Eksempel på CV for sertifisert apotektekniker (gratis guide)

Lag en sertifisert apotektekniker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Sertifisert apotektekniker CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (193 stemmer)
Sertifisert apotektekniker CV Eksempel

Er du på utkikk etter en jobb som autorisert apotektekniker? I så fall har du flaks! Vårt eksempel på en CV for sertifisert apotektekniker er en omfattende guide som hjelper deg med å lage en vinnende CV som skiller deg ut fra mengden og gir deg drømmejobben. Lær hvordan du fremhever dine ferdigheter og kvalifikasjoner for å lage en CV som gir deg jobben du fortjener.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en sertifisert apotektekniker?

En sertifisert apotektekniker (CPhT) er ansvarlig for å hjelpe farmasøyter med en rekke oppgaver knyttet til utlevering av medisiner. Det forventes at de måler opp, blander og deler ut medisiner på en nøyaktig måte og legger inn pasientinformasjon i et datasystem. De hjelper også til med klargjøring av sterile produkter, yter kundeservice og svarer på spørsmål om medisiner. I tillegg kan de ha ansvar for å vedlikeholde medisinbeholdninger, bestille forsyninger og utføre administrative oppgaver.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for sertifiserte apotekteknikere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en sertifisert apotektekniker?

 • Hjelpe kunder med å velge og kjøpe medisiner
 • Verifisere og legge inn resepter i apotekets datasystemer.
 • Legge inn kunde- og reseptdata i apotekets datasystem.
 • Tilberedning og levering av medisiner til pasienter
 • Klargjøring av medisiner for blanding, pakking og merking
 • Føre journal over utleverte legemidler
 • Vedlikehold av lagerbeholdning av medisiner og rekvisita
 • Hjelpe farmasøytene med lagerstyring
 • Hjelpe farmasøyter med pasientkonsultasjoner

Eksempel på CV for sertifiserte apotekteknikere til inspirasjon

Sertifisert apotektekniker

John Smith er en svært erfaren sertifisert apotektekniker med over 10 års erfaring i bransjen. Han har dokumenterte resultater når det gjelder nøyaktighet, effektivitet og kundeservice. Han er en dedikert fagperson som trives i et miljø med høyt tempo og utmerker seg når det gjelder å yte eksepsjonell pasientbehandling.

Arbeidserfaring

 • Senior apotektekniker hos Pharmacy Plus, 2014 - i dag
 • Apotektekniker hos Pharmacy Direct, 2008 - 2014

Utdanning

 • Associate of Applied Science i farmasitekniker, 2010
 • Vitnemål fra videregående skole, 2008

Kompetanse

 • Nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer
 • Kunnskap om apotekloven og -forskriftene
 • Kundeservice og kommunikasjon
 • Tidsstyring og organisering
 • Journalføring og dataregistrering

Sertifiseringer

 • Sertifisert apotektekniker, 2010

Språk
Engelsk (flytende), spansk (grunnleggende)CV-tips for sertifisert apotektekniker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en sertifisert apotektekniker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne apotekteknikere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring: Sørg for å få med erfaringen din som apotektekniker, for eksempel hvilke typer medisiner du har håndtert, hvilke oppgaver du har utført og hvilke arbeidsoppgaver du har utført.
 • Beskriv sertifiseringene dine: Oppgi eventuelle sertifiseringer du har, for eksempel sertifisering som sertifisert apotektekniker (CPhT), og oppgi datoen da du fikk den.
 • Ta med utdanningen din: Oppgi relevant utdanningsinformasjon, for eksempel vitnemål fra videregående skole eller yrkesutdanning.
 • Utarbeid et faglig sammendrag: Dette bør være et kort sammendrag på én til to setninger om din kompetanse og erfaring som apotektekniker.
 • Oppgi dine ferdigheter: Ta med alle spesielle ferdigheter du har som er relevante for jobben, for eksempel kunnskap om apotekprogramvare, kundeservice og medisinsk terminologi.


Eksempler på CV-sammendrag for sertifiserte apotekteknikere

En CV-sammendrag for sertifiserte apotekteknikere er en god måte å vise potensielle arbeidsgivere at du er en kvalifisert og erfaren apotektekniker. Det gir deg mulighet til å vise frem dine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring på en kortfattet og direkte måte som raskt fanger oppmerksomheten til den som skal ansette deg. Ved å fremheve kvalifikasjonene og erfaringene dine kan du raskt skille deg ut fra andre søkere og øke sjansene dine for å få et intervju.

For eksempel:

 • Høyt motivert sertifisert apotektekniker med mer enn 7 års erfaring fra detaljhandel og sykehusapotek. Kompetanse innen kundeservice, lagerstyring og medisinsk terminologi.
 • Pålitelig, sertifisert apotektekniker med mer enn 5 års erfaring med å ekspedere resepter, fylle opp hyller og yte kundeservice. God kunnskap om legemiddelinteraksjoner og håndtering av kundeklager.
 • Sertifisert apotektekniker med mer enn 10 års erfaring med å gi kundene råd om medisinering og helse. Dyktig innen dataregistrering, kundeservice og apotekdrift.
 • Detaljorientert, sertifisert apotektekniker med over 6 års erfaring fra helsevesenet. God kunnskap om legemiddeladministrasjon, lagerstyring og kundeservice.
 • Erfaren sertifisert apotektekniker med mer enn 4 års erfaring fra apotek. Dyktig innen kundeservice, blanding av medisiner og påfylling av hyller.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for sertifiserte apotekteknikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for sertifiserte apotekteknikere for å demonstrere dine kunnskaper og ferdigheter. Denne delen gir potensielle arbeidsgivere en mulighet til å lære mer om dine kvalifikasjoner, kompetanse og resultater. Det viser også at du er en dedikert og pålitelig fagperson som er kvalifisert til å utføre arbeidsoppgavene til en sertifisert apotektekniker. Det er det første en potensiell arbeidsgiver ser når de leser en CV, og det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere. En sterk erfaringsdel kan også hjelpe deg med å fremheve de egenskapene og ferdighetene som gjør deg til den ideelle kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Administrerte apotekets lagersystem, fylte opp hyllene og bestilte nye medisiner ved behov.
 • Vi yter utmerket kundeservice til kundene, svarer på spørsmål og hjelper dem med å forstå medisinene sine.
 • Behandlet forsikringspapirer og oppdaterte kundenes medisinske profiler.
 • Utfylte resepter nøyaktig og sørget for at riktige medisiner og doser ble utlevert.
 • Utførte kvalitetssikringstester på alle legemidler før de ble frigitt.
 • Tilberedte intravenøse miksturer, merket og kontrollerte alle medisiner.
 • Gi råd og opplæring til pasienter om medisinering.
 • Nøyaktig registrering av alle utleverte medisiner.
 • Assisterte farmasøytene med å blande og klargjøre medisiner.
 • Løste kundeklager og rapporterte mistenkelige bestillinger til farmasøyten.


Eksempel på utdannelse for sertifisert apotektekniker

En sertifisert apotektekniker (CPhT) må ha vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende og bestå en sertifiseringseksamen. De må også gjennomføre et formelt opplæringsprogram, som tilbys på høyskoler og andre tekniske skoler og yrkesskoler. Noen delstater kan kreve at en CPhT har en høyere utdanning eller en statlig lisens. I tillegg må CPhT-er ha kunnskaper innen områder som lover og forskrifter, legemiddelsikkerhet, legemiddelinformasjon og apotekdrift. De må også ha utmerkede kommunikasjons- og kundeserviceferdigheter.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en sertifisert apotektekniker:

 • Sertifisert apotekteknikerdiplom, ABC-skolen, 2020
 • Associate Degree i helsevitenskap, XYZ University, 2017-2019
 • Vitnemål fra videregående skole, 123 skoler, 2013-2017


Sertifisert apotektekniker - ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en sertifisert apotektekniker fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere om søkeren er kvalifisert for stillingen. Ferdigheter viser søkerens kunnskaper, evner og erfaring innen farmasifaget. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes, kan være dosering av medisiner, kundeservice, medisinsk terminologi, nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer og kjennskap til apotekprogramvare.

Myke ferdigheter:

 1. Oppmerksomhet på detaljer
 2. mellommenneskelig kommunikasjon
 3. Tidshåndtering
 4. Kundeservice
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Problemløsning
 7. Dataregistrering
 8. Lagerkontroll
 9. Kunnskap om apotek
 10. Datakunnskaper
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Farmasøytiske beregninger
 2. Utfylling av resepter
 3. Lagerstyring
 4. Pasientinteraksjon
 5. Sammensetning av legemidler
 6. Utlevering av legemidler
 7. Doseringsberegninger
 8. Apotekadministrasjon
 9. Administrering av legemidler
 10. Aseptisk teknikk


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for sertifiserte apotekteknikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en sertifisert apotektekniker

 • Fremheve farmasirelatert erfaring, for eksempel arbeid på apotek eller som farmasøytassistent.
 • Vise at du har kunnskap om apotekteknologi og -programvare, for eksempel systemer for detaljistapotek.
 • Oppgi eventuelle utdanninger eller sertifiseringer knyttet til apotekteknikerfaget.
 • Demonstrere din evne til å lære raskt og holde orden i et miljø med høyt tempo.
 • Fremhev dine evner innen kundeservice og kommunikasjon
 • Ta med eventuelle tilleggserfaringer som kan være relevante for stillingen, for eksempel arbeid på legekontor eller i detaljhandelen.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis