pasientinformasjon og sykehistorie.
 • Utføre grunnleggende laboratorietester.
 • Planlegge pasientavtaler og tester.
 • Sjekk vitale tegn som puls, temperatur og blodtrykk.
 • Instruere pasienter i riktig bruk av medisinsk utstyr.
 • Opprettholde pasientjournaler og -mapper.
 • Bestille medisinsk utstyr og rekvisita.
 • Bistå i utarbeidelsen av pasientjournaler.

Eksempel på CV for klinisk assistent til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Mary Smith
Adresse: 123 Main Street, New York, NY 10001
Telefon: (123) 456-7890
E-post: marysmith@example.com

Sammendrag:
Mary Smith er en erfaren klinisk assistent med bakgrunn innen helseadministrasjon og pasientbehandling. Hun har gode kunnskaper om medisinsk terminologi og prosedyrer, samt utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Hun er godt kjent med elektroniske pasientjournaler og er opptatt av å yte pasientbehandling av høy kvalitet.

Arbeidserfaring:

 • Klinisk assistent, ABC Medical Center - New York, NY (2018-nåværende)
  • Hjelpe leger med pasientundersøkelser og -behandlinger
  • Planlegge pasientavtaler og oppfølgingsbesøk
  • Utarbeide og vedlikeholde pasientjournaler
 • Pasientpleietekniker, XYZ sykehus - New York, NY (2016-2018)
  • Utførte direkte pasientbehandling under tilsyn av en autorisert sykepleier.
  • Sørget for pasientenes sikkerhet og komfort
  • Utførte ulike laboratorietester og prosedyrer

Utdanning:
Bachelor of Science i helseadministrasjon, New York University - New York, NY (2015)

Ferdigheter:

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • God kjennskap til elektroniske pasientjournaler
 • God forståelse av medisinsk terminologi og prosedyrer

Sertifiseringer:
Sertifisert klinisk medisinsk assistent (CCMA) - National Healthcareer Association (2019)

Språk:
Engelsk, spanskCV-tips for klinisk assistent

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Clinical Assistant-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne klinikkassistenter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevante kvalifikasjoner, for eksempel sertifikater som klinisk assistent eller legeassistent.
 • Ta med et faglig sammendrag som beskriver dine kvalifikasjoner og din erfaring.
 • Nevn eventuelle spesialiserte ferdigheter eller kunnskaper du har tilegnet deg gjennom arbeidserfaring.
 • Ta med relevant erfaring fra frivillig arbeid eller andre fritidsaktiviteter.
 • Les korrektur på CV-en for å sikre at den er korrekt og kortfattet.


Eksempler på CV-sammendrag for klinisk assistent

En CV-sammendrag eller CV-målsetting for klinikkassistenter er en fin måte å vise frem kvalifikasjonene og erfaringene dine for en stilling som klinikkassistent. Det kan brukes til å hjelpe potensielle arbeidsgivere til raskt å finne ut om du passer inn i deres organisasjon, og til å gi dem en oversikt over din kliniske erfaring og dine ferdigheter. Et godt utformet CV-sammendrag eller -mål kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og vise at du er en kvalifisert kandidat.

For eksempel:

 • Nyutdannet med en lidenskap for helsevesenet og for å assistere leger. Erfaring med direkte pasientbehandling, pasientplanlegging og journalføring.
 • Svært velorganisert og detaljorientert klinisk assistent med mer enn 3 års erfaring fra legekontor. Erfaring med pasientplanlegging, pasientjournaler og medisinsk fakturering.
 • Dyktig klinisk assistent med over 5 års erfaring fra sykehus og poliklinikk. God erfaring med pasientplanlegging, journalføring og fakturering.
 • Erfaren klinisk assistent med en bachelorgrad i helseadministrasjon. Dyktig innen pasientplanlegging, journalføring og forsikringsverifisering.
 • Motivert klinikkassistent med mer enn 7 års erfaring fra et legekontor med høyt tempo. Dyktig innen pasientplanlegging, pasientbehandling og journalføring.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for klinikkassistenter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for klinikkassistenter av flere grunner. For det første ønsker arbeidsgivere å se at søkerne har relevant erfaring på området. Dette gjelder spesielt for stillinger som klinisk assistent, som krever spesialiserte kunnskaper og ferdigheter. I tillegg gir erfaringsdelen arbeidsgivere et øyeblikksbilde av søkerens ferdigheter og evner. Det gir dem en bedre forståelse av hvordan søkeren vil fungere i stillingen. Til slutt kan erfaringsdelen hjelpe søkerne med å skille seg ut fra konkurrentene og argumentere godt for hvorfor de bør ansettes.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til en indremedisinsk praksis med 5 leger og 10 ansatte.
 • Assisterte sykepleiere og leger med kliniske oppgaver, blant annet å ta vitale data og anamnese.
 • Organiserte og vedlikeholdt administrativ og klinisk virksomhet, inkludert pasientjournaler og kontorrekvisita.
 • Tok imot pasienter, besvarte telefonsamtaler og avtalte timeavtaler.
 • Forberedte og vedlikeholdt pasientjournaler og la inn pasientdata i EPJ-systemet.
 • Kommuniserte med annet helsepersonell for å koordinere pasientbehandlingen.
 • Sikret overholdelse av HIPAA og andre gjeldende forskrifter.
 • Assisterte ved innsjekking og utsjekking av pasienter.
 • Administrativ støtte til medisinsk fakturering og koding.
 • Forberedte og sendte inn forsikringskrav for refusjon.


Eksempel på utdannelse for klinisk assistent

Kliniske assistenter må vanligvis ha vitnemål fra videregående skole eller GED samt opplæring på jobben. Det kan være nødvendig å ta kortere kurs eller sertifiseringer innen områder som medisinsk koding og fakturering, flebotomi, medisinsk terminologi eller førstehjelp. Mange arbeidsgivere foretrekker også søkere som har fullført postgymnasiale kurs innen helsevesenet, som for eksempel de som tilbys gjennom community colleges.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en klinisk assistent:

 • Bachelor of Science i sykepleie, Hunter College, NYC, NY
 • Sertifisering som sertifisert sykepleierassistent, American Red Cross
 • Heartsaver-sertifisering for førstehjelp, HLR og AED, American Red Cross
 • Kurs i avanserte kliniske sykepleierferdigheter, University of California, San Diego
 • Klinisk kompetansekurs, American Association of Medical Assistants (amerikansk forening for medisinske assistenter)


Klinisk assistents ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for klinikkassistenter fordi det viser arbeidsgiverne at du er kvalifisert for stillingen. Det er viktig for arbeidsgivere å vite at du har den bakgrunnen og erfaringen som er nødvendig for å utføre stillingens ansvarsområder. Eksempler på ferdigheter i en Clinical Assistant CV er kunnskap om medisinsk terminologi, pasientbehandling, dataregistrering, planlegging og administrative oppgaver. Andre ferdigheter kan omfatte kunnskap om medisinsk kontorprogramvare, planleggingssystemer og laboratorieerfaring. Det er viktig å liste opp spesifikke ferdigheter du har, og hvordan du har brukt dem til fordel for arbeidsgivere tidligere.

Myke ferdigheter:

 1. Mellommenneskelig kommunikasjon
 2. Pasientbehandling
 3. Tidshåndtering
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Teamarbeid
 7. Multitasking
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Empati
 10. Stressmestring
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Medisinsk terminologi
 2. Pasientbehandling
 3. Klinisk dokumentasjon
 4. Phlebotomi
 5. HLR-sertifisering
 6. Helsejournaler
 7. Radiologi
 8. Prøvetaking
 9. Infeksjonskontroll
 10. Medisinsk fakturering


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for klinikkassistenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en klinisk assistent

 • Fremhev relevant erfaring, for eksempel fra pasientbehandling og administrative oppgaver.
 • Inkluder eventuelle relevante sertifiseringer eller lisenser
 • Oppgi eventuell spesialisert opplæring eller programvareerfaring
 • Ta med eventuell erfaring fra frivillig arbeid eller hospitering.
 • Gode kommunikasjons-, problemløsnings- og organisasjonsferdigheter
 • Oppgi eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser knyttet til klinisk assistanse.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis